Нивата на защита на формулярите на InfoPath

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Модел на защита за Microsoft Office InfoPath е свързана със зона за защита и настройките за ниво в Windows Internet Explorer. Тези функции за защита са предназначени да ви помогне да защитите потребителските формуляри и компютри от потенциално опасни операции, като например достъп до или изпращане на данни източник, който не е надежден.

В тази статия

Нивата на защита за формуляри

Допълнителни функции за защита за формуляри

Internet Explorer зоните и нивата

Нивата на защита за формуляри

InfoPath предоставя три нива на защита за формуляри: ограничено, домейн и пълно доверие. Нивата на защита определят дали формулярът има достъп до данни в други домейни или достъп до файлове и настройки на компютъра на потребителя. Нивата на защита засегне функциите във формуляр, когато потребителите попълват. Например ако формулярът съдържа списъчно поле, което показва данни от база данни на Microsoft Access, нивото на защита за формуляра може да определи дали формулярът се отваря и дали формулярът има достъп до базата данни или се покаже предупредително съобщение, без да получат достъп до база данни.

Когато проектирате шаблон на формуляр, InfoPath автоматично избира подходящото ниво на защита за шаблона за формуляр, базиран на функции на шаблона на формуляр. Избраната настройка е ограничена и сигурна колкото е възможно. Ако предпочитате различно ниво на защита за шаблон на формуляр, който проектирате, можете да игнорирате настройката по подразбиране, като изберете ръчно различно ниво на защита. Ако формуляр, който потребителят попълва изисква ниво на защита, различно от това, което вие или потребителят дава, този формуляр или да не се отваря, или не работи правилно. Например ако проектирате шаблон на формуляр и указвате, че изисква ниво на защита пълно доверие, след което потребителят трябва да даде пълно доверие на съответния формуляр, когато го попълва. В противен случай не се отвори формуляр.

Шаблони за формуляри се изпълняват в един от трите нива на защита, в зависимост от това къде се намират, как те са инсталирани и дали те са цифрово подписани. Тези нива на защита са обяснени в следващите раздели.

Забележка: Шаблони за формуляри, съвместими с браузър да изпълнявате само в ниво на защита домейн или пълно доверие.

Ограничено

Когато работи в ниво на защита ограничено, формуляр достъп до само съдържание, което се съхранява в самия формуляр. Това означава, че следните функции не работят правилно когато формулярът работи на ограничено ниво:

 • Потребителски прозорци на задачите

 • Връзки с данни, с изключение на подаване чрез имейл съобщение

 • Microsoft ActiveX контроли и контроли по избор

 • Управляван код и скрипт

 • Роли на базата на местоположения в справочната услуга на Active Directory

 • Правила, свързани с отваряне на формуляри

 • Печатане на изгледи за Microsoft Office Word

 • Потребителски диалогови прозорци

 • Свързани картини

Домейн

Когато работи в ниво на защита домейн, формуляр достъп до съдържание, което се съхранява в самия формуляр и съдържание, което се съхранява в някое от следните места:

 • Същия домейн като формуляра

 • Съдържанието в зоната на локалния компютър в Internet Explorer; Въпреки че предупредително съобщение може да се появи преди съдържанието е достъпна

 • Съдържанието в зоната на локалния интранет в Internet Explorer; Въпреки че предупредително съобщение може да се появи преди съдържанието е достъпна

Когато формуляр, достъп до съдържание в дадена зона, това става според нивата на защита, указани за тази зона в Internet Explorer. Може да се отвори формуляр в зоната интернет в Internet Explorer, но няма достъп до съдържание, което се съхранява в друг домейн.

Пълно доверие

Когато работи в ниво на защита пълно доверие, формулярът има достъп до съдържание, което се съхранява в самия формуляр и съдържание от всяко от следните места:

 • Същия домейн като формуляра

 • Всички други домейни, без първия се показва съобщение за защитата за достъп до съдържание

 • Файлове и настройки на компютъра; всички едни и същи ресурси, които лицето, което е попълване на формуляр достъп на този компютър

Един формуляр може да се стартира с пълно доверие само ако шаблона за формуляр е цифрово подписан с надежден главен сертификат или ако шаблонът на формуляра е инсталиран на компютъра на потребителя с помощта на програмата за инсталиране като Microsoft Windows Installer (.msi файл). Не трябва да подпишете цифрово шаблон на формуляр с пълно доверие да го визуализирате в режим на проектиране. Файлове от инсталацията за формуляри може да се направи с помощта на съветника за публикуване на InfoPath.

