Преминаване към основното съдържание

Настройване на слайдшоу

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Използвайте този диалогов прозорец, за да определите как слайдшоуто в PowerPoint.

Ако искате да настроите една презентация, която се изпълнява автоматично, превключване към статията за Създаване на автоматично изпълнявана презентация.

Тип на презентацията

Използвайте опциите в секцията Показване тип , за да зададете как искате да показвате презентацията си на аудиторията.

 • За да изнесете презентацията си пред живо аудитория, щракнете върху представена от докладчик (на цял екран).

 • За да разрешите на аудиторията, за да видите презентацията си от твърдия диск или CD на компютър или в интернет, щракнете върху преглеждана от потребител (прозорец).

  За да позволите на вашата аудитория да превъртате през вашия автоматично изпълнявана презентация от ненаблюдавания компютър, поставете отметка в квадратчето Показвай плъзгача .

 • При изнасяне на автоматично изпълнявана презентация , която се изпълнява в публичен терминалщракнете върху преглеждана в кабина (на цял екран).

Показване на слайдове

Използвайте опциите в секцията Показване на слайдове , за да укажете кои слайдове са налични в презентация или да създадете шоу по избор.

 • За да покажете всички слайдове във вашата презентация, щракнете върху всички.

 • За да покажете конкретна група от слайдове от вашата презентация, въведете номера на първия слайд, който искате да се показва в полето от и въведете номера на последния слайд, който искате да се показва в полето до .

 • За да започнете презентация на слайд по избор, който е получен от друга презентация на PowerPoint, щракнете върху шоу по избори след това щракнете върху презентацията, която искате да видите като шоу по избор.

  За повече информация за стартиране на презентация от в рамките на PowerPointвижте Създаване и представяне на шоу по избор.

Опции за показване

Използвайте опциите в раздела Покажи опциите , за да зададете как искате звукови файлове, дикторски текст или анимации да се изпълнява във вашата презентация.

 • Възпроизвеждане на звуков файл или анимация, поставете отметка в квадратчето непрекъснат цикъл до "Esc" .

 • За да покажете презентация, без да играе вградена дикторски текст, поставете отметка в квадратчето без дикторски текст .

 • За да покажете презентация без възпроизвеждане вграден анимация, отметнете квадратчето Показвай без анимация .

 • По подразбиране PowerPoint ускорява чертеж на графики във вашата презентация. Но понякога тази функция предизвиква проблеми при показването на по-стари компютри. За да изключите тази функция, изберете забрани хардуерното ускорение графики.

 • Когато представяте презентацията си, преди реално аудитория, можете да пишете във вашите слайдове. За да зададете цвета на мастилото, в списъка цвят на перото , изберете цвета на мастилото.

  Цвят на перото списъкът е налична само ако е избрана представена от докладчик (на цял екран) (в раздела Показване тип ).

 • Изберете цвят на лазерната показалка от падащия списък. По време на презентацията, която натиснете и задръжте клавиша Ctrl и след това щракнете върху и плъзнете левия бутон на мишката да сочат към съдържанието на слайда, който искате да привлечете вниманието към с показалеца на мишката. Вижте статията превръщане на мишката в лазерна показалка за повече информация.

Смяна на слайдовете

Използвайте опциите в секцията за Смяна на слайдовете , за да укажете как да премина от един слайд към друг.

 • За да преминете към всеки слайд ръчно по време на презентацията, щракнете върху ръчно.

 • За да използвате времена за слайдовете, за да преминете към всеки слайд автоматично по време на презентацията, щракнете върху по времена, ако е налице.

  Съвет:    Можете да използвате времена за слайдовете, за да зададете скорост за само изпълняваща се презентация.

Няколко монитора

Когато имате няколко монитора, с помощта на изгледа на представящия е удобен начин за докладчик да видите насаме си бележки и визуализация на следващия слайд, докато аудиторията вижда само текущия слайд на основния монитор.

