Настройки за POP и IMAP имейл за Outlook

За да добавите своя имейл акаунт за Outlook, Outlook в уеб, Outlook.com или приложенията "Поща" и "Календар" за Windows 10, ще ви трябва известна информация, включително типът на акаунта, имената на входящ и изходящ сървър и настройките на SSL и порт. Вашият доставчик на имейл може да ви даде тези настройки, но по-долу сме предоставили и настройките за най-популярните доставчици на имейл.

Намиране на настройките за IMAP или POP сървъра

Ако използвате често срещана имейл услуга, като например Outlook.com или Gmail, използвайте тази таблица, за да намерите настройките за входяща поща (IMAP или POP) и изходящи (SMTP) сървър.

Съвет: не сте сигурни кой е вашият доставчик на имейл? Погледнете в своя имейл адрес. Думата непосредствено след символа @ обикновено е вашият доставчик на имейл.

Доставчик на имейл

IMAP настройки

Настройки за POP

SMTP настройки

AOL (включително Verizon.net)

Сървър: imap.aol.com

Порт: 993

Шифроване: SSL/TLS

Сървър: pop.aol.com

Порт: 995

Шифроване: SSL/TLS

Сървър: smtp.aol.com

Порт: 465

Шифроване: SSL/TLS

Gmail

Сървър: imap.gmail.com

Порт: 993

Шифроване: SSL/TLS

Сървър: pop.gmail.com

Порт: 995

Шифроване: SSL/TLS

Сървър: smtp.gmail.com

Порт: 465

Шифроване: SSL/TLS

iCloud

Сървър: imap.mail.me.com

Порт: 993

Шифроване: SSL/TLS

Server

Порт:

Шифроване

Сървър: smtp.mail.me.com

Порт: 587

Шифроване: STARTTLS

MSN

Сървър: imap-mail.outlook.com

Порт: 993

Шифроване: SSL/TLS

Сървър: pop-mail.outlook.com

Порт: 995

Шифроване: SSL/TLS

Сървър: smtp-mail.outlook.com

Порт: 587

Шифроване: STARTTLS

Office 365

Сървър: outlook.office365.com

Порт: 993

Шифроване: SSL/TLS

Сървър: outlook.office365.com

Порт: 995

Шифроване: SSL/TLS

Сървър: smtp.office365.com

Порт: 587

Шифроване: STARTTLS

Outlook.com

Hotmail.com

Live.com

Сървър: outlook.office365.com

Порт: 993

Шифроване: SSL/TLS

Сървър: outlook.office365.com

Порт: 995

Шифроване: SSL/TLS

Сървър: smtp.office365.com

Порт: 587

Шифроване: STARTTLS

Yahoo!

Сървър: imap.mail.yahoo.com 

Порт: 993

Шифроване: SSL

Сървър: pop.mail.yahoo.com

Порт: 995

Шифроване: SSL

Сървър: smtp.mail.yahoo.com 

Порт: 587 или 465

Шифроване: TLS/STARTTLS или SSL

Ако имейлът ви е от регионален доставчик на имейл, използвайте това падащо поле, за да намерите настройките за входяща поща (IMAP или POP) и изходящи (SMTP) сървър. Ако все още не можете да намерите своя доставчик, посетете уеб сайта на вашия доставчик на имейл и се обърнете към техническата поддръжка.

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.mail.att.net

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.mail.att.net

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: inbound.att.net

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mail.atlanticbb.net

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.atlanticbb.net

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.atlanticbb.net

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.bell.net

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtphm.sympatico.ca

 • Порт: 25

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pophm.sympatico.ca

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.mail.att.net

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.mail.att.net

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: inbound.att.net

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mail.centurylink.net

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.centurylink.net

 • Порт: 587

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.centurylink.net

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mobile.charter.net

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: mobile.charter.net

 • Порт: 587

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Server

 • Порт:

 • Шифроване

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.cogeco.ca

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.cogeco.ca

 • Порт: 587

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.cogeco.ca

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.comcast.net

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.comcast.net

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop3.comcast.net

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.cox.net

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.cox.net

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.cox.net

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.dishmail.net

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.dishmail.net

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.dishmail.net

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.earthlink.net

 • Порт: 143

 • Шифроване: STARTTLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtpauth.earthlink.net

