Научете как да навигирате в Excel с помощта на функциите за достъпност

Научете как да навигирате в Excel с помощта на функциите за достъпност

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Excel за настолната версия на Windows в Office 365 включва функции за достъпност, които улесняват за потребители с ограничени умения, намалено зрение или други увреждания да работите с файлове. Това означава, че можете да използвате клавишни комбинации за Excel и функционалните клавиши за Windows, на екранен четец, като например разказвач, вградени Windows екранен четец, или JAWS или инструмент за разпознаване на реч като разпознаване на реч в Windows за работа с Excel.

Много функции за достъпност, като екранни четци, инструменти за разпознаване на говор и инструменти за контраст на цветовете, са предназначени за определена платформа, например Windows, Mac или Android. За повече информация относно настройките и функциите за достъпност, които работят във вашето устройство, вижте Настройване на вашето устройство за работа с достъпност в Office 365. За да намерите помощ за изпълнението на често срещани задачи в настолната версия на Excel за Windows, вижте Поддръжка на достъпност за Excel.

Забележки: 

В тази тема

Запознаване с оформлението на Excel

В Excel името на вашата работна книга е центрирано в горния край на екрана. Контролите на приложението, като например Намали и Затвори, са в горния десен ъгъл. По подразбиране лентата с инструменти за бърз достъп се намира в горната лява страна на екрана. Тази лента с инструменти може да бъде персонализирана и съдържа често използвани команди, като например Запиши, Отмени и Върни.

Под тази лента с инструменти се намира набор от раздели на лентата, каквито са Начало, Вмъкване, Преглед, Формули, Данни и Power Pivot. Когато изберете раздел, под него се появява лента, специфична за раздела. Всяка лента съдържа команди, организирани в групи. Например ако изберете раздела Вмъкване, се появява лента. От тази лента можете да избирате различни елементи, например таблици, диаграми, хипервръзки или илюстрации, които да вмъкнете в работната си книга.

Мрежата на клетките на активния работен лист се появява под лентата и заема по-голямата част от страницата. Някои команди, като например Преглед или Търсене, отварят прозорец в средата на работния лист. Други команди, като например Споделяне, отварят екран отдясно или отляво на работния лист.

Под мрежата на клетките се намира лента, която съдържа раздел за всеки работен лист в работната книга. Можете да преминавате през тази редица на разделите, за да изберете работен лист. Текущо избраният лист се нарича "активен работен лист".

В дъното на прозореца на Excel се намира лентата на състоянието. Отдясно на лентата на състоянието се намират команди за преглед на работния лист (например в нормален изглед или във визуализация на разделянето по страници) и контрола на плъзгач на ниво и бутон Мащабиране. Когато изберете група клетки, в лентата на състоянието се показват средната стойност, броят и сумата на числата в избраните клетки. Можете да промените какво да е посочено на лентата на състоянието чрез персонализиране на начина, по който Excel обобщава данните. За да персонализирате лентата на състоянието, натиснете клавиша F6, докато не чуете "Лента на състоянието, лента с инструменти". (В разказвача ще чуете "Включено, бутон нормален".) Натиснете SHIFT+F10. В менюто Персонализиране на лентата на състоянието, за да изберете желаните опции (например "Брой числа", "Макс.", "Мин." и заключване на превъртането), използвайте клавишите със стрелка нагоре и стрелка надолу и натиснете клавиша Enter.

Навигация само с клавиатурата

За да навигирате в Excel през елементите на екрана (работен лист, лента, прозорец на задачите (ако е отворен) и лента на състоянието/лента с инструменти), натиснете F6 (напред) и Shift+F6 (назад).

 • За да превключите към следващия прозорец на работна книга, когато има отворен повече от един прозорец на работна книга, натиснете Ctrl+F6.

 • За да преминавате между клетки или колони в таблица, натискайте клавиша Tab (напред) и Shift+Tab (назад) или използвайте клавишите със стрелки. За да изберете клетка, преместете фокуса в клетката.

 • За да се придвижвате в менюта или списъци, натиснете клавиша със стрелка нагоре или стрелка надолу, а след това, за да направите избор, натиснете Enter. За да излезете от меню или режим, натиснете Esc.

 • За да преминете към следващия или предишния работен лист в отворената работна книга, натиснете Ctrl+Page Down или Ctrl+Page Up.

Съвет: За да можете бързо да преместите фокуса върху първата плаваща фигура, например текстово поле или изображение, натиснете Ctrl+Alt+5. След това, за да обхождате циклично плаващите фигури, натискайте клавиша Tab. За да се върнете към нормалната навигация, натиснете Esc.

За повече подробности прочетете Клавишни комбинации за Excel и функционални клавиши за Windows.

