Обобщаване на данни в обобщена таблица или обобщена диаграма

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В Excel можете да обобщите данните в обобщена таблица или обобщена диаграма чрез промяна на оформление на поле на данните. С помощта на списъка с полета на обобщена таблица, можете да Добавяне, пренареждане или премахване на полета за показване на данни в обобщена таблица или обобщена диаграма точно начина, по който искате.

По подразбиране промените, които правите в списъка с полета на обобщена таблица, се актуализират автоматично в оформлението на отчета. За да подобрите производителността, когато извършвате достъп до голямо количество външно данни, можете временно да превключите на ръчно актуализиране.

Когато създавате обобщена таблица, Excel показва списъка с полета на обобщената таблица, така че можете да добавяте полета към обобщената таблица, да ги пренареждате и препозиционирате при необходимост или да ги премахвате от обобщената таблица. По подразбиране списъкът с полета на обобщената таблица показва два раздела:

 • Раздел за полета отгоре за добавяне на полета към и премахване на полета от обобщената таблица

 • Раздел за оформление отдолу за пренареждане и препозициониране на полетата

  PivotTable Field list

Можете да закачите списък с полета на обобщена таблица към всяка страна на прозореца на Excel и да го преоразмерите хоризонтално. Можете също да откачите списъка с полета на обобщена таблица, в който случай, можете да го преоразмерите и вертикално и хоризонтално.

Ако не виждате списъка с полета на обобщена таблица, щракнете някъде в обобщената таблица.

Ако затворите списъка с полета на обобщената таблица, можете да го покажете отново. Щракнете с десния бутон върху обобщената таблица и след това щракнете върху Покажи списъка на полетата. Можете също да щракнете върху Списък на полетата на лентата (Инструменти за обобщена таблица, раздел Опции, група Покажи за обобщена таблица; Инструменти за обобщена диаграма, раздел Анализиране, група Покажи/скрий за обобщена диаграма).

Ако не виждате полетата, които искате да използвате в актуален, обновяване обобщена таблица или обобщена диаграма, за да покажете всички нови полета, изчисляеми полета, мерки, изчисляеми мерки или размерите, които сте добавили след последната операция ( Инструменти за обобщена таблица, раздел Опции , група данни ).

Важно е да разберете как работи списъкът с полета на обобщена таблица и начините, по които можете да подреждате различни типове полета, така че да можете да постигнете желаните резултати, когато създавате поле оформлението на обобщена таблица или обобщена диаграма.

Как работи списъкът с полета на обобщена таблица

1. Външният източник на данни съдържа структурирани данни, организирани като едно или няколко полета (наречени също колони), които се показват в списъка с полета.

2. Преместване на поле в областта за филтър за отчет в списъка с полета, което едновременно премества полето към областта за филтриране в обобщената таблица.

3. Преместете поле към областта за етикет на колона в списъка с полета, което едновременно премества полето към областта за етикет на колона в обобщената таблица.

4. Преместване на поле в областта за етикети на редове в списъка с полета, което едновременно премества полето към областта на етикетите на редовете в обобщената таблица.

5. Преместете поле към областта на стойностите в списъка с полета, което едновременно премества полето към областта на стойностите в обобщената таблица.

За да създадете оформление на полета, използвайте следните указания за преместване на полета за стойности, имена и размери от раздела за полета към четирите области в раздела за оформление.

 • Полета за стойности    Ако изберете квадратче за отметка за числово поле, по подразбиране то се премества в областта на стойностите.

 • Полета за редове и колони    Можете да добавите поле само веднъж към някоя от областите Филтър за отчет, Етикети на редове или Етикети на колони, независимо дали типа не данните е числов или не. Ако опитате да добавите същото поле повече от един път – например към областите Етикети на редове и Етикети на колони в раздела за оформление – полето автоматично се премахва от първоначалната област и се поставя в новата област.

 • Мерки    В източника на данни на аналитична обработка онлайн (OLAP) често има много полета (или мерки), организирани в йерархия от различни измерения, йерархии и нива. Щракнете върху Разгъни Поле плюс и свиване Поле Минус бутони, докато намерите полетата, които искате.

