Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

PowerPoint 2016 включва функции за достъпност, които улесняват потребителите с увреждания като ограничена способност за използване на ръцете, слабо зрение или други увреждания да работят с презентации. За повече информация относно настройките за достъпност и функциите, които са специфични за конкретната платформа, вж. Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365.

Забележки: 

В тази тема

Запознаване с оформлението на PowerPoint 2016

Когато отворите презентация на PowerPoint 2016 или създадете нова, името на вашата презентация е центрирано в горната част на екрана. Тъй като сте в "Нормален" изглед, контролите за приложения, например Намали и Затвори, са в горния десен ъгъл. По подразбиране лентата с инструменти за бърз достъп се намира в горната лява страна на екрана. Тази лента с инструменти може да бъде персонализирана и съдържа често използвани команди, например Запиши, Отмени, Върни и Стартиране от началото.

Под лентата с инструменти се намира набор от раздели на лентата, например Начало, Вмъкване, Проектиране, Преходи, Анимации, Слайдшоу и Изглед. Лентата се намира под този ред от раздели (JAWS го нарича "долната лента"). Когато изберете раздел, се появява лента, специфична за раздела. Всяка лента съдържа команди, организирани в групи. Например ако изберете раздела Вмъкване, се появява лента. От тази лента можете да избирате различни елементи, например таблици, картини, фигури или уравнения, които да вмъкнете в презентацията си.

Под лентата се появяват три екрана. Екранът "Слайдове" е от лявата страна. Той включва миниатюри на слайдовете или текста в слайдовете на презентацията ви. От дясната страна е активният слайд, а под него е екранът "Бележки". Долният десен ъгъл на екрана съдържа бутони за изглед и контроли за мащабиране.

Тези ленти с инструменти, екрани и контроли се запазват, докато не превключите към друг изглед.

Навигиране чрез клавиатурата

За да навигирате в PowerPoint 2016 и да преминавате през екранните ориентири, натиснете F6. Ориентирите са разположени в следния ред:

 • Активният слайд

 • Бутоните и контролите в долния десен ъгъл

 • Разделите на горната лента с инструменти и лентата

 • Екранът "Слайдове"

За да преминавате през елементите на екрана на текущия ориентир, натиснете клавиша Tab (напред) или Shift+Tab (назад). За да изберете елемент, натиснете Enter. За да се придвижвате в менюта или списъци, натискайте клавишите със стрелка, а след това, за да направите избор, натиснете Enter. Например можете да превключвате между текстовите полета на активния слайд, като натиснете клавиша Tab, или да се придвижвате между миниатюрите на слайдовете в екрана "Слайдове" с клавишите със стрелка надолу и нагоре. За да излезете от меню или режим, натиснете Esc.

Съвет: За да можете бързо да преместите фокуса върху първата плаваща фигура, например текстово поле или изображение, натиснете Ctrl+Alt+5. След това, за да обхождате циклично плаващите фигури, натискайте клавиша Tab. За да се върнете към нормалната навигация, натиснете Esc.

За повече подробности вижте използване на клавишни комбинации за създаване на презентации на PowerPoint и Използвайте клавишни комбинации при изнасяне на презентации на PowerPoint.

PowerPoint 2016 включва достъпни имена, които могат да се четат от екранни четци, докато работите в приложение. Можете да използвате разказвача, вградени екранен четец в Windows или на други екранен четец, като например JAWS. За информация относно използването на PowerPoint 2016 с екранен четец вижте основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с екранен четец.

Специални съображения за PowerPoint 2016

За да направите съдържанието по-лесно за четене и избиране, можете да увеличите контраста или обърнете цветовете на компютъра с помощта на настройките за повишена четливост на Windows. За да започнете бързо да използвате тема с повишена четливост, натиснете ляв Alt+ляв Shift+Print Screen, след което натиснете Enter, за да активирате темата с повишена четливост.

Windows ви предлага няколко теми с повишена четливост. За да откриете най-подходящата за вас:

 1. Натиснете клавиша с емблемата на Windows, след което въведете "повишена четливост" в полето за търсене. Екранният ви четец казва: "Настройки за повишена четливост, системни настройки".