Най-горе на страницата

Допълнителни функции за защита за формуляри

InfoPath предоставя допълнителни функции, които могат да ви помогне да подобрите защитата на вашите формуляри. Тези функции са:

Защита на проектиране на формуляр    Ако проектирате шаблон на формуляр, можете да използвате тази функция, за да попречите на потребителите да отварят формуляра в режим на проектиране, когато попълват го. Забележете, че тази настройка не забранява напълно потребителите да отварят или модифицират формуляра в режим на проектиране. Например като използвате диалоговия прозорец проектиране на формуляр , потребителят може да щракнете върху На моя компютър , за да намери записан формуляр и да го отворите в режим на проектиране. Въпреки това в този случай, потребителите получават съобщение, което гласи, че формулярът е защитен.

Цифрови подписи    Когато потребителите попълват формуляр в InfoPath, те могат цифрово да подпишат целия формуляр или определени части на формуляра. Когато попълват шаблон за формуляр, разрешен за браузър, те не могат да подпишат целия формуляр, а само части от него. Подписването на формуляр помага за удостоверяването на потребителя като лицето, което е попълнена формуляра и помага да се гарантира, че съдържанието на формуляра не се променя. Освен това можете да подписвате шаблон на формуляр, които проектирате и след това задайте нивото на защита за този шаблон на формуляр на пълно доверие.

Персонализиране за записване, отпечатване, изпращане и експортиране    Ако проектирате шаблон на формуляр, можете да използвате тези настройки, за да включите определени команди и опции, или изключите. Тези настройки определят дали потребителите могат да записване, отпечатване, изпращане или експортиране на формуляр, те са попълнени.

Управление на правата за информация (IRM)    Когато проектирате шаблон на формуляр в InfoPath или изпращане на формуляр с помощта на Microsoft Office Outlook 2007, можете да приложите управление на правата на достъп до информация (IRM) към него. Можете също да приложите IRM към самото имейл съобщение.

Надеждни издатели и надеждни формуляри    Настройките в центъра за сигурност позволяват на потребителите да управляват списъка на разработчиците на шаблони на формуляри и издателите, които те доверие и задайте дали надеждните формуляри имат достъп до файловете и настройките на компютъра си, когато ги попълват. Надеждните формуляри са формуляри, базирани на шаблони за формуляри, които са инсталирани на компютъра на потребителя, или формуляри на базата на шаблони за формуляри, които са цифрово подписани с надежден главен сертификат и имат ниво на защита пълно доверие. Намерете повече информация относно добавянето или премахването на надеждни издатели в раздела Вж .

Когато потребителят инсталира шаблон на формуляр на компютър, той автоматично разрешава формуляри, базирани на този шаблон на формуляр за достъп до файловете и настройките на този компютър. Въпреки това цифрово подписан шаблон на формуляр, който потребителят не е инсталирал няма автоматично достъп до файловете и настройките на компютъра на потребителя. За да разрешите достъп за формуляри, базирани на цифрово подписан шаблон на формуляр, потребителите могат да използват настройката за да промените нивото на защита за цифрово подписани формуляри за надежден формуляр.

Обединяване на    Когато проектирате шаблон на формуляр, можете да укажете дали потребителите да импортирате данни от формуляри, базирани на този шаблон за формуляр в един. Ако забраните обединяване на формуляри, командата Обединяване на формуляри в менюто файл е недостъпна.

Най-горе на страницата

Internet Explorer зоните и нивата

В Internet Explorer зоните и нивата ви позволяват да укажете дали уеб сайт може да получи достъп до файловете и настройките на вашия компютър и какъв достъп могат да имат тези сайтове. InfoPath използва някои от тези настройки за да определите дали формуляр, който потребителят попълва може да получи достъп до файловете и настройките на този потребител компютър и колко достъп, които образуват може да има. InfoPath използва също някои от тези настройки и за да определите дали формуляр, който потребителят попълва имат достъп до съдържание, което се съхранява в домейни, различни от домейна, в който се съхранява формуляра. За информация как зоните и нивата оказва влияние върху нивата на защита за формуляри на InfoPath, които потребителите попълват вижте предишния раздел, "Нива на защита за формуляри".

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×