Направете своите електронни таблици на Excel достъпни

Направете своите електронни таблици на Excel достъпни

Тази тема ви дава подробни инструкции, за да направите достъпни вашите електронни таблици на Excel за хора с увреждания.

Електронна таблица на Excel, която включва отчет за приходите и разходите и стълбовидна диаграма

Хората, които са незрящи или с намалено зрение, могат да разберат вашите данни много по-лесно, ако създавате вашите работни книги и диаграми на Excel, отчитайки достъпността.

Windows: Най-добри практики за създаване на достъпни електронни таблици на Excel

Таблицата по-долу включва основните най-добри практики за създаване на електронни таблици на Excel, които са достъпни за хора с увреждания.

Какво да се поправи

Как да го намерите

Защо да се поправи

Как да се поправи

Включване на алтернативен текст към всички визуални контроли и таблици.

Визуалното съдържание включва картини, графични колекции, SmartArt графики, фигури, групи, диаграми, вградени обекти, ръкопис и видеоклипове.

За да намерите всички екземпляри на липсващ алтернативен текст в електронната таблица, използвайте програмата за проверка на достъпността.

Алтернативният текст помага на хората, които не могат да виждат екрана, да разберат това, което е важно в изображенията и други визуализации.

Избягвайте да използвате текст в изображения като единствен метод за предаване на важна информация. Ако се налага да използвате изображение, съдържащо текст, повторете този текст и в документа. В алтернативния текст накратко обяснете изображението и упоменете съществуването на текста и неговото предназначение.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавяне на алтернативен текст към графики SmartArt

Добавяне на алтернативен текст към фигури

Добавяне на алтернативен текст към обобщени диаграми

Добавяне на алтернативен текст към таблици

Добавете разбираем текст за хипервръзката и екранни пояснения.

За да определите дали текстът на хипервръзката има смисъл като самостоятелна информация и дали дава на читателите точна информация за целта на местоназначението, визуално прегледайте работната книга.

Хората, които използват екранни четци, понякога сканират списък от връзки. Връзките трябва да предават ясна и точна информация за местоназначението. Например вместо да слагате връзка с надпис Щракнете тук, включете пълното заглавие на страницата местоназначение.

Съвет : Можете също да добавяте екранни пояснения, които се показват, когато застанете с курсора над клетка, която включва хипервръзка.

Добавяне на текст за хипервръзка и екранни пояснения

Дайте уникални имена на всички раздели на листове и премахнете празните листове.

За да разберете дали всички листове, които имат съдържание в една работна книга, са с описателни имена и дали няма празни листове, използвайте Програма за проверка на достъпността.

Екранните четци прочитат имената на листовете, които предоставят информация за това, което се намира в работния лист, като улесняват разбирането на съдържанието на работната книга и придвижването из него.

Преименуване на раздели на листове

Изтриване на раздели на листове

Използвайте проста структура на таблица и задайте информацията в заглавките на колоните.

За да се гарантира, че таблиците не съдържат разделени клетки, обединени клетки, вложени таблици или напълно празни редове или колони, използвайте програмата за проверка на достъпността.

Екранните четци следят позицията си в таблицата чрез броене на клетките. Ако таблица е вложена в друга такава или ако клетка е слята или разделена, екранният четец губи бройката и не може да предостави полезна информация от тук нататък. Празните клетки в таблица може да заблудят някого, който използва екранен четец, че няма нищо повече в таблицата.

Екранните четци също използват информацията в заглавката за идентифициране на редове и колони.

Добавяне на заглавки към нова таблица

Използване на заглавките в съществуваща таблица

Добавяне на алтернативен текст към изображения и таблици

Следващите процедури описват как да добавите алтернативен текст към изображения и таблици във вашите електронни таблици на Excel.

Забележка : Препоръчваме да поставяте текст само в полето "Описание" и да оставяте заглавието празно. Това ще предостави най-добрите възможности за работа с повечето основни екранни четци, включително с "Разказвач". За аудио- и видеосъдържание, като допълнение към алтернативния текст, се включват скрити надписи за хора, които са глухи или имат ограничени слухови възможности.

Добавяне на алтернативен текст към изображения.

Добавете алтернативен текст към изображения, като например картини, графична колекция и екранни снимки, така че екранните четци да могат да прочетат текста, за да опишат изображението на потребителите, които не могат да го видят.

