Направете своите документи на Word достъпни за хора с увреждания

Направете своите документи на Word достъпни за хора с увреждания

Тази тема ви дава инструкции стъпка по стъпка, за да направите така, че вашите Word документи достъпни за хора с увреждания.

Листовка за събитие, обявяваща тиймбилдинг на изследователския екип на 9 юни. Изображението включва снимка и адреса на мястото на конференцията.

Word има вградени много функции, които помагат на хората с различни възможности за четене и съставяне на документи. Word предлага и програмата за проверка на достъпността, която открива елементи, които могат да причинят проблеми за хора с увреждания.

За да научите повече за това как работи програмата за проверка за достъпността, вижте Правила за програмата за проверка за достъпността.

Windows: Най-добри практики за създаване на достъпни документи на Word

Таблицата по-долу включва основните най-добри практики за създаване на документи на Word, които са достъпни за хора с увреждания.

Какво да се поправи

Как да го намерите

Защо да се поправи

Как да се поправи

Включете алтернативен текст към всички визуализации.

Визуалното съдържание включва картини, графики SmartArt, фигури, групи, диаграми, вградени обекти, ръкопис и видеоклипове.

За да намерите липсващия алтернативен текст, използвайте програмата за проверка на достъпността.

Алтернативният текст помага на хората, които не могат да виждат екрана, да разберат това, което е важно в изображенията и други визуализации.

Избягвайте да използвате текст в изображения като единствен метод за предаване на важна информация. Ако се налага да използвате изображение, съдържащо текст, повторете този текст и в документа. В алтернативния текст накратко обяснете изображението и упоменете съществуването на текста и неговото предназначение.

Добавяне на алтернативен текст към визуални обекти в Office 365

Добавяне на алтернативен текст към визуални обекти в Office 2019

Добавяне на алтернативен текст към визуални обекти в Office 2016

Добавете разбираем текст за хипервръзката и екранни пояснения.

За да определите дали текстът на хипервръзката има смисъл като самостоятелна информация и дали дава на читателите точна информация за целта на местоназначението, визуално прегледайте документа.

Хората, които използват екранни четци, понякога сканират списък от връзки. Връзките трябва да предават ясна и точна информация за местоназначението. Например вместо да слагате връзка с надпис Щракнете тук, включете пълното заглавие на страницата местоназначение.

Съвет: Можете също да добавяте екранни пояснения, които се показват, когато застанете с курсора над текста или изображенията, които включват хипервръзка.

Добавяне на текст за хипервръзка и екранни пояснения

Уверете се, че цветът не е единственият начин за предаване на информация.

За да намерите екземпляри на кодиране с цвят, визуално прегледайте документа.

Хората, които са незрящи, с намалено зрение или далтонисти, може да не разберат значението, предавано с определени цветове.

Използване на достъпен текстов формат

Използвайте достатъчен контраст за текста и фоновите цветове.

За да намерите недостатъчен цветови контраст, използвайте програмата за проверкана достъпността.

Можете също да потърсите текст в документа, който е труден за четене или за различаване от фона.

Ако документът ви има висока степен на контраст между текста и фона, повече хора ще могат да виждат и използват съдържанието.

Използване на достъпен цвят за текста

Използвайте вградените заглавия и стилове.

За да проверите дали редът на заглавията е логически, визуално сканиране на съдържанието на вашия документ.

Можете също да щракнете върху всяко заглавие и да приложите вграден стил за заглавие към него.

За да се запази редът за обхождане с табулация и да се улеснят екранните четци да прочетат документите ви, използвайте логически ред на заглавията и вградените инструменти за форматиране в Word.

Например организирайте заглавията в определен логически ред. Използвайте "Заглавие 1", "Заглавие 2" и след това "Заглавие 3", а не "Заглавие 3", "Заглавие 1" и след това "Заглавие 2". И организирайте информацията във вашия документ на малки части. В идеалния случай всяко заглавие ще включва само няколко абзаца.

Прилагане на вградени заглавни стилове

Използване на списъци с водещи символи

Използване на подредени списъци

Използвайте проста структура на таблица и задайте информацията в заглавките на колоните.

За да се гарантира, че таблиците не съдържат разделящи клетки, обединени клетки или вложени таблици, използвайте програмата за проверкана достъпността.

Можете също да сканирате визуално таблиците си, за да проверите дали няма напълно празни редове или колони.

Екранните четци следят позицията си в таблицата чрез броене на клетките. Ако таблица е вложена в друга такава или ако клетка е слята или разделена, екранният четец губи бройката и не може да предостави полезна информация от тук нататък. Празните клетки в таблица може да заблудят някого, който използва екранен четец, че няма нищо повече в таблицата.

Екранните четци също използват информацията в заглавката за идентифициране на редове и колони.

Използване на заглавки на таблица

Добавяне на алтернативен текст към визуални обекти в Office 365

Следващите процедури описват как да добавите алтернативен текст към визуални обекти във вашите документи на Word в Office 365:

Забележка: За аудио- и видеосъдържание, като допълнение към алтернативния текст, се включват скрити надписи за хора, които са глухи или имат ограничени слухови възможности.

Съвет: За да напишете добър алтернативен текст, трябва да предадете съдържанието и предназначението на изображението по кратък и недвусмислен начин. Алтернативният текст не трябва да е по-дълъг от кратко изречение или две – в повечето случаи и няколко добре подбрани думи ще свършат работа. Не повтаряйте околното текстово съдържание като алтернативен текст и не използвайте фрази, свързани с изображения, като например "изображение на" или "графика на".

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Можете да добавите алтернативен текст към изображения, като например картини, екранни снимки, икони, