Направете своя блог на SharePoint Online достъпен за хора с увреждания

Направете своя блог на SharePoint Online достъпен за хора с увреждания

Можете да направите блога си в SharePoint Online достъпен за читатели с намалено зрение, подвижност или слух.

Например можете да използвате шаблон, който включва шрифтове и цветове, които улесняват четенето. В отделните публикации в блога и други страници можете да добавите смислено описание за елементите на вашия блог, да изчиствате текстови алтернативи (известни също като алтернативен текст) на изображения и друго мултимедийно съдържание, транскрипции за аудио елементи и др.

Забележки: 

В тази статия

Как потребителите с увреждания може да използват блога ви

По-доброто разбиране на това как читателите с увреждания може да използват вашия блог, може да ви помогне да го направите по-достъпен.

 • Потребителите може да използват клавишни комбинации, за да се придвижват във вашия блог. Важно е да запазите елементите на екрана в местоположението им по подразбиране, така че редът по подразбиране на разделите за навигация с клавиатурата да остане непроменен. Научете повече за Клавишните комбинации в SharePoint Online.

 • Потребителите може да използват екранен четец, който чете на глас съдържанието на вашия блог. Запазете вашите шрифтове, стилове на шрифт и стилове за използване на главни букви изчистени и последователни, за да могат екранните четци да интерпретират вашите страници правилно и ефективно. Научете повече в Използване на екранен четец с блог, създаден в SharePoint Online.

Прилагане на шаблон за достъпен блог

Можете да подобрите достъпността на сайта на вашия блог за всички потребители, като изберете внимателно визуалната тема на вашия сайт. Шаблонът "Office" е шаблонът по подразбиране за всички нови сайтове на SharePoint Online и е достъпна тема.

Шаблонът Office оптимизира цветовия баланс и контраста между текста и фона. Потребителите със зрителни увреждания, например намалено зрение или далтонизъм, намират сайтовете, които използват този шаблон, по-лесни за четене.

Можете да приложите шаблона на Office към блога си по всяко време. Можете също да променяте оформлението или цветовете, използвани за връзки, заглавия и друг текст.

 1. Влезте в своя уеб сайт на SharePoint Online и навигирайте до страницата на вашия блог.

 2. За да отворите галерията с шаблони за стил, отидете в менюто Настройки (иконата на зъбно колело в горния десен ъгъл) и изберете командата Промяна на изгледа.

 3. Изберете шаблона, който искате да използвате. Шаблонът "Office" е разработен за максимална достъпност.

 4. На следващата страница прегледайте подробностите за шаблона. Ако желаете, променете фоновото изображение, цветовата схема, оформлението на сайта (със или без навигационна лента вляво) и шрифтовете на заглавието и основния текст. Тези промени засягат използването на шаблона и се прилагат към всички страници в блога ви.

 5. За да визуализирате шаблона във вашия сайт на блог, изберете връзката Изпробвайте.

 6. В страницата Визуализация на проект прегледайте как работи шаблонът с вашия блог.

 7. За да приложите шаблона, изберете връзката Да, запази го. За да направите по-нататъшни промени в избрания шаблон, изберете връзката Не, не съвсем, за да се върнете на предишната страница.

  За да се върнете към галерията с шаблони и да изберете друг шаблон, изберете връзката Започни отначало.

Персонализиране на емблемата и добавяне на алтернативен текст

Всички нови сайтове на SharePoint Online, включително сайтовете на блог, имат контейнер на емблема по подразбиране. Можете да заместите тази емблема и да добавите алтернативен текст към нея по всяко време.

 1. Влезте в своя уеб сайт на SharePoint Online и навигирайте до страницата на вашия блог.

 2. Отидете в менюто Настройки (иконата на зъбно колело в горния десен ъгъл) и изберете командата Настройки на сайта.

 3. Под Изглед и усещане изберете връзката Заглавие, описание и емблема.

 4. Под Вмъкване на емблема изберете връзката От компютър.

 5. В диалоговия прозорец Добавяне на документ изберете бутона Изберете файл.

 6. За да намерите изображението на емблемата, която искате за вашия блог, прегледайте файловете на вашия компютър, изберете изображението и след това натиснете клавиша Enter.

 7. За да качите избраното изображение като емблема на вашия блог, натиснете Alt+O.

 8. Преминете към полето Въведете описание и въведете алтернативен текст, който описва изображението на вашата емблема.

 9. За да запишете изображението и описанието на алтернативния текст, натиснете Alt+O.

  Забележка: Емблемата ви автоматично се свързва към началната страница на вашия сайт за блог на SharePoint Online. Не можете да променяте тази връзка.

Добавяне на категории към елементите на блога ви

Вашият блог на SharePoint Online е уеб сайт, който съдържа списъци и библиотеки, които можете да категоризирате по желания от вас начин. Категориите помагат за организиране на публикации и друго съдържание в списъци и библиотеки в целия сайт на блога. От основно значение за вашия блог е списъкът с публикации в блога. Сайтът на вашия блог може да съдържа редица други списъци, например списък с връзки към други блогове. Вашият блог може също да съдържа библиотека за снимки или документи за справка.

Категориите са особено полезни, ако създавате публикации в блог на различни теми или за различни цели. Когато публикациите са организирани по категории, хората могат по-лесно да намират публикациите, които отговарят на техните интереси, като избират подходящия елемент в списъка "Категории".

Ясните описания на вашите списъци, библиотеки и категории помагат на читателите да разбират целите им. Това прави блога ви по-достъпен.

 1. Влезте в своя уеб сайт на SharePoint Online и навигирайте до страницата на вашия блог.

 2. Отидете в менюто Настройки (иконата на зъбно колело в горния десен ъгъл) и изберете командата Настройки на сайта.

 3. . Под Администриране на сайта изберете връзката Библиотеки и списъци на сайта.

 4. На страницата Библиотеки и списъци на сайта:

  • За да добавите описание към списъка си с публикации, изберете връзката Персонализиране на "Публикации".

  • За да добавите описание към библиотека със снимки, изберете връзката Персонализиране на "Снимки".

  • За да добавите описание към библиотека с други активи, изберете връзката Персонализиране на "Активи на сайта".

  • За да добавите описание към категориите си, изберете връзката Персонализиране на "Категории".

 5. Под Общи настройки изберете връзката Име на списък, описание и навигация.

 6. В текстовото поле Описание заменете текста в контейнера със съдържание, което най-добре описва елемента за вашите читатели.

 7. Изберете бутона Запиши и натиснете Enter.

Съвети за по-достъпно съдържание

Когато добавяте текст към вашия блог, използвайте шрифтове, хипервръзки и заглавия, за да направите съдържанието по-достъпно.

Стилове на шрифт за яснота

Бъдете внимателни как използвате видове шрифтове, размери в пунктове, вариации и главни букви в текста си. Помислете за четливостта за потребителите, които имат зрителни увреждания, и за тези, които използват екранен четец.

 • Използвайте прости шрифтове и не използвайте повече от два или три вида шрифтове за целия сайт на блога.

 • Не използвайте фиксиран размер на шрифта, като например 14 пункта. Вместо това използвайте стилове, като например Нормален. Фиксираният размер на шрифта може да попречи на други елементи на екрана, особено ако потребителите увеличават или намаляват екрана си. Например фиксираният размер на шрифта може да доведе до застъпване на редовете на текста с колоните, или пък текстът да изчезне.

 • Вместо да прилагате вариации на шрифт, като получер (Ctrl+B) или курсив (Ctrl+I), изберете опцията за стил Акцентиране или Акценти в раздела на лентата "Форматиране на текст", в групата "Стилове". Тези стилове съдържат информация за това как изглежда шрифтът и какво означава това. Стилът Акцентиране например прилага курсив към избрания текст, а екранните четци изговарят думата "акцентиране".

 • Използвайте главни букви само в началото на изречението. Дългите низове от главни букви могат да бъдат трудни за четене. Освен това екранните четци не четат главните букви по различен начин от малките, така че потребителят няма да разбере разликата, която се опитвате да направите.

Добавяйте заглавия, за да направите съдържанието лесно за преглед

Много потребители предпочитат да преглеждат набързо дадено уеб съдържание и да четат подробно само съдържанието, което намират за особено подходящо. Освен това екранните четци изговарят заглавията, за да помогнат на потребителите да преглеждат и бързо да намират нужната информация.

 1. В режим Редактиране за вашата публикация в блог или страница, в полето Основен текст изберете текста, който искате да използвате като заглавие.

 2. В раздела Форматиране на текст, в групата Стилове изберете нивото на заглавие, което искате.