 1. Щракнете с десния бутон върху изображението.

 2. Изберете Форматиране на картина > Размер и свойства.

 3. Изберете Алтернативен текст.

 4. Въведете описание и заглавие.

  Съвет : Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Екранна снимка на областта за алтернативен текст на екрана "Форматиране на картина", описваща избраното изображение

Добавяне на алтернативен текст към графики SmartArt

 1. Щракнете с десния бутон върху графиката SmartArt.

 2. Изберете Форматиране на фигура > Опции за фигурата > Размер и свойства.

 3. Изберете Алтернативен текст.

 4. Въведете описание и заглавие.

  Съвет : Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Екранна снимка на областта за алтернативен текст на екрана "Форматиране на фигура", описваща избраната графика SmartArt

Добавяне на алтернативен текст към фигури

Добавяне на алтернативен текст към фигури, включително фигури в SmartArt графика.

 1. Щракнете с десния бутон върху фигура.

 2. Изберете Форматиране на фигура > Опции за фигурата > Размер и свойства.

 3. Изберете Алтернативен текст.

 4. Въведете описание и заглавие.

  Съвет : Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Екранна снимка на областта за алтернативен текст на екрана "Форматиране на фигура", описваща избраната фигура

Добавяне на алтернативен текст към обобщени диаграми

 1. Щракнете с десния бутон върху обобщена диаграма.

 2. Изберете Форматиране на област за диаграма > Опции за диаграмата > Размер и свойства.

 3. Изберете Алтернативен текст.

 4. Въведете описание и заглавие.

  Съвет : Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Екранна снимка на областта "Алтернативен текст" на екрана "Форматиране на област за диаграма", описваща избраната обобщена диаграма

Добавяне на алтернативен текст към таблици

 1. Щракнете с десния бутон върху таблица.

 2. Изберете Таблица > Алтернативен текст.

 3. Въведете описание и заглавие.

  Съвет : Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Екранна снимка на диалоговия прозорец за алтернативен текст

Създаване на хипервръзки, таблици и раздели на листове, които са достъпни

Следващите процедури описват как да създавате хипервръзки, таблици и раздели на листове във вашите електронни таблици на Excel, които да са достъпни.

Добавяне на текст за хипервръзка и екранни пояснения

 1. Щракнете с десния бутон върху клетка.

 2. Изберете Хипервръзка.

 3. В полето Текст за показване въведете текста на хипервръзката.

 4. В полето Адрес въведете адреса на местоназначението за хипервръзката.

 5. Изберете бутона Екранно пояснение и в полето Текст на екранното пояснение въведете екранно пояснение.

Съвет : Ако заглавието на страницата местоназначение на хипервръзката дава точно обобщение на това, което е на страницата, използвайте го за текст на хипервръзката. Например този текст на хипервръзка отговаря на заглавието на страницата местоназначение: Шаблони и теми за Office Online.

Екранна снимка на диалоговия прозорец "Вмъкване на хипервръзка"

Използване на заглавките в съществуваща таблица

Задайте заглавен ред в блок от клетки, маркиран като таблица.

 1. Поставете курсора някъде в таблицата.

 2. В раздела Инструменти за таблици – Проектиране, в групата Опции за стил на таблица изберете квадратчето за отметка Заглавен ред.

 3. Въведете заглавията на колоните.

Екранна снимка на групата "Опции за стилове на таблица" с избрани квадратчета за отметка

Добавяне на заглавки към нова таблица

Задайте заглавен ред в нов блок от клетки, който маркирате като таблица.

 1. Изберете клетките, които искате да включите в таблицата.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Таблици изберете Таблица.

 3. Изберете квадратчето за отметка Моята таблица има заглавки.

 4. Изберете OK.
  Excel създава заглавен ред с имената по подразбиране Колона1, Колона2 и т.н.

 5. Въведете нови, описателни имена за всяка колона в таблицата.

Екранна снимка на диалоговия прозорец за създаване на таблица с избрано квадратче за отметка "Моята таблица има заглавки"

Преименуване на раздели на листове

 1. Щракнете с десния бутон върху раздел на лист и изберете Преименуване.

 2. Въведете кратко, уникално име за листа.

Екранна снимка на елемент от менюто "Преименуване"

Изтриване на раздели на листове

 1. Щракнете с десния бутон върху раздел за лист.