  Можете да премествате само йерархии, атрибути и наименувани набори към областите "Етикети на редове", "Етикети на колони" и "Филтри на отчети".

  Можете да премествате само мерки, изчислени мерки и ключови индикатори на показателите (KPI) към областта на стойностите.

Списъкът с полета на обобщена таблица има пет различни изгледа, които са предназначени и оптимизирани за различни типове задачи за обобщена таблица.

 1. За да промените изгледа, щракнете върху бутона за списъци "Списък с полета" най-отгоре на списъка с полета на обобщената таблица.

  PivotTable Field List View button

 2. В списъка изберете един от следните изгледи:

Полета и приемни зони с наслагване

Това е изгледът по подразбиране и той е предназначен за малък брой полета.

Раздел за полета и раздел за области едни до други

Този изглед е проектиран за добавяне и премахване на полета, когато имате повече от четири полета във всяка област.

Само раздел за полета

Този изглед е предназначен просто за добавяне и премахване на много полета.

Само раздел за области (2 на 2)

Този изглед е предназначен за пренареждане на много полета.

Само раздел за области (1 на 4)

Този изглед е предназначен за пренареждане на много полета.

Съвет    В раздел за полета и области секция с наслагване и раздел за полета и раздел за области един до друг изгледи можете да регулирате ширината и височината на всеки раздел, като поставите показалеца на мишката върху раздел разделителя, докато показалецът се промени на вертикална Двойна стрелка Vertical double arrow или хоризонтална двойна стрелка Horizontal double arrow , като плъзгате двойна стрелка нагоре или надолу или наляво или надясно до мястото, където искате и след това щракнете върху стрелката на двойна или натиснете клавиша ENTER.

След като създадете обобщена таблица или обобщена диаграма, сте готови да добавите полетата, съдържащи данните, които искате да показвате в отчета. Обикновено изберете едно поле за всяка област в раздела за оформление. Въпреки това за да видите различни стойности за дадено поле, можете да добавите множество копия на поле към областта на стойностите .

Ако обобщената таблица е свързан към външен източник на данни, която съдържа много данни, можете да филтрирате едно или повече полета, преди да добавите полета към отчета, който може да ви помогне да намалите времето, необходимо за актуализиране на отчета.

В списъка с полета на обобщената таблица можете да добавяте полета към обобщената таблица или обобщената диаграма, като направите едно или повече от следните неща:

 • За да поставите поле в посочена област от раздела за оформление, в полето Изберете полета за добавяне към отчета отметнете квадратчето на желаното поле. Ако искате, можете по-късно да пренаредите полетата.

  Бележка    По подразбиране нечисловите полета се добавят към областта Етикети на редове , числовите полета се добавят към областта " стойности " и аналитична обработка онлайн (OLAP) дата и час йерархиите се добавят към областта за Етикети на колони .

 • За да поставите поле в определена област от раздела за оформление, в полето Изберете полета за добавяне към отчета щракнете с десния бутон върху името на полето и след това щракнете върху Добавяне към съобщение за филтър, Добавяне към етикет на колона, Добавяне към етикет на ред или Добавяне към стойности.

 • За да плъзнете поле към област в раздела за оформление, в полето Изберете полета за добавяне към отчета щракнете и задръжте върху полето, след което го плъзнете от раздела за полета към желания раздел за оформление.

В обобщената таблица, която се базира на данни в работен лист на Excel или външни данни от не - онлайн аналитична обработка OLAP източник на данни може да искате да добавите едно и също поле повече от веднъж към областта на стойностите . Можете да направите това, дали типът данни е цифров или не са числа. Например може да искате да сравните изчисления един до друг, като брутната и нетна печалба, минимална и максимална продажби, или клиент брои и процент от общата клиенти.

 1. В списъка с полетата на обобщената таблица, в полето Изберете на полета за добавяне към отчета щракнете и задръжте върху поле, след което го плъзнете към областта на стойностите в раздела за оформление.