  Забележка: Заглавията са йерархични. Стил "Заглавие 1" е по принцип най-горното заглавие. "Заглавие 2" е вторично ниво. "Заглавие 3" може да се използва за подзаглавия и винаги се предшества в документа от поне едно "Заглавие 2".

Правете смислени хипервръзки

Екранните четци четат на глас показвания текст на хипервръзките. Важно е да направите този текст смислен. Показваният текст трябва да дава на слушателя добра информация за местоназначението на връзката.

 1. В режим Редактиране за вашата публикация в блог или страница, в полето Основен текст поставете фокуса там, където искате да се появи хипервръзката.

 2. За да отворите диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка, в раздела Вмъкване изберете Връзка и след това изберете От адрес.

 3. В полето Текст за показване въведете текста на връзката. Най-полезният и смислен текст за показване на връзка често е името на уеб сайта, заглавието на страницата или темата. Избягвайте текст на връзка, който дава твърде малко или никаква информация, като например "Щракнете тук".

 4. В полето Адрес на връзката въведете или поставете уеб адреса на уеб сайта местоназначение.

  Забележка: За да се уверите, че връзката работи правилно, изберете Проверка на връзката.

 5. Когато приключите, изберете OK.

Добавяне на алтернативен текст към изображения и мултимедия

Когато добавяте визуални обекти в своя блог, като картини и други изображения, можете да използвате алтернативен текст, който обяснява изображението. Форматирайте таблиците, така че да могат да се интерпретират правилно от екранните четци. Добавяйте скрити субтитри за видео клиповете и транскрипции за видео и аудио обектите. За да научите как, вижте Добавяне на достъпни картини и мултимедия в сайт.

Как да направите таблиците по-лесни за навигиране

За да направите таблиците по-лесни за навигиране, придържайте се към прости таблици (без обединени или разделени клетки). Освен това важно е да създадете заглавен ред и да добавите заглавия на колоните.

 1. В режим Редактиране за вашата публикация в блог или страница, в полето Основен текст поставете фокуса там, където искате да добавите таблица.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Таблици щракнете върху Таблица и след това върху Вмъкване на таблица.

 3. В диалоговия прозорец Вмъкване на таблица въведете броя на колоните и броя на редовете в двете текстови полета. С клавиша Tab отидете до бутона OK и натиснете Enter. Таблицата се появява в полето Основен текст.

 4. Форматирайте таблицата, за да подобрите достъпността.

  • Определете заглавен ред.

   В раздела Проектиране, в групата Опции за стил на таблица изберете квадратчето за отметка Заглавен ред и ако е налично, квадратчето Първа колона.

  • Добавете етикети към всяко заглавие на колона

  • Добавете кратко описание на таблицата като надпис.

   В раздела Оформление на таблица, в групата Свойства въведете описание в текстовото поле Резюме.

 5. Когато оразмеряване ширините на колоните и височините на редове, използвайте пропорционален размер с проценти вместо пиксели или стойности в пунктове. Това гарантира, че вашата таблица ще се мащабира правилно, независимо от устройството или нивото на мащабиране на потребителя.

  • В раздела Оформление на таблица отидете в групата Ширина и височина и въведете стойностите в проценти в полетата "Ширина на колона" и "Височина на ред". Въведете знака за процент (%) след всяка стойност.

  • Ако искате, добавете също и стойностите в процент в полетата Ширина на таблица и Височина на таблица .

Добавяне на надписи за аудио и видео

Всяко видео, което добавяте към вашия блог, трябва да включва скрити надписи. Скритите надписи са от съществено значение за потребителите с намален слух. Скритите надписи могат да помогнат на хора, на които езикът на видеото не е роден, както и на потребители с различни аудио-визуални стилове на учене, да обработват гласова информация. Аудиоклиповете, които добавяте към вашия блог, трябва да включват транскрипция за потребители с намален слух. Както аудиоклиповете, така и видеоклиповете трябва да са идентифицирани с алтернативен текст.

 • В режим Редактиране за вашата публикация в блог или страница, в полето "Основен текст" поставете фокуса там, където искате да добавите видео.

 • В раздела Вмъкване, в групата Мултимедия изберете Видео и аудио и след това изберете От компютър, Вграждане, От SharePoint или От адрес.