 2. Изберете Изтрий.

Екранна снимка на елемент от менюто "Изтриване"

Вж. също

Android: Най-добри практики за създаване на достъпни електронни таблици на Excel

Таблицата по-долу включва основните най-добри практики за създаване на електронни таблици на Excel, които са достъпни за хора с увреждания.

Какво да се поправи

Защо да се поправи

Как да се поправи

Включване на алтернативен текст към всички визуални контроли и таблици.

Визуалното съдържание включва картини, графични колекции, SmartArt графики, фигури, групи, диаграми, вградени обекти, ръкопис и видеоклипове.

Алтернативният текст помага на хората, които не могат да виждат екрана, да разберат това, което е важно, в изображенията и други визуализации.

Избягвайте да използвате текст в изображения като единствен метод за предаване на важна информация. Ако се налага да използвате изображение, съдържащо текст, повторете този текст и в документа. В алтернативния текст накратко обяснете изображението и упоменете съществуването на текста и неговото предназначение.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавяне на алтернативен текст към фигури

Добавяне на алтернативен текст към диаграми

Дайте уникални имена на всички раздели на листове.

Екранните четци прочитат имената на листовете, които предоставят информация за това, което се намира в работния лист, като улесняват разбирането на съдържанието на работната книга и придвижването из него.

Преименуване на раздели на листове

Използвайте проста структура на таблица и задайте информацията в заглавките на колоните.

Екранните четци следят позицията си в таблицата чрез броене на клетките. Ако таблица е вложена в друга такава или ако клетка е слята или разделена, екранният четец губи бройката и не може да предостави полезна информация от тук нататък. Празните клетки в таблица може да заблудят някого, който използва екранен четец, че няма нищо повече в таблицата.

Екранните четци също използват информацията в заглавката за идентифициране на редове и колони.

Добавяне на заглавки към нови таблици

Използване на заглавките в съществуващи таблици

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Следващите процедури описват как да добавите алтернативен текст към изображения във вашите електронни таблици на Excel.

Забележка : За аудио- и видеосъдържание, като допълнение към алтернативния текст, се включват скрити надписи за хора, които са глухи или имат ограничени слухови възможности.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавете алтернативен текст към изображения, като например картини, графична колекция и екранни снимки, така че екранните четци да могат да прочетат текста, за да опишат изображението на потребителите, които не могат да го видят.

 1. Изберете изображение.

 2. За да отворите раздела Картина, в долната част на екрана, в края на лентата с инструменти докоснете стрелката нагоре.

 3. Превъртете надолу до командата Алтернативен текст и я докоснете.

 4. Въведете описание и заглавие. Промените ви се записват автоматично

  Съвет : Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Команда "Алтернативен текст" в раздела "Картина"

Добавяне на алтернативен текст към фигури

Добавяне на алтернативен текст към фигури, включително фигури в SmartArt графика.

 1. Изберете фигура.

 2. За да отворите раздела Фигура, в долната част на екрана, в края на лентата с инструменти докоснете стрелката нагоре.

 3. Превъртете надолу до командата Алтернативен текст и я докоснете.

 4. Въведете описание и заглавие. Промените ви се записват автоматично

  Съвет : Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Команда "Алтернативен текст" в раздела "Фигура"

Добавяне на алтернативен текст към диаграми

 1. Изберете диаграма.

 2. За да отворите раздела Диаграма, в дъното на екрана, в края на лентата с инструменти докоснете стрелката нагоре.

 3. Превъртете надолу до командата Алтернативен текст и я докоснете.

 4. Въведете описание и заглавие. Промените ви се записват автоматично

  Съвет : Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Команда "Алтернативен текст" в раздела "Диаграма"

Създаване на таблици и раздели на листове, които са достъпни

Следващите процедури описват как да създавате таблици и раздели на листове във вашите електронни таблици на Excel, които да са достъпни.

Използване на заглавките в съществуващи таблици

Задайте заглавен ред в блок от клетки, маркиран като таблица.

 1. Поставете курсора някъде в таблицата.

 2. За да отворите раздела Таблица, в долната част на екрана, в края на лентата с инструменти докоснете стрелката надолу.

 3. За да изберете опцията Заглавен ред, докоснете я.

  Съвет : Когато е избрана, опцията е сива.

