Преминаване към основното съдържание

Научете повече за графиките SmartArt

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Графика SmartArt е визуално представяне на вашата информация и идеи. Можете да създадете такъв, като изберете оформление, който отговаря на вашето съобщение. Някои оформления (например организационни диаграми и диаграми на Вен) представят определени видове информация, докато други просто подобряване на облика на списък с водещи символи.

В съчетание с други функции като теми, Графики SmartArt ви помагат да създавате илюстрации дизайнер качество само с няколко щраквания на мишката.

В тази статия:

Общ преглед на графиките SmartArt

Какво да се помисли, когато се избира оформление

Информация за текстовия екран

Стил, цвят и ефекти за графики SmartArt

Анимация за графики SmartArt

Научете повече в свързани статии

Общ преглед на Графики SmartArt

Можете да създадете Графика SmartArt в Excel, PowerPoint, Word, или в имейл съобщение в Outlook. Бутона SmartArt е в раздела " Вмъкване " и в зависимост от вашия размер на екрана, може да изглежда като някое от следните неща:

В пълен размер изображение на бутон Намален размер изображение на бутон Малък SmartArt бутон без текст етикет

Други Office програми не позволяват създаването на Графика SmartArt , но можете да копирате и поставите Графики SmartArt като изображения в тези програми.

Можете да промените облика на вашия Графика SmartArt чрез променяне на запълването на нейни фигури или текст; чрез добавяне на ефекти, като например сенки, отражения, отблясъци или обли ръбове; или чрез добавяне на триизмерни (3D) ефекти, като например релефни рамки или завъртания.

Можете да научите повече за работата с Графики SmartArt като прочетете свързана информация, изброени в долната част на тази статия.

За какво да се помисли, когато се избира оформление

Когато избирате оформление за вашата Графика SmartArt, запитайте се какво искате да изразите и дали искате информацията да се показва по определен начин. Като част от този процес когато създавате Графика SmartArt, получавате подкана да изберете тип като процес, йерархияили релация. Типът е подобен на категория на Графика SmartArtи всеки тип съдържа няколко различни оформления.

Тъй като можете бързо и лесно да превключвате оформления, пробвайте различни оформления (от различни типове), докато намерите този, който най-добре илюстрира съобщението си.

Възможности за избор в списъка избор на графика SmartArt диалогов прозорец

Таблицата по-долу описва примери за няколко често срещани приложения за Графики SmartArtи най-добри SmartArt типове да имате предвид за всяка употреба.

За да направите това

Използвайте този тип

Да покажете непоследователни информация.

Списък

Показване на стъпки в процес или времева скала.

Процес

Показване на непрекъснат процес.

Цикъл

Създаване на организационна диаграма.

Йерархия

Показване на дърво на решенията.

Йерархия

Илюстриране на връзки.

Зависимост

Показване как частите се отнасят към цялото.

Матрица

Използване на картини за изразяване или за наблягане на съдържание. (Не е налично в Office 2007)

Картина

Показване на пропорционални зависимости, с най-големия компонент отгоре или отдолу.

Пирамида

За повече указания за избора на правилното Графика SmartArt оформлението, както и повече информация за всеки тип оформление вижте избор на графика SmartArt.

Информация за текстовия екран

Използване на текстовия екран, за да въвеждате и редактирате текста, който се появява във вашия Графика SmartArt. Текстовият екран се появява отляво на вашия Графика SmartArt. Когато добавяте и редактирате вашето съдържание в текстовия екран, вашата Графика SmartArt се актуализира автоматично – фигурите се добавят или премахват според нуждите.

Изображение на текстовия екран, показващо текст от ниво 1 и ниво 2

Когато създавате Графика SmartArt, Графика SmartArt и нейният текстов екран се попълват с текст в контейнер, който можете да заместите с вашата информация. В горната част на текстовия екран можете да редактирате текста, който ще се покаже във вашия Графика SmartArt. В долната част на текстовия екран можете да прочетете описание на Графика SmartArt.

В Графики SmartArt , които съдържат фиксиран брой фигури само част от текста в текстовия екран се показва във вашия Графика SmartArt. Текст, картини или друго съдържание, което не се показва се идентифицира в текстовия екран с червен X. Това съдържание е все още са налични, ако превключите към друго оформление, но ако запазите и затворите същото това оформление, информацията не се записва, за да защитите вашата поверителна информация.

Текстов екран с червени X

Текстовият екран работи като контур или списък с водещи символи, който насочва информация директно към вашата Графика SmartArt. Всеки Графика SmartArt определя свое собствено съответствие между водещите символи в текстовия екран и набора от фигури в Графика SmartArt.

За да създадете нов ред с текст с водещи символи в текстовия екран, натиснете клавиша Enter. За да отстъп към ред в текстовия екран, изберете реда, който искате да направите отстъп и след това под Инструменти за SmartArt, в раздела проектиране , щракнете върху понижи. За да направите отрицателен отстъп на ред, щракнете върху повиши. Можете също да натиснете Tab, за да направите отстъп или Shift + Tab, за да направите отрицателен отстъп от вътре в текстовия екран.

Ако не виждате Инструменти за SmartArt или проектиране разделите, щракнете двукратно върху Графика SmartArt.

В зависимост от оформлението, което избирате всеки водещ символ в текстовия екран е представена в Графика SmartArt или като нова фигура или водещ символ вътре във фигурата. Например, обърнете внимание, как един и същ текст е нанесен по различен начин в двете Графики SmartArt по-долу. В първия пример вътрешните водещи символи се представят като отделни фигури. Във втория пример вътрешните водещи символи се представят като водещи символи във фигурата.