 2. Натиснете Enter. Ще чуете: "Прозорец Настройки, тема с повишена четливост", последвано от името на текущо избраната тема.

 3. Използвайте клавишите със стрелка надолу и нагоре, за да разгледате теми с повишена четливост, докато намерите тази, която работи за вас.

 4. Натискайте Tab, докато не чуете "Бутон Приложи", след което натиснете Enter, за да активирате избраната тема.

Използване на "Кажи ми"

За бързо намиране на команда използвайте Кажи ми. За да научите повече за функцията "Кажи ми", гледайте това видео: Използване на функцията "Кажи ми", за да свършите работата си бързо с екранен четец и клавиатура.

За да използвате Кажи ми за намиране на команда, изпълнете следните стъпки:

 1. Изберете клетката или диапазона от клетки, в които искате да извършите действие.

 2. Отидете на полето за редактиране Кажи ми, като натиснете ALT+Ж.

 3. Въведете командата, която искате. Въведете например "водещи символи".

 4. Използвайте клавиша със стрелка надолу, за да прегледате резултатите, и натиснете клавиша Enter, за да изберете един.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Направете своите презентации на PowerPoint достъпни

PowerPoint за Android включва функции за достъпност, които улесняват потребителите с увреждания като ограничена способност за използване на ръцете, слабо зрение или други увреждания да работят с презентации. За повече информация относно настройките и функциите за достъпност, които работят във вашето устройство, вижте Настройване на вашето устройство за работа с достъпност в Office 365.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За сензорните възможности в PowerPoint за Android отидете на Ръководство за работата с докосване в PowerPoint за Android.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Запознаване с оформлението на PowerPoint за Android

Изглед за четене

Когато отворите презентация на PowerPoint за Android или създайте нов, файлът е отворен в изглед за четене. Името на вашата презентация е центрирано в горната част на екрана.

Под име на презентацията има лента с инструменти, включително ключове и бутони, като бутоните на файла и нов слайд. Докоснете двукратно бутона файл се отваря менюто "файл", който съдържа бутони като настройки, Създай, отваряне, Запиши катои печат.

Под лентата с инструменти можете да намерите областта на основното съдържание, където се показват слайдове. Плъзнете един пръст в тази област, за да чуете номерата на слайдовете. Натиснете върху слайд, за да го изберете. Докоснете двукратно слайда, и ще чуете: "Бутон за редактиране". Докоснете двукратно екрана и въведете изглед за редактиране.

Изглед за редактиране

В изглед за редактиране името на вашата презентация е центрирано в горната част на екрана.

Под име на презентацията, има лента с инструменти със следните елементи от наляво или надясно: обратно превключване, още "Опции", търсене, за смяна, бутон "бележки", бутон "представяне" и бутон "Отмени".

Под лентата с инструменти има съдържание областта на слайда, който показва един слайд може да се редактира. Тук например, можете да добавите текст или картини в слайда.

Под съдържание областта на слайда, в долната част на екрана има специфични лентата. Бутони в лентата с менюта на специфични промени в зависимост от това, което е избрано в областта с основното съдържание (например целия слайд, таблица или текстово поле в слайда). По подразбиране включва следните елементи, когато фокусът е върху целия слайд:

 • Кажи ми

 • Оформление

 • Нов коментар

 • Table

 • Снимки

 • Меню за фигури

 • Текстово поле

 • Камера

 • Отмяна

 • Още опции за превключване

Докоснете двукратно повече опции превключване се отваря или скрива раздел на лентата с менюта, която съдържа следните елементи от ляво надясно:

 • Списъкът с раздели меню

 • Кажи ми

 • Отмяна

 • Повтаряне

 • Още опции за превключване

Специфични раздели менюто списък съдържа следните раздели по подразбиране:

 • Начало

 • Вмъкване

 • Рисуване

 • Проектиране

 • Преходи

 • Анимации

 • Слайдшоу

 • Преглед

 • Изглед

В зависимост от това, което е избрано в областта с основното съдържание се появяват нови раздели. Например когато фокусът е върху таблица, раздела на таблицата се показва в списъка. Докоснете двукратно елементите на списък от менюто отваря нови опции за редактиране.