 4. Въведете заглавията на колоните в таблицата си.

Разделът "Таблица" с избран "Заглавен ред"

Добавяне на заглавки към нови таблици

Задайте заглавен ред в нов блок от клетки, който маркирате като таблица.

 1. Осветете клетките, които искате да включите в таблицата.

 2. За да отворите раздела Начало, в долната част на екрана, в края на лентата с инструменти докоснете стрелката нагоре.

 3. Докоснете Начало > Вмъкване.

 4. Докоснете командата Таблица.

 5. Изберете квадратчето за отметка Таблицата има заглавки.

Таблица с избрано квадратче за отметка "Моята таблица има заглавки"

Преименуване на раздели на листове

 1. Докоснете и задръжте върху раздел на лист и изберете "Преименуване".

 2. Въведете кратко, уникално име за листа.

Избран раздел на лист, показващ командата за преименуване

Вж. също

Office Online: Най-добри практики за създаване на достъпни електронни таблици на Excel Online

Таблицата по-долу включва основните най-добри практики за създаване на електронни таблици на Excel Online, които са достъпни за хора с увреждания.

Какво да се поправи

Как да го намерите

Защо да се поправи

Как да се поправи

Включване на алтернативен текст към всички визуални контроли и таблици.

Използвайте програмата за проверка на достъпността в Excel Online, за да намерите екземплярите на липсващ алтернативен текст в електронната таблица.

Алтернативният текст помага на хората, които не могат да виждат екрана, да разберат това, което е важно в таблиците.

Избягвайте да използвате текст в таблиците като единствен метод за предаване на важна информация. В алтернативния текст накратко обяснете съдържанието на таблицата и нейното предназначение.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавяне на алтернативен текст към диаграми

Добавете смислен текст за хипервръзка.

За да определите дали текстът на хипервръзката има смисъл като самостоятелна информация и дали дава на читателите точна информация за целта на местоназначението, визуално прегледайте работната книга.

Хората, които използват екранни четци, понякога сканират списък от връзки. Връзките трябва да предават ясна и точна информация за местоназначението. Например вместо да слагате връзка с надпис Щракнете тук, включете пълното заглавие на страницата местоназначение.

Добавяне текст на хипервръзка

Дайте уникални имена на всички раздели на листове и премахнете празните листове.

Прочетете имената на разделите на листовете в работната книга и проверете дали всеки лист има съдържание.

Екранните четци прочитат имената на листовете, които предоставят информация за това, което се намира в работния лист, като улесняват разбирането на съдържанието на работната книга и придвижването из него.

Дайте на работната книга смислено име

Преименуване на раздели на листове

Изтриване на раздели на листове

Използвайте проста структура на таблица и задайте информацията в заглавките на колоните.

Използвайте програмата за проверка на достъпността в Excel Online, за да гарантирате, че таблиците не съдържат разделени клетки, обединени клетки, вложени таблици или напълно празни редове или колони.

Екранните четци следят позицията си в таблицата чрез броене на клетките. Ако таблица е вложена в друга такава или ако клетка е слята или разделена, екранният четец губи бройката и не може да предостави полезна информация от тук нататък. Празните редове и колони в таблица може да заблудят някого, който използва екранен четец, че няма нищо повече в таблицата.

Екранните четци също използват информацията в заглавката за идентифициране на редове и колони.

Използване на заглавките в таблица

Добавяне на алтернативен текст към изображения и диаграми

Следващите процедури описват как да добавите алтернативен текст към изображения и диаграми във вашите електронни таблици на Excel Online. За да добавите алтернативен текст към таблици, използвайте настолна версия на Excel.

Забележка : Препоръчваме да поставяте текст само в полето "Описание" и да оставяте заглавието празно. Това ще предостави най-добрите възможности за работа с повечето основни екранни четци, включително с "Разказвач".

Добавяне на алтернативен текст към изображения.

 1. Щракнете с десния бутон върху изображението и изберете Алтернативен текст, за да отворите диалоговия прозорец Алтернативен текст.

 2. Коригирайте текста в текстовото поле Описание.

 3. Изберете OK.

Екранна снимка на диалоговия прозорец "Алтернативен текст" с полета "Заглавие" и "Описание".

