Невалидни файлови имена и типове файлове в OneDrive, OneDrive за бизнеса и SharePoint

Невалидни файлови имена и типове файлове в OneDrive, OneDrive за бизнеса и SharePoint

Тази статия съдържа информация относно ограниченията, които се прилагат за имена на файлове и типове файлове, когато синхронизирате с OneDrive ( Икона на OneDrive ), OneDrive за бизнеса ( Икона на OneDrive за бизнеса ) или SharePoint Online.

Забележка: Ако търсите ограниченията, които се прилагат към по-стара версия на OneDrive за бизнеса (groove.exe), прочетете KB 2933738.

Какво е новото

28 януари 2019 г.: Файлове при поискване и Интегриране с Office сега се поддържа за потребителите на Mac за macOS 10.14.2 и по-нови версии. Можете да разрешите "Файлове при поискване" в менюто "Предпочитания".

14 декември 2018 г.: Актуализирана е информацията в Размер за качване на файл и Специфични ограничения на Windows.

7 декември 2018 г.: Добавена още информация за .pst файлове с данни на Outlook към блокирани типове файлове.

В тази статия

Ограничения

Ограничения

Съвети за отстраняване на неизправности

Невалидни знаци

Размер за качване на файл

Изисквания на OneDrive към системата

Невалидни имена на файлове или папки

Дължини на името на файла и пътя до него

Помощник за поддръжка и възстановяване

Невалидни или блокирани файлови типове

Миниатюри и визуализации

Синхронизирайте само каквото ви трябва

Мрежа или прикачени устройства

Брой на елементи, които да бъдат синхронизирани

Синхронизиране на твърде много файлове

Повишени привилегии

Управление на правата за достъп до информация

Дублиране на имена на файлове

Споделено с мен

Диференцирано синхронизиране

Акаунти за гости

Библиотеки с определени колони

Удостоверени прокси сървъри

Windows специфични ограничения

Бележници на OneNote 

macOS специфични ограничения

Ограничения

Невалидни знаци

Отнася се за: Икона на OneDrive Икона на OneDrive за бизнеса

Някои знаци имат специални значения, когато се използват в имената на файлове в OneDrive, SharePoint, Windows и macOS, като например "*" за заместващи символи или "\" в пътищата на файловите имена. Ако файл или папка, които се опитвате да качите в OneDrive съдържат някой от знаците, изброени по-долу, това може да попречи на синхронизирането на файла или папката. Преименувайте файла или папката, за да премахнете тези знаци, преди да ги качите.

Знаци, които не са разрешени в имената на файловете и папките в OneDrive, OneDrive за бизнеса в Office 365 и SharePoint Online

Знаци, които не са разрешени в имената на файлове и папки в OneDrive за бизнеса в SharePoint Server 2013

"*: < >? / \ |

~ "# % & *: < >? / \ { | }.

Забележки: 

Невалидни имена на файлове или папки

Отнася се за: Икона на OneDrive Икона на OneDrive за бизнеса

Тези имена не са разрешени за файлове и папки: . Lock, CON, prn, Aux, NUL, COM0 - COM9, LPT0 - LPT9, _vti_, Desktop. ini, всяко име на файл, започващо с ~$.

Забележки: 

 • "_vti_" не може да се използва в име на файл

 • "формуляри" не се поддържа, когато папката е в основно ниво на библиотека.

 • Не можете да създадете име на папка в SharePoint Online, ако името започва с тилда (~).

Невалидни или блокирани файлови типове

Отнася се за:  Икона на OneDrive Икона на OneDrive за бизнеса

В OneDrive няма блокирани типове файлове, но ако сте потребител на OneDrive за бизнеса, някои типове файлове може да бъдат блокирани на сайта на SharePoint на вашата организация. Списъкът с блокирани файлове ще варира в зависимост от вашия администратор.

От съображения за сигурност няколко имена на файлове и разширения не могат да бъдат качени, тъй като те са изпълними, използвани от SharePoint Server, или използвани от самия Windows. За повече информация вижте Типове файлове, които не могат да бъдат добавени към списък или библиотека.

Забележки: 

 • Докато .PST файлове не са активно блокирани от OneDrive, .PST файлове ще се синхронизират всеки път, когато затворите Outlook, дори ако няма промяна в .PST файла. Това може да доведе до голям мрежов трафик, което може да доведе до ограничаване на .PST файл.

 • За да избегнете излишно или продължителни повторно синхронизиране .PST файлове, които са в активна употреба, не трябва да бъдат синхронизирани с OneDrive. 

