Преминаване към основното съдържание
Office

Начини за работа с SharePoint

SharePoint разрешава на организациите да намират решения за общи бизнес проблеми, като използват готови уеб части и приложения. Вашите уникални бизнес сценарии ще определят типа на сайта и уеб частите, които ще бъдат използвани. Има няколко ресурса, за да вдъхновите следващия си сайт на SharePoint, като например книга за търсене на SharePoint и репетиции с упътвания

Използвайте тази статия, за да видите как различните типове роли и отдели във всяка организация могат да работят заедно, за да отговорят на нуждите на своите потребители и бизнес цели.

Примери за създаване на сайт:

 • Вижте как мениджърът по УЧР създава сайт за нови наети лица, за да подобрите създаването на нови служители

 • Научете как един страстен служител създава нова корпоративна общностна група, за да упълномощи други хора

 • Вижте как продуктовият диспечер създава конкретен екипен сайт, за да ускори стартирането на нов продукт

 • Научете как един екип за продажби на продукти създава сайт за нова бизнес единица за увеличаване на информираността

Създаване на сайт за качване за нови наеми

Tom е ръководител на отдел за човешки ресурси (ВП), който вижда възможност за подобряване на настолната среда за нови наеми. В момента неговата организация споделя електронна таблица на Excel с някои връзки към често срещани ресурси и наемането на мениджърите отговарят за нови наеми в пансион. И двете нови служители наемат и наемат мениджъри изразиха неудовлетворение при текущия процес на качване. 

Нови цели на сайта:

 • Помагане на нови служители на борда успешно към отдела

 • Подобряване на производителността на нови служители и време на продуктивност

 • Подобряване на запазването на нови служители

 • Увеличаване на новото ангажиране и удовлетвореност на служителите

Стъпки за създаване на сайта:

Планиране на сайта – 1 ден

Том заседава при наемане на мениджърите, за да се гарантира, че новата среда за наемане е съгласувана с целите на организацията и отделите, които ще се присъединят към новото наети лица.

Решихме, че Том ще изгражда сайта, а наемането на мениджъри ще допринесе за стратегията и поддръжката на съдържанието на сайта. Един ръководител за наемане определя наскоро нова наемат да действа като шампион за новия сайт. Други служители, които наемат ръководители и членове на ВП, планират да допринесат редовно за новия сайт за наемане. 

Том започва, като събира всички нови служители, които трябва да знаете за фирмата, културата, системите за управление, процесите, политиките и ползите.

Създаване на сайта – 2 дни

Том решава да използва комуникационен сайт на SharePoint , за да управлява централизираните документи, материали за обучение и социалните обекти, които могат лесно да се отварят и да са на едно място. 

 • Използване на уеб частта "Библиотека с документи", Том създава файлове и папки, организирани по регион, роля и видове ползи

 • С помощта на уеб частта за списък, Том създава нов контролен списък за наемане за ръководителите и новите служители

 • Сайтът включва уеб част за разговори на Yammer , която позволява на служителите в отдела да споделят преживявания, да отглеждат мрежата си, да задават въпроси и да предоставят обратна информация за процеса на качване на нови служители

 • Нови видеоклипове за добре дошли бяха създадени от ръководството и публикувани с помощта на уеб частта за Microsoft Stream

Управляване на сайта – продължаващ

 • За да получите обратна връзка и да измервате въздействието на новия процес на качване на служители, Том създава проучване с помощта на уеб частта Microsoft Forms

 • Ежемесечно, Том преглежда и споделя използването и анализа на сайта със лидерския екип и наемането на мениджъри

 • Тримесечно, наемането на диспечери и други сътрудници по съдържание преглеждат съдържанието на текущия сайт, за да се гарантира, че информацията е актуална

Резултати

 • Увеличаване на новото задържане на служители в отдел от 75% до 90% за една година

 • Подобрена ангажираност на нови служители с 10% за една година

 • Повишено удовлетворение и увереност на диспечера за наемане в новия процес за наемане на борд

 • Намалява времето и ресурсите, използвани за набиране, наемане и обучение на нови наети

Създаване на група на Корпоративна общност

Мария работи в организация, която активно набира по-разнообразни служители, отколкото в миналото. През последната година тя чува все повече и повече за това как жените на работното си място търсят по-голямо чувство за общност. Мария открие тази незадоволена нужда надхвърля само изграждането на общност – жените търсят наставници, кариерни коучинг, достъп до лидерство и новини за жени на работното ви място. 