За повече информация относно използването на няколко монитора в изгледа на представящия вижте Преглед на бележките на докладчика насаме при изнасяне на презентация на няколко монитора.

Тип на презентацията

Използвайте опциите в секцията Показване тип , за да зададете как искате да показвате презентацията си на аудиторията.

 • За да изнесете презентацията си пред живо аудитория, щракнете върху представена от докладчик (на цял екран).

 • За да разрешите на аудиторията, за да видите презентацията си от твърдия диск или CD на компютър или в интернет, щракнете върху преглеждана от потребител (прозорец).

  За да позволите на вашата аудитория да превъртате през вашия автоматично изпълнявана презентация от ненаблюдавания компютър, поставете отметка в квадратчето Показвай плъзгача .

 • При изнасяне на автоматично изпълнявана презентация , която се изпълнява в публичен терминалщракнете върху преглеждана в кабина (на цял екран).

Показване на слайдове

Използвайте опциите в секцията Показване на слайдове , за да укажете кои слайдове са налични в презентация или да създадете шоу по избор.

 • За да покажете всички слайдове във вашата презентация, щракнете върху всички.

 • За да покажете конкретна група от слайдове от вашата презентация, въведете номера на първия слайд, който искате да се показва в полето от и въведете номера на последния слайд, който искате да се показва в полето до .

 • За да започнете презентация на слайд по избор, който е получен от друга презентация на PowerPoint, щракнете върху шоу по избори след това щракнете върху презентацията, която искате да видите като шоу по избор.

  За повече информация за стартиране на презентация от в рамките на PowerPointвижте Създаване и представяне на шоу по избор.

Опции за показване

Използвайте опциите в раздела Покажи опциите , за да зададете как искате звукови файлове, дикторски текст или анимации да се изпълнява във вашата презентация.

 • Възпроизвеждане на звуков файл или анимация, поставете отметка в квадратчето непрекъснат цикъл до "Esc" .

 • За да покажете презентация, без да играе вградена дикторски текст, поставете отметка в квадратчето без дикторски текст .

 • За да покажете презентация без възпроизвеждане вграден анимация, отметнете квадратчето Показвай без анимация .

 • По подразбиране PowerPoint ускорява чертеж на графики във вашата презентация. Но понякога тази функция предизвиква проблеми при показването на по-стари компютри. За да изключите тази функция, изберете забрани хардуерното ускорение графики.

 • Когато представяте презентацията си, преди реално аудитория, можете да пишете във вашите слайдове. За да зададете цвета на мастилото, в списъка цвят на перото , изберете цвета на мастилото.

  Цвят на перото списъкът е налична само ако е избрана представена от докладчик (на цял екран) (в раздела Показване тип ).

 • Изберете цвят на лазерната показалка от падащия списък. По време на презентацията, която натиснете и задръжте клавиша Ctrl и след това щракнете върху и плъзнете левия бутон на мишката да сочат към съдържанието на слайда, който искате да привлечете вниманието към с показалеца на мишката. Вижте статията превръщане на мишката в лазерна показалка за повече информация.

Смяна на слайдовете

Използвайте опциите в секцията за Смяна на слайдовете , за да укажете как да премина от един слайд към друг.

 • За да преминете към всеки слайд ръчно по време на презентацията, щракнете върху ръчно.

 • За да използвате времена за слайдовете, за да преминете към всеки слайд автоматично по време на презентацията, щракнете върху по времена, ако е налице.

  Съвет:    Можете да използвате времена за слайдовете, за да зададете скорост за само изпълняваща се презентация.

Няколко монитора

Когато имате няколко монитора, с помощта на изгледа на представящия е удобен начин за докладчик да видите насаме си бележки и визуализация на следващия слайд, докато аудиторията вижда само текущия слайд на основния монитор.

За повече информация относно използването на няколко монитора в изгледа на представящия вижте Преглед на бележките на докладчика насаме при изнасяне на презентация на няколко монитора.

