Научете как да навигирате в Microsoft Teams с помощта на функциите за достъпност

Научете как да навигирате в Microsoft Teams с помощта на функциите за достъпност

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Microsoft Teams включва функции за достъпност, които улесняват потребителите с ограничена подвижност, слабо зрение или други увреждания да разговарят на четири очи или в екипи. Това означава, че можете да използвате клавишни комбинации и екранен четец, за да работите с Microsoft Teams. За повече информация относно настройките за достъпност и функциите, които са специфични за конкретна платформа, вижте Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365.

Забележки: 

В тази тема

Запознаване с оформлението на Microsoft Teams

Когато отворите Microsoft Teams, името на текущия изглед се центрира в горната част на екрана. Microsoft Teams обикновено се отваря в последния използван изглед. От лявата страна на екрана ще видите вертикална лента с инструменти. Горният й ляв ъгъл съдържа бутони за основните изгледи: Дейност, Чат, Екипи, Събрания и Файлове. Възможно е някои бутони да не са достъпни, което зависи от вида на акаунта ви. В долния ляв ъгъл на лентата се намират бутоните за Обратна връзка и Настройки.

Останалата част от екрана е разделена на два прозореца. Съдържанието на прозорците зависи от текущия изглед. Левият или списъчният прозорец се използва за навигиране в изгледа. Той винаги ще съдържа полето Търсене. Останалата част от съдържанието му зависи от избрания изглед. Например ако изберете Чат от лентата с инструменти, левият прозорец ще съдържа списък с всички предпочитани, скорошни и предложени абонати.

Десният или основният прозорец заема по-голямата чат от екрана. Той показва съдържанието на селекцията от левия прозорец. Например ако сте избрали Чат от лентата с инструменти, след което сте посочили скорошен абонат в левия прозорец, в десния прозорец ще се покаже хронологията на разговора ви с този човек. Десният прозорец също така разполага с раздели, които поддържат съдържанието организирано. Например в изгледа Чат разделът Разговор съдържа хронологията на разговора, разделът Файлове съдържа списък с файловете, споделени между вас и избрания абонат, а разделът Организация показва позицията на избрания абонат в организационната диаграма и т.н.

Навигиране чрез клавиатурата

За да навигирате до основните изгледи на Microsoft Teams, можете да използвате следните клавишни комбинации:

 • Натиснете Alt+1 за Дейност

 • Натиснете Alt+2 за Чат

 • Натиснете Alt+3 за Екипи

 • Натиснете Alt+4 за Събрания

 • Натиснете Alt+5 за Файлове

За да преминете циклично през елементите на екрана в текущия изглед, натиснете Ctrl+F6 (напред) или Shift+Ctrl+F6 (назад). За да търсите в лентата с инструменти или основния прозорец, използвайте клавишите с горна или долна стрелка. За да се придвижвате между елементите в списъчния прозорец, натиснете Alt+клавиша с горна или долна стрелка. За да се придвижвате между разделите в основния прозорец, натиснете Alt+клавиша с лява или дясна стрелка. За да изберете даден елемент, натиснете Enter. За да затворите диалогов прозорец или да преместите фокуса назад, натиснете Esc.

За да осъществите достъп до полето Търсене в който и да е изглед, натиснете Alt+E.

За повече информация вижте Клавишни комбинации за Microsoft Teams.

Вж. също

Използване на екранен четец за лични съобщения или чат в Microsoft Teams

Използване на екранен четец за търсене на разговор, човек или файл в Microsoft Teams

Клавишни комбинации за Microsoft Teams

Основни задачи в използването на екранен четец с Microsoft Teams

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Microsoft Teams за Android включва функции за достъпност, които улесняват хората с увреждания, като например с ограничена подвижност или слабо зрение, да разговарят в лични или екипни чатове чрез Microsoft Teams за Android. За повече информация относно настройките за достъпност и функциите, които са специфични за конкретната платформа, вж. Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Запознаване с оформлението на Microsoft Teams за Android

Когато отворите Microsoft Teams за Android, името на текущия изглед се центрира в горната част на екрана. При първото отваряне на Microsoft Teams ще се зареди изгледът Дейност, който показва Информационен канал с последните дейности.

В долната част на екрана можете да намерите бутони за избор на основните изгледи, които са (от ляво надясно): Дейност, Чат и Екипи. Четвъртият бутон е Още.

Изгледът Дейност показва следните елементи в горната част на екрана от ляво надясно: бутона Филтриране на дейностите, менюто Избор на дейност и Търсене. Чрез бутона Филтриране на дейностите можете да избирате и прилагате филтри за сортиране и различаване на видовете съобщения и дейности, които искате да намерите. Можете да филтрирате съобщенията на база пет опции: Непрочетени, Споменавания, Отговори, Следвания и Харесвания. Менюто Избор на дейност съдържа Информационен канал, който посочва всички последни дейности, Моята дейност, която посочва личните ви дейности, и Екипна дейност, която посочва дейностите на екипа. Използвайте Търсене, за да намирате хора, съобщения и файлове.

Текущата дейност се посочва в средата на екрана, като последните дейности ще са отгоре в списъка. Показаното съдържание зависи от избрания изглед, както и от това дали сте приложили някакви филтри или търсения.

Можете да осъществите достъп до личните си чатове в изгледа Чат. В този изглед можете да пишете нови съобщения и дори да провеждате аудио или видео разговори.

