Направете своя проект на Sway достъпен за хора с увреждания

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Тази тема ви дава инструкции стъпка по стъпка, за да направите съдържанието на Sway достъпно за хора с увреждания.

Изгледът на сюжета в Sway

Sway съдържание обикновено е силно визуално и хората, които са слепи или с намалено зрение, могат да го разберат по-лесно, ако създавате своя Sway с мисъл за достъпност.

Най-добри практики за повишаване на достъпността на платното на Sway

Таблицата по-долу включва основните най-добри практики за създаване на съдържание на Sway, което е достъпно за хора с увреждания.

Какво да се поправи

Как да го намерите

Защо да се поправи

Как да се поправи

Използвайте достатъчен контраст за текста и фоновите цветове.

За да намерите недостатъчен цветови контраст, използвайте програмата за проверкана достъпността.

Можете също да потърсите текст и други елементи във вашия Sway, които са трудни за четене или за различаване от фона.

Използвайте голям контраст между текста и фона, така че хората с намалено зрение да могат да виждат и използват съдържанието. Използвайте тъмен текст на бял или много светъл фон или обратно – използвайте бял текст на тъмен фон.

Черно-белите схеми също улесняват хората, които са далтонисти, да могат да различават по-добре фигурите и текста.

Използване на достъпен цвят за текста

Използвайте вградени заглавия.

За да намерите заглавия, които не са в логическа последователност, използвайте програмата за проверка на достъпността.

За да се запази редът за обхождане с табулация и да се улеснят екранните четци да прочетат документите ви, използвайте логически ред на заглавията и вградените заглавни карти в Sway.

Например организирайте заглавията в определен логически ред. Използвайте "Заглавие 1", "Заглавие 2" и след това "Заглавие 3", а не "Заглавие 3", "Заглавие 1" и след това "Заглавие 2". И организирайте информацията във вашия документ на малки части. В идеалния случай всяко заглавие ще включва само няколко абзаца.

За да помогнете за разграничаването на областите от съдържанието за хората, които по-скоро чуват, отколкото виждат вашето платно на Sway, направете заглавията и подзаглавията уникални.

Използване на вградени заглавни стилове

Използвайте стила за текст по подразбиране.

За да намерите екземпляри на текст с ударение (курсив), визуално сканирайте документа си.

Хора с увреждания за четене може да имат проблеми с курсив, думи с главни букви и подчертаване.

Използване на достъпен текстов формат

Добавете смислен текст за хипервръзка.

За да определите дали текстът на хипервръзката има смисъл като самостоятелна информация и дали дава на читателите точна информация за целта на местоназначението, визуално прегледайте документа.

Хората, които използват екранни четци, понякога сканират списък от връзки. Връзките трябва да предават ясна и точна информация за местоназначението. Например вместо да слагате връзка с надпис Щракнете тук, включете пълното заглавие на страницата местоназначение. Можете дори да използвате URL адреса на страницата, ако е кратка и описателна, например www.microsoft.com.

Правене на връзките достъпни

Включете алтернативен текст към всички визуализации.

Проверете дали изображенията и видеоклиповете имат смислен алтернативен текст.

Алтернативният текст помага на хората, които не могат да виждат екрана, да разберат това, което е важно, в изображенията и други визуализации.

Избягвайте да използвате текст в изображения като единствен метод за предаване на важна информация. Ако се налага да използвате изображение, съдържащо текст, повторете този текст и в документа. В алтернативния текст накратко обяснете изображението и упоменете съществуването на текста и неговото предназначение.

За аудио- и видеосъдържание, като допълнение към алтернативния текст, се включват скрити надписи за хора, които са глухи или имат ограничени слухови възможности.

Повишаване на достъпността на изображенията и видеоклиповете с алтернативен текст

Повишаване на достъпността на аудиото и видеото със скрити надписи

Използване на достъпен цвят за текста

Ето някои идеи, които да имате предвид:

 • Използвайте програмата за проверка на достъпността, за да анализирате документа и да намерите недостатъчен цветови контраст. Инструментът сега проверява документите за цвят на текста спрямо цвят на страницата, фонове на клетки на таблица, осветяване, цвят на запълване на текстово поле, оцветяване на абзац, запълвания на фигури и графики SmartArt, горни и долни колонтитули и връзки.

 • Използвайте Colour Contrast Analyzer – безплатно приложение, която анализира цвета и контраста и почти веднага показва резултатите.

Използване на вградени заглавни стилове

 1. Когато искате да вмъкнете заглавие във вашия Sway, изберете бутона Вмъкване на съдържание и след това изберете едно от нивата на заглавията в раздела текст .

 2. Ако искате да смените съществуваща текстова карта в заглавна карта, изберете я и след това изберете бутона заглавие .