 • Порт: 587

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.earthlink.net

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Server

 • Порт:

 • Шифроване

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.frontier.com

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop3.frontier.com

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.hughes.net

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.hughes.net

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: mail.hughes.net

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mail.mediacombb.net

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.mediacombb.net

 • Порт: 587 или 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: mail.mediacombb.net

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.broadband.rogers.com или imap.nl.rogers.com

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.broadband.rogers.com или smtp.nl.rogers.com

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Server

 • Порт:

 • Шифроване

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.shaw.ca

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.shaw.ca

 • Порт: 587

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.shaw.ca

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mail.tds.net

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: mail.tds.net

 • Порт: 587

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: mail.tds.net

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.infinitummail.com

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.infinitummail.com

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.infinitummail.com

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.telus.net

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.telus.net

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.telus.net

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mail.twc.com

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: mail.twc.com

 • Порт: 587

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: mail.twc.com

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.windstream.net

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.windstream.net

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.windstream.net

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.mail.yahoo.com

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.mail.yahoo.com

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.mail.yahoo.com

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mail.exede.net

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.exede.net

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.exede.net

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mail.wildblue.net

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.wildblue.net

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Server

 • Порт:

 • Шифроване

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.videotron.ca

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.videotron.ca

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.videotron.ca

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.arnet.com.ar

 • Порт: 143

 • Шифроване: няма

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: mx-02.arnet.com.ar

 • Порт: 25

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop3.arnet.com.ar

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Server

 • Порт:

 • Шифроване

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.claro.net.cl

 • Порт: 25

 • Шифроване: няма

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop3.claro.net.cl

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.mail2world.com

 • Порт: 143

 • Шифроване: няма

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.mail2world.com

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop3.mail2world.com

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.fibertel.com.ar

 • Порт: 143

 • Шифроване: STARTTLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.fibertel.com.ar

 • Порт: 25

 • Шифроване: няма

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop3.fibertel.com.ar

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.telefonica.net

 • Порт: 143

 • Шифроване: няма

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.telefonica.net

 • Порт: 25

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop3.telefonica.net

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.telefonica.net

 • Порт: 143

 • Шифроване: няма

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.telefonica.net

 • Порт: 25

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop3.telefonica.net

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.oi.com.br

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.oi.com.br

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.oi.com.br

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.terra.com

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.terra.com

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.terra.com

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mail.vtr.net

 • Порт: 143

 • Шифроване: няма

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: mail.vtr.net

 • Порт: 587

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: mail.vtr.net

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.1and1.com

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.1and1.com

 • Порт: 587

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.1and1.com

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: securemail.a1.net

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: securemail.a1.net

 • Порт: 587

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: securemail.a1.net

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: in.alice.it

 • Порт: 143

 • Шифроване: няма

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: out.alice.it

 • Порт: 587

 • Шифроване: няма

POP (входяща поща)

 • Сървър: in.alice.it

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.amis.net

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.amis.net

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop3.amis.net

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.arcor.de

 • Порт: 943

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: mail.arcor.de

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop3.arcor.de

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.bih.net.ba

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.bih.net.ba

 • Порт: 587

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: in.mail.bih.net.ba

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.bredband.net

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.bredband.net

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.bredband.net

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mail.btinternet.com

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: mail.btinternet.com

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: mail.btinternet.com

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mail.cnet.at

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.cnet.at

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.cnet.at

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mailin.comhem.se

 • Порт: 143

 • Шифроване: няма

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: mailout.comhem.se

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: mailin.comhem.se

 • Порт: 110

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.welho.com

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.welho.com

 • Порт: 465 или 587

 • Шифроване: SSL/TLS (за порт 465) или STARTTLS (за порт 587)

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop3.welho.com

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mail.kolumbus.fi

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtpa.kolumbus.fi

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: mail.kolumbus.fi

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.free.fr

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.free.fr

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.free.fr

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.fastwebnet.it

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.fastwebnet.it

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.fastwebnet.it

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.jazztel.es

 • Порт: 143 или 135

 • Шифроване: няма

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.jazztel.es

 • Порт: 25

 • Шифроване: няма

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.jazztel.es

 • Порт: 110 или 115

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.kpnmail.nl

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.kpnmail.nl

 • Порт: 587

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.kpnmail.nl

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imapmail.libero.it

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.libero.it

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: popmail.libero.it

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: pop.altibox.no

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.altibox.no

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.altibox.no

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.movistar.es

 • Порт: 143

 • Шифроване: STARTTLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: mailhost.movistar.es