 • Ако искате да преместите вашия .PST файл с данни на Outlook, прочетете Как се премахва .pst файл с данни на Outlook от OneDrive.

Мрежа или прикачени устройства

Отнася се за: Икона на OneDrive Икона на OneDrive за бизнеса

Не можете да добавите мрежа или прикачени устройства като местоположението ви за синхронизиране на OneDrive. OneDrive не поддържа синхронизиране чрез символни връзки или точки на свързване.

Повишени привилегии

Отнася се за: Икона на OneDrive Икона на OneDrive за бизнеса

OneDrive не може да се изпълни с повишени привилегии. Обаче инсталирането на клиент за синхронизиране на машинае полезно, особено за компютри, с много потребители и когато не искате exe файловете да се изпълняват от потребителски профил.

Споделено с мен

Отнася се за: Икона на OneDrive за бизнеса

Не можете да синхронизирате изгледа Споделено с мен групиране на файлове от сайт на OneDrive за бизнеса .

Акаунти за гости

Отнася се за: Икона на OneDrive Икона на OneDrive за бизнеса

Синхронизиране на съдържание с помощта на външни или гост потребители в момента не се поддържа от OneDrive.

Удостоверени прокси сървъри

Отнася се за: Икона на OneDrive Икона на OneDrive за бизнеса

Удостоверените прокси сървъри не се поддържат в OneDrive.

Бележници на OneNote 

Отнася се за: Икона на OneDrive за бизнеса

Бележници на OneNote имат свои собствени механизми за синхронизиране извън OneDrive. Ако имате намерение за споделяне на бележник на OneNote – със себе си или други хора – най-добре е да го създадете в OneDrive от самото начало. Преместване на съществуващ бележник на OneNote в папка, синхронизирана чрез OneDrive без преминаване през приложението OneNote не се поддържа в момента.

След като бележник на OneNote е записан в OneDrive, ако се синхронизира папката, съдържаща бележника, ще намерите фиктивен .url файл, който ще отвори бележника в уеб сайта.

Прочетете как да Преместите бележник на OneNote в OneDrive.

Ограничения

Размер за качване на файл

OneDrive
Икона на OneDrive

OneDrive за бизнеса
OneDrive за бизнеса

15 ГБ

15 ГБ

Дължини на името на файла и пътя до него

Отнася се за: Икона на OneDrive Икона на OneDrive за бизнеса

Целият път, включително името на файла, трябва да съдържа по-малко от 400 знака за OneDrive, OneDrive за бизнеса и SharePoint Online. Ако превишите това ограничение, ще получите съобщение за грешка.

Забележки: 

 • SharePoint Server версии поддържат само до 260 знака за дължината на файла и пътя до него.

 • По-стара версия на Office има Долна граница, вижте KB 326039 за подробни данни.

Миниатюри и визуализации

Отнася се за: Икона на OneDrive Икона на OneDrive за бизнеса

Миниатюри не се създават за изображения по-големи от 100 МБ.

Визуализации на PDF документи не се създават за файлове по-големи от 100 МБ.

Брой на елементите, които могат да бъдат синхронизирани

Отнася се за: Икона на OneDrive за бизнеса

Въпреки че SharePoint Online може да съхранява 30 милиона документи на библиотека, за оптимална производителност ви препоръчваме синхронизиране на не повече от 300 000 файла общо за всички библиотеки с документи. Проблеми с производителността могат да възникнат, ако за всички библиотеки общо имате 300 000 елементи или повече, които се синхронизират, дори ако не синхронизирате всички елементи от тези библиотеки.

Забележки: 

 • Ако качвате, изтегляте или премествате голям брой файлове наведнъж, може да се наложи да изчакате дълъг период от време, преди да приключи процесът на синхронизиране. Компютърното приложение, показващо иконата за "синхронизиране" или показващо "обработване на промените" по време на този период не е задължително посочване на проблем. Винаги можете да щракнете върху OneDrive иконата на лентата на задачите, за да видите състоянието на съдържанието, което е в процес на синхронизиране. За да се намали времето за синхронизиране, ви препоръчваме преглед и евентуално промяна на настройките на честотната лента преди да започнете качване или изтегляне. Можете да прочетете как да изберете кои OneDrive папки да синхронизирате с вашия компютър.

 • Има други граници на SharePoint Online за преглед на библиотека с документи, с помощта на уеб, които могат да повлияят как структурирате файловете си в OneDrive.

Библиотеки с управление на правата на информация са активирани

Отнася се за: Икона на OneDrive за бизнеса

Библиотеките могат да бъдат синхронизирани като четене/запис с Настолно приложение на OneDrive за Windows компилация 17.3.7294.0108 или по-нова или OneDrive за Mac компилация 18.151.0729.0014 или по-висока.

Забележка: Администратори: Научете как да конфигурирате услугата за управление на правата за достъп до Azure.

Диференциално синхронизиране

Отнася се за: Икона на OneDrive за бизнеса

Диференциалното синхронизиране е възможно само за файлове на Microsoft Office в новия файлов формат, .docx, .pptx, .xlsx.

Това е частично интегриране на Office и изисква:

 • Office 2016 Стартиране с клик (версия 16.0.6741.2027 или по-висока). Също така трябва да имате OneDrive (версия 17.3.6386.0412 или по-висока).

 • Office 2016 MSI и да имате инсталирана следната актуализация: 4 октомври 2016, актуализацията за Office 2016 (KB3118262). Също така трябва да имате OneDrive (версия 17.3.6386.0412 или по-висока).

 • Трябва Интегриране на Office да е включено в раздела Office на OneDrive настройки (компютър) или OneDrive Предпочитания (Mac).

Забележка: Файлове на OneNote не са включени, вижте по-долу.

Библиотеки с определени колони или метаданни

Отнася се за: Икона на OneDrive за бизнеса

Ако имате библиотеки със заплащането, задължителните или валидиращите колони или метаданни или когато защитата на черновите на елементи е зададена на само потребители, които могат да редактират или само потребители, които могат да одобряват елементи във версиите настройки на библиотеката:

 • За SharePoint библиотеки с документи тези елементи ще се синхронизират само за четене.

 • За OneDrive библиотеки OneDrive ще се покаже икона на катинар ( Икона за заключен файл в OneDrive ) до състоянието на синхронизиране и потребителят няма да може да синхронизира библиотеката, докато споменатите настройки са премахнати. 

Задължително излизане 

 1. Отидете до библиотеката с документи, които искате да конфигурирате.

 2. В лентата с инструменти, в раздела " Библиотека ", в групата Настройки изберете Настройки на библиотеката.

 3. В Общи настройкиизберете Настройки на версиите.

 4. ВИзискване за излизане изберете Не (по подразбиране).

Защита на черновите 

 1. Отидете до библиотеката с документи, които искате да конфигурирате.

 2. В лентата с инструменти, в раздела " Библиотека ", в групата Настройки изберете Настройки на библиотеката.

 3. В Общи настройкиизберете Настройки на версиите.

 4. В Защита на черновите изберете Всеки потребител, който може да чете елементи (по подразбиране).

Одобрение на съдържание 

 1. Отидете до библиотеката с документи, които искате да конфигурирате.

 2. В лентата с инструменти, в раздела " Библиотека ", в групата Настройки изберете Настройки на библиотеката.

 3. В Общи настройкиизберете Настройки на версиите.

 4. В Одобрение на съдържание изберете Не (по подразбиране) за Одобрение на съдържанието за предадените елементи.

Задължителна колона 

 1. Отидете до библиотеката с документи, които искате да конфигурирате.

 2. В лентата с инструменти, в раздела " Библиотека ", в групата Настройки изберете Настройки на библиотеката.

 3. В раздела на страницата Колони се уверете, че няма колони в раздела Задължителни .

Забележка: Когато е активирано Управление на типове съдържание , информация относно задължителни колони няма да бъдат представена, а в някои случаи, като ги отворите задължителната настройка също няма да се вижда. Уверете се, че управлението на типове съдържание е деактивирано, за да ускорите този процес и го активирайте отново, когато сте готови, ако е необходимо.

Изключване от офлайн клиент – ниво на библиотека

 1. Отидете до библиотеката с документи, които искате да конфигурирате.

 2. В лентата с инструменти, в раздела " Библиотека ", в групата Настройки изберете Настройки на библиотеката.

 3. В Общи настройкиизберете Разширени настройки.

 4. В Офлайн достъпност на клиента изберете Да (по подразбиране).

Изключване от офлайн клиент – ниво колекция от сайтове

 1. Преминете към колекцията от сайтове, който искате да конфигурирате.

 2. В лентата с инструменти, в раздела на Сайт , в групата Настройки изберете Настройки на сайта.

 3. Под Търсене изберете Търсене и достъпност офлайн.

 4. В Офлайн достъпност на клиента изберете Да (по подразбиране).

Режим на заключване за потребители с разрешение за ограничен достъп

 1. Отидете до Настройки на сайта, които искате да конфигурирате.