 2. Повтаряйте стъпка 1, за да създадете толкова копия на това поле, колкото искате да се показват в областта Стойности.

 3. В обобщената таблица променете сумиращата функция или потребителското изчисление по желания от вас начин във всяко копие на полето.

  Съвет    Можете също да промените името на копираните полета на обобщената таблица, самата.

Забележки    

 • Когато добавяте две или повече полета към областта на стойностите, независимо дали са копия на едно и също поле, или са различни полета, списъкът на полетата автоматично добавя етикет Колона на стойностите към областта Стойности. Можете да използвате това поле, за да премествате положенията на полетата нагоре и надолу в областта "Стойности". Можете дори да преместите Етикет от колоната на стойностите в областта Етикети на колони или областите Етикети на редове. Не можете обаче да премествате етикет от колоната на стойностите в областта Филтри на отчети.

 • Можете да добавите поле само веднъж към някоя от областите Филтър за отчет, Етикети на редове или Етикети на колони, независимо дали типа не данните е числов, или не. Ако опитате да добавите същото поле повече от един път – например към областите Етикети на редове и Етикети на колони в раздела за оформление – полето автоматично се премахва от първоначалната област и се поставя в новата област.

 • Друг начин да добавите същото поле към областта на стойностите е с помощта на формула (наричана също изчисляемо поле), който използва това поле във формулата.

 • В списъка с полета на обобщената таблица, в полето Изберете полета за добавяне към отчета задръжте неподвижно показалеца над име на поле и след това щракнете върху падащата стрелка за филтриране до името на полето.

  В менюто Филтър изберете желаните опции за филтриране.

В списъка с полета на обобщена таблица можете да пренареждате съществуващи полета или да препозиционирате полета, като използвате една от четирите области отгоре на секцията за оформление:

Обобщена таблица

Описание

Стойности

Използвайте, за да покажете обобщени числови данни.

Етикети на редове

Използвайте, за да покажете обобщени числови данни.

Етикети на колони

Използвайте, за да покажете полета като колони отгоре на отчета. Колоната в по-долна позиция се влага в друга колона, непосредствено над нея.

Филтър за отчет

Използвайте, за да филтрирате целия отчет, на базата на избран елемент във филтъра за отчет.

Обобщена диаграма

Описание

Стойности

Използвайте, за да покажете обобщени числови данни.

Поле на осите (категории)

Използвайте, за да покажете полета като ос в диаграмата.

Полета на легендата (серии)

Използвайте, за да покажете полета в легендата на диаграмата.

Филтър за отчет

Използвайте, за да филтрирате целия отчет, на базата на избран елемент във филтъра за отчет.

За да пренаредите полетата в обобщена таблица, щракнете върху името на полето в една от областите и след това изберете една от следните команди:

Премести нагоре

Премества полето една позиция нагоре в областта.

Премести надолу

Премества полето една позиция надолу в областта.

Премести в началото

Премества полето в началото на областта.

Премести към края

Премества полето в края на областта.

Премести в съобщението за филтър

Премества полето в областта на филтъра за отчет.

Премести в етикетите на редовете

Премества полето в областта за етикети на редове.

Премести в етикетите на колони

Премества полето в областта на етикетите на колони.

Премести в стойностите

Премества полето в областта на стойностите.

Настройки на поле за стойност, Настройки на полета

Показва диалоговите прозорци Настройки на поле или Настройки на поле за стойност . За повече информация за всяка настройка щракнете върху бутона Помощ изображение на бутон в горната част на диалоговия прозорец.

Съвет    Можете също да щракнете и задържите върху име на поле, а после да плъзнете полето между секциите за полета и оформление, както и между различните области.

За да премахнете поле, в списъка с полета на обобщената таблица направете едно от следните неща:

 • В полето Изберете полета за добавяне към отчета изчистете отметката от квадратчето на полето, което искате да премахнете.

  Забележка    Изчистването на отметката от квадратчето премахва всички екземпляри на полето от отчета.