Навигиране с докосване

 • За да навигирате в PowerPoint за Android и за да обхождате циклично елементите на екрана, плъзнете наляво или надясно.

 • За да разгледате съдържанието на екрана, плъзнете пръст по екрана.

 • За да изберете елемент, докоснете двукратно екрана.

 • За да търсите в менюта или списъци, плъзнете наляво или надясно и след това докоснете двукратно екрана, за да направите избор.

 • За да отворите менюто контекстно-зависима (когато има такива), Докоснете двукратно екрана с два пръста.

 • За да излезете от менюто, изглед или диалогов прозорец, плъзнете надолу тогава наляво.

Използване на "Кажи ми"

За да намерите бързо команда или опция, използвайте Кажи ми търсене.

 1. В изглед за редактиране на вашата презентация плъзнете наляво или надясно с един пръст, докато чуете "Кажи ми бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Кажи ми това, което искате да редактирате поле."

 2. Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Показва < езика на клавиатурата > клавиатура."

 3. Използване на екранната клавиатура за въвеждане на дума за търсене, например водещи символи или таблица. Списък на резултатите от търсенето се актуализира, докато пишете.

 4. За да прегледате резултатите от търсенето, плъзнете наляво или надясно, докато чуете команда или опция искате.

  Някои команди и опции може да има подменюта с повече възможности за избор. TalkBack съобщавам ги като "< резултат от търсенето > меню, Докоснете двукратно, за да активирате." За да отворите менюто, Докоснете двукратно екрана.

 5. За да изберете команда или опция, Докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Направете своите презентации на PowerPoint достъпни

PowerPoint Mobile включва функции за достъпност, които улесняват потребителите с увреждания като ограничена способност за използване на ръцете, слабо зрение или други увреждания да работят с презентации.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За сензорните възможности в PowerPoint Mobile отидете на Ръководство за работата с докосване в PowerPoint Mobile за Windows 10

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

В тази тема

Запознаване с оформлението на PowerPoint Mobile

Когато отворите PowerPoint Mobile, в горния десен ъгъл на изгледа за откриване е бутонът за потребителския акаунт. Под бутона е заглавният ред на PowerPoint. Под заглавния ред са бутоните Създай и Преглед. Под бутоните, в областта с основно съдържание, има списък на презентациите, с които сте работили наскоро.

Изглед за четене

Когато отворите презентация на PowerPoint Mobile или започнете да създавате нова, презентацията се отваря в изглед Четене. Името на вашата презентация е центрирано в горната част на екрана. Вляво под името е бутонът Файл. Вдясно от бутона са следните бутони: Представяне, Нов слайд, Споделяне и Отмени.

Всички слайдове в дадена презентация се показват като миниатюри под бутоните.

Изглед за редактиране

За да се преместите от изглед Четене в изглед Редактиране, докоснете екрана на слайда, който искате да редактирате. Ще чуете: "По избор". Плъзгайте надясно, докато не чуете "Контекстно меню, бутон Редактиране", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се изглед Редактиране. Ще чуете: "Екран за слайдове". Фокусът е върху областта с основно съдържание.

Името на вашата презентация е центрирано в горната част на екрана. Вляво под името е бутонът Назад. Вдясно от бутона са следните бутони: Намери, Бележки, Представяне и Отмени.

Под бутоните е областта с основно съдържание, която заема повечето място на екрана. Тук се показва избраният слайд.

Под областта с основно съдържание се показва екранът Бележки, ако е активиран.

Под екрана Бележки или областта с основно съдържание е лентата с инструменти за бърз достъп според контекста. Тя показва бутоните, които са свързани с област или елемент, текущо избрани на слайда, в областта с основно съдържание. Бутонът Още опции е най-вдясно на лентата с инструменти. Двукратното докосване на екрана отваря главното меню под областта с основно съдържание.

