Обтичане на текст в Word

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

След като сте вмъкнали картина или графичен обект в документ на Word (вж. Вмъкване на картини в Office за информация), можете да използвате различни инструменти за позициониране на елемента по отношение на страницата и текста. Тази статия обяснява всички начини, по които можете да имате достъп до опциите за обтичане с текст и дава някои често срещани примери.

За подробна информация относно преместване и позициониране на картини и обекти в Word 2016 и Word 2013, вж. Използване на опциите за оформление на Word за преместване на картини.

Какво искате да направите?

Намиране на опциите за обтичане с текст

Елементи на менюто "Обтичане с текст"
 1. Щракнете върху картина или обект, за да ги изберете.

 2. Щракнете върху раздела Инструменти за картини или Инструменти за рисуване – Формат и в групата Подреди щракнете върху Обтичане с текст.

 3. Изберете желания стил на обтичане.

Опции на менюто "Позиция"

Тези опции разполагат картината или обекта на фиксирано място спрямо страницата и автоматично обтичат текста около нея.

 1. Щракнете върху картина или обект, за да ги изберете.

 2. Щракнете върху раздела Инструменти за картини или Инструменти за рисуване – Формат и в групата Подреди щракнете върху Позиция.

 3. Изберете желаната позиция и стил на обтичане.

Раздел "Обтичане с текст" в прозореца "Оформление"

 1. Щракнете върху картина или обект, за да ги изберете.

 2. Щракнете върху раздела Инструменти за картини или Инструменти за рисуване – Формат и в групата Подреди щракнете върху Обтичане с текст и след това щракнете върху Още опции за оформление.

  "Още опции за оформление" в менюто "Пренасяне на текста"

 3. В диалоговия прозорец Оформление, в раздела Обтичане изберете желания стил на обтичане.

Прозорец "Опции за оформление"

 1. Щракнете върху картина или обект, за да ги изберете.

 2. Щракнете върху иконата Опции за оформление,

 3. Изберете желаните опции за оформление.

Примери за често срещани сценарии за обтичане на картини

Можете да добавите картина в горния ляв ъгъл на документа и текстът да я обтече.

Квадрат, горе вляво

 1. Щракнете върху картина, за да я изберете.

 2. В раздела Формат щракнете върху Позиция и под Формат с обтичане щракнете върху Горе вляво.

  Пренасяне на текста: горе вляво

  Съвет: Можете да плъзнете изображението в документа и да го подравните както ви харесва. Направете промени по избор в обтичането с думи чрез щракване върху Формат > Обтичане с текст > Още опции за оформление.

Можете да добавите картина в центъра на документ и текстът да я обтече.

Квадрат, центрирано

 1. Щракнете върху картина, за да я изберете.

 2. В раздела Формат щракнете върху Обтичане с текст > Квадрат.

  Пренасяне на текста: квадрат

 3. Щракнете върху Позиция > Още опции за оформление.

 4. В раздела Позиция, под Хоризонтално изберете Подравняване и променете полето в падащото меню на Центрирано.

 5. До Спрямо изберете Страница и щракнете върху OK.

  Забележка: Можете да плъзнете изображението в документа и да го подравните както ви харесва. Направете промени по избор в обтичането с думи чрез щракване върху Формат > Обтичане с текст > Още опции за оформление.

Можете да добавите изображение в документа и да направите текста да го обтече така, че да следва формата на изображението.

Съвет: За най-добри резултати изберете картина с прозрачен бял или плътен цветен фон.

Точки от контур

 1. Изберете картина и я плъзнете до средата на страницата или където искате да бъде.

 2. В раздела Формат щракнете върху Обтичане с текст > Плътно.

  Пренасяне на текста: плътно

 3. В раздела Формат щракнете върху Премахване на фона.

  Премахване на фона

  Забележка: Не можете да премахвате фона от векторни изображения.

 4. Щракнете някъде извън изображението, за да видите как текстът го е обтекъл.

 5. До Спрямо променете в падащото меню на Страница и щракнете върху OK.

Фина настройка на обтичането с текст

Ако има твърде много място между текста и вашето изображение, можете да зададете ръчно точките на обтичане.

 1. Щракнете върху картината и в раздела Формат щракнете върху Обтичане с текст > Редактирай точките от контура.

  Редактиране на точките от контура
 2. Плъзгайте черните точки на контура за обтичане по-далеч от или по-близко до картината, докато не сте доволни от резултата.

  Съвет: Плъзнете червената линия, за да създадете допълнителни точки в контура за обтичане.

Вградените картини са обвързани към мястото в текста, където са вмъкнати, и се третират като всеки друг знак в текста – оттук терминът "в текста". Те автоматично се преместват с обкръжаващия ги текст.

 1. Щракнете върху картина, за да я изберете.