 • В област за оформление щракнете върху полето, което искате да премахнете, и след това щракнете върху Премахни полето.

 • В област за оформление щракнете и задръжте върху полето, което искате да премахнете, и след това го плъзнете извън списъка с полета на обобщената таблица.

По подразбиране промените, които правите в списъка с полета на обобщена таблица, се актуализират автоматично в оформлението на отчета. За да подобрите производителността, когато извършвате достъп до голямо количество външни данни, можете да превключите временно на режим за ръчно актуализиране. Режимът за ръчно актуализиране ви позволява бързо да добавяте, премествате и премахвате полета в списъка с полета на обобщената таблица. Не можете обаче да използвате отчета, докато не превключите обратно в режим на автоматично актуализиране.

 1. За да разрешите ръчно актуализиране в обобщената таблица, в дъното на списъка с полета на обобщена таблица, поставете отметка в квадратчето актуализиране на отлагане оформление .

  Внимателни    След като зададете оформлението на отчета ръчно актуализиране, затваряне на списъка с полета на обобщена таблица, промяна на полетата само изглед или излизане от Excel изтрива всички оформление промени, които сте направили в обобщената таблица без потвърждение.

 2. В списъка с полета на обобщена таблица направете промените в оформлението на поле и след това щракнете върху актуализиране на ръчно актуализиране на оформлението в обобщената таблица.

 3. За да се върнете към автоматично актуализиране, след като завършите променянето на оформлението на отчета, в списъка на полетата изчистете квадратчето за отметка Отложи актуализацията на оформлението.

Бележка    Обобщена таблица започва с автоматично актуализиране всеки път, когато отваряте работната книга.

Когато създавате обобщена таблица, Excel показва списъка с полета на обобщената таблица, така че можете да добавяте полета към обобщената таблица, да ги пренареждате и препозиционирате при необходимост или да ги премахвате от обобщената таблица. По подразбиране списъкът с полета на обобщената таблица показва два раздела:

 • Раздел за полета отгоре за добавяне на полета към и премахване на полета от обобщената таблица

 • Раздел за оформление отдолу за пренареждане и препозициониране на полетата

  PivotTable Field list

Можете да закачите списък с полета на обобщена таблица към всяка страна на прозореца на Excel и да го преоразмерите хоризонтално. Можете също да откачите списъка с полета на обобщена таблица, в който случай, можете да го преоразмерите и вертикално и хоризонтално.

Ако не виждате списъка с полета на обобщена таблица, щракнете някъде в обобщената таблица.

Ако затворите списъка с полета на обобщена таблица, можете да я покажете отново. Контрол върху обобщената таблица и след това щракнете върху Покажи списък на полетата. Можете също да щракнете върху Списък с полета в раздела Анализиране на обобщена таблица .

Ако не виждате полетата, които искате да използвате в списъка с полета на обобщена таблица, обновяване на обобщената таблица, за да покажете всички нови полета, изчисляеми полета, мерки, изчисляеми мерки или размерите, които сте добавили след последната операция: анализиране на обобщена таблица > Обновяване.

За да създадете оформление на полета, използвайте следните указания за преместване на полета за стойности, имена и размери от раздела за полета към четирите области в раздела за оформление.

 • Полета за стойности    Ако изберете квадратче за отметка за числово поле, по подразбиране то се премества в областта на стойностите.

 • Полета за редове и колони    Можете да добавите поле само веднъж към някоя от областите Филтър за отчет, Етикети на редове или Етикети на колони, независимо дали типа не данните е числов или не. Ако опитате да добавите същото поле повече от един път – например към областите Етикети на редове и Етикети на колони в раздела за оформление – полето автоматично се премахва от първоначалната област и се поставя в новата област.

 • Мерки    В източника на данни на аналитична обработка онлайн (OLAP) често има много полета (или мерки), организирани в йерархия от различни измерения, йерархии и нива. Щракнете върху Разгъни Поле плюс и свиване Поле Минус бутони, докато намерите полетата, които искате.