Отгоре на главното меню е лентата с менюта. Името на текущия раздел е най-вляво от лентата с менюта. Опциите за раздела са изброени под името на раздела. Докоснете двукратно името на раздела, за да отворите менюто на раздела, което показва всички налични раздели. Вдясно от името на раздела на лентата с менюта има следните бутони: Кажи ми, Отмени, Върни, и Още опции (разширени).

За да се преместите от изглед Редактиране в изглед Четене, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изключено, бутон Назад" и после докоснете двукратно екрана.

Навигиране чрез докосване

 • За да навигирате в PowerPoint Mobile и да преминавате през елементите на екрана, плъзгайте наляво или надясно.

 • За да изберете елемент, докоснете двукратно екрана.

 • За да търсите в менюта или списъци, плъзнете наляво или надясно и след това докоснете двукратно екрана, за да направите избор.

 • За да излезете от контекстното меню, начертайте фигура Z с два пръста.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

PowerPoint Online включва функции за достъпност, които улесняват потребителите с увреждания като ограничени умения, намалено зрение или други увреждания за работа с презентации.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в PowerPoint Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате PowerPoint Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като PowerPoint Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за PowerPoint Online.

В тази тема

Запознайте се с оформлението на PowerPoint Online

Когато отворите презентация на PowerPoint 2016 или създайте нов, хоризонталната навигационна лента е в горната част на екрана, под полето за URL адрес. Бутон за Стартиране на приложения най-вляво в навигационната лента. Вдясно се показват името на приложението, името на текущия потребител и пътя до местоположението, където се съхранява отворена презентация. Името на вашата презентация е центрирано в навигационната лента. Вдясно от името на бутона " споделяне " и името на текущия потребител се показват.

Под навигационната лента на има набор от раздели на лента, като Начало, Вмъкване, проектиране, преходи, анимации, Прегледи изглед. Лентата седи под реда с раздели (JAWS го нарича "Долна лентата"). Когато изберете раздел, специфични за раздел лентата се показва. Всеки лентата включва команди, организирани в групи. Например ако изберете раздела " Вмъкване ", можете да изберете различни елементи от лентата, например таблици, картини, фигури или уравнения, за да вмъкнете във вашата презентация.

Под лентата има три екрана. Екрана с миниатюри е от лявата страна. Включва миниатюри на слайдовете или текста във вашите слайдове на презентация. От дясната страна е прозореца на слайда с активния слайд. Това е областта с основното съдържание там, където можете да редактирате и добавяне на съдържание в слайдовете си. Под екрана има прозорец за бележки.

В дъното на екрана, има лентата на състоянието, включително елементи такива изглед бутони и контроли за мащабиране.

Навигиране чрез клавиатурата

За да навигирате в PowerPoint Online и за да обхождате циклично забележителности на екрана, натиснете Ctrl + F6. Забележителностите са подредени:

 • Екран за слайдове

 • Екран с коментари (ако е отворен)

 • Плъзнете екрана за бележки (ако е отворен)

 • Лента на състоянието

 • Горната лента с инструменти

 • Лента

 • Екран с миниатюри

За да навигирате в екранните елементи на текущата забележителност, използвайте следните комбинации:

 • За да обхождате циклично елементите на екрана, натиснете клавиша Tab (напред) или Shift + Tab ключ (назад). Например натиснете клавиша Tab, за да превключвате между текстовите полета на активния слайд.

 • За да изберете елемент, натиснете Enter.

 • За да разгледате менюта или списъци, натиснете клавишите със стрелки и след това, за да направите избор, натиснете Enter. Например натиснете надолу и нагоре стрелка, за да се придвижвате между миниатюрите на слайдовете в екрана с миниатюри.

 • За да преместите фокуса бързо в избрания раздел в лентата, натиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows.

 • За да излезете от меню или режим, натиснете Esc.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Клавишни комбинации в PowerPoint Online

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Направете своите презентации на PowerPoint достъпни

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×