 • Порт: 25

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.movistar.es

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.t-home.mk

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.t-home.mk

 • Порт: 25

 • Шифроване: STARTTLS

IMAP (входяща поща)

 • Server

 • Порт:

 • Шифроване

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.02.co.uk

 • Порт: 25

 • Шифроване: няма

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.o2.co.uk

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.orange.fr

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.orange.fr

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.orange.fr

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mx.internetdsl.pl

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: mail.orange.pl

 • Порт: 587

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: mail.orange.pl

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.orange.es

 • Порт: 143

 • Шифроване: няма

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.orange.es

 • Порт: 25

 • Шифроване: няма

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.orange.es

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.otenet.gr

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.otenet.gr

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.otenet.gr

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.kpnmail.nl

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.kpnmail.nl

 • Порт: 587

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.kpnmail.nl

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.plus.net

 • Порт: 143

 • Шифроване: няма

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: relay.plus.net

 • Порт: 587

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: mail.plus.net

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.proximus.be

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: relay.proximus.be

 • Порт: 587

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.proximus.be

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mail.upcpoczta.pl

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.upcpoczta.pl

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.upcpoczta.pl

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.rdsmail.ro

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.rdsmail.ro

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.rdsmail.ro

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.sbb.rs

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.sbb.rs

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop3.sbb.rs

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mail.telekom.sk

 • Порт: 143

 • Шифроване: STARTTLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: mail.telekom.sk

 • Порт: 25

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: mail.telekom.sk

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.tools.sky.com

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.tools.sky.com

 • Порт: 587

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Server

 • Порт:

 • Шифроване

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mail.stofanet.dk

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: mail.stofanet.dk

 • Порт: 587 или 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: mail.stofanet.dk

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.sunrise.ch

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp2.sunrise.ch

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.sunrise.ch

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imaps.bluewin.ch

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtpauths.bluewin.ch

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop3s.bluewin.ch

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: mail.t-com.hr

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.t-com.hr

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.telefonica.net

 • Порт: 143

 • Шифроване: няма

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.telefonica.net

 • Порт: 25

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop3.telefonica.net

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: secureimap.t-online.de

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: securesmtp.t-online.de

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: securepop.t-online.de

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mail.mts.rs

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: mail.mts.rs

 • Порт: 587

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: mail.mts.rs

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.telenet.be

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.telenet.be

 • Порт: 587

 • Шифроване: STARTTLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.online.no

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.online.no

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.online.no

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.telfort.nl

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.telfort.nl

 • Порт: 587

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop3.telfort.nl

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mail.suhtlus.ee или mail.neti.ee

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: mail.hot.ee или mail.neti.ee

 • Порт: 587

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: mail.suhtlus.ee или mail.neti.ee

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.telia.dk

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.telia.dk

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop3.telia.dk

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mail.inet.fi

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: mail.inet.fi

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: mail.inet.fi

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.tiscali.it

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.tiscali.it

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.tiscali.it

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: secureimap.t-online.de

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: securesmtp.t-online.de

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: securepop.t-online.de

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mx.versatel.de

 • Порт: 143

 • Шифроване: няма

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.versatel.de

 • Порт: 25

 • Шифроване: няма

POP (входяща поща)

 • Server

 • Порт:

 • Шифроване

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mail.vip.hr

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: mail.vip.hr

 • Порт: 587

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: mail.vip.hr

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.virginmedia.com

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.virginmedia.com

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Server

 • Порт:

 • Шифроване

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.vodafonemail.de

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.vodafonemail.de

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.vodafonemail.de

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.hol.gr

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.hol.gr

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.hol.gr

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.vodafone.it

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.vodafone.it

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.vodafone.it

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.vodafone.pt

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.vodafone.pt

 • Порт: 587

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.vodafone.pt

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.vodafone.es

 • Порт: 143

 • Шифроване: няма

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.vodafone.es

 • Порт: 25

 • Шифроване: няма

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop3.vodafone.es

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Server

 • Порт:

 • Шифроване

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: send.vodafone.net

 • Порт: 25

 • Шифроване: няма

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.vodafone.net

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.wanadoo.fr

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.wanadoo.fr

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.wanadoo.fr

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mail.lightmail.dk

 • Порт: 143

 • Шифроване: STARTTLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.lightmail.dk

 • Порт: 587

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: mail.lightmail.dk

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.mail.dk

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: asmtp.mail.dk

 • Порт: 587

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop3.mail.dk

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.ziggo.nl

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.ziggo.nl

 • Порт: 587

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.ziggo.nl

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: pop3.3bbmail.com

 • Порт: 143

 • Шифроване: няма

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.3bbmail.com

 • Порт: 25

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop3.3bbmail.com

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.bmail.ru

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.bmail.ru

 • Порт: 25

 • Шифроване: няма

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop3.bmail.ru

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mail.bezeqint.net

 • Порт: 143

 • Шифроване: няма

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: out.bezeqint.net

 • Порт: 25

 • Шифроване: няма

POP (входяща поща)

 • Сървър: mail.bezeqint.net

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mail.biglobe.ne.jp

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: mail.biglobe.ne.jp

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: mail.biglobe.ne.jp

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Server

 • Порт:

 • Шифроване

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp-mnet.biz.net.id

 • Порт: 587

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.biz.net.id

 • Порт: 110

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Server

 • Порт:

 • Шифроване

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.chinaunicom.cn

 • Порт: 25

 • Шифроване: няма

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop3.chinaunicom.cn

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.yandex.ru

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.yandex.ru

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.yandex.ru

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imail.fpt.vn или imail.hcm.fpt.vn

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: omail.fpt.vn или omail.hcm.fpt.vn

 • Порт: 587

 • Шифроване: няма

POP (входяща поща)

 • Сървър: imail.fpt.vn или imail.hcm.fpt.vn

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Server

 • Порт:

 • Шифроване

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: msa.hinet.net

 • Порт: 25

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: msa.hinet.net

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Server

 • Порт:

 • Шифроване

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.i-cable.com

 • Порт: 25

 • Шифроване: няма

POP (входяща поща)

 • Сървър: mail.i-cable.com

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.netvigator.com

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.netvigator.com

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.netvigator.com

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mail.netvision.net.il

 • Порт: 143

 • Шифроване: няма

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: mailgw.netvision.net.il

 • Порт: 25

 • Шифроване: STARTTLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: mail.netvision.net.il

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.ocn.ne.jp

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.ocn.ne.jp

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.ocn.ne.jp

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Server

 • Порт:

 • Шифроване

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.pldtdsl.net

 • Порт: 587

 • Шифроване: STARTDLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.pldtdsl.net

 • Порт: 110

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Server

 • Порт:

 • Шифроване

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: seed.net.tw

 • Порт: 25

 • Шифроване: няма

POP (входяща поща)

 • Сървър: seed.net.tw

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Server

 • Порт:

 • Шифроване

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: mail.signet.sg

 • Порт: 25

 • Шифроване: няма

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.signet.com.sg

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mail.neomail.co.za

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.neomail.co.za

 • Порт: 25

 • Шифроване: няма

POP (входяща поща)

 • Сървър: mail.neomail.co.za

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

IMAP (входяща поща)

 • Server

 • Порт:

 • Шифроване

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.telkomsa.net

 • Порт: 25

 • Шифроване: няма

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop3.telkomsa.net

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Server

 • Порт:

 • Шифроване

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.vodamail.co.za

 • Порт: 25

 • Шифроване: няма

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop3.vodamail.co.za

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.iprimus.com.au

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.iprimus.com.au

 • Порт: 587

 • Шифроване: няма

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.iprimus.com.au

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: mail.tpg.com.au

 • Порт: 143

 • Шифроване: няма

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: mail.tpg.com.au

 • Порт: 25

 • Шифроване: няма

POP (входяща поща)

 • Сървър: mail.tpg.com.au

 • Порт: 110

 • Шифроване: няма

IMAP (входяща поща)

 • Сървър: imap.telstra.com

 • Порт: 993

 • Шифроване: SSL/TLS

SMTP (изходяща поща)

 • Сървър: smtp.telstra.com

 • Порт: 465

 • Шифроване: SSL/TLS

POP (входяща поща)

 • Сървър: pop.telstra.com

 • Порт: 995

 • Шифроване: SSL/TLS

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×