Научете как да прецизирате критериите си за по-добро търсене в Outlook

Научете как да прецизирате критериите си за по-добро търсене в Outlook

Можете да въведете няколко фрази в полето за търсене в горния край на списъка със съобщения на Outlook. Освен търсене на различни думи и фрази, можете да използвате различни оператори, пунктуация и ключови думи, за да стесните резултатите от търсенето.

Най-простият начин за търсене е да въведете дума или фраза. Outlook използва така наречения съответстващ префикс при търсене. Така че, ако въведете ray в полето за търсене, Outlook ще върне съобщенията, които съдържат ray, Ray, Raymond и rays, но не и disarray или tray.

Основа на търсенето

  • Когато въведете думи в полето за търсене, Outlook сканира имейл съобщенията и много типове прикачени файлове за съответната дума или фраза. Ако потърсите например "проект" със или без кавички, Outlook ще върне всички съобщения с думата проект, проекти, проектор, проектиране и т.н. където и да е в името на подателя, темата, основния текст на съобщението или прикачените файлове.

  • Когато въведете имейл адрес, например boyka.sofianska64@yahoo.com, Outlook ще върне всички имейл съобщения, които съдържат този имейл адрес някъде в темата, основния текст на съобщението или много типове прикачени файлове, както и съобщенията от този имейл адрес. За да ограничите резултатите от търсенето до имейли от даден имейл адрес, въведете от:boyka.sofianska64@yahoo.com в полето за търсене.

Използване вградените в Outlook филтри за търсене

Outlook ви предоставя няколко вградени филтъра за търсене. За да използвате вградените филтри, щракнете в полето за търсене. Лентата на Outlook ще се промени, за да покаже раздела "Търсене". Използвайте някоя от опциите в групата "Прецизиране", за да прецизирате резултатите от търсенето.

След като изберете полето за търсене, лентата се променя.

Справочни таблици за търсене

Таблицата по-долу ви показва някои примери за търсения, които можете да намерите за полезни. Освен тези примери, можете да използвате и операторите AND, NOT, OR, <, >, = и други, за да прецизирате търсенето. Операторите трябва да са въведени с главни букви.

Въведете това

За да намерите това

явор

Елементи, които съдържат явор, ЯВОР, ЯвОр, яворе, яворчо или всяка друга комбинация от главни и малки букви. Незабавното търсене не прави разлика между малки и главни букви.

явор костов

Елементи, които съдържат явор, както и всички варианти, изброени на предишния ред, или костов, както и други думи, които съдържат костов, но не непременно в този ред.

явор AND костов

Елементи, съдържащи както явор, така и костов, но не непременно в този ред. Обърнете внимание, че логическите оператори, като например AND, NOT и OR, трябва да са с главни букви.

явор NOT костов

Елементи, които съдържат явор, както и всички варианти, изброени на първия ред на таблицата, но не и костов.

явор OR костов

Елементи, които съдържат явор, както и всички варианти, изброени на първия ред на таблицата, костов, или и двете.

"явор"

Елементи, съдържащи точната фраза явор, а не вариации, като например Яворе или Яворчо. За да потърсите точен низ, трябва да използвате кавички.

от:"явор костов"

Елементите, които са изпратени от явор костов. Обърнете внимание на използването на двойни кавички, така че резултатите от търсенето да съвпадат с точната фраза в кавичките.

Можете също да въведете от: и след това първите няколко букви от името на даден контакт, и Outlook ще предложи списък с контакти, от които да изберете.

от:"явор костов" относно:"отчет на състоянието"

Елементите, които са изпратени от явор костов, където отчет на състоянието се появява в реда на тема, основния текст или съдържанието на прикачените файлове. Обърнете внимание на използването на двойни кавички, така че резултатите от търсенето да съвпадат с точната фраза в кавичките.

hasattachment:yes

Елементи, които имат прикачени файлове. Можете да използвате имаприкаченфайл:true, за да получите същите резултати.

attachments:presentation.pptx

Елементите, които имат прикачени файлове с име presentation.pptx или прикачен файл с presentation.pptx в съдържанието си.

subject:"явор костов"

Елементи, чиято тема съдържа фразата явор костов.

як:"явор костов"

Елементите, в които показваното име явор костов е в реда "Як".

як:yavorkostov@contoso.com

Елементите, в които имейл адресът yavorkostov@contoso.com е в реда "Як".

ск:явор

Елементите, в които явор е в реда "Як".

категория:red

Елементи, които съдържат име на категория, включващо думата "red". Например "Red category", "Redo" или "Redundant."

messagesize:<10 KB

Елементи, чийто размер е по-малък от 10 килобайта. Обърнете внимание на използването на оператора за сравнение "е по-малко от" (<).

размерсъобщение:>5 MB

Елементи, чийто размер е по-голям от 5 мегабайта. Обърнете внимание на използването на оператора за сравнение "е по-голямо от" (>).

