Настройка на страниците

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Използвайте диалоговия прозорец Настройка на страниците, за да зададете оформление и опции за печат на страница.

Щракнете върху раздел Оформление на страниците, след това, в групата Настройка на страниците щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Изображение на бутон .

Иконата за стартиране на диалоговия прозорец "Настройка на страниците"

Настройка на страниците > Опции за страница

Ориентация    Изберете между пейзажна и портретна.

Мащабиране    Увеличава или намалява работния лист или селекцията, когато печатате, така че да се поберат в определен брой страници.

  • Настрой на    Когато изберете Настрой на, можете да въведете процентна стойност в полето % от нормалния размер.

  • Побери в    Когато изберете Побери в, можете да въведете число в полето страници по ширина на и полето по височина. За да запълните ширината на хартията и да използвате толкова страници, колкото е необходимо, въведете 1 в полето страници по ширина на и оставете празно полето по височина.

Размер на хартията    В тази рамка щракнете върху Писмо, Юридически или други опции за размер, за да укажете размера, който искате да използвате за вашия отпечатан документ или плик.

Качество на печат    В това поле щракнете върху разделителна способност, за да зададете качеството на печат за активния работен лист. Разделителната способност е броят на точките на инч в отпечатаната страница. По-високата разделителна способност осигурява по-добро качество на отпечатване при принтери, които поддържат висока разделителна способност на печат.

Номер на първата страница    В това поле въведете Авто, за да започнете номерирането на страниците от "1" (ако това е първата страница от заданието за печат) или от следващото поредно число (ако не е първата страница от заданието за печат). Въведете число, за да зададете начален номер на страница, различен от "1".

Най-горе на страницата

Настройка на страниците > Опции за полета

Въведете настройки на полето и вижте резултатите в полето Визуализация.

  • Отгоре, Отдолу, Отляво, Отдясно    Настройте размерите в полетата Отгоре, Отдолу, Отляво и Отдясно, за да определите разстоянието между данните и краищата на отпечатаната страница.

  • Горен колонтитул или Долен колонтитул    Въведете число в полето Горен колонтитул или полето Долен колонтитул, за да настроите разстоянието между горния колонтитул и началото на страницата или между долния колонтитул и долния край на страницата. Разстоянието трябва да е по-малко от настройките на полетата, за да избегнете припокриване на горния или долния колонтитул с данните.

Центриране в страницатаЦентрирайте данните от страницата в полетата чрез отмятане на квадратчето Вертикално, квадратчето Хоризонтално или и двете.

Най-горе на страницата

Настройка на страниците > Опции за горен и долен колонтитул

Горен колонтитул    Щракнете върху вграден горен колонтитул в полето Горен колонтитул или щракнете върху Потребителски горен колонтитул, за да създадете потребителски горен колонтитул за работния лист, който искате да отпечатате. Вграденият горен колонтитул се копира в диалоговия прозорец Горен колонтитул, където можете да форматирате или редактирате избрания горен колонтитул.

Долен колонтитул    Щракнете върху вграден долен колонтитул в полето Долен колонтитул или щракнете върху Потребителски долен колонтитул, за да създадете потребителски долен колонтитул за работния лист, който искате да отпечатате. Вграденият долен колонтитул се копира в диалоговия прозорец Долен колонтитул, където можете да форматирате или редактирате избрания долен колонтитул.

Различни четни и нечетни страници    Отметнете квадратчето Различни четни и нечетни страници, за да укажете, че горните колонтитули и долните колонтитули в нечетно номерираните страници трябва да са различни от тези на четно номерираните страници.

Различна за първа страница    Отметнете квадратчето Различна за първа страница, за да премахнете горните и долните колонтитули или за да създадете потребителски горни и долни колонтитули за първата отпечатана страница. За да създадете потребителски горен или долен колонтитул за първата страница, отметнете това квадратче, щракнете върху Потребителски горен колонтитул или Потребителски долен колонтитул и след това в раздела Горен колонтитул на първа страница или Долен колонтитул на първа страница можете да добавите информацията за горен или долен колонтитул, която искате да се покаже на първата страница.

