Настройки на поле

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Забележка: Тази статия свърши работата си и ще бъде оттеглена скоро. За да предотвратим проблеми от типа "Страницата не е намерена", премахваме връзките, за които знаем. Ако сте създали връзки към тази страница, премахнете ги, и така заедно ще запазим целостта на връзките в уеб.

Използвайте диалоговия прозорец Настройки на поле, за да управлявате разнообразните настройки за форматиране, печат, междинни суми и филтриране за поле на отчет с обобщена таблица.

Име на източник    Показва името на полето в източника на данни.

Име по избор    Показва текущото име на поле в отчета с обобщена таблица или името на източника, ако има име по избор. За да промените Име по избор, щракнете върху текста в полето и редактирайте името.

Оформление и печат

Секция за оформление

Показвай етикетите на елементите във вид на структура    Щракнете, за да покажете елементите на полето във вид на структура.

Покажи етикетите от съседното поле в същата колона (уплътнена форма)    Отметнете или изчистете, за да се покажат или скрият етикетите от съседното поле в същата колона или за да се уплътни формата. Това включва или изключва уплътняването на формата за избраното поле. Това квадратче за отметка се активира само когато сте избрали Показвай елементите във вид на структура.

Показвай междинните суми най-отгоре за всяка група    Отметнете или изчистете, за да покажете междинните суми най-отгоре за всяка група. Това квадратче за отметка се активира само когато сте избрали Показвай елементите във вид на структура.

Показвай етикетите на елементите в табличен вид    Щракнете, за да се покажете елементите на полето в таблична форма. Тази настройка засяга само полетата в областта на етикетите на редове.

Вмъквай празен ред след всеки елемент    Отметнете, за да осигурите по-големи интервали между елементи като междинни суми, вмъквайки празен ред след всеки елемент. Изчистете това квадратче за отметка, за да показвате елементите на полетата без празни редове.

Забележка: Можете да приложите форматиране на знаци и клетки към празните редове, но не можете да въвеждате данни в тях.

Показвай елементите без данни    Отметнете или изчистете, за да се показват или скриват елементите без данни.

Забележка: Това квадратче за отметка не е налично за OLAP източник на данни.

Секция за печат

Вмъквай край на страница след всеки елемент    Отметнете или изчистете, за да вмъквате или да не вмъквате край на страница след всеки елемент по време на отпечатването на отчета с обобщена таблица.

Междинни суми и филтри

Секция за междинни суми

Изберете едно от следните неща:

  • Автоматично Използва за полето функцията по подразбиране.

  • Няма Показва полето без междинна сума.

  • По избор Разрешава избирането на една от следните функции като междинна сума.

Функция

Описание

Сума

Сумата на стойностите. Това е функцията по подразбиране за числови стойности.

Брой

Броят на стойностите. Сумиращата функция "Брой" работи както функцията COUNTA на работен лист. "Брой" е функцията по подразбиране за стойности, които не са числа.

Средно

Средната стойност на стойностите.

Макс.

Най-голямата стойност.

Мин.

Най-малката стойност.

Произведение

Произведението на стойностите.

Брой числа

Броят на стойностите, които са числа. Сумиращата функция "Брой числа" работи по същия начин като функцията COUNT на работен лист.

Стандартно отклонение

Оценка за стандартното отклонение на генерална съвкупност, където извадката е подмножество от цялата генерална съвкупност.

Неизместено отклонение

Стандартното отклонение на генералната съвкупност, където генералната съвкупност представлява всички стойности, които трябва да бъдат обобщени.

Дисперсия

Оценка за дисперсията на генерална съвкупност, където извадката е подмножество от цялата генерална съвкупност.

Неизместена дисперсия

Дисперсията на генералната съвкупност, където генералната съвкупност представлява всички стойности, които трябва да бъдат обобщени.

  • Забележка: Не можете да използвате потребителска функция с OLAP източник на данни.

Секция за филтриране

Включвай новите елементи в ръчния филтър    Отметнете или изчистете, за да включите или изключите кой да е от новите елементи в отчета с обобщена таблица с приложен филтър.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×