Научете как да навигирате Планировчик на Microsoft, като използвате достъпни функции

Научете как да навигирате Планировчик на Microsoft, като използвате достъпни функции

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Microsoft Planner включва функции за достъпност, които улесняват за хора с увреждания като ограничени умения или намалено зрение за използване на приложението. За повече информация относно настройките за достъпност и функции, които са специфични за платформата вижте Настройване на вашето устройство за работа с функции за достъпност в Office 365.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате Planner, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Planner се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за Planner.

 • За повече информация относно Planner отидете на Организиране на работата в екип с Microsoft Planner.

В тази тема

Запознаване с оформлението на Planner

Подобно на други приложения на Office 365, Planner е уеб базирано приложение, което използвате в уеб браузър.

Можете да използвате основните области на оформлението на Planner, които, заедно с някои от общите елементи, са описани в следващата таблица, като ориентири в мислената ви представа за модела.

Ориентири за използване при съставянето на мислена представа на потребителския интерфейс на Planner

Област на потребителския интерфейс

Елементи на оформлението на Planner

Горе вляво: навигационните връзки в Office 365

 • Връзка Стартиране на приложение

 • Office 365 връзка

 • Planner връзка

Горе вдясно: информация за Office 365

 • Екран Известия

 • Екран Настройки

 • Екран Помощ, който включва също и полето за търсене Кажете ми какво искате да направите

 • Екран Акаунт

Ляво: навигационен екран на Planner

 • Бутон Нов план. Създава план и ново табло за него, като добавя плана към списъка Всички планове.

 • Връзка Център на Planner. Включва карти за общ преглед за всеки от вашите предпочитани планове. Тези карти показват състоянието на цялостния план и броя на задачи за плана. Центърът също включва връзка към всеки от плановете ви, така че да можете да видите цялостната картина за работата си.

 • Връзка Моите задачи. Включва всяка от вашите индивидуални задачи, групирани по напредък или план.

 • Списък Предпочитани планове. Позволяващ свиване списък на вашите предпочитани планове.

 • Списък Всички планове. Позволяващ свиване списък на всичките ви планове.

 • Бутон Свий/разгъни това меню. Свива или разгъва навигационния екран.

Отдясно на навигационния екран (област със съдържание): планове в Planner

Елементи в плановете:

 • Връзка Табло. Свързва таблото за плана, съдържащ свързани набори от задачи и бутон Добавяне на нов набор. (За да научите повече за елементите на потребителския интерфейс в набори задача, отидете на следващия ред на тази таблица.)

 • Бутон Диаграми. Автоматично създава и актуализира диаграми, които показват информация за цялостното състояние на плана и напредъка на всяко лице (член), работещо по задачи от плана.

 • Връзка Бележник. Свързва бележника за плана в OneNote.

 • Връзка Разговори. Свързва разговори за плана в Outlook.

 • Връзка Календар. Свързва календара за плана в Outlook.

 • Връзка Членове. Свързва информацията за контакт за членовете на плана в Outlook.

Отдясно на навигационния екран (област със съдържание): набори задачи в Planner

Елементи в наборите задачи:

 • Заглавие на набора

 • Всяка задача в набора, включително подробностите, като например на кого е възложена задачата и крайния срок на задачата

Изберете отделна задача в даден набор и натиснете Enter, за да отворите задачата, така че да можете да направите следното:

 • Промяна на набора, към който принадлежи задачата.

 • Актуализиране на състоянието на задачата на задачата.

 • Задаване на начална дата и краен срок на задачата.

 • Задаване на етикети за задача.

 • Добавяне на описание на задачата или контролен списък.

 • Прикачване на или свързване към файл.

 • Задаване на изображение на визуализация на задачата.

 • Публикуване на коментар или четене на коментари от други хора.

 • Идентифициране на възложените задачи.

Навигация с клавишни комбинации в Planner

Понеже Planner се изпълнява във вашия уеб браузър, клавишните комбинации, които работят в браузъра ви, работят и в Planner. Обаче, ако браузърът ви не поддържа клавишни комбинации, можете да използвате клавиша Tab за придвижване напред и Shift+Tab за придвижване назад.

Следващата таблица описва клавишните комбинации, които можете да използвате, за да навигирате в потребителския интерфейс на Planner – тези, които са включени в повечето браузъри, и специфичните за Planner.

Бележки

 • Когато използвате Planner, ви препоръчваме да използвате Microsoft Edge уеб браузър. Когато направите това, имате достъп до клавишни комбинации, налични в Microsoft Edge.

 • Клавишните комбинации в тази таблица се отнасят за американската подредба на клавиатурата. Клавишите за други клавиатурни подредби може да не съответстват точно на клавишите на американската клавиатура.

 • Ако дадена клавишна комбинация изисква натискането на два или повече клавиша едновременно, таблицата разделя клавишите със знак плюс (+).

Клавишни комбинации за Planner

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващата област или елемент

Например преминете към следващия план в левия навигационен екран, преминете от един набор задачи към следващия или преминете от един елемент на потребителския интерфейс в набор задачи към следващия.

Клавиш Tab

Връщане към предишната област или елемент

Shift+Tab

Активиране на елемент

Например, когато изберете план, за да достигнете до връзка към Табло, натиснете клавиша Tab и след това, за да отворите таблото на плана, натиснете Enter. Когато изберете бутона Нов план, за да създадете нов план, натиснете клавиша Enter. Или, за да свиете или отворите списъка Предпочитани планове или списъка Всички планове, натиснете клавиша Enter.

Enter

Излизане от меню, диалогов прозорец или режим

Например излизане от диалоговия прозорец Нов план или от диалоговия прозорец за подробности към задача.

Esc

На страницата Табло, преминаване към следващия или предишния набор от задачи

Клавишите със стрелки

На страницата Табло, преместване на избрания набор от задачи нагоре с една позиция на страницата

Ctrl+стрелка нагоре

На страницата Табло преминаване на избрания набор от задачи надолу с една позиция на страницата

Ctrl+стрелка надолу

На страницата Табло, когато е избрано заглавие на колона, преместване на избраната колона една позиция наляво на страницата

Забележка: Отнася се за случая, когато елементите на страницата са групирани по набори.

Ctrl+стрелка наляво

На страницата Табло, когато е избрано заглавие на колона, преместване на избраната колона една позиция надясно на страницата

Забележка: Отнася се за случая, когато елементите на страницата са групирани по набори.

Ctrl+стрелка надясно

Когато в левия навигационен екран се показва плъзгач, превъртане надолу. Или, ако даден диалогов прозорец е прекалено дълъг за екрана, премества надолу в диалоговия прозорец.

Клавиш със стрелка надолу

Когато в левия навигационен екран се показва плъзгач, превъртане нагоре. Или, ако даден диалогов прозорец е прекалено дълъг за екрана, премества нагоре в диалоговия прозорец.

Клавиш със стрелка нагоре

Връщане назад една страница в уеб браузъра

Alt+стрелка наляво

Същото като клавишната комбинация Alt+стрелка наляво

Назад

Преминаване напред с една страница в уеб браузъра

Alt+стрелка надясно

Вж. също

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×