 • Следвайте подканите, за да намерите, изберете и вмъкнете видеото или аудиото в блога си.

Можете да направите блога си в SharePoint достъпен за читатели с намалено зрение, подвижност или слух.

Например можете да използвате шаблон, който включва шрифтове и цветове, които улесняват четенето. В отделните публикации в блога и други страници можете да добавите смислено описание за елементите на вашия блог, да изчиствате текстови алтернативи (известни също като алтернативен текст) на изображения и друго мултимедийно съдържание, транскрипции за аудио елементи и др.

Забележки: 

 • Вашият блог в SharePoint трябва да се намира в уеб сайт на SharePoint. За да научите повече, вижте Направете своя сайт на SharePoint достъпен за хора с увреждания и Създаване на блог.

 • Когато използвате SharePoint, ви препоръчваме да използвате браузъра Microsoft Edge. Тъй като SharePoint се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане и излизане от командите. Освен това често срещаните клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за SharePoint.

В тази тема

Как потребителите с увреждания може да използват блога ви

По-доброто разбиране на това как читателите с увреждания може да използват вашия блог, може да ви помогне да го направите по-достъпен:

 • Потребителите може да използват клавишни комбинации, за да се придвижват във вашия блог. Важно е да запазите елементите на екрана в местоположението им по подразбиране, така че редът по подразбиране на разделите за навигация с клавиатурата да остане непроменен. За да научите повече, вижте Клавишните комбинации в SharePoint.

 • Потребителите може да използват екранен четец, който чете на глас съдържанието на вашия блог. Запазете вашите шрифтове, стилове на шрифт и стилове за използване на главни букви изчистени и последователни, за да могат екранните четци да интерпретират вашите страници правилно и ефективно. За да научите повече, вижте Използване на екранен четец с блог, създаден в SharePoint.

Прилагане на шаблон за достъпен блог

Можете да подобрите достъпността на блога си за всички потребители, като изберете внимателно визуалната тема на вашия сайт. Шаблонът Office е шаблонът по подразбиране за всички нови сайтове на SharePoint и е достъпна тема.

Шаблонът Office оптимизира цветовия баланс и контраста между текста и фона. Потребителите със зрителни увреждания, например намалено зрение или далтонизъм, намират сайтовете, които използват този шаблон, по-лесни за четене.

Можете да приложите шаблона на Office към блога си по всяко време. Можете също да променяте оформлението или цветовете, използвани за връзки, заглавия и друг текст.

 1. Влезте в своя уеб сайт на SharePoint и навигирайте до страницата на вашия блог.

 2. За да отворите галерията с шаблони за стил, отидете в менюто Настройки (иконата на зъбно колело в горния десен ъгъл) и изберете Промяна на изгледа.

 3. Изберете шаблона, който искате да използвате. Шаблонът Office е разработен за максимална достъпност.

 4. Прегледайте подробностите за шаблона. Ако желаете, променете фоновото изображение, цветовата схема, оформлението на сайта и шрифтовете на заглавието и основния текст. Тези промени засягат използването на шаблона и се прилагат към всички страници в блога ви.

 5. За да визуализирате шаблона във вашия сайт на блог, изберете Изпробвайте.

 6. В страницата Визуализация на проект прегледайте как работи шаблонът с вашия блог.

 7. За да приложите шаблона, изберете Да, запази го. За да направите по-нататъшни промени в избрания шаблон, изберете Не, не съвсем, за да се върнете на предишната страница.

За да се върнете към галерията с шаблони и да изберете друг шаблон, изберете Започни отначало.

Персонализиране на емблемата и добавяне на алтернативен текст

Всички нови сайтове на SharePoint, включително блоговете, имат контейнер на емблема по подразбиране. Можете да заместите тази емблема и да добавите алтернативен текст към нея по всяко време.

 1. Влезте в своя уеб сайт на SharePoint и навигирайте до страницата на вашия блог.

 2. Отидете в менюто Настройки (иконата на зъбно колело в горния десен ъгъл) и изберете Настройки на сайта.

 3. Под Изглед и усещане изберете Заглавие, описание и емблема.

 4. Под Вмъкване на емблема изберете От компютър.

 5. В диалоговия прозорец Добавяне на документ изберете Изберете файл.

 6. За да намерите изображението на емблемата, която искате за вашия блог, прегледайте файловете на вашия компютър, изберете изображението и след това натиснете клавиша Enter.