Екипите, в които сте се присъединили, са посочени в изгледа Изгледи. В този изглед можете да управлявате членовете и каналите на екипа или да напуснете самия екип.

Чрез бутона Още ще откриете допълнителни опции, например запазени разговори, споделени файлове и настройки за приложението. Можете също да редактирате профилната си снимка и да промените статуса си. Настройките на приложението включват опции за известия, съхранение и регистриране, докладване на проблеми, излизане от приложението и други.

Навигиране чрез докосване

За да преминете циклично през елементите на екрана в Microsoft Teams за Android, плъзнете надясно с един пръст. TalkBack ще изговаря елементите, когато ги достигате. За да преминете циклично в обратен ред, плъзнете наляво. За да изберете или активирате елемент или за да отворите меню, натиснете двукратно екрана.

Можете също така да изследвате елемента на екрана, като използвате жестове с докосване. За целта поставете пръст върху екрана и го преместете бавно. Фокусът на TalkBack следва пръста ви и четецът ще обяви елемента, който е на фокус. За да изберете даден елемент, вдигнете пръстта си и натиснете двукратно екрана. Например за да отговорите на съобщение, първо изберете съобщението, натиснете двукратно екрана, за да отворите разговор, след което поставете пръста си върху екрана и го плъзнете до долната му част, докато не чуете: „Отговор, поле за редактиране, извън списъка“. Вдигнете пръста си и натиснете двукратно, за да изберете текстовото поле. Сега можете да въведете отговор, като използвате екранната клавиатура в долната част на екрана.

За да използвате Търсене в някой от основните изгледи, отидете в горния десен ъгъл на екрана, натиснете двукратно и въведете думите за търсене с помощта на екранната клавиатура отдолу.

Вж. също

Използване на екранен четец за лични съобщения или чат в Microsoft Teams

Използване на екранен четец за търсене на разговор, човек или файл в Microsoft Teams

Основни задачи в използването на екранен четец с Microsoft Teams

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Microsoft Teams в уеб включва функции за достъпност, които улесняват потребителите с ограничена подвижност, слабо зрение или други увреждания да разговарят в лични или екипни чатове. Това означава, че можете да използвате клавишни комбинации и екранен четец, за да работите с Microsoft Teams в уеб.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате Microsoft Teams в уеб, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Microsoft Teams в уеб се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за Microsoft Teams в уеб.

В тази тема

Запознаване с оформлението на Microsoft Teams

Когато отворите Microsoft Teams в уеб, името на текущия изглед се центрира в горната част на екрана. Microsoft Teams в уеб обикновено се отваря в последния използван изглед. От лявата страна на екрана ще видите вертикална лента с инструменти. Горният й ляв ъгъл съдържа бутони за основните изгледи: Дейност, Чат, Екипи, Събрания и Файлове. Възможно е някои бутони да не са достъпни, което зависи от вида на акаунта ви. В долния ляв ъгъл на лентата се намират бутоните за Обратна връзка и Настройки.

Останалата част от екрана е разделена на два прозореца. Съдържанието на прозорците зависи от текущия изглед. Левият или списъчният прозорец се използва за навигиране в изгледа. Той винаги ще съдържа полето Търсене. Останалата част от съдържанието му зависи от избрания изглед. Например ако изберете Чат от лентата с инструменти, левият прозорец ще съдържа списък с всички предпочитани, скорошни и предложени абонати.

Десният или основният прозорец заема по-голямата чат от екрана. Той показва съдържанието на селекцията от левия прозорец. Например ако сте избрали Чат от лентата с инструменти, след което сте посочили скорошен абонат в левия прозорец, в десния прозорец ще се покаже хронологията на разговора ви с този човек. Десният прозорец също така разполага с раздели, които поддържат съдържанието организирано. Например в изгледа Чат разделът Разговор съдържа хронологията на разговора, разделът Файлове съдържа списък с файловете, споделени между вас и избрания абонат, а разделът Организация показва позицията на избрания абонат в организационната диаграма и т.н.

Навигиране чрез клавиатурата

За да навигирате до основните изгледи на Microsoft Teams в уеб, можете да използвате следните клавишни комбинации:

 • Натиснете Alt+1 за Дейност

 • Натиснете Alt+2 за Чат

 • Натиснете Alt+3 за Екипи

 • Натиснете Alt+4 за Събрания

 • Натиснете Alt+5 за Файлове

За да преминете циклично през елементите на екрана в текущия изглед, натиснете Ctrl+F6 (напред) или Shift+Ctrl+F6 (назад). За да търсите в лентата с инструменти или основния прозорец, използвайте клавишите с горна или долна стрелка. За да се придвижвате между елементите в списъчния прозорец, натиснете Alt+клавиша с горна или долна стрелка. За да се придвижвате между разделите в основния прозорец, натиснете Alt+клавиша с лява или дясна стрелка. За да изберете даден елемент, натиснете Enter. За да затворите диалогов прозорец или да преместите фокуса назад, натиснете Esc.

За да осъществите достъп до полето Търсене в който и да е изглед, натиснете Alt+E.

Вж. също

Използване на екранен четец за лични съобщения или чат в Microsoft Teams

Използване на екранен четец за търсене на разговор, човек или файл в Microsoft Teams

Основни задачи в използването на екранен четец с Microsoft Teams

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×