Използване на достъпен текстов формат

Използвайте функцията за акцентиране пестеливо във вашите заглавия и текстови картички. За хора с четивни увреждания е най-добре да се избягва курсив, думи само с главни букви и подчертаване.

Правене на връзките достъпни

С програмата за проверка на достъпността можете да прегледате хипервръзките в платното на Sway и да се уверите, че те са достъпни за всички потребители.

 1. В менюто Още опции (показано като три точки в лентата с инструменти на Sway, когато редактирате сюжет) изберете Програма за проверка на достъпността.

 2. В екрана на програмата за проверка на достъпността изберете Преглед на всички > хипервръзки текст.

 3. В прозореца Показване на текст се уверете, че свързаният текст е смислен и описва съдържанието зад връзката, а не е нещо подобно на "щракнете тук" или други общи фрази.

 4. Ако имате още връзки към прегледа, изберете бутона следващ елемент и продължете да преглеждате показвания текст. В противен случай изберете Готово.

Правене на изображенията и видеоклиповете достъпни с алтернативен текст

За да направите изображенията и видеоклиповете достъпни за хората, които използват екранни четци, можете да прегледате алтернативния текст в сюжета. Sway създава алтернативен текст за изображението въз основа на името на файла му. Или, ако използвате изображение, което вече включва алтернативен текст, например снимка от интернет, Sway включва този текст.

Съвет: За да напишете добър алтернативен текст, трябва да предадете съдържанието и предназначението на изображението по кратък и недвусмислен начин. Алтернативният текст не трябва да е по-дълъг от кратко изречение или две – в повечето случаи и няколко добре подбрани думи ще свършат работа. Не повтаряйте околното текстово съдържание като алтернативен текст и не използвайте фрази, свързани с изображения, като например "изображение на" или "графика на".

За да прегледате алтернативния текст за изображения и видеоклипове:

 1. В менюто Още опции (показано като три точки в лентата с инструменти на Sway, когато редактирате сюжет) изберете Програма за проверка на достъпността.

 2. В екрана на програмата за проверка на достъпността изберете Преглед на всички > алтернативен текст.

 3. В полето Алтернативен текст въведете или редактирайте текста.

  Съвет: Ако Visual е само декоративен и добавя визуален интерес, но не е информативен, можете да го маркирате като такъв, без да е необходимо да въвеждате алтернативен текст. Примери на визуализации, които трябва да бъдат маркирани като декоративни, са фонови изображения. Хора, които използват екранни четци, ще чуят, че тези визуализации са декоративни, така че да знаят, че липсват важни данни. За да маркирате Visual като декоративен, запълнете декоративното изображение .

 4. Ако имате още снимки или видеоклипове, изберете бутона Следващ елемент и продължете да добавяте и да преглеждате алтернативния текст. В противен случай изберете Готово.

Повишаване на достъпността на аудиото и видеото със скрити надписи

Скритите надписи не само повишават достъпността на видеосъдържанието за хора с увреждания в слуха и възможностите за обучение, а също се използват и когато не е удобно да се използва аудио (например в шумна среда, като на летище, или тиха среда, като в библиотеки).

Можете да добавяте скрити надписи към файлове в зависимост от типа на акаунта ви и начина, по който сте качили файловете:

За файлове, качени с този тип акаунт

Можете да добавяте надписи към файлове, качени от тези местоположения

Аудио файлове, качени със служебен или учебен акаунт

 • Вашия компютър

 • OneDrive

 • OneDrive за бизнеса

Аудиофайлове, качени с акаунт в Microsoft (личен)

 • Вашия компютър

 • OneDrive

Видеофайлове, качени със служебен или учебен акаунт

 • Вашия компютър

 • OneDrive за бизнеса

Видеофайлове, качени с акаунт в Microsoft (личен)

В момента не се поддържа

Добавяне на файлове за скрити надписи към аудио- или видеофайлове в платното на Sway

 1. Добавете нова видео- или аудиокарта към платното на Sway – чрез качване на съдържание от вашия компютър, чрез записване или чрез добавяне на съдържание от OneDrive или OneDrive за бизнеса.

 2. Разгънете картата, като изберете бутона По-подробно.

 3. Изберете бутона Добавяне на скрити надписи в долния край на разгънатата карта.

 4. Изберете своя файл със скрити надписи от файловия мениджър (. VTT формат и максималния размер на 1mb).

 5. Изберете езика на скритите надписи.

Вж. също

Направете своите документи на Word достъпни за хора с увреждания

Направете своите документи на Excel достъпни за хора с увреждания

Направете своите презентации на PowerPoint достъпни за хора с увреждания

Направете своя имейл на Outlook достъпен за хора с увреждания

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×