получено:=1.1.2016

Елементите, които са пристигнали на 1.1.2016 г. Обърнете внимание на използването на оператора за сравнение "е равно на" (=).

received:yesterday

Елементите, които са пристигнали вчера. Незабавното търсене разпознава също следните стойности за дата:

  • Относителни дати:    Например today, tomorrow, yesterday

  • Относителни дати с няколко думи:    Например тази седмица, следващия месец, миналата седмица, миналия месец, идваща година

  • Дни:     неделя, понеделник ... събота

  • Месеци:     януари, февруари ... декември

получено:миналата седмица

Елементите, които са пристигнали миналата седмица. Имайте предвид, че ако изпълните тази заявка отново след един месец, ще получите различни резултати, защото тя е относителна спрямо времето.

due:last week

Елементите, които са имали краен срок миналата седмица.

messagesize:tiny

Елементи, чийто размер е по-малък от 10 килобайта

размерсъобщение:малко

Елементи, чийто размер е между 10 и 25 килобайта

размерсъобщение:средно

Елементи, чийто размер е между 25 и 100 килобайта

размерсъобщение:голямо

Елементи, чийто размер е между 100 и 500 килобайта

размерсъобщение:многоголямо

Елементи, чийто размер е между 500 килобайта и 1 мегабайта

followupflag:follow up

Елементите, които са маркирани чрез флага за последващи действия.

messagesize:enormous

Елементи, чийто размер е по-голям от 5 мегабайта

имафлаг:true

Елементите, които са маркирани с флаг за изпълнение.

от:явор (получено:7.1.17 OR получено:8.1.17)

Елементите от явор, които са пристигнали или на 7.1.2017 г. или на 8.1.2017 г. Обърнете внимание на използването на скоби за групирането на датите.

получено:>=1.10.16 AND получено:<=5.10.16

Елементите, които са пристигнали между 1.10.2016 г. и 5.10.2016 г.

получено:>1.10.16 AND получено:<5.10.16

Елементите, които са пристигнали след 1.10.2016 г, но преди 5.10.2016 г.

sent: yesterday

Връща всички елементи, които са изпратени вчера (от всеки). Това търсене ще върне елементите, които вие сте изпратили на други хора и които други хора са изпратили на вас.

to:явор

Елементите, които сте изпратили до явор, когато търсите в папката Изпратени.

прочететно:не

Елементите, които не са прочетени. Можете да използвате прочетено:false, за да получите същите резултати.

тема:състояние получено:май

Елементите, които са получени от някого през месец май (независимо коя година), чиято тема съдържа състояние.

Търсения в календар

Следващите търсения ще върнат правилните резултати само когато са стартирани от папката "Календар".

Въведете това

За да намерите това

началнадата:следваща седмица тема:състояние

Календарни елементи от следващата седмица, чиято тема съдържа "състояние".

is:recurring

Календарни елементи, които се повтарят.

организатор:явор

Календарни елементи, при които явор е организаторът.

Търсения на контакти

Следващите търсения ще върнат правилните резултати само когато са стартирани от папката "Контакти".

Въведете това

За да намерите това

firstname:явор

Контакти, които съдържат явор в полето за собствено име.

фамилноиме:костов

Контакти, които съдържат костов в полето за фамилно име.

псевдоним:явор

Контакти, които съдържат явор в полето за псевдоним.

длъжност:физик

Контакти, които съдържат физик в полето за длъжност.

businessphone:555-0100

Контакти, които съдържат 555-0100 в полето за служебен телефон.

homephone:555-0100

Контакти, които съдържат 555-0100 в полето за домашен телефон.

mobilephone:555-0100

Контакти, които съдържат 555-0100 в полето за мобилен телефон.

businessfax:555-0100

Контакти, които съдържат 555-0100 в полето за служебен факс.

businessaddress:(София 4567, ул. "Пън", 67)

Контакти, които съдържат София 4567, ул. "Пън", 67 в полето за служебен адрес. Обърнете внимание на използването на скоби за ограждане на адреса.

домашенадрес:(София 4567, ул. "Пън", 67)

Контакти, които съдържат София 4567, ул. "Пън", 67 в полето за домашен адрес. Обърнете внимание на използването на скоби за ограждане на адреса.

градслужебенадрес:София

Контакти, които съдържат София в полето за град (служебен адрес).

пощенскикодслужебенадрес:4567

Контакти, които съдържат 4567 в полето за пощенски код.

улица:(ул. "Пън", 67)

Контакти, които съдържат "ул. "Пън", 67" в полето за улица (служебен адрес). Обърнете внимание на използването на скоби за ограждане на адреса.

улицадомашенадрес:(ул. "Пън", 67)

Контакти, които съдържат "ул. "Пън", 67" в полето за улица (домашен адрес). Обърнете внимание на използването на скоби за ограждане на адреса.

рожденден:4.6.1960

Контакти, които съдържат 4.6.1960 в полето за рожден ден.

уебстраница:www.contoso.com

Контакти, които съдържат URL адреса www.contoso.com в полето за адрес на уеб страница.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×