  Можете да премествате само йерархии, атрибути и наименувани набори към областите "Етикети на редове", "Етикети на колони" и "Филтри на отчети".

  Можете да премествате само мерки, изчислени мерки и ключови индикатори на показателите (KPI) към областта на стойностите.

След като създадете обобщена таблица или обобщена диаграма, сте готови да добавите полетата, съдържащи данните, които искате да показвате в отчета. Обикновено изберете едно поле за всяка област в раздела за оформление. Въпреки това за да видите различни стойности за дадено поле, можете да добавите множество копия на поле към областта на стойностите .

Ако обобщената таблица е свързан към външен източник на данни, която съдържа много данни, можете да филтрирате едно или повече полета, преди да добавите полета към отчета, който може да ви помогне да намалите времето, необходимо за актуализиране на отчета.

В списъка с полета на обобщената таблица можете да добавяте полета към обобщената таблица или обобщената диаграма, като направите едно или повече от следните неща:

 • За да поставите поле в определена област на частта за оформление, в полето Полета на обобщената таблица , отметнете квадратчето на полето, което искате. След това можете да пренаредите полета по-късно, ако искате.

  Бележка    По подразбиране нечисловите полета се добавят към областта Етикети на редове , числовите полета се добавят към областта " стойности " и аналитична обработка онлайн (OLAP) дата и час йерархиите се добавят към областта за Етикети на колони .

 • Да плъзнете поле в дадена област в частта за оформление, в полето Полета на обобщена таблица , щракнете и задръжте поле и след това го плъзнете от раздела за полета към секцията за оформление, която искате.

В обобщената таблица, която се базира на данни в работен лист на Excel или външни данни от не - онлайн аналитична обработка OLAP източник на данни може да искате да добавите едно и също поле повече от веднъж към областта на стойностите . Можете да направите това, дали типът данни е цифров или не са числа. Например може да искате да сравните изчисления един до друг, като брутната и нетна печалба, минимална и максимална продажби, или клиент брои и процент от общата клиенти.

 1. В списъка с полета на обобщена таблица, в полето Полета на обобщената таблица щракнете и задръжте поле и след това го плъзнете към областта " стойности " в раздела за оформление.

 2. Повтаряйте стъпка 1, за да създадете толкова копия на това поле, колкото искате да се показват в областта Стойности.

 3. В обобщената таблица променете сумиращата функция или потребителското изчисление по желания от вас начин във всяко копие на полето.

  Съвет    Можете също да промените името на копираните полета на обобщената таблица, самата.

Забележки    

 • Когато добавяте две или повече полета към областта на стойностите, независимо дали са копия на едно и също поле, или са различни полета, списъкът на полетата автоматично добавя етикет Колона на стойностите към областта Стойности. Можете да използвате това поле, за да премествате положенията на полетата нагоре и надолу в областта "Стойности". Можете дори да преместите Етикет от колоната на стойностите в областта Етикети на колони или областите Етикети на редове. Не можете обаче да премествате етикет от колоната на стойностите в областта Филтри на отчети.

 • Можете да добавите поле само веднъж към някоя от областите Филтър за отчет, Етикети на редове или Етикети на колони, независимо дали типа не данните е числов, или не. Ако опитате да добавите същото поле повече от един път – например към областите Етикети на редове и Етикети на колони в раздела за оформление – полето автоматично се премахва от първоначалната област и се поставя в новата област.

 • Друг начин да добавите същото поле към областта на стойностите е с помощта на формула (наричана също изчисляемо поле), който използва това поле във формулата.

За да премахнете поле, в списъка с полета на обобщената таблица направете едно от следните неща:

 • В полето Полета на обобщената таблица изчистете отметката от полето, което искате да премахнете.

  Забележка    Изчистването на отметката от квадратчето премахва всички екземпляри на полето от отчета.

 • В област за оформление щракнете и задръжте върху полето, което искате да премахнете, и след това го плъзнете извън списъка с полета на обобщената таблица.

