Настройване и управляване на искания за достъп

Функцията за искания за достъп позволява хората да изпращат искания за достъп до съдържание, което към дадения момент нямат разрешение да виждат. Като собственик на сайт, можете да конфигурирате функцията така, че да получавате имейл, когато някой поиска достъп до сайта. След това можете да решите дали да одобрите, или отхвърлите искането. Ако одобрите искането, можете да укажете конкретно ниво на разрешения, които да предоставите на съответния потребител.

Функцията за искане на достъп работи също с командата Споделяне за сайтове. Ако човек, различен от собственика на сайта (който няма пълен контрол върху сайта), чрез командата Споделяне покани други хора да прегледат сайта, до собственика на сайта ще се генерира искане за достъп. Собственикът на сайта може да одобри или отхвърли искането, както и да укаже конкретно ниво на разрешение за новия потребител.

Командата Споделяне и функцията за искане за достъп опростяват процеса на управляване на достъпа до сайтове. Потребителите на сайтовете имат право да канят в тях други хора с цел сътрудничество (освен ако не забраните тази функция), но собствениците на сайтове са тези, които определят генерално достъпа до сайтовете и нивата на разрешения, назначавани на потребителите.

Какво искате да направите?

Промяна на настройките за искания за достъп

Одобряване или отхвърляне на исканията за достъп до сайт

Управляване на поканите до външни потребители (само за SharePoint Online)

Оттегляне на покани

Повторно изпращане на покана

Свързани задачи

Промяна на настройките за искания за достъп

Първо можете да решите дали членовете на групите на вашия сайт могат да канят хора, които не са членове, за достъп до съдържанието на сайта. Можете да разрешите или забраните тази възможност.

Забележка: Забраната на опцията за позволяване на споделянето не скрива менюто Споделяне, а показва съобщение за грешка, когато член на екипа се опита да сподели.

Разрешаване или забраняване на споделянето от членове на екипа с хора, които не са членове   

 1. Отидете в Настройки Бутон за настройки на Office 365 > Настройки на сайта.

 2. Щракнете върху Разширени настройки.

 3. В раздела "Разрешения" щракнете върху Настройки на искане за достъп.

 4. В диалоговия прозорец Настройки на искане за достъп отметнете или изчистете отметката от квадратчето Позволявай на членовете да споделят сайта и отделните файлове или папки. Отметката в квадратчето под това Позволете на членовете да канят други хора в групата на членовете на сайта, членове на екипния сайт. Тази настройка трябва да е разрешена, за да позволите на членовете да споделят сайта автоматично ще бъде поставена или изчистена.

 5. Щракнете върху OK.

Екранна снимка на диалоговия прозорец с искания за достъп

SharePoint Online

Панел за искане на достъп

SharePoint Server 2019

Собствениците на сайтове могат да настроят функцията за искане на достъп така, че да получават имейл, когато някой поиска достъп до даден сайт.

Настройване на исканията за достъп   

 1. Отидете в Настройки Бутон за настройки на Office 365 > Настройки на сайта.

 2. Щракнете върху Разширени настройки.

 3. В раздела "Разрешения" щракнете върху Настройки на искане за достъп.

 4. В диалоговия прозорец Настройки на искане за достъп поставете отметка в квадратчето до Позволявай искания за достъп.

 5. В SharePoint Online изберете дали искате да се изпращат искания за достъп до собствениците на групата (за сайтове, свързани с група) или собствениците на сайтове (за класически сайтове), или искате те да се изпращат до конкретен потребител (само един) или списък за разпространение. (Имайте предвид, че само членове на групата на администраторите или собствениците могат да одобряват или отхвърлят искания за достъп.)

  В шаблоните за сайтове на Project исканията за достъп винаги се изпращат до собственика на сайта вместо до потребителите в групата "Собственици" по подразбиране.

  В SharePoint Server 2019 добавете имейл за конкретен потребител или списък за разпространение.

 6. В SharePoint Online, ако желаете, можете да включите показване на съобщение по избор на потребителите на страницата за искане на достъп.

 7. Щракнете върху OK.

Одобряване или отхвърляне на искания за достъп за сайт на SharePoint Online

 1. Отидете в Настройки Бутон за настройки на Office 365 > Съдържание на сайта.

 2. Щракнете върху Искания за достъп.

 3. В Чакащи искания намерете искането, което искате да актуализирате, и щракнете върху многоточието . . . , за да отворите менюто.

 4. В Разрешения изберете нивото на разрешения, което искате да назначите на потребителя (ако ще одобрите искането). Можете по желание да напишете съобщение на искащия достъп потребител; това може да е полезно за документиране на решението ви.

 5. Изберете Одобри или Отклони.

  Съвет: За да прегледате стари искания, щракнете върху Показване на хронологията.

Управляване на поканите до външни потребители (само за SharePoint Online)

Ако сте клиент на Microsoft Office 365, който използва SharePoint Online, от страницата "Искания за достъп" можете също да управлявате поканите за гости, които се изпращат до хора, които нямат лицензи за вашия абонамент за Office 365.

Важно: Само администраторите на колекции от сайтове, администраторите на SharePoint в Microsoft 365 и членовете на групата на собствениците на сайта по подразбиране имат разрешение да използват страницата за искания за достъп. Обаче ако потребител е премахнат от групата на собствениците и по-късно му е дадено разрешение за пълен контрол за сайта, на потребителя ще бъде отказан достъп до страницата за искания за достъп. За да разрешите тази ситуация, вижте Съобщение "Отказан достъп", когато преглеждате списъка "Искания за достъп" в SharePoint Online.

Оттегляне на покани

Ако искате да оттеглите покана, която сте изпратили на външен потребител, можете да анулирате поканата, преди да е приета.

 1. Отидете в Настройки Бутон за настройки на Office 365 > Съдържание на сайта.

 2. Щракнете върху Искания за достъп.

 3. Намерете лицето, чиято покана за достъп до сайта искате да оттеглите, и щракнете върху многоточието . . . , за да отворите менюто.

 4. В прозореца за свойствата щракнете върху Оттегляне.

Ако външният потребител вече е приел поканата, а искате да прекратите достъпа му до сайта, можете да го премахнете от групата разрешения в SharePoint, към която сте го включили. Администраторът на Office 365 или на SharePoint Online също могат да го премахнат от списъка с потребители за вашата среда.

Повторно изпращане на покана

По подразбиране срокът на всички покани, които изпращате до външни потребители, ще изтече след 90 дни. Можете да изпратите повторно поканата в рамките на тези 90 дни, но това не удължава периода, през който поканеният трябва да отговори. Не можете да изпратите повторно покана с изтекъл срок.

Забележка: Ако поканеният не приеме поканата в рамките на 90 дни, а все пак искате въпросното лице да разполага с достъп до вашия сайт, ще се наложи да изпратите нова покана.

 1. Отидете в Настройки Бутон за настройки на Office 365 > Съдържание на сайта.

 2. Щракнете върху Искания за достъп.

 3. В Покани за гости намерете поканата, която искате изпратите повторно, и щракнете върху многоточието . . . , за да отворите менюто.

 4. В Разрешение потвърдете, че избраната група е групата разрешения, към която искате да добавите получателя на поканата. Ако искате да изберете различна от избраната в първата покана група, това е мястото, където можете да направите това.

 5. Щракнете върху Изпрати повторно.

Вж. също

Споделяне на сайт

Запознаване с нивата на разрешение (SharePoint)

Споделяне на файлове или папки на SharePoint в Office 365

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×