Настройка на навигация на метаданни за списък или библиотека

Настройка на навигация на метаданни за списък или библиотека

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато настройвате навигация на метаданни в големи списъци и библиотеки, които улесняват потребителите да намерят съдържанието. Навигация на метаданни позволява на потребителите да филтрирате и намиране на съдържание в списъци и библиотеки с помощта на дърво на навигация. Те също да приложите филтри на ключове, които работят в съчетание с навигация дърво за уточняване на списъка с елементи, които се показват.

Когато настройвате навигацията на метаданните, можете да определите кои колони от библиотеката да се показват в дървото, а също и да зададете филтри на ключове. Следващата илюстрация показва едно просто дърво за навигация, базирано на типа съдържание.

Можете да настроите навигацията на метаданните за дървовидна контрола в левия панел

По подразбиране навигацията и филтрирането на метаданни са разрешени в повечето сайтове. Ако те не са разрешени за вашия сайт, можете да ги разрешите на страницата "Функции на сайта" за вашия сайт.

Трябва да сте собственик на сайта или администратор на колекцията от сайтове, за да разрешите навигацията и филтрирането на метаданни.

Разрешаване на навигация на метаданни

 1. Щракнете върху Настройки на Бутон за настройки на Office 365 и след това щракнете върху Настройки на сайта.

 2. Под Действия за сайта щракнете върху Управление на функциите на сайта.

 3. В списъка с функции намерете Навигация и филтриране на метаданни и след това щракнете върху Активирай.

Настройване на навигация на метаданни

Трябва да имате ниво на разрешение поне за управление на списъци, за да настройвате навигация на метаданни за списък или библиотека.

 1. Придвижете се до списъка или библиотеката, за която искате да конфигурирате навигация на метаданни и щракнете върху заглавието.

 2. Щракнете върху раздела списък или библиотека в лентата и след това щракнете върху Настройки на списък или Настройки на библиотеката.

 3. В Общи настройки щракнете върху Настройки за навигацията по метаданни.

  Забележка: По подразбиране в повечето сайтове е разрешено навигация на метаданни и филтриране. Ако не виждате опцията Настройки за навигация на метаданни , може да бъдат забранени на вашия сайт. За да научите как да го разрешите, вижте Разрешаване на навигация на метаданни и филтрирането.

 4. В секцията Конфигуриране на йерархии на навигация изберете полето или полетата, които искате да се показват в йерархията на навигация, и след това щракнете върху Добави.

  Настройките за навигация на метаданни ви дават възможност да зададете полетата с метаданни, които могат да бъдат добавени към контролата дърво на навигация

 5. По подразбиране дървото на навигация показва папките. Ако не искате папките да се виждат, изберете Папки и след това щракнете върху Премахни.

 6. В секцията Конфигуриране на филтри на ключове изберете полетата, които искате да добавите като филтри на ключове, а след това щракнете върху Добави.

 7. В Конфигуриране на автоматично индексиране на колоните за този списък задайте дали искате индексите в този списък да се създават автоматично. Това повишава бързодействието на заявките, които извършват потребителите, използвайки дървото на навигация и колоните за филтри на ключове, зададени от вас. Препоръчва се да изберете опцията Автоматично управляване на индексите на колоните в този списък.

 8. Щракнете върху OK.

Когато за списък или библиотека е зададена навигация на метаданни, сайтът на SharePoint показва дървовидна контрола отляво на страницата. Това дърво показва йерархия на папки и управлявани изрази за метаданни. Потребителите могат да избират елементи на това дърво, за да филтрират това, което се вижда на страницата. Това дава възможност на потребителите да показват съдържанието динамично. Потребителите могат още повече да прецизират това, като използват контролата Филтри на ключове, която се вижда под дървото на навигация и която работи в комбинация с това дърво.

Навигация на метаданни

 1. Дървовидна контрола

 2. Йерархия на папките за списъка или библиотеката

 3. Израз

 4. Дъщерни изрази

 5. Филтри на ключове

Потребителите на сайт могат да използват дървото на навигация за преглеждане на списък или библиотека по папка или по метаданни. Когато потребителите изберат управляван израз за метаданни в дървото на навигация, изгледът показва само тези елементи, които са обозначени с този израз или някои от неговите дъщерни изрази. За да филтрират само по определен израз и да изключат неговите дъщерни изрази, потребителите могат отново да изберат елемента. Навигацията на метаданни действа заедно с други филтри за списъка – например с филтри за изгледи и филтри за колони.

Можете да зададете и използвате навигация на метаданни за списъци и библиотеки дори ако тези списъци и библиотеки не използват колони с управлявани метаданни. Освен това може да използвате някои типове колони като полета в йерархията за навигация по метаданни – например "Тип съдържание" и "Поле за избор на една стойност".

Следният списък показва типовете колони, които контролата "Филтри на ключове" може да използва като полета:

 • Управлявани метаданни

 • Тип съдържание

 • Избор

 • Лице или група

 • Дата и час

 • Число

За да научите как да настроите дадена колона, която използва управлявани метаданни, вижте Създаване на колона за управлявани метаданни

По подразбиране SharePoint създава индексите автоматично. Когато e разрешено автоматичното индексиране, индексите ще се създават автоматично за полетата, които сте добавили към дървото на навигация и филтрите на ключове. За всички поддържани полета на филтри на ключове, с изключение на полетата "Тип съдържание" и "Избор", се създават индекси с една колона. Създават се съставни индекси за всички поддържани комбинации от йерархии на навигация и филтри на ключове.

Когато индексите се създадат автоматично, се разрешават заявки за списъци, които имат повече елементи от прага на списъчния изглед. В някои случаи обаче може да се наложи да забраните тази настройка и да зададете ръчно индексиране. Ако например комбинацията от индекси с една колона и съставни индекси, надхвърля 20 (максималния брой индекси за списък), трябва да забраните автоматичното индексиране и да конфигурирате индексите на ръка.

По подразбиране навигация и филтриране на метаданни е разрешена в повечето сайтове, създадени в продукти на SharePoint. Дори да не е зададена навигация на метаданни за определен списък или библиотека, се извършва работа зад кулисите, за да бъде подобрено изготвянето на изгледи в списъци и библиотеки. Функцията за навигация и филтриране на метаданни автоматично избира най-добрия индекс за работа при всяко зареждане на изглед. Когато потребителите зареждат нови изгледи, изчистват филтри или прилагат сортиране към поле, оптимизацията на заявки определя най-добрия начин за подаване на заявка към базата данни без ограничаване на списъчния изглед.

Ако потребител зареди изглед, който надхвърля прага, тогава навигацията и филтрирането на метаданни ще създаде модифицирана версия на първоначалната заявка на потребителя, наречена резервна заявка. Резервната заявка се изпълнява само в част от списъка, а не в целия списък. В резултата на това тя показва частичен набор от исканите елементи. Резервните заявки предоставят някакви полезни резултати в случаи, в които първоначалната заявка е забранена поради ограничаване на голям списък. Понякога резервни заявки ще върнат 0 резултата, ако никакви елементи в частта от списъка, сканиран от заявката, не съдържат резултати, които да отговарят на първоначалната потребителска заявка.

Когато възникне резервна заявка, потребителят се предупреждава от екранно съобщение, че резултатите са частични. Това съобщение предлага потребителят да приложи допълнителни филтри, за да види целия набор.

Съобщението за резервна заявка служи също като предупреждение към собствениците на списък или библиотека, че потребителите нямат достъп до съдържанието.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×