Нови цели на сайта: 

 • Обединявате жени във всички региони и отдели в организацията

 • Създаване на безопасно място за събрание, за да се свържете, споделите и създадете

 • Ангажиране на жени, които търсят да изградят своя мрежов, общностен и съюзен кораб за работа

 • Овластяване на шампиони за разрешаване на повече жени да намират успеха на работа

Стъпки за създаване на сайта:

Планиране на сайта – 3 дни

Мария намира хора, които тя вече познава, са ентусиазирани да създадат и управляват новия сайт на Общността. Заедно те дефинират целите на сайта и обсъждат как да се приоритизират нуждите на тяхната общност. След това те се срещат с други общности в своята организация, за да научат най-добри практики за това как да разширят и наемат за каузата си.

След като определя целите, Мария и нейният екип започват да събират изображения, файлове, новинарски статии, видеоклипове и друго съдържание за сайта. Работейки заедно, съдържанието се групира и организира в страници, които ще съставляват структурата на сайта. След това Maria определя собствениците, които ще отговарят за създаването и управлението на съдържанието на всяка страница в сайта.

Изграждане на сайта – 1 ден

Мария изгражда комуникационен сайт на SharePoint и позволява на собствениците на страницата да редактират, добавят и изтриват съдържание. Докато се изграждат страниците на сайта, екипът на Maria се фокусира върху използването на уеб части, за които ще е необходимо малко поддръжка във времето.

 • С помощта на уеб частта за новини на SharePoint, Мария и нейният екип пишат и съкуратори в центъра на Общността новини

 • Месечните събития се организират и рекламират с помощта на уеб частта за събития

 • Една страница представя уеб частта за хора, която лесно свързва Общността с други съюзници в организацията

 • С помощта на уеб частта за Yammer членовете на тази общност могат да започват разговори с лидерите и да свързват другите с ресурси.

 • Уеб частта за вграждане се използва в целия сайт за вграждане на видеоклипове (от YouTube например), които осветяват обсъждания и съдържание от лидерите на Общността

Управляване на сайта – продължаващ

 • Мария редовно наблюдава и споделя прозрения от използването на сайта и анализа

 • Срещите със стратегията за месечно съдържание са планирани да организират редакционния календар, да планират събития на Общността и да наемат нови сътрудници за съдържание

 • Полу-годишен, Мария и нейният екип преоценяват страниците и навигацията на сайта, за да се пораснат промените в Общността

Резултати

 • Повишено ангажиране и удовлетвореност между жените на работното място

 • Увеличаване на задържане на служители за членовете на Общността в сравнение с нечленуващи лица

 • Увеличаване на работата в мрежа и съвместна работа между екипи, участващи в събития на Общността и дискусии в Yammer

Създаване на конкретен екипен сайт на Project

Меган е ръководител на проект, който отговаря за водещите екипи, работещи за изпускането на нов продукт през следващите 6 месеца. Знае, че има нужда от места за съхраняване на документи на екипа, за съвместна работа по съдържание, за споделяне на актуализации по новини на Project и за комуникиране с екипа. В момента екипът й използва имейл като основна форма на комуникация, а някои документи на проекта се съхраняват на споделено място, но не могат да бъдат достъпни безопасно извън офиса или на мобилно устройство.

Нови цели на сайта:

 • Създаване на едно унифицирано местенце за новини от Project, сътрудничество в екип и комуникация по проекти

 • Разрешаване на по-ефикасни начини за комуникация чрез чат в реално време и видеоконференции

 • Обедини ресурсите на екипа, като например екипен календар, OneNote и имейл адрес

 • Надеждно съхранение на файлове и папки на едно местенце, до което може да се осъществи отдалечен достъп на всяко устройство

Стъпки за създаване на сайта:

Планиране на сайта – 2 дни

Меган започва от мозъчна атака с друг ръководител на проект, който е създал подобен сайт в миналото. Учи най-добрия начин за започване на своя проектен сайт, за да помоли екипа си за обратна връзка за това как те предпочитат да комуникират, да си сътрудничат и типовете функции, които ще бъдат най-ценни за новия сайт на проект. Меган определя основните приоритети на своите екипи и започва да събира документи, изображения и друго съдържание.

Меган определя, че екипен сайт на SharePoint най-добре ще отговори на нуждите на екипа и проекта. Но екипен сайт на SharePoint не разрешава чат в реално време, освен ако не интегрирате Microsoft Teams. Меган работи заедно с администратора на клиент на SharePoint, за да се гарантира, че Microsoft Teams е достъпен. Тя научава, че нейната организация вече има разрешение да използва Microsoft Teams и всичко, което трябва да направи, е да се уверите, че нейния екипен сайт е свързан с група на Office 365.  

