Начини за персонализиране на RTF текстово поле

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

След като вмъкнете RTF текстово поле в шаблон на формуляр, можете да го персонализирате, като промените свойствата и настройките му в диалоговия прозорец Свойства на RTF текстово поле. За да отворите този диалогов прозорец, в шаблона на формуляр щракнете двукратно върху RTF текстовото поле, чиито свойства искате да промените.

Следващата таблица описва някои от начините, по които можете да персонализирате RTF текстово поле и предлага причини защо може да направите така. Въпреки че таблицата не предоставя подробна процедурна информация за опциите в диалоговия прозорец Свойства на RTF текстово поле, тя ви дава идея за опциите, които са налични.

Забележки: 

  • Ако проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър, някои функции в диалоговия прозорец Свойства на RTF текстово поле не са налични. Например не можете избирателно да укажете опции за форматиране на RTF текст като форматиране на знаци или нови абзаци.

  • Ако вашият шаблон на формуляр е базиран на база данни, схема или друг съществуващ източник на данни, може да не успеете да персонализирате всички аспекти на контрола. Например е възможно да можете да промените размера на контролата, но не поле или група името му, които са получени от съществуващ източник на данни.

Раздел

Задача

Подробни данни

Данни

Промяна на името на свързаното поле

Когато проектирате шаблон на нов, празен формуляр, можете да промените полето по подразбиране или група име за контрола на нещо, което е по-лесно да идентифицирате при работа с източника на данни. Например поле с име "Бележки от събрание" е по-лесен за разбиране от поле с име "поле1".

Забележка: Промяната на името на полето не променя обвързването между RTF текстово поле и поле в източника на данни. Ако трябва да свържете RTF текстово поле с различно поле, щракнете с десния бутон на мишката върху RTF текстовото поле и след това изберете Промяна на обвързването от контекстното меню.

Данни

Задаване на стойност по подразбиране

Ако искате текста по подразбиране да се показва в контролата, когато потребителят за първи път отвори формуляра, можете да въведете този текст в полето стойност . Можете също да използвате стойността на друго поле в източника на данни като стойността по подразбиране за контрола. Стойностите по подразбиране са различни от текстовия контейнер (който е описано по-нататък в тази статия), че те винаги се записват като данни във файла за формуляр (.xml).

Данни

Добавяне на проверка на данни

Щракнете върху Проверка на данни , за да зададете правила за проверка на данните за контролата. Например, ако имате нужда от номера на части да бъдат въведени в конкретен формат – три числа, и след това тире и след това две повече числа – можете да използвате проверка на данни, за да се гарантира, че потребителите отговарят този модел.

Показване

Разрешаване на нови абзаци

По подразбиране новите абзаци са разрешени за RTF текстови полета, така че потребителите да могат да въвеждат абзаци с информация в RTF текстовото поле. Ако искате да предпазите потребителите от това, изчистете квадратчето Нови абзаци. Разрешаването на новите абзаци в RTF текстови полета не се поддържа в шаблони на формуляри, съвместими с браузър.

Показване

Разрешаване на форматиране на знаци

По подразбиране форматирането на знаци е разрешено за RTF текстови полета, така че потребителите да могат да форматират текста, който въвеждат в RTF текстовото поле. Ако искате да предпазите потребителите от това, изчистете квадратчето Форматиране на знаци. Разрешаването на форматиране на знаци в RTF текстови полета не се поддържа в шаблони на формуляри, съвместими с браузър.

Показване

Разрешаване на пълен RTF формат

По подразбиране квадратчето Пълен RTF формат (изображения, таблици и т. н.) е отметнато в диалоговия прозорец Свойства на RTF текстово поле, така че потребителите да могат да вмъкват картини и таблици в RTF текстовото поле. Можете да укажете потребителите да могат да вграждат изображения във формуляра, което записва действителните данни на изображението в основния файл на формуляра (.xml), или да правят връзка към изображения, което записва препратка на хипервръзка към изображението в .xml файла. Някои настройки не се поддържат в шаблони на формуляр, съвместими с браузър, като разрешаване на свързани изображения в RTF текстови полета.

Показване

Показване на текст в контейнер

Ако искате да предоставите указание на вашите потребители какви данни да въвеждат в RTF текстовото поле, можете да въведете пояснителен текст в полето Контейнер. Например ако имате предпочитан начин, по който искате потребителите да попълват RTF текстовото поле, можете да използвате текст в контейнер, за да предоставите инструкции.

Като стойност по подразбиране текста в контейнера се появява в контрола за въвеждане на текст, когато потребителят за първи път отвори формуляр. Обаче текста в контейнера се различава от стойностите по подразбиране в следните три начина:

  • Текст в контейнер никога не се записва като данни във файла за формуляр (.xml).

  • За разлика от стойността по подразбиране, който се показва като обикновен текст в контрола, текста в контейнера винаги е избледнял.

  • За разлика от стойността по подразбиране текст в контейнер не се поддържа в шаблони на формуляри, съвместими с браузър.

Показване

RTF текстово поле само за четене

За да попречите на потребителите да променяте съдържанието на контролата, изберете само за четене, отметнете квадратчето. Например в един изглед, потребителите могат да въведат данни в RTF текстово поле. Във втория обобщен изглед потребителите могат да прегледат какво са въвели във версия на RTF текстово поле само за четене. Въпреки че само за четене RTF текстово поле не се показват недостъпни във формуляра, потребителите ще бъде възпрепятстван въвеждането на информация в RTF текстово поле.