Графика SmartArt на списък йерархии, показващ водещи символи в текстов екран, но не във фигури

Графика SmartArt на базов процес, показваща водещи символи в текстов екран, като водещи символи във фигура.

Съвет:    Ако не искате целият ви текст в отделни фигури, превключете на друго оформление, което показва целия текст, като водещи символи.

Ако използвате оформление на организационна диаграма с фигура на помощник, фигурата на помощника се посочва с прикачен с линия водещ символ.

Текстов екран, показващ водещи символи за фигури на ръководител, подчинен и помощник.

Можете да приложите форматиране на знаци, като например шрифт, размер на шрифта, получер, курсив и подчертаване на текста във вашия Графика SmartArt чрез прилагане на форматиране към текста в текстовия екран, и той е отразен във вашия Графика SmartArt. Когато размера на шрифта в една фигура се свива, понеже добавяте още текст към фигура, всички от друг текст в останалите фигури на Графика SmartArt също ще свиване със същия размер, за да запазите Графика SmartArt търси съгласувани и професионални.

След като изберете оформление, можете да преместите показалеца на мишката над някой от различни оформления, показани в раздела проектиране и използвайте визуализация на живо, за да видите как ще изглежда вашето съдържание приложите даденото оформление.

Стил, цвят и ефекти за Графики SmartArt

Под Инструменти за SmartArt, в раздела проектиране , има две галерии за бързо Променяне на облика на вашия Графика SmartArt: Стилове на SmartArt и Промяна на цветовете.

Стилове на SmartArt включват запълвания на фигури, ръбове, сенки, стилове на линии, преливания и триизмерни (3D) перспективи и се прилагат към цялата Графика SmartArt. Можете също да приложите отделен стил на фигура към една или повече фигури във вашата Графика SmartArt.

Втората галерия, Промяна на цветовете, предоставя набор от опции за Графика SmartArt, всеки от тях прилагането на един или повече цветове на тема по различен начин към фигури във вашия Графика SmartArtразличен цвят.

Когато задържите показалеца над миниатюра във всяка от тези галерии, можете да визуализирате как стил на SmartArt или вариация на цветове засяга си Графика SmartArt преди действително да го приложите.

Стилове на SmartArt и комбинациите са предназначени да подчертаят вашето съдържание. Например ако използвате 3D стил на SmartArt с перспектива, можете да видите всички от същото ниво.

Организационна диаграма с бял контур

Можете да използвате също 3D стил на SmartArt с перспектива, за да наблегнете на линията на времето, отиваща в бъдещето.

Базова линия на времето със сцена от птичи поглед

Съвет:   3D стиловете на SmartArt, особено 3D, съобразено със сцената, са най-използвани пестеливо, за да избегнете отвличане на вниманието от съобщението, което искате да изразите. 3D стиловете на SmartArt често работят добре за първата страница на документ или първия слайд на презентацията.

За да наблегнете на различните стъпки в Графика SmartArt от типа процес , можете да използвате някоя от комбинациите под цветна.

Оформление от вида базов процес с цветовете 5 и 6 от ударението на цветовия диапазон

Ако имате Графика SmartArt на типа на цикъл , можете да използвате някоя от опциите за акцент да подчертаете кръгово движение. Тези цветове се движат по преливане към средата на фигурата и след това се връщат към първата фигура.

Оформление на непрекъснат цикъл с градиентен диапазон – акцент 3

Когато избирате цветове, трябва да помислите дали искате вашата аудитория да отпечатате вашия Графика SmartArt или за онлайн преглед.

Съвет:    Ако дадено изображение е част от фоновия ви слайд, комбинациите от цветове с прозрачен в името работят най-добре да се покаже още по-изискания дизайн в документа ви.

Когато вмъквате Графика SmartArt във вашия документ без Задаване на тема, графичен тема отговаря на използвани от останалата част от съдържанието във вашия документ. Ако промените тема на документа, външния вид на Графика SmartArt се актуализира автоматично.

Почти всички части на Графика SmartArt са персонализируеми. Ако галерията със стилове на SmartArt не е комбинация от запълвания, линии и ефекти, които искате, можете да приложите отделен стил на фигура или да персонализирате напълно фигурата сами. Можете също да движите фигури и да ги преоразмерите. Можете да намерите повечето от опциите за персонализиране под Инструменти за SmartArt в раздела форматиране .

Дори след като персонализирате вашата Графика SmartArt, можете да промените към друго оформление и повечето от вашите персонализации ще бъдат запазени. Или да премахнете цялото форматиране и започване отначало, в раздела проектиране , в групата Начално състояние щракнете върху Начално състояние на графика.

Бутонът ''Начално състояние на графика''

Научете повече относно възможностите за промяна на цветовете на графика SmartArt като прочетете Промяна на цвета на фигура, на границата на фигура или графика SmartArt.

Анимация за Графики SmartArt

В PowerPointможете да добавите анимация към вашия Графика SmartArtили към отделна фигура в Графика SmartArt. Например можете да направите фигура Влитане бързо от едната страна на екрана или бавно плавно появяване.

Достъпните анимации зависят от оформлението, което сте избрали за вашия Графика SmartArt, но вие можете винаги да анимирате всички фигури наведнъж или една по време.

Научете повече за анимация като прочетете Анимиране на вашата графика SmartArt.

Вж. също

Избор на графика SmartArt

Създаване на графика SmartArt

Променяне на цвета на фигура, на границата на фигура или на цялата графика SmartArt

Анимиране на вашата графика SmartArt

Възстановяване на подразбиращите се оформление и цвят на вашата графика SmartArt

Конвертиране на текст от слайд в графика SmartArt

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×