Настройки на календара в Outlook в уеб

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Календара е интегриран с поща, хора и други функции на Outlook в уеб. Използвайте настройките, за да промените облика по подразбиране и други настройки за вашия календар.

За инструкции изберете своята версия

Инструкциите се различават – в зависимост от това дали използвате новата версия на Outlook в уеб. Изберете коя версия на Outlook в уеб използвате, за да видите инструкциите, които се отнасят за вас.

АКО ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ ИЗГЛЕЖДА ТАКА...

Outlook в уеб – бета-версия

Вижте Инструкции за новата версия на Outlook в уеб.

АКО ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ ИЗГЛЕЖДА ТАКА...

Outlook в уеб

Вижте Инструкции за класическата версия на Outlook в уеб.

Забележка: Ако вашата организация е включила емблемата си в лентата с инструменти, може да виждате нещо малко по-различно от показаното по-горе.

Инструкции за новата версия на Outlook в уеб

Отиване в настройки на календара

  1. В Outlook в уебизберете иконата на календара.

  2. В горната част на страницата изберете Настройки, Настройки да отворите екрана с настройки. В екрана настройки можете да промените часовата зона, формат на датата, формат на часа и първи ден от седмицата.

  3. Ако искате да промените различни настройки, използвайте лентата за търсене, за да намерите бързо какво ви трябва, или изберете Преглед на всички настройки на Outlook.

Използвайте настройките за персонализация, за да персонализирате облика на вашия календар.

Настройка

Описание

Показване на първия ден на седмицата като

Денят, който изберете тук, ще се показва като първи ден от седмицата в изгледа Седмица.

Показвай часовете в

Задайте стъпките, с които календарът показва часовете. Използвайте бутоните за избор, за да изберете 15-минутни или 30-минутни стъпки.

Покажи работната седмица като

Изберете дните, които да се показват, когато изберете изгледа Работна седмица в календара.

Работно време

Неработните часове се показват в по-тъмен цвят от останалата част от календара. Когато използвате помощника за планиране, работното време на всеки участник се разглежда в препоръчваните часове за събрание.

Показване на номера на седмицата

Изберете тази опция, за да показвате номера на седмицата, когато показвате календара в изгледа Месец.

Започване на първата седмица от годината на

Ако сте включили Показване на номера на седмицата в изглед по месеци, можете да изберете откъде да започнете номерирането: първия ден от годината, първата четиридневна седмица или първата пълна седмица.

Включване на календара с рождените дни

Изберете това, за да добавите календара, който показва вашите контакти рождени дни.

Използвайте събития и покани, за да управлявате настройките по подразбиране при създаването на събития и как да се обработват поканите за събрание, отговорите и известията.

Настройка

Описание

Напомняне по подразбиране

Използвайте тази настройка, за да зададете колко преди събитието искате по подразбиране да се показва напомнянето.

Изтрий актуализираните покани и отговори

Отметнете това квадратче, за да премахвате автоматично остарелите покани за срещи и отговори от вашата папка "Входящи". Календарният елемент ще остане в календара.

Изтриване известията за препратени събития

Поставете отметка в това квадратче за автоматично поставяне на известия за предаване на събития в папката "Изтрити елементи". По подразбиране ще получавате тези известия, когато събранието, което организирате, се препраща към нов получател от един от участниците в събитието. Избирането на тази опция не влияе върху обработката на отговорите на искане за събрание.

Използвайте "Прогноза за времето", за да персонализирате вашата прогноза за времето. Възможността за промяна на местоположението за времето все още не е налична в новия Outlook в мрежата.

Настройка

Описание

Показване на прогноза за времето

Изберете или опциятаПоказване на прогноза за времето, или Скриване на прогноза за времето .

Избиране на температурна скала

Изберете по Фаренхайт или Целзий като температурна скала, която да се използва.

Изберете местоположение за показване

Изберете местоположение, за да се покаже във вашия календар. Можете да добавите до пет местоположения.

Използвайте "Събития" от настройките на имейл, за да контролирате как да се добавят събития от имейл във вашия календар.

Настройка

Описание

Автоматично добавяне на събития към моя календар от имейл

Отметнете това квадратче, за да добавите автоматично събития, открити в имейл на вашия календар.

Маркирайте събития като поверителни, така че само вие да ги виждате

Отметнете това квадратче, за да се маркират автоматично събития като лични,.

Добавяне на тези събития към моя календар от имейл

Поставете отметка в квадратчето за всеки тип събитие, което искате да добавите от имейл във вашия календар.

Използване на споделени календари за споделяне на календар с определени хора, публикуване на календар за всеки с връзка за да видите и управление на споделени календари.

Настройка

Описание

Споделяне на календар

Изберете календара, който искате да споделите.

Публикуване на календар

Изберете календара, който искате да публикувате и изберете много подробности, които искате да споделите.

Инструкции за класическия Outlook в уеб

Отиване в настройки на календара

  1. В Outlook в уебизберете иконата на календара.

  2. В горната част на страницата изберете Настройки на Настройки > Календар.

Използвайте настройки за Персонализация , за да персонализирате облика на вашия календар и изберете да покажете или скриете прогноза за времето и местни събития.

Използвайте настройките Облик на календара, за да определяте как да изглежда вашият календар.

Настройка

Описание

Покажи работната седмица като

Изберете дните, които да се показват, когато изберете изгледа Работна седмица в календара.

Задайте работното си време

Неработните часове се показват в по-тъмен цвят от останалата част от календара. Когато използвате помощника за планиране, работното време на всеки участник се разглежда в препоръчваните часове за събрание.

Показване на номера на седмицата в "Изглед на месеца"

Изберете тази опция, за да показвате номера на седмицата, когато показвате календара в изгледа Месец.

Започване на първата седмица на годината на

Ако сте включили Показване на номера на седмицата в изглед по месеци, можете да изберете откъде да започнете номерирането: първия ден от годината, първата четиридневна седмица или първата пълна седмица.

Показване на първия ден на седмицата като

Денят, който изберете тук, ще се показва като първи ден от седмицата в изгледа Седмица.

Дължина на събрание по подразбиране в минути

Задаване на стандартната продължителност от време за събрания от 15-минутни стъпки или създайте дължина по поръчка.

Показвай часовете в

Задайте стъпките, с които календарът показва часовете. Използвайте бутоните за избор, за да изберете 15-минутни или 30-минутни стъпки.

Показване на календара в

Изберете Ярки или Светли цветове за вашите календари.

Използвайте настройките за Прогноза за времето и Местни събития , за да добавите информация, подходяща за локацията, която изберете.

Настройка

Описание

''Прогноза за времето''

Изберете или опциятаПоказване на прогноза за времето, или Скриване на прогноза за времето .

Изберете опция по Фаренхайт или Целзий за използвана температурна скала.

Изберете местоположение, което да се покаже във вашия календар.

Изберете Добавяне на друго място , ако искате да знаете и времето там.

Местни събития

Изберете да покажете или скриете местни събития във вашия календар.

Изберете опция Покажи местни събития или Скрий местни събития .

Изберете Използвай текущото местоположение или изберете Избери град и въведете местоположението.

Използвайте настройките в Автоматично обработване, за да контролирате как се добавят събития към календара ви и как да се обработват поканите за събрание, отговорите и известията.

Използвайте настройките в Събития от имейл, за да контролирате как се добавят събития от имейл във вашия календар.

Настройка

Описание

Не добавяй събития към моя календар от имейл

Отметнете това квадратче, така че събития, открита в имейл не се добавят към вашия календар.

Автоматично добавяне на събития към моя календар от имейл

Отметнете това квадратче, за да добавите автоматично събития, открити в имейл на вашия календар.

Добавяне на тези събития към моя календар от имейл

Поставете отметка в квадратчето за всеки тип събитие, който искате да добавите от имейл във вашия календар

Маркирайте събития като поверителни, така че само вие да ги виждате

Отметнете това квадратче, за да се маркират автоматично събития като лични,.

Актуализация на часова зона

Изберете тази опция за промяна на часовата зона, използвана от вашия календар.

Използвайте настройките в Автоматично обработване, за да определите как да се обработват поканите за събрание, отговорите и известията.

Настройка

Описание

Изтрий актуализираните покани и отговори

Отметнете това квадратче, за да премахвате автоматично остарелите покани за срещи и отговори от вашата папка "Входящи". Календарният елемент ще остане в календара.

Изтриване известията за препратени събития

Поставете отметка в това квадратче за автоматично поставяне на известия за предаване на събития в папката "Изтрити елементи". По подразбиране ще получавате тези известия, когато събранието, което организирате, се препраща към нов получател от един от участниците в събитието. Избирането на тази опция не влияе върху обработката на отговорите на искане за събрание.