Показване

Изключване на правописната проверка

Ако искате да не позволите на потребителите проверка на правописа на текста в RTF текстово поле, можете да изчистите квадратчето Разрешавай правописна проверка, което е отметнато по подразбиране. Например можете да забраните правописната проверка за RTF текстови полета, които показват правилни имена.

Показване

Предотвратяване на пренасянето на текст

По подразбиране пренасянето на текст е разрешено в RTF текстови полета. Ако искате да не позволите пренасяне на текста на следващия ред, изчистете квадратчето Текст на повече редове. Ако пренасянето на текст е разрешено, можете да изберете опции за превъртане в списъка Превъртане. Например можете да направите така, че да се появяват ленти за превъртане в RTF текстовото поле, когато потребителите въведат повече текст, отколкото RTF текстовото поле може да показва по подразбиране. За да работят правилно опциите за превъртане, вашето RTF текстово поле трябва да бъде с фиксирани височина и ширина.

Показване

Добавяне на условно форматиране

Щракнете върху Условно форматиране, за да отворите диалоговия прозорец Условно форматиране , където можете да промените облика на контрола, включително нейната видимост, въз основа на стойностите, които потребителите въвеждат във формуляра. Например можете да използвате условно форматиране, за да скриете RTF текстово поле, освен ако не е отметнато определено квадратче.

Размер

Настройване на размера, допълването и полетата

Можете ръчно да укажете размера на контролата чрез въвеждане на стойности в полетата височина и ширина . Можете също да уточните разстоянието вътре и извън контролата, като промените допълването, която е буфер разстоянието околния съдържанието на контролата, или полетата, която е разстоянието между границата на контролата и околния текст или контроли в шаблон на формуляр.

Размер

Подравняване на RTF текстовото поле с неговия етикет

За да подравните по-добре текста в RTF текстово поле с неговия етикет, щракнете върху бутона Подравняване. При подравняване на RTF текстово поле, Microsoft Office InfoPath променя съществуващата стойност в полето Височина на автоматично. Това намалява височината на RTF текстовото поле, така че текстът в него е по-добре подравнен със заобикалящия го текст. InfoPath променя също подходящо и настройките за допълването и полетата.

Разширени

Указване на екранно пояснение

За да направите бележки се появяват, когато потребителите преместят показалеца над контролата, въведете текста, който искате, в полето екранно пояснение. Инструментите, които правят екрана за преглед на средства за достъпност, като например екрана информация, достъпна като синтезирана реч или обновяеми шрифт за слепи дисплей, често разчитат на тези екранни пояснения, за да се интерпретира информация за потребителите.

Разширени

Промяна на реда на обхождане с табулация

Можете да промените позицията на контрола в цялостния обхождане с табулация на шаблона на формуляр. За обхождане с табулация е реда, в който се мести фокусът във формуляр от едно поле или обект към следващата както потребители, натиснете клавиша TAB или SHIFT + TAB. В раздела индекс по подразбиране за всички контроли в шаблон на формуляр е 0, но на обхождане с табулация започва с 1. Тоест контрола с 1 в полето на раздела индекс ще бъдат посетени първо, когато потребителите натиснете клавиша TAB. Контрола с 2 в полето на раздела индекс ще бъдат посетени второ, и т.н. Всички контроли с 0 в полето на раздела индекс ще се публикуват в раздела ред. Ако искате да пропуснете контроли в на обхождане с табулация, въведете -1 в полето на раздела индекс .

Разширени

Присвояване на клавишна комбинация

Можете да въведете буква или цифра в полето клавиш за достъп , за да укажете клавишна комбинация. Клавишни комбинации позволяват на потребителите да навигирате към контрола чрез натискане на комбинация от клавиши, а не чрез преместване на мишката. Ако изберете да използвате клавишни комбинации във вашия шаблон на формуляр, трябва да информирате потребителите, че те съществуват. Например може да въведете (ALT + S) след етикет на текстово поле, за да позволите на потребителите да знаят, че има клавишна комбинация за текстовото поле продавач .

Разширени

Указване и персонализиране на действия за обединяване

Щракнете върху Настройки на обединяване , за да укажете как да се покаже данните, които потребителите въвеждат в контролата, когато се обединят няколко формуляра. Например можете да изберете да префикс на всеки елемент от RTF текстово поле с конкретна дума или да отделите всеки елемент с точка и запетая.

Разширени

Получаване на идентификатора ViewContext за RTF текстовото поле

Можете да използвате стойността ViewContext, за да идентифицирате контролата в код. Например ако знаете стойността ViewContext, можете да използвате тази стойност с метода ExecuteAction на обекта изглед за програмно извършване на действие за редактиране на XML данни, която е обвързана с контролата.

Разширени

Указване и персонализиране на обхват на въвеждане

Щракнете върху Обхват на въвеждане , за да зададете типа на приноса на потребителите, който е предназначен за контролата. Това може да подобри разпознаването на ръкописен текст и гласови команди за контролата. Например ако използвате въвеждане IS_URL за контролата , InfoPath ще знае да игнорира интервалите между думите.

Формуляри на браузъри

Персонализиране на настройки за публикуване на данни обратно на сървъра

Разделът формуляри за браузър се показва само когато проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър. Той ви позволява да контролирате дали данните се изпраща на сървъра, когато потребителите променят данните в RTF текстово поле.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×