Сега, Меган е готова да започне изграждането на своя екипен сайт на Office 365.

Изграждане на сайта – 1 ден

Меган изгражда екипен сайт на SharePoint и свързва сайта с група на Office 365. Чрез свързване към групата тя автоматично предоставя на екипа си достъп до споделени ресурси, като например групов календар, OneNote, Planner и имейл адрес.

 • Чрез уеб частта Planner можете да проследявате и споделяте подробни данни за напредъка на проекта

 • Уеб частта за новини помага да се комуникират актуализациите на проекти и основните моменти в организацията

 • Екипът е с лесен достъп до възможностите си, като използва уеб частта за групов календар

 • С помощта на уеб частта за бързи връзки членовете на тази общност могат да започват разговори с лидерите и да свързват другите с ресурси.

 • Интегрирането на Microsoft Teams позволява нови начини за комуникация и съвместна работа с чат в реално време, видеоконференции, опции за записване на събрания и съхраняване на споделени ресурси от екипния сайт на SharePoint

Управляване на сайта – продължаващ

 • Меган преразглежда екипния сайт полу-месечно, за да се гарантира, че сроковете и новините на проекта са актуализирани

 • Когато проектът се стартира, Меган планира да преразгледа части от съдържанието и уеб частите на сайта, за да се настрои към новия ритъм на бизнеса за поддръжка на продукта

Резултати

 • Подобрена продуктивност на екипа чрез рационализиране на комуникацията и съвместната работа на едно-единствено местенце

 • Намалява обемът на събрания и имейл преди стартирането на екипния сайт

 • Разрешените отдалечени членове на екипа да работят по-ефективно

Създаване на сайт за нов проект

Mike е маркетингов мениджър, който се готви за стартирането на нов проект. Той вече работи с няколко вътрешни заинтересовани страни, като например продуктова инженеринг и поддръжка на продукти. Те са съгласни, че споделено място за подготовка на останалата част от организацията за стартирането на проекта е правилното решение.

Нови цели на сайта:

 • Създайте един източник на информация за истината, за да гарантирате, че служителите разбират напълно подробности за проекта и могат да приемат стойността и мисията на проекта

 • Дайте възможност на служителите да проповядват Евангелието на проекта и да говорят по уверен път за проекта вътрешно и външно

 • Предоставяне на обучение по проекти и отговори на въпроси за проект

Стъпки за създаване на сайта:

Планиране на сайта – 2 дни

Mike знае, че трябва да накара цялата организация да бъде развълнувана и подготвена за този нов проект. Той се среща с експерти по тематичните въпроси – като инженерния екип, екипа за продукти и екипа по поддръжка – за да проверите съдържанието, което трябва да бъде на сайта. След това той работи за събиране на активи на сайта, като например одобрени изображения на проекти, логотипи, маркетингови материали и водачи за обучение.

Mike решава да създаде комуникационен сайт на SharePoint , който му позволява да достигне дузини или стотици хора по всяко време. 

Създаване на сайта – 3 дни

Mike изгражда комуникационен сайт на SharePoint с помощта на уеб части, които ще бъдат ангажирани и информират аудиторията си. Той се фокусира върху проектирането на сайта по начин, който е визуално приятен и интерактивен. 

 • Крайните срокове на проектите се виждат по всяко време с помощта на уеб частта за таймер за обратно отброяване

 • Използването на уеб частта за календарни събития позволява на всички потребители на сайта да виждат предстоящи обсъждания и обучения на проекти

 • Уеб частта за разговорите на Yammer се използва за разрешаването на комуникация по въпроси и отговори за цялата фирма

 • С помощта на уеб частта за формулярипроучване е вградено в страницата на сайта, за да събере обратна връзка относно ефективността на обучението по проекта

 • Уеб частта за библиотека с документи на SharePoint се използва за съхранение на одобрени продукти, които могат да бъдат използвани за пазара на новия проект в имейл и социални мрежи

Управляване на сайта – продължаващ

 • Mike преглежда използването на сайта периодично, за да разбере кои хора посещават страницата и кое съдържание е популярно

 • Докато продуктът се развива с течение на времето, Mike използва сайта, за да информира служителите за актуализациите на проекти

Резултати

 • Ускорени скорости на усвояване на проекти

 • Повишаване на ефективността на екипа по поддръжката

Още вдъхновение за създаването на сайт:

Книга за търсене на SharePoint

Насочващи прегледи: създаване на сайтове

Планиране на вашия сайт на SharePoint

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×