Тип на презентацията

Използвайте опциите в секцията Показване тип , за да зададете как искате да показвате презентацията си на аудиторията.

 • За да изнесете презентацията си пред живо аудитория, щракнете върху представена от докладчик (на цял екран).

 • За да разрешите на аудиторията, за да видите презентацията си от твърдия диск или CD на компютър или в интернет, щракнете върху преглеждана от потребител (прозорец).

  За да позволите на вашата аудитория да превъртате през вашия автоматично изпълнявана презентация от ненаблюдавания компютър, поставете отметка в квадратчето Показвай плъзгача .

 • При изнасяне на автоматично изпълнявана презентация , която се изпълнява в публичен терминалщракнете върху преглеждана в кабина (на цял екран).

Показване на слайдове

Използвайте опциите в секцията Показване на слайдове , за да укажете кои слайдове са налични в презентация или да създадете шоу по избор.

 • За да покажете всички слайдове във вашата презентация, щракнете върху всички.

 • За да покажете конкретна група от слайдове от вашата презентация, въведете номера на първия слайд, който искате да се показва в полето от и въведете номера на последния слайд, който искате да се показва в полето до .

 • За да започнете презентация на слайд по избор, който е получен от друга презентация на PowerPoint, щракнете върху шоу по избори след това щракнете върху презентацията, която искате да видите като шоу по избор.

  За повече информация за стартиране на презентация от в рамките на PowerPointвижте Създаване и представяне на шоу по избор.

Опции за показване

Използвайте опциите в раздела Покажи опциите , за да зададете как искате звукови файлове, дикторски текст или анимации да се изпълнява във вашата презентация.

 • Възпроизвеждане на звуков файл или анимация, поставете отметка в квадратчето непрекъснат цикъл до "Esc" .

 • За да покажете презентация, без да играе вградена дикторски текст, поставете отметка в квадратчето без дикторски текст .

 • За да покажете презентация без възпроизвеждане вграден анимация, отметнете квадратчето Показвай без анимация .

 • Когато представяте презентацията си, преди реално аудитория, можете да пишете във вашите слайдове. За да зададете цвета на мастилото, в списъка цвят на перото , изберете цвета на мастилото.

  Цвят на перото списъкът е налична само ако е избрана представена от докладчик (на цял екран) (в раздела Показване тип ).

Смяна на слайдовете

Използвайте опциите в секцията за Смяна на слайдовете , за да укажете как да премина от един слайд към друг.

 • За да преминете към всеки слайд ръчно по време на презентацията, щракнете върху ръчно.

 • За да използвате времена за слайдовете, за да преминете към всеки слайд автоматично по време на презентацията, щракнете върху по времена, ако е налице.

  Съвет:    Можете да използвате времена за слайдовете, за да зададете скорост за само изпълняваща се презентация.

Няколко монитора

Когато имате няколко монитора, с помощта на изгледа на представящия е удобен начин за докладчик да видите насаме си бележки и визуализация на следващия слайд, докато аудиторията вижда само текущия слайд на основния монитор.

За повече информация относно използването на няколко монитора в изгледа на представящия вижте Преглед на бележките на докладчика насаме при изнасяне на презентация на няколко монитора.

Производителност

Използвайте опциите в секцията за изпълнение , за да укажете нивото на визуална яснота на вашата презентация.

 • За да ускорите чертеж на графики във вашата презентация, изберете Използвай хардуерно графично ускоряване.

 • В списъка разделителна способност на слайдшоуто , щракнете върху разделителна способностили броя на пиксела на инч, която искате. Повече пиксели, по-изображението, но по-бавно производителността на вашия компютър. Например 640х480 пиксела екран е може да показва 640 отделно точки за всеки от 480 линии или около 300 000 пиксела. Това е най-бързо представящите разделителна способност, но тя осигурява най-ниско качество. За разлика от тях 1280 x 1024 пиксела екран предоставя най-добрите изображения, но със забавяне.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×