 2. В Настройки изберете Функции на колекция от сайтове под заглавието Администриране на колекция от сайтове. ​

 3. Намерете Режим на заключване за потребители с разрешение за ограничен достъп и ако тази опция е активирана, деактивирайте я и проверете поведението.

Разрешения

 1. Отидете до библиотеката с документи, които искате да конфигурирате.

 2. В лентата с инструменти, в раздела " Библиотека ", в групата Настройки изберете Настройки на библиотеката.

 3. Намерете Разрешения за тази библиотека с документи и след това Проверете разрешенията на потребителя

 4. За да гарантирате, че потребителят има достатъчно високи разрешения, за да има синхронизация на файлове в режим по-висок от само за четене, нивото трябва да бъде Допринасямили по-високо.

Проверка

 1. Отидете до библиотеката с документи, които искате да конфигурирате.

 2. В лентата с инструменти, в раздела " Библиотека ", в групата Настройки изберете Настройки на библиотеката.

 3. Под Общи настройкиизберете Настройки за проверка

 4. Премахнете проверката на всяка колона и изберете Запиши.

Научете повече за управление на Данни и списъци в SharePoint.

Ограничения конкретни за Windows

Отнася се за: Икона на OneDrive за бизнеса

File Explorer показва първите 35 знака от комбинацията от името на библиотека на сайт и сайт за библиотека, която сте синхронизирали. Това не променя възможността да синхронизирате тези елементи в рамките на ограниченията, които са описани в тази статия.

Не се поддържат профилите на Windows "Роуминг", "Задължителни" и "Временни". Настолното приложение OneDrive поддържа само потребители, които могат да записват в директории на приложението OneDrive.

Освен това клиентът за синхронизиране на OneDrive се поддържа само в среда на виртуални настолни инфраструктури (VDI) в следните случаи:

 • Виртуални настолни компютри, които се запазват между сесиите.

 • Неустойчиви среди, които използват виртуален настолен компютър (предварителен преглед) на Windows.

 • Неустойчиви среди, които имат FSLogix Apps 2,8 или по-нова версия, FSLogix контейнер за Office 365 и абонамент за Microsoft 365 или Office 365.

Прочетете повече за използването на клиента за синхронизиране на виртуални настолни компютри.

За да работи Настолно приложение на OneDrive по предвидения начин, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

 • Приложението трябва да бъде инсталирано на локалния компютър.

 • Потребителят трябва да може да пише към потребителския профил.

 • Данни, записани в потребителски профил, трябва да бъдат записани на локален твърд диск и да са достъпни без мрежова връзка.

OneDrive Файлове при поискване се поддържа само в Windows 10 есенна актуализация на създателите и по-нови версии.

macOS конкретни ограничения

Отнася се за: Икона на OneDrive Икона на OneDrive за бизнеса

Форматиран диск обем различаващ малки от главни букви не се поддържа.

Забележка: Имайте предвид, че невалидни знаци ограничения също се прилагат към macOS.

Съвети за отстраняване на неизправности

Следвайте тези пояснения и съвети, за да се възползвате максимално от вашия OneDrive и да направите синхронизирането възможно най-безпроблемно.

OneDrive изисквания към системата

Отнася се за: Икона на OneDrive Икона на OneDrive за бизнеса

OneDrive изисква активен акаунт в Microsoft или служебен или учебен акаунт. Вашият компютър трябва да отговарят на определени изисквания за операционни и файлови системи. Прочетете повече за OneDrive изисквания към системата

Помощник за поддръжка и възстановяване

Отнася се за:  Икона на OneDrive за бизнеса

Приложението "Помощник за поддръжка и възстановяване" може да ви помогне да идентифицирате и коригирате няколко проблема със синхронизирането на OneDrive за бизнеса. Прочетете как да използвате помощника за поддръжка и възстановяване на Office 365.

Ако вашият акаунт или среда не се поддържа от Помощника за поддръжка и възстановяване, прочетете как да Коригирате проблеми при синхронизирането на OneDrive for Business.

Синхронизирайте само каквото ви трябва

Отнася се за: Икона на OneDrive Икона на OneDrive за бизнеса

Функцията Файлове при поискване на OneDrive ви помага да осъществявате достъп до файловете ви в OneDrive, без да е необходимо да ги изтегляте всички и да използвате място за съхранение на вашето устройство. Научете повече за "Файлове при поискване" на OneDrive.

Можете също да изтеглите по-малко файлове, като изберете кои папки на OneDrive да се синхронизират с компютъра ви.

Забележка: Няма да загубите файлове или данни, като забраните или деинсталирате OneDrive на вашия компютър.