 7. За да качите избраното изображение като емблема на вашия блог, натиснете Alt+O.

 8. Преминете към полето Въведете описание и въведете алтернативния текст, който описва изображението на вашата емблема.

 9. За да запишете изображението и описанието на алтернативния текст, натиснете Alt+O.

Забележка: Емблемата ви автоматично се свързва към началната страница на вашия блог на SharePoint. Не можете да променяте тази връзка.

Добавяне на категории към елементите на блога ви

Вашият блог на SharePoint съдържа списъци и библиотеки, които можете да категоризирате по желания от вас начин. Категориите помагат за организиране на публикации и друго съдържание в списъци и библиотеки в целия блог. От основно значение за вашия блог е списъкът с публикации в блога. Блогът ви може да съдържа редица други списъци, например списък с връзки към други блогове. Вашият блог може също да съдържа библиотека за снимки или документи за справка.

Категориите са особено полезни, ако създавате публикации в блог на различни теми или за различни цели. Когато публикациите са организирани по категории, хората могат по-лесно да намират публикациите, които отговарят на техните интереси, като избират подходящия елемент в списъка "Категории".

Ясните описания на вашите списъци, библиотеки и категории помагат на читателите да разбират целите им. Това прави блога ви по-достъпен.

 1. Влезте в своя уеб сайт на SharePoint и навигирайте до страницата на вашия блог.

 2. Отидете в менюто Настройки (иконата на зъбно колело в горния десен ъгъл) и изберете Настройки на сайта.

 3. Под Администриране на сайта изберете връзката Библиотеки и списъци на сайта.

 4. На страницата Библиотеки и списъци на сайта:

  • За да добавите описание към списъка си с публикации, изберете Персонализиране на "Публикации".

  • За да добавите описание към библиотека със снимки, изберете Персонализиране на "Снимки".

  • За да добавите описание към библиотека с други активи, изберете Персонализиране на "Активи на сайта".

  • За да добавите описание към категориите си, изберете Персонализиране на "Категории".

 5. Под Общи настройки изберете Име на списък, описание и навигация.

 6. В текстовото поле Описание заменете текста в контейнера със съдържание, което най-добре описва елемента за вашите читатели.

 7. Изберете Запиши и натиснете Enter.

Съвети за по-достъпно съдържание

Когато добавяте текст към вашия блог, използвайте шрифтове, хипервръзки и заглавия, за да направите съдържанието по-достъпно.

Стилове на шрифт за яснота

Бъдете внимателни как използвате видове шрифтове, размери в пунктове, вариации и главни букви в текста си. Помислете за четливостта за потребителите, които имат зрителни увреждания, и за тези, които използват екранен четец.

 • Използвайте прости шрифтове и не използвайте повече от два или три вида шрифтове за целия блог.

 • Не използвайте фиксиран размер на шрифта, като например 14 пункта. Вместо това използвайте стилове, като например Нормален. Фиксираният размер на шрифта може да попречи на други елементи на екрана, особено ако потребителите увеличават или намаляват екрана си. Например фиксираният размер на шрифта може да доведе до застъпване на редовете на текста с колоните или пък изчезване на текст.

 • Вместо да прилагате вариации на шрифт, като получер (Ctrl+B) или курсив (Ctrl+I), изберете опцията за стил Акцентиране или Акценти в раздела на лентата Форматиране на текст, в групата Стилове. Тези стилове съдържат информация за това какво означава стилът и как изглежда шрифтът. Стилът Акцентиране например прилага курсив към избрания текст, а екранните четци изговарят думата "акцентиране".

 • Използвайте главни букви само в началото на изречението. Дългите низове от главни букви могат да бъдат трудни за четене. Освен това екранните четци не четат главните букви по различен начин от малките, така че потребителят няма да разбере разликата, която се опитвате да направите.

Добавяйте заглавия, за да направите съдържанието лесно за преглед

Много потребители предпочитат да преглеждат набързо дадено уеб съдържание и да четат подробно само съдържанието, което намират за особено подходящо. Освен това екранните четци изговарят заглавията, за да помогнат на потребителите да преглеждат и бързо да намират нужната информация.

 1. В режим Редактиране за вашата публикация в блог или страница, в полето Основен текст изберете текста, който искате да използвате като заглавие.