Използване на "Кажи ми"

За бързо намиране на команда използвайте Кажи ми. За да научите повече за функцията "Кажи ми", гледайте това видео: Използване на функцията "Кажи ми", за да свършите работата си бързо с екранен четец и клавиатура.

За да използвате Кажи ми за намиране на команда, изпълнете следните стъпки:

 1. Изберете клетката или диапазона от клетки, в които искате да извършите действие.

 2. Отидете на полето за редактиране Кажи ми, като натиснете ALT+Ж.

 3. Въведете командата, която искате. Въведете например "водещи символи".

 4. Използвайте клавиша със стрелка надолу, за да прегледате резултатите, и натиснете клавиша Enter, за да изберете един.

Вж. също

Използване на екранен четец за сортиране или филтриране на таблица в Excel

Клавишни комбинации и функционални клавиши за Excel за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Направете своите електронни таблици на Excel достъпни

Excel за Android включва функции за достъпност, които улесняват хората с увреждания, като напр. с ограничена подвижност или слабо зрение, да създават електронни таблици, да филтрират данни, да работят с диаграми и др. Можете да използвате Excel за Android с TalkBack – вградения екранен четец за Android. За повече информация относно настройките за достъпност и функциите, които са специфични за конкретна платформа, вижте Настройване на вашето устройство за работа с достъпност в Office 365.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За сензорните възможности в Excel за Android отидете на Ръководство за работата с докосване в Excel за Android.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Запознаване с оформлението на Excel за Android

Когато отворите Excel за Android в Office 365, името на вашия файл се появява в горната лента. Лентата с менюта на Excel се появява под името и съдържа разделите на лентата, като Файл, Начало и Вмъкване. На същата лента, от дясната страна, ще намерите бутоните Споделяне, Отмени и Върни.

Когато изберете раздел, се появява лента, специфична за раздела. Всяка лента съдържа команди, организирани в групи. Например разделът Вмъкване превключва към лента, която ви позволява да вмъквате таблици или картини в документа си.

Под лентата се намира полето Име, както и лентата Формула. Полето Име показва името или местоположението на избраната в момента клетка в работния лист. Лентата на Формула съдържа съдържанието на текущата клетка и ви позволява да въведете текст или формули, които Excel следва, за да извършва изчисления.

Под нея е работната книга, в която е отворен текущият работен лист. Работният лист заема по-голямата част от екрана. Един нов работен лист се състои от мрежа с празни клетки. В горния край на работния лист има заглавки на колони, букви или комбинации от букви, обозначаващи съответната колона. Отляво на работния лист по цялата му дължина има номера на редове, по един за всеки ред, започващи от 1. Полето Име, споменато по-горе, определя клетките с буква на колона и номер на ред, например C3.

И накрая, най-долу вляво на работния лист се намира набор от раздели на листове, по един за всеки работен лист в работната книга, както и бутон за добавяне на нов работен лист. На дясната страна се намира лента на състоянието с бутони за промяна на оформлението на страница, увеличение и др.

Навигиране в Excel за Android

Excel за Android е оптимизиран за сензорни устройства. За да получите помощ при използване на докосване в Excel, вижте Ръководство за работата с докосване в Excel за Android.

За да научите повече за клавишните комбинации в Excel за Android, който използвате с външна клавиатура, вижте Използване на външна клавиатура с Excel за Android.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване на таблица в работен лист на Excel

Използване на екранен четец за сортиране или филтриране на таблица в Excel

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Направете своите електронни таблици на Excel достъпни

Приложението Excel Mobile за Windows 10 включва функции за достъпност, които улесняват хората с увреждания при създаване на електронни таблици, филтриране на данни, работа с диаграми и други. Например хора, които са слепи или имат слабо зрение, могат да използват "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да може информацията от потребителския интерфейс (ПИ) да бъде прочетена на глас за тях. Ако имате външна клавиатура, можете да използвате клавишни комбинации.

За да намерите помощ за изпълнението на често срещани задачи в Excel Mobile за Windows 10, вижте Поддръжка на достъпност за Excel.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За сензорните възможности в Excel Mobile отидете на Ръководство за работата с докосване в Excel Mobile за Windows 10

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

В тази тема

Запознаване с оформлението на Excel Mobile за Windows 10

Когато стартирате Excel Mobile, в лявата страна на прозореца на приложението се показва навигационен екран, в който можете да изберете съществуващ файл. Ако искате да създадете нова работна книга, в дясната страна на прозореца се появява списък с шаблони. След като изберете шаблон или отворите съществуващ файл от навигационния екран, можете да преминавате през основните области на Excel Mobile, за да изберете действията, които искате.