 2. В раздела Формат щракнете върху Обтичане с текст > В текста.

Можете да се уверите, че вашата картина остава на място, като се добавя или изтрива текст.

В Word 2016 и Word 2013:

 1. Щракнете върху картина, за да я изберете.

 2. В раздела Формат щракнете върху Обтичане с текст > Коригиране на позицията на страница.

  Забележка: В Word 2010 можете да заключите картина на място в страница, като заключите котвата й: Щракнете върху картината, щракнете върху Позиция в раздела Формат, щракнете върху Още опции за оформление и след това изберете Фиксирай котвата отдолу. Обърнете внимание, че котвите не се използват с вградени картини.

Вж. също

Използване на опциите за оформление на Word за преместване на картини (Word 2016, Word 2013)

Завъртане на текстово поле, фигура, WordArt или картина

Групиране или разгрупиране на фигури, картини или други обекти

Изрязване на картина или фигура със запълване на картина

Имате няколко възможности за бърз избор за обтичане на текст около картина в Word Web App.

 1. Щракнете върху картината, за да я изберете.

 2. В раздела Инструменти за картини щракнете върху раздела формат и след това щракнете върху Текст на повече редове.

  Форматиране на картина – обтичане на текст падащо меню

 3. Изберете опция за обтичане на текст около картината.

  В текста е най-подходящ за картини, можете да сам; Единственото в абзаца е картина и няма текст до картината.

  За да позиционирате картината до текста, изберете Квадрат отляво или Отдясно на квадрат.

  Да се наслагват текста на документа в картината, изберете Зад текстаили да се скриват текста на документа с картината, изберете Пред текста.

  Забележка: С опции Зад текста и Пред текста ще трябва да редактирате документа в настолната Word да може да изберете картината.

За пълния набор от възможности за избор щракнете върху Редактиране в Word и използват функциите за обтичане на текст в настолно приложение.

Какво искате да направите?

 1. Ако картината или обектът е в платно за рисуване, изберете платното. Ако картината или обектът не е върху платно за рисуване, изберете картината или обекта.

 2. В раздела Формат, в групата Подреди щракнете върху Позиция.

  Изображение на лентата на Word

  Ако групата Подреждане е свита и Позиция не се вижда, щракнете върху бутона Подреди и после щракнете върху Позиция.

  Щракнете върху позицията на обтичане, която искате да приложите.

  Съвет: Плъзнете картината или обекта, ако искате да промените позицията им на страницата. Обтичането на текста се настройва към обекта в новото му местоположение.

 3. За да промените обтичането с текст около обекта или за да направите други промени в настройките за обтичане, в групата Подреждане щракнете върху Обтичане с текст и след това щракнете върху опцията, която изглежда най-добре.

 1. Щракнете върху таблицата.

 2. Под Инструменти за таблица в раздела Оформление, в групата Таблица щракнете върху Свойства.

  Свойства на таблицата

 3. Под Обтичане с текст щракнете върху Около.

  За да зададете хоризонталната и вертикална позиция на таблицата, разстоянието от останалия текст и други опции, под Обтичане с текст щракнете върху Позициониране и след това изберете желаните опции.

Обтичане на текст автоматично, когато чертаете таблица

 1. В раздела Вмъкване, в групата Таблици щракнете върху Таблица.

  Изображение на лентата на Word

 2. Натиснете клавиша CTRL, когато щраквате върху Начертай таблица.

 3. Начертайте таблицата.

  Текстът автоматично обтича таблицата.

  За повече информация за изчертаване на таблица вж. Вмъкване или начертаване на таблица.

Прекъсванията на обтичането с текст се използват за отделяне на текста около обекти в уеб страници. Например можете да използвате прекъсвания в обтичането с текст, за да разделите текста на надпис от основния текст.

Знак за прекъсване на обтичането с текст

1. Прекъсване на текст в надпис

 • Щракнете във вашата уеб страница на мястото, където искате да прекратите обтичането с текст.

 • В раздела Оформление на страница, в групата Настройка на страниците щракнете върху Прекъсвания и след това върху Обтичане с текст.

  Изображение на лентата на Word

Забележка: Прекъсванията на обтичането с текст представляват форматиращи маркери, които не обикновено се виждат във вашия документ. Ако искате да видите тези прекъсвания, включете знаците за форматиране, като щракнете върху Покажи/Скрий Изображение на бутон в групата Абзац на раздела Начало. Знакът за прекъсване на обтичането с текст ( Знак за прекъсване на обтичането с текст ) показва прекъсване на обтичане с текст.

Вж. също

Завъртане на текстово поле, фигура, WordArt или картина

Групиране или разгрупиране на фигури, картини или други обекти

Изрязване на картина или фигура със запълване на картина

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×