Използвайте настройките за Известия за задаване на напомняния, изпращане на уведомления на телефона ви и получаване на дневен ред на събития в календара.

Настройките Напомняния управляват напомнянията по подразбиране за елементите във вашия календар. По подразбиране напомнянията са включени и са настроени на 15 минути преди настъпването на часа за елемента.

Настройка

Описание

Показване на напомнящи предупреждения

Поставете отметка в това квадратче, за да показвате напомнянията за елементите от календара.

Издай звук, когато трябва да бъде направено напомняне

Поставете отметка в това квадратче, за да се издаде звук, когато настъпи времето за напомняне.

Напомняне по подразбиране

Използвайте тази настройка, за да зададете колко преди събитието искате по подразбиране да се показва напомнянето.

Получаване по имейл на план за деня, за календари и задачи

Изберете тази опция, за да получавате ежедневно имейл с вашия план за деня, въз основа на събитията в календара ви и задачите, които са ви възложени.

След това изберете квадратчето за отметка за всеки календар, който искате да включите в програмата за деня.

Не изпращайте дневен ред в дни, когато нямам събития или задачи

Изберете тази опция, за да не получавате дневен ред на имейл в дни, когато нямате събития или задачи с краен срок.

Актуализация часова зона

Изберете този линк, ако искате да промените часовата зона, използвана от вашия календар.

Актуализиране на настройките за прогноза за времето

Изберете този линк, ако искате да промените настройките за прогноза за времето, показана във вашия календар.

Използвайте настройките за Уведомления чрез текстови съобщения , за да изпратите уведомявания за събития в календара на вашия телефон като текстови съобщения.

Настройка

Описание

Известия за промени в събития, които се появяват в рамките на следващите дни

Отметнете това квадратче, за да получавате известия, изпратени до вашия телефон за промени в събития, които се появяват в рамките на броя на дните, които указвате.

Поставете отметка в квадратчето за Само през работното време , за да се предотвратите това, известията да се изпращат по друго време.

Уведомления за напомняния за събрания

Отметнете това квадратче, за да получавате уведомления за напомняния за събитието.

Поставете отметка в квадратчето за Само през работното време , за да се предотвратите това, известията да се изпращат по друго време.

План за деня в Календар

Отметнете това квадратче и след това задайте време за изпращане на дневната календарна програма за деня.

Настройване на известия

Изберете този линк, за да настроите текстови съобщения за вашия акаунт, ако не сте направили това по-рано. (Опциите за уведомяване с текстово съобщение ще бъдат изключени, докато не настроите текстови съобщения.)

Използвайте настройките на Дневен ред на поща , за да изберете дали да получите дневен ред в имейл всеки ден, който показва на събития в календара и задачите.

Настройка

Описание

Не ми изпращайте програмата за деня

Изберете тази опция, за да не получавате ежедневен имейл с вашия план.

Изпращайте ми програмата за деня

Изберете тази опция, за да получавате ежедневно имейл с вашия план за деня, въз основа на събитията в календара ви и задачите, които са ви възложени.

След това изберете квадратчето за отметка за всеки календар, който искате да включите в програмата за деня.

Актуализация часова зона

Изберете този линк, ако искате да промените часовата зона, използвана от вашия календар.

Актуализиране на настройките за прогноза за времето

Изберете този линк, ако искате да промените настройките за прогноза за времето, показана във вашия календар.

Използвайте опцията Публикуване на календара , за да създадете линк към календара си, който можете да споделяте с други хора. Можете например да публикувате линка на уеб страница или да го споделите в социални групи.

Настройка

Описание

Избор на календар

Изберете календара, който искате да споделите.

Избор на разрешения

Изберете дали да позволите на другите да виждат само времето, в което сте на разположение, някои подробности, или пълния изглед на вашия календар.

Рожден ден календар автоматично се попълва с известни рождените дни на всеки във вашия списък с контакти. Можете също да добавите рождени дни по всяко време.

Настройка

Описание

Включване на календара с рождените дни

Добавя календар с рождените дни и автоматично го попълва с рождените дни на вашите контакти. Ако се свържете с вашите социални мрежи в опциите Хора, рождените дни на тези контакти също ще се появят автоматично в календара.

Изключване на календара с рождените дни

Скрива календара с рождените дни.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×