Мащабирай по документа    Отметнете квадратчето Мащабирай по документа, за да укажете дали горните и долните колонтитули трябва да използват същия размер на шрифта и мащабиране като работния лист. Това квадратче е отметнато по подразбиране. Изчистете това квадратче, за да направите размера на шрифта и мащабирането на горните и долните колонтитули независими от мащабирането на работния лист за създаване на съгласувано визуализиране между множество страници.

Подравнявай по полетата на страницата    Отметнете квадратчето Подравнявай по полетата на страницата, за да гарантирате, че полето на горния и долния колонтитул е подравнено с лявото и дясното поле на работния лист. Това квадратче е отметнато по подразбиране. Изчистете това квадратче, за да зададете на лявото и дясното поле на горните и долните колонтитули определени стойности, които са независими от лявото и дясното поле на работния лист.

Най-горе на страницата

Настройка на страниците > Опции за листа

Област за печат    Щракнете върху полето Област за печат, за да изберете диапазона за отпечатване в работния лист, а след това плъзнете през областите в работния лист, които искате да отпечатате. Бутонът Свий диалоговия прозорец Приложение за пощенска кутия на сайта в десния край на това поле временно премества диалоговия прозорец, така че да можете да въведете диапазона чрез избиране на клетки в работния лист. Когато завършите, можете да щракнете върху бутона, за да покажете отново целия диалогов прозорец.

Печатай заглавията    Изберете опция под Печатай заглавията, за да отпечатате едни и същи колони или редове като заглавия на всяка страница от отпечатания работен лист. Изберете Повтаряни редове отгоре, ако искате определени редове за хоризонтално заглавие за всяка страница. Изберете Повтаряни колони отляво, ако искате вертикални заглавия на всяка страница. След това изберете в работния лист желаните клетки за заглавията на колоните или редовете. Бутонът Свий диалоговия прозорец Приложение за пощенска кутия на сайта в десния край на това поле временно премества диалоговия прозорец, така че да можете да въведете диапазона чрез избиране на клетки в работния лист. Когато завършите, можете да щракнете върху бутона, за да покажете отново целия диалогов прозорец.

Печат    Задава какво да се отпечата от работния лист, дали копието да е цветно, или черно-бяло и какво да бъде качеството на печат.

  • Помощна мрежа    Отметнете квадратчето Помощна мрежа, за да включите помощната мрежа на работния лист в разпечатката. По подразбиране помощната мрежа не се отпечатва, без значение дали е показана на работния лист, или не.

  • Черно-бяло    Отметнете квадратчето Черно-бяло, когато използвате цветен принтер, но искате да използвате само черно-бял печат. Тази опция е изключена по подразбиране. Не сте длъжни да я избирате, когато използвате принтер с черно-бял печат.

  • Качество за чернова    Отметнете квадратчето Качество за чернова, за да печатате по-бързо, като използвате по-ниско качество, когато принтерът, който използвате, разполага с режим за качество за чернова.

  • Заглавия на редове и колони    Отметнете квадратчето Заглавия на редове и колони, за да включите тези заглавия в разпечатката.

  • Коментари    В това поле изберете местоположението, където искате да се появят в разпечатката коментарите, които сте добавили към клетки на работния лист. Изберете В края на листа, за да обедините всички коментари и да ги отпечатате заедно на страница, която се добавя в края на разпечатката. Изберете Както е показано на листа, за да отпечатате коментарите в тяхното първоначално местоположение на работния лист. Коментарите не се включват автоматично в разпечатката, защото по подразбиране е избрано Няма.

  • Грешките в клетките като    В тази рамка изберете как искате да се показват в разпечатката грешките, които се появяват в клетки на работния лист. По подразбиране грешките се показват както се появяват, но вие не можете ги показвате като изберете <празно>, да ги показвате като двойно тире като изберете -- или да ги показвате като #N/A.

Ред на страниците    Щракнете върху Надолу и после встрани или Встрани и после надолу, за да определите реда, в който данните ще се номерират и отпечатат, когато не се побират в една страница. Примерната картина визуализира посоката, в която ще се отпечата вашият документ, когато изберете една от тези опции.

Най-горе на страницата

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Вж. също

Визуализиране на страници на работен лист преди отпечатване

Отпечатване на работен лист или работна книга

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×