 2. В раздела Форматиране на текст, в групата Стилове изберете нивото на заглавие, което искате.

Забележка: Заглавията са йерархични. Стил "Заглавие 1" е по принцип най-горното заглавие. "Заглавие 2" е вторично ниво. "Заглавие 3" може да се използва за подзаглавия и трябва винаги да се предшества в документа от поне едно "Заглавие 2".

Направете хипервръзките смислени

Екранните четци четат на глас показвания текст на хипервръзките. Важно е да направите този текст смислен. Показваният текст трябва да дава на слушателя добра информация за местоназначението на връзката.

 1. В режим Редактиране за вашата публикация в блог или страница, в полето Основен текст поставете фокуса там, където искате да се появи хипервръзката.

 2. За да отворите диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка, в раздела Вмъкване изберете Връзка и след това изберете От адрес.

 3. В полето Текст за показване въведете текста на връзката. Най-полезният и смислен текст за показване на връзка често е името на уеб сайта, заглавието на страницата или темата. Избягвайте текст на връзка, който дава твърде малко или никаква информация, като например "Щракнете тук".

 4. В полето Адрес на връзката въведете или поставете уеб адреса на уеб сайта местоназначение.

  Забележка: За да се уверите, че връзката работи правилно, изберете Проверка на връзката.

 5. Когато приключите, изберете OK.

Добавяне на алтернативен текст към изображения и мултимедия

Когато добавяте визуални обекти в своя блог, като напр. изображения, можете да използвате алтернативен текст, който обяснява изображението. Форматирайте таблиците, така че да могат да се интерпретират правилно от екранните четци. Добавяйте скрити субтитри за видео клиповете и транскрипции за видео и аудио обектите. За да научите как, вижте Добавяне на достъпни картини и мултимедия в сайт на SharePoint.

Как да направите таблиците по-лесни за навигиране

За да направите таблиците по-лесни за навигиране, придържайте се към прости таблици (без обединени или разделени клетки). Освен това важно е да използвате стил на заглавен ред и да добавите заглавия на колоните.

 1. В режим Редактиране за вашата публикация в блог или страница, в полето Основен текст поставете фокуса там, където искате да добавите таблица.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Таблици щракнете върху Таблица и след това върху Вмъкване на таблица.

 3. В диалоговия прозорец Вмъкване на таблица въведете броя на колоните и броя на редовете в двете текстови полета. С клавиша Tab отидете до бутона OK и натиснете Enter. Таблицата се появява в полето Основен текст.

 4. В раздела Проектиране, в групата Опции за стил на таблица изберете квадратчето за отметка Заглавен ред и ако е налично, квадратчето Първа колона, за да посочите заглавен ред.

 5. Добавете етикети към всяко заглавие на колона.

 6. Добавете кратко описание на таблицата като надпис в раздела Оформление на таблица, в групата Свойства въведете описание в текстовото поле Резюме.

 7. В раздела Оформление на таблица отидете в групата Ширина и височина и въведете стойностите в проценти в полетата Ширина на колона и Височина на ред. Въведете знака за процент (%) след всяка стойност.

  Забележка: Когато оразмеряване ширините на колоните и височините на редове, използвайте пропорционален размер с проценти вместо пиксели или стойности в пунктове. Това гарантира, че вашата таблица се мащабира правилно, независимо от устройството или нивото на мащабиране на потребителя.

 8. Можете също да добавите стойностите в процент в полетата Ширина на таблица и Височина на таблица.

Добавяне на надписи за аудио и видео

Всяко видео, което добавяте към вашия блог, трябва да включва скрити надписи. Скритите надписи са от съществено значение за потребителите с намален слух. Скритите надписи могат да помогнат на хора, на които езикът на видеото не е роден, както и на потребители с различни аудио-визуални стилове на учене, да обработват гласова информация. Аудиоклиповете, които добавяте към вашия блог, трябва да включват транскрипция за потребители с намален слух. Както аудиоклиповете, така и видеоклиповете трябва да са идентифицирани с алтернативен текст.

 1. В режим Редактиране за вашата публикация в блог или страница, в полето Основен текст поставете фокуса там, където искате да добавите видео.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Мултимедия изберете Видео и аудио и след това изберете От компютър, Вграждане, От SharePoint или От адрес.

 3. Следвайте подканите, за да намерите, изберете и вмъкнете видеото или аудиото в блога си.

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×