Добавяне на алтернативен текст към диаграми

 1. Щракнете с десния бутон върху диаграмата и изберете Алтернативен текст, за да отворите диалоговия прозорец Алтернативен текст.

 2. Добавете текст в текстовото поле Описание.

 3. Изберете OK.

Създаване на хипервръзки, таблици и раздели на листове, които са достъпни

Следващите процедури описват как да създавате хипервръзки, таблици и раздели на листове във вашите електронни таблици на Excel Online, които да са достъпни.

Добавяне текст на хипервръзка

 1. Щракнете с десния бутон върху клетка.

 2. Изберете Хипервръзка.

 3. В Текст за показване въведете текста, върху който хората ще щракват. След това, в зависимост от типа на връзката, която искате да използвате, направете едно от следните неща:

  • В URL адрес въведете или поставете адреса.

  • В Място в този документ въведете местоположението на клетката, към която искате да създадете връзка. Например A6.

  • В Имейл адрес въведете имейл адреса във формат ime@example.com.

 4. Щракнете върху OK.

Съвет : Ако заглавието на страницата местоназначение на хипервръзката дава точно обобщение на това, което е на страницата, използвайте го за текст на хипервръзката. Например този текст на хипервръзка отговаря на заглавието на страницата местоназначение: Шаблони и теми за Office Online.

Екранна снимка показва диалоговия прозорец "Вмъкване на хипервръзка", където можете да въведете информация за текста за показване и URL адреса, да зададете място в документа или имейл адрес.

Използване на заглавките в таблица

 1. Изберете клетките, които искате да включите в таблицата.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Таблици изберете Таблица.

 3. Изберете квадратчето за отметка Моята таблица има заглавки.

 4. Изберете OK.
  Excel Online създава заглавен ред с имената по подразбиране Колона1, Колона2 и т.н.

 5. Въведете нови, описателни имена за всяка колона в таблицата.

Забележка : Използвайте същите стъпки, за да добавите заглавка към клетки в съществуваща таблица.

Екранна снимка показва диалоговия прозорец за създаване на таблица с отметка в квадратчето за опцията, наречена "Моята таблица има заглавки".

Дайте на работната книга смислено име

 1. Изберете Файл > Запиши като.

 2. Изберете Запиши катои след това въведете име за файла. Създайте име, което дава представа какъв вид данни съдържа файлът. Ако е възможно, включете датата като част от името.

 3. (Незадължително) Изберете квадратчето за отметка Замести съществуващия файл.

 4. Изберете OK.

Забележка : Ако искате да преименувате файл, изберете Преименуване, въведете име за файла и изберете OK.

Екранна снимка показва диалоговия прозорец "Запиши като", където можете да въведете име за файла и да заместите съществуващия файл.

Преименуване на раздели на листове

 1. Щракнете с десния бутон върху раздел на лист и изберете Преименуване.

 2. Въведете кратко уникално име за раздела, което е описателно за съдържанието му.

 3. Изберете OK.

Екранна снимка показва менюто, което се показва след щракване с десния бутон върху раздел на лист, с опции за вмъкване, изтриване, преименуване, пренареждане, скриване или показване на листа.

Изтриване на раздели на листове

 1. Щракнете с десния бутон върху раздел за лист.

 2. Изберете Изтрий.

 3. Изберете OK.

Използване на програмата за проверка на достъпността в Excel Online

 1. Изберете раздела Преглед.

 2. Изберете Програма за проверка на достъпността.

 3. Прегледайте резултатите в програмата за проверка на достъпността. Резултатите се категоризират според сериозността на открития проблем, както следва:

  • Грешки. Включват съдържание, което е много трудно или невъзможно за разбиране от хора с увреждания.

  • Предупреждения. Съдържанието е трудно за разбиране от хора с увреждания.

  • Съвети. Съветите ви информират, че въпреки че хората с увреждания могат да разберат съдържанието, то може да е по-добре организирано или представено, за да се подобри възприемането му.

 4. Коригиране на проблемите

Забележка : Програмата за проверка на достъпността проверява вашия документ за всички проблеми, които могат да бъдат коригирани в браузъра. За пълна проверка отворете документа в настолното приложение и използвайте настолната програма за проверка на достъпността за Windows или Mac.

Екранна снимка показва раздела "Преглед" с курсор, сочещ опцията "Програма за проверка на достъпността"

Вж. също

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×