Когато създавате обобщена таблица, Excel показва списъка с полета на обобщената таблица, така че можете да добавяте полета към обобщената таблица, да ги пренареждате и препозиционирате при необходимост или да ги премахвате от обобщената таблица. По подразбиране списъкът с полета на обобщената таблица показва два раздела:

 • Раздел за полета отгоре за добавяне на полета към и премахване на полета от обобщената таблица

 • Раздел за оформление отдолу за пренареждане и препозициониране на полетата

За да отворите списъка с полета на обобщена таблица, щракнете с десния бутон на обобщената таблица и след това щракнете върху Покажи списък на полетата.

Ако не виждате полетата, които искате да използвате в актуален, обновяване обобщена таблица или обобщена диаграма, за да покажете всички нови полета, изчисляеми полета, мерки, изчисляеми мерки или размерите, които сте добавили след последната операция. За да направите това, щракнете с десния бутон на обобщената таблица и обновяване.

За да създадете оформление на полета, използвайте следните указания за преместване на полета за стойности, имена и размери от раздела за полета към четирите области в раздела за оформление.

 • Стойности    Ако изберете квадратче за отметка само за числово поле, по подразбиране, той се премества в областта на СТОЙНОСТИТЕ .

 • Редове и колони    Можете да добавите поле само веднъж към или филтри, редовеили колони области, независимо дали типът данни е цифров или не са числа. Ако се опитате да добавите едно и също поле повече от веднъж – например да редове и колони на областите в частта за оформление – полето автоматично се премахва от областта първоначалния и поставяне в Publisher.

След като създадете обобщена таблица или обобщена диаграма, сте готови да добавите полетата, съдържащи данните, които искате да показвате в отчета. Обикновено изберете едно поле за всяка област в раздела за оформление. Въпреки това за да видите различни стойности за дадено поле, можете да добавите множество копия на поле към областта на стойностите .

Ако обобщената таблица е свързан към външен източник на данни, която съдържа много данни, можете да филтрирате едно или повече полета, преди да добавите полета към отчета, който може да ви помогне да намалите времето, необходимо за актуализиране на отчета.

В списъка с полета на обобщената таблица можете да добавяте полета към обобщената таблица или обобщената диаграма, като направите едно или повече от следните неща:

 • За да поставите поле в определена област на частта за оформление, в полето Изберете полета , поставете отметка в квадратчето на полето, което искате. След това можете да пренаредите полета по-късно, ако искате.

  Забележка: По подразбиране нечисловите полета се добавят към областта за редове , числовите полета се добавят към областта " стойности " и аналитична обработка онлайн (OLAP) дата и час йерархии се добавят към областта колони .

 • За да поставите поле в определена област на секцията за оформление, в полето полета изберете показалеца върху име на поле и след това щракнете върху червен падащата стрелка до полето nameclick името на полето и след това щракнете върху Премести в филтър за отчет , Преместване към етикетите на колоните, Преместване към етикетите на редоветеили стойности.

 • За да плъзнете поле към област в раздела за оформление, в полето Изберете полета за добавяне към отчета щракнете и задръжте върху полето, след което го плъзнете от раздела за полета към желания раздел за оформление.

В обобщената таблица, която се базира на данни в работен лист на Excel или външни данни от не - онлайн аналитична обработка OLAP източник на данни може да искате да добавите едно и също поле повече от веднъж към областта на стойностите . Можете да направите това, дали типът данни е цифров или не са числа. Например може да искате да сравните изчисления един до друг, като брутната и нетна печалба, минимална и максимална продажби, или клиент брои и процент от общата клиенти.

 1. В списъка с полета на обобщена таблица, в полето полета изберете щракнете и задръжте поле и след това го плъзнете към областта " стойности " в раздела за оформление.

 2. Повтаряйте стъпка 1, за да създадете толкова копия на това поле, колкото искате да се показват в областта Стойности.

 3. В обобщената таблица променете сумиращата функция или потребителското изчисление по желания от вас начин във всяко копие на полето.

  Съвет: Можете също да промените името на копираните полета на обобщената таблица, самата.