Проверете дали не синхронизирате твърде много файлове

Отнася се за: Икона на OneDrive Икона на OneDrive за бизнеса

Ако синхронизирането на OneDrive изглежда блокирало дълго време или състоянието показва "Обработка на 0 КБ от x МБ", това може да се дължи на факта, че имате твърде много файлове във вашия OneDrive или много нови файлове, които трябва да бъдат качени. Ако имате повече от 100 000 файла, синхронизирането може да отнеме много време.

Забележка: За прехвърляне на големи файлове или на много файлове ви препоръчваме да добавите файловете към настолното приложение OneDrive, вместо да използвате бутона за качване на уеб сайта.

За да видите колко файла имате в своя OneDrive:

 1. Отворете файловия мениджър.

 2. Щракнете с десния бутон върху папката OneDrive и изберете Свойства.

  Свойства на OneDrive

 3. Ако числото в Съдържа е повече от 100 000, трябва да обмислите кои папки на OneDrive да се синхронизират с вашия компютър.

Ако синхронизирането вече се изпълнява, можете да спрете на пауза и да възобновите синхронизирането, за да тръгнат отново нещата.

 1. Изберете бялата или синята икона с облак на OneDrive в областта за уведомяване – най-вдясно на лентата на задачите.

  Клиент за синхронизиране на OneDrive със синя и бяла икона на облак

  Забележка: Може да се наложи да щракнете върху стрелката Покажи скритите икони до областта за уведомяване, за да видите иконата на OneDrive, или да щракнете върху Натиснете клавиша Windows и да започнете да въвеждате "изберете кои икони", за да се покаже опцията за настройки на областта за уведомяване, и след това да се покаже Microsoft OneDrive. Ако иконата все още не се показва в областта за уведомяване, OneDrive може да не работи. Щракнете върху Натиснете клавиша Windows , въведете OneDrive в полето за търсене и след това щракнете върху OneDrive (а не върху "OneDrive за бизнеса", тъй като това може да е по-стара версия) в резултатите от търсенето.

 2. Изберете Още > Пауза на синхронизирането... и изберете 2, 8 или 24 часа.

 3. Изберете Още отново и изберете Възобновяване на синхронизирането

Уверете се, че нямате дублирани имена на файлове

Отнася се за: Икона на OneDrive Икона на OneDrive за бизнеса

Може да имате конфликти при синхронизацията, ако качвате няколко файлове в уеб сайта на OneDrive едновременно или ако сте направили промени в своята папка на OneDrive на друг компютър, който се синхронизира в същото време.

Проблеми при синхронизирането също могат да възникнат, ако редактирате файлове офлайн.

За да намалите конфликтите при синхронизацията, преименувайте редактираните файлове или папки с нови или уникални имена и след това ги запишете отново.

Научете повече

Отнася се за: Икона на OneDrive

Още начини за отстраняване за скорошни проблеми в OneDrive

Решаване на проблеми при синхронизиране с личния OneDrive

Научете повече за "Файлове при поискване" на OneDrive

Отнася се за: Икона на OneDrive за бизнеса

Коригиране на проблеми при синхронизиране на OneDrive for Business

Научете повече за "Файлове при поискване в OneDrive"

Решаване на проблеми при синхронизиране с SharePoint Online

Имате нужда от още помощ?

Онлайн

Получаване на онлайн помощ
Вижте повече страници за поддръжка за OneDrive и OneDrive за бизнеса.
За мобилното приложение на OneDrive вижте Отстраняване на проблеми при мобилното приложение OneDrive.

Икона за поддръжка на имейл

Поддръжка по имейл
Ако все още имате нужда от помощ, разклатете мобилното си устройство, докато сте в приложението OneDrive, или изпратете имейл до екипа за поддръжка на OneDrive. За да се свържете с поддръжката за OneDrive за бизнеса от своя компютър PC или Mac, изберете иконата OneDrive в областта за уведомяване или лентата с менюта, след което изберете Още > Изпращане на обратна връзка > Не харесвам нещо.

OneDrive за бизнеса Администраторите могат също да гледат в Техническата общност за OneDrive за бизнеса, помощта за администратори на OneDrive за бизнеса или да се свържат с поддръжката на Office 365 за фирми.

Форуми на общността на Office 365

Имате обратна връзка?
OneDrive UserVoice е мястото, където можете да предлагате функциите, които искате да добавим към OneDrive. Макар че не можем да гарантираме някакви определени функции или срокове, ще отговорим на всяко предложение, което получи най-малко 500 гласа.

Отидете на UserVoice за OneDrive.

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×