Преминаване към основното съдържание

Нови функции в Excel 2013

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Важно: Изчислените резултати от формули и някои функции за работен лист на Excel може да се различават леко между компютър с Windows и x86 или x86-64 архитектура и компютър с Windows RT с ARM архитектура. Научете повече за разликите.

Щракнете върху кое да е име на функция в следващия списък, за да видите подробна помощна информация за тази функция.

Име на функцията

Тип и описание

ACOT функция

<c0>Математически и тригонометрични:</c0>    Връща аркускотангенса на число

ACOTH функция

<c0>Математически и тригонометрични:</c0>    Връща хиперболичния аркускотангенс на число

ARABIC функция

<c0>Математически и тригонометрични:</c0>    Преобразува римско число в арабско, като число

BASE функция

<c0>Математически и тригонометрични:</c0>    Преобразува число в текстово представяне с дадена основа (база)

BINOM.DIST.RANGE функция

<c0>Статистически:</c0>    Връща вероятността за пробен резултат с използване на биномиално разпределение

BITAND функция

Инженерни    Връща побитово "И" на две числа

BITLSHIFT функция

Инженерни    Връща число, изместено наляво с размер_на_изместване бита

BITOR функция

Инженерни    Връща побитово "ИЛИ (OR)" на 2 числа

BITRSHIFT функция

Инженерни    Връща число, изместено надясно с размер_на_изместване бита

BITXOR функция

Инженерни    Връща побитово "Изключващо ИЛИ" на две числа.

CEILING.MATH функция

<c0>Математически и тригонометрични:</c0>    Закръглява нагоре число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на стъпката

COMBINA функция

Математически и тригонометрични:   
Връща броя на комбинациите с повторения за зададен брой елементи.

COT функция

<c0>Математически и тригонометрични:</c0>    Връща хиперболичния косинус от число

COTH функция

<c0>Математически и тригонометрични:</c0>    Връща котангенса на ъгъл

CSC функция

<c0>Математически и тригонометрични:</c0>    Връща косеканса на ъгъл.

CSCH функция

<c0>Математически и тригонометрични:</c0>    Връща хиперболичния косеканс на ъгъл

DAYS функция

<c0>Дата и час:</c0>    Връща броя на дните между две дати.

DECIMAL функция

<c0>Математически и тригонометрични:</c0>    Преобразува текстово представяне на число с дадена основа в десетично число

ENCODEURL функция

Уеб    Връща URL кодиран низ.

FILTERXML функция

<c0>Уеб:</c0>    Връща точно определени данни от XML съдържанието, като използва зададения XPath.

FLOOR.MATH функция

<c0>Математически и тригонометрични:</c0>    Закръгляване надолу на число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимостта

FORMULATEXT функция

<c0>Търсене и препратки:</c0>    Връща формулата в дадена препратка като текст

GAMMA функция

<c0>Статистически:</c0>    Връща стойността на гама функцията

GAUSS функция

<c0>Статистически:</c0>    Връща с 0,5 по-малко от стандартното нормално кумулативно разпределение

IFNA функция

<c0>Логически:</c0>    Връща стойността, която задавате, ако изразът дава #N/A, в противен случай връща резултата от израза

IMCOSH функция

Инженерни    Връща хиперболичния косинус от комплексно число

IMCOT функция

Инженерни    Връща котангенса от комплексно число

IMCSC функция

Инженерни    Връща косеканса от комплексно число

IMCSCH функция

Инженерни    Връща хиперболичния косеканс от комплексно число

IMSEC функция

<c0>Инженерни:</c0>    Връща секанса от комплексно число

IMSECH функция

Инженерни    Връща хиперболичния секанс от комплексно число

IMSINH функция

Инженерни    Връща хиперболичния синус от комплексно число

IMTAN функция

<c0>Инженерни:</c0>    Връща тангенса от комплексно число

ISFORMULA функция

Информация    Връща TRUE, ако е препратка към клетка, която съдържа формула

ISOWEEKNUM функция

<c0>Дата и час:</c0>    Връща номера на седмицата на годината по ISO за дадена дата

MUNIT функция

<c0>Математически и тригонометрични:</c0>    Връща единичната матрица за зададената размерност.

NUMBERVALUE функция

Текст    Преобразува текст в число по независим от локалните настройки начин.

PDURATION функция

Финансови    Връща броя на периодите, изисквани от дадена инвестиция, за да достигне посочена стойност

PERMUTATIONA функция

<c0>Статистически:</c0>    Връща броя на пермутациите за даден брой обекти (с повторения), които могат да бъдат избрани измежду "число" обекта

PHI функция

<c0>Статистически:</c0>    Връща стойността на функцията на плътността за стандартното нормално разпределение

RRI функция

<c0>Финансови:</c0>    Връща еквивалентен лихвен процент за нарастването на инвестицията

SEC функция

<c0>Математически и тригонометрични:</c0>    Връща секанса на ъгъл

SECH функция

<c0>Математически и тригонометрични:</c0>    Връща хиперболичния секанс на ъгъл

SHEET функция

Информация    Връща номера на листа в препратката

SHEETS функция

<c0>Информационни:</c0>    Връща броя на листовете в препратка

SKEW.P функция

<c0>Статистически:</c0>    Връща несиметричността на разпределение на базата на генерална съвкупност: характеризация на степента на асиметрията на разпределение около средната му стойност

UNICHAR функция

Текст    Връща Unicode знака, сочен от дадената числова стойност

UNICODE функция

<c0>Текстови:</c0>    Връща числото (кодова точка), което съответства на първия знак на текста

WEBSERVICE функция

<c0>Уеб:</c0>    Връща данни от уеб услуга.

XOR функция

<c0>Логически:</c0>    Връща логическо "Изключващо ИЛИ (OR)" на всички аргументи

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×