Забележки: 

 • Когато добавяте две или повече полета към областта на стойностите, независимо дали са копия на едно и също поле, или са различни полета, списъкът на полетата автоматично добавя етикет Колона на стойностите към областта Стойности. Можете да използвате това поле, за да премествате положенията на полетата нагоре и надолу в областта "Стойности". Можете дори да преместите Етикет от колоната на стойностите в областта Етикети на колони или областите Етикети на редове. Не можете обаче да премествате етикет от колоната на стойностите в областта Филтри на отчети.

 • Можете да добавите поле само веднъж към някоя от областите Филтър за отчет, Етикети на редове или Етикети на колони, независимо дали типа не данните е числов, или не. Ако опитате да добавите същото поле повече от един път – например към областите Етикети на редове и Етикети на колони в раздела за оформление – полето автоматично се премахва от първоначалната област и се поставя в новата област.

 • Друг начин да добавите същото поле към областта на стойностите е с помощта на формула (наричана също изчисляемо поле), който използва това поле във формулата.

 • В списъка с Полета на обобщена таблица в полето полета изберете показалеца върху име на поле и след това щракнете върху стрелката до името на полето Червената падащото меню и изберете филтър.

В списъка с Полета на обобщена таблица или Обобщена диаграма полета можете да пренаредите съществуващи полета или препозициониране на тези полета с помощта на една от четирите области в долната част на раздела за оформление:

Обобщена таблица

Описание

ФИЛТРИ

Използвайте, за да филтрирате целия отчет, на базата на избран елемент във филтъра за отчет.

КОЛОНИ

Използвайте, за да покажете полета като колони отгоре на отчета. Колоната в по-долна позиция се влага в друга колона, непосредствено над нея.

РЕДОВЕ

Използвайте, за да покажете обобщени числови данни.

СТОЙНОСТИ

Използвайте, за да покажете обобщени числови данни.

Обобщена диаграма

Описание

ФИЛТРИ

Използвайте, за да филтрирате целия отчет, на базата на избран елемент във филтъра за отчет.

ЛЕГЕНДАТА (СЕРИИ)

Използвайте, за да покажете полета в легендата на диаграмата.

ОС (CAEGORIES)

Използвайте, за да покажете полета като ос в диаграмата.

СТОЙНОСТИ

Използвайте, за да покажете обобщени числови данни.

За да пренаредите полетата в обобщена таблица, щракнете върху името на полето в една от областите и след това изберете една от следните команди:

Премести нагоре

Премества полето една позиция нагоре в областта.

Премести надолу

Премества полето една позиция надолу в областта.

Премести в началото

Премества полето в началото на областта.

Премести към края

Премества полето в края на областта.

Премести в съобщението за филтър

Премества полето в областта на филтъра за отчет.

Премести в етикетите на редовете

Премества полето в областта за етикети на редове.

Премести в етикетите на колони

Премества полето в областта на етикетите на колони.

Премести в стойностите

Премества полето в областта на стойностите.

Настройки на поле за стойност, Настройки на полета

Показва диалоговите прозорци Настройки на поле или Настройки на поле за стойност .

Съвет: Можете също да щракнете и задържите върху име на поле, а после да плъзнете полето между секциите за полета и оформление, както и между различните области.

За да премахнете поле, в списъка на полетата, направете едно от следните неща:

 • В полето полета изберете изчистете отметката от полето, което искате да премахнете.

  Забележка: Изчистването на квадратче за отметка премахва всички екземпляри на полето от отчета.

 • В област за оформление щракнете върху полето, което искате да премахнете, и след това щракнете върху Премахни полето.

 • В област за оформление щракнете и задръжте върху полето, което искате да премахнете, и след това го плъзнете извън списъка с полета на обобщената таблица.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Вж. също

Създаване на обобщена таблица

Използване на списъка с полета за подреждане на полетата в обобщена таблица

Създаване на обобщена диаграма

Използване на сегментатори за филтриране на данни

Създаване на времева линия на обобщена таблица за филтриране по дати

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×