Когато отворите работна книга в Excel Mobile, отгоре има заглавна лента. Тя съдържа имената на разделите на лентата, като Файл, Начало и Вмъкване. Тя съдържа и полето за търсене Кажи ми, което можете да използвате, за да намирате команди или да получите помощ. В дясната страна на горната лента ще намерите бутоните Споделяне, Отмени и Върни.

Под горната лента се намира полето Име, както и лентата Формула.

 • Полето Име показва името (ако е дадено такова) на избрана клетка, таблица, диаграма или друг обект. Ако няма дадено име, там се показва местоположението на клетка (например "C2") или стандартен етикет, например "Таблица3".

 • Лентата Формула показва съдържанието на клетката, което може да бъде стойност или формула.

Под полетата Име и Формула се намира основната работна книга. Работната книга е мрежа, в която редовете са надписани с числа, а колоните са надписани с букви. Етикетите на редове и колони определят клетки, като клетката "C2" се намира на мястото на пресичане на колона C и ред 2.

И накрая, в дъното на страницата и под мрежата на работната книга намирате един ред с раздели на листове. Има по един раздел за всеки работен лист в работната книга, въпреки че обикновено се показват само няколко от тях. До разделите на листовете се намира бутон, който добавя допълнителни работни листове и съответните раздели на листове. Има също лента за функции, в която има функции като Sum.

Навигиране чрез клавиатурата

По-долу ще видите някои често използвани клавишни комбинации за Excel Mobile:

 • За да се придвижвате напред през елементите на потребителския интерфейс, натискайте клавиша Tab. За да се придвижвате назад, натискайте Shift+Tab. За някои елементи можете също да използвате клавишите със стрелки.

 • За да изберете показвания в момента раздел на лентата, натиснете клавиша Alt. Веднага след като натиснете клавиша Alt, за да отидете директно на менюто Файл, натиснете Shift+Tab. За да се придвижвате между разделите на лентата, натискайте клавишите със стрелка наляво или стрелка надясно или натискайте Ctrl+Tab. За да преминете към опциите за всеки раздел, натиснете клавиша със стрелка надолу, а за да се върнете обратно в раздела, натиснете клавиша със стрелка нагоре. За да изберете опция, натиснете Enter или интервал.

 • За да покажете контекстното меню за клетка, натиснете Shift+F10.

За информация за клавишните комбинации конкретно за Excel Mobile отидете на Използване на клавишни комбинации с външна клавиатура в Excel Mobile за Windows 10. За информация за използването на екранен четец с Excel Mobile вижте Основни задачи с използване на екранен четец с Excel.

Използване на "Кажи ми"

За бързо намиране на команда използвайте Кажи ми. За да научите повече за функцията "Кажи ми", гледайте това видео: Използване на функцията "Кажи ми", за да свършите работата си бързо с екранен четец и клавиатура.

За да използвате Кажи ми за намиране на команда, изпълнете следните стъпки:

 1. Изберете клетката или диапазона от клетки, в които искате да извършите действие.

 2. Отидете на полето за редактиране Кажи ми, като натиснете ALT+Ж.

 3. Въведете командата, която искате. Въведете например "водещи символи".

 4. Използвайте клавиша със стрелка надолу, за да прегледате резултатите, и натиснете клавиша Enter, за да изберете един.

Вж. също

Използване на клавишни комбинации с външна клавиатура в Excel Mobile за Windows 10

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Excel Online включва функции за достъпност, които улесняват потребителите с ограничена подвижност, слабо зрение или други увреждания да работят с файлове. Това означава, че можете да използвате клавишни комбинации, екранен четец, като напр. "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, или инструмент за разпознаване на говор, за да работите с Excel Online.

За да намерите помощ за изпълнението на често срещани задачи в Excel Online, вижте Поддръжка на достъпност за Excel.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в Excel Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате Excel Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Excel Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за Excel Online.

В тази тема

Запознаване с оформлението на Excel Online

Excel Online работи в браузъра. Можете да избирате между два изгледа: изглед за четене и изглед за редактиране. Прозорецът на Excel Online изглежда малко по-различно и предлага различни команди в зависимост от изгледа, който използвате.

 • В Изглед за четене можете да преглеждате, печатате, споделяте, обновявате връзките с данни, преизчислявате работната книга и коментирате работната книга. По подразбиране Excel Online се отваря в изглед за четене.

  В изглед за четене, в горната част на прозореца, "Excel Online" излиза в заглавната лента. В левия край на заглавната лента се намира иконата за стартиране на приложения – контролата, която съдържа плочки, сочещи към услуги на Microsoft и приложения на Office Online, включително поща, календар, OneDrive, Excel, PowerPoint и др.

