Начини за избягване на повредени формули

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Когато формули показват неочакван резултат или грешка, това може да е доста неприятно, особено ако не знаете какво да направите след това.

Няколко неща може да са грешни. Например може да има несъвпадащи скоби, грешки при въвеждането или препратки към данни в диапазони, които не съществуват. Най-добрите практики, описани по-долу, могат да ви помогнат да предотвратите или коригирате често срещани грешки при създаването или поправянето на формули.

Използвайте тази най-добра практика:

За да избегнете тази често срещана грешка:

Започвайте всяка функция със знак за равенство (=)

Ако вашият запис не започва със знак за равенство, той не е формула и няма да бъде изчислен – често срещана грешка, която се допуска лесно.

Например, когато въведете нещо като SUM(A1:A10), Excel Online показва текстовия низ SUM(A1:A10) вместо резултат от формула. Ако въведете 11/2, ще видите дата, например 2 ноември или 02.11.2009, вместо резултата от 11 делено на 2.

За да избегнете тези неочаквани резултати, винаги започвайте със знак за равенство. Например въведете: =SUM(A1:A10) и =11/2

Осигурете съответствие между отварящите и затварящите кръгли скоби

Уверете се, че всички кръгли скоби са част от съответстващи си двойки. Във формула, която използва функция, всяка отваряща кръгла скоба трябва да бъде допълнена от затваряща кръгла скоба, за да работи функцията правилно.

Например формулата =IF(B5<0);"Невалидно";B5*1,05) няма да работи, защото има две затварящи кръгли скоби и само една отваряща.

Правилната формула изглежда така: =IF(B5<0;"Невалидно";B5*1,05).

Въведете всички задължителни аргументи

Повечето функции имат задължителни аргументи – стойности, които трябва да предоставите, за да работи функцията. Само няколко функции (като например PI или TODAY) не изискват аргументи. Проверете синтаксиса на формулата, който се появява, когато започнете да въвеждате знак за равенство, последван от функция, за да се уверите, че сте въвели всички задължителни аргументи – нито повече, нито по-малко.

Например функцията UPPER приема само един текстов низ или една препратка към клетка като свой аргумент: =UPPER("здравей") или =UPPER(C2)

Също така някои функции, като например SUM, изискват само числови аргументи, докато други функции, като например REPLACE, изискват текстова стойност за поне един от своите аргументи. Ако използвате грешен тип данни, някои функции може да върнат неочаквани резултати или да покажат грешка #VALUE!.

Използвайте неформатирани числа във формулите

Не въвеждайте числа, форматирани със знаци за долар ($) или с точка и запетая (;), във формули, защото знаците за долар показват абсолютни препратки и знаците за точка и запетая служат като разделители на аргументите. Форматирани числа не се използват в изчисляването на формулата. Вместо да въвеждате $1 000, въведете 1000 във формулата.

Ако използвате форматирани числата в аргументите, ще получите неочаквани резултати от изчислението, но може да видите и грешката #NUM!. Например, ако въведете формулата =ABS(-2 134), за да намерите абсолютната стойност на -2134, Excel Online показва #NUM! грешка, защото функцията ABS приема само един аргумент.

Можете да форматирате резултата от формулата с десетични разделители и валутни символи, след като въведете формулата, използвайки неформатирани числа, като приложите числов формат.

Използвайте правилния тип данни за клетка

Вашата формула може да не върне очаквани резултати, ако типът данни на клетката не може да бъде използван в изчисления.

Например, ако въведете проста формула =2+3 в клетка, която е форматирана като текст, Excel Online не може да изчисли въведените от вас данни. Всичко, което ще видите в клетката, е =2+3.

За да коригирате този проблем, променете типа данни на клетката от Текст на Общи по следния начин:

  1. Изберете клетката.

  2. Щракнете върху Начало > стрелка Числов формат и изберете Общи.

  3. Натиснете F2, за да поставите клетката в режим на редактиране, и натиснете Enter, за да приемете формулата.

Дата, която сте въвели в клетка за тип данни "Число", може да бъде показана като числова стойност за дата вместо като дата. За да покажете това число като дата, изберете формат за Дата в галерията Числов формат.

Използвайте знака * за умножаване на числа

Може да искате да използвате "x" като оператор за умножение във формулите, но вместо това трябва да използвате звездичка (*).

Когато използвате "x" във формула, Excel Online не може да изчисли резултата и вместо това показва формулата в клетката, обозначавайки клетката с червена пунктирана рамка, за да ви позволи да разберете, че има грешка във формулата.

Използвайте кавички около текст във формули

Ако създадете формула, която включва текст, поставете текста в кавички.

Например формулата ="Днес е " & TEXT(TODAY();"дддд, дд.мммм") комбинира текста "Днес е " с резултатите от функциите TEXT и TODAY и връща Днес е понеделник, 30 май в клетката.

Във формулата "Днес е " има интервал преди затварящата кавичка, за да се осигури интервалът между думите Днес е и понеделник, 30 май. Без кавички, ограждащи текста, формулата може да покаже грешката #NAME?.

Не влагайте повече от 64 функции в една формула

Можете да комбинирате (или вложите) до 64 нива на функции в дадена формула.

For example, формулата =IF(SQRT(PI()) < 2, "по-малко от два!", "повече от две!") има 3 нива на функции: функция PI е вложено вътре SQRT функция, която на свой ред е вложено вътре във функцията IF.

Избягвайте разделяне на числови стойности на нула

Разделянето на стойността на клетка на друга клетка, чиято стойност е нула (0) или няма стойност, води до грешката #DIV/0!.

За да избегнете тази грешка, вложете операцията за деление във функцията IFERROR. Въведете например следните две формули в клетки на работен лист:

=IFERROR(3/0;0)

=IFERROR(3/7;0)

Първата формула връща 0, защото функцията IFERROR разпознава, че деленето на нула води до грешка. Втората формула връща стойността 3/7 – няма грешка, защото не делите на нула.

За да създавате по-лесно формули, може също да поискате да научите повече за тези съвети и трикове за формули.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×