  Под заглавието на лентата има лента с инструменти, която съдържа набор от команди вдясно ("Редактиране на работна книга", "Печат", "Споделяне", "Данни" и др.) и ако позволява ширината на браузъра, името на вашата работна книга в центъра.

 • За да превключите от изглед за четене към изглед за редактиране, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Excel Online". След това натиснете Ctrl+F6 отново, за да се придвижите до името на папката, съдържаща работната книга. Натиснете клавиша Tab, за да преминете към бутона Редактиране на работна книга, натиснете клавиша Enter и след това използвайте клавиша със стрелка надолу, за да изберете Редактиране в Excel Online.

  В Изглед за редактиране можете да правите промени в своята работна книга. В този изглед, в горния край на прозореца на Excel Online заглавната лента включва иконата за стартиране на приложения вляво, името на приложението ("Excel Online"), бутон "Споделяне" вдясно и ако позволява ширината на браузъра, името на вашата работна книга в центъра.

  Под заглавната лента има лента с инструменти, организирана в раздели: "Файл", "Начало", "Вмъкване"," "Данни", "Преглед", "Изглед" и "Отвори в Excel". Лентата се намира под този ред с раздели. Когато изберете раздел, се появява лента, специфична за раздела. Всяка лента съдържа команди, организирани в групи. Например ако изберете раздела "Вмъкване", се появява лента. От тази лента можете да изберете различни елементи, като таблици, диаграми, хипервръзки или коментари, които да вмъкнете във вашата работна книга.

И в двата изгледа – за четене и за редактиране –активният работен лист на работната книга следва след набора от команди. Мрежата от клетки на работния лист заема по-голямата част от страницата. Някои команди, като например командата Отиди на или Търсене, отварят прозорец в средата на работния лист. Други, като напр. за преглеждане или вмъкване на коментари, отварят екран отдясно или отляво на работния лист.

Под мрежата на клетките се намира лента, която съдържа раздел за всеки работен лист в работната книга. Можете да преминавате през тази редица на разделите, за да изберете работен лист. Текущо избраният лист се нарича "активен работен лист".

В дъното на прозореца на Excel Online се намира лентата на състоянието. Когато изберете група клетки, в лентата на състоянието е посочена текущата средна стойност, броят и сумата на числата в избраните клетки. Можете да промените какво посочва лентата на състоянието чрез персонализиране на начина, по който Excel сумира данните. Преминете с Tab на менюто Персонализиране на лентата на състоянието и натиснете клавиша Enter. В контекстното меню използвайте клавиша със стрелка надолу, за да изберете опция (например Числов брой, Макс или Мин), и натиснете клавиша Enter.

Навигиране чрез клавишни комбинации

 • За да намерите информация за клавишните комбинации, вижте Клавишни комбинации в Excel Online.

 • За придвижване между адресната лента на браузъра и съдържанието в работната книга в Excel Online натиснете F6.

 • За да обхождате циклично области в Excel Online – лентата, работен лист, лентата с раздели на работни листове и лентата на състоянието – натискайте Ctrl+F6.

 • За да преминете към друг работен лист в работната книга, натиснете Ctrl+Alt+PgUp или Ctrl+Alt+PgDn.

 • За да преминавате към друг раздел на лента с инструменти или между команди на лентата, натискайте клавиша Tab (напред) или Shift+Tab (назад).

 • За да изберете елемент, натиснете Enter. За да изберете клетка, поставете фокуса върху нея.

 • За да преглеждате в рамките на менюта или списъци, натиснете клавиша със стрелка нагоре или стрелка надолу, а след това, за да направите избор, натиснете Enter.

 • За да се придвижвате по мрежата от клетки, използвайте клавиша Tab, клавишите със стрелки или клавишни комбинации.

 • За да излезете от меню или режим, натиснете Esc.

Използване на "Кажи ми"

За бързо намиране на команда използвайте Кажи ми. За да научите повече за функцията "Кажи ми", гледайте това видео: Използване на функцията "Кажи ми", за да свършите работата си бързо с екранен четец и клавиатура.

За да използвате Кажи ми за намиране на команда, изпълнете следните стъпки:

 1. Изберете клетката или диапазона от клетки, в които искате да извършите действие.

 2. Отидете на полето за редактиране Кажи ми, като натиснете ALT+Ж.

 3. Въведете командата, която искате. Въведете например "водещи символи".

 4. Използвайте клавиша със стрелка надолу, за да прегледате резултатите, и натиснете клавиша Enter, за да изберете един.

Вж. също

Използване на екранен четец за сортиране или филтриране на таблица в Excel

Клавишни комбинации в Excel Online

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Направете своите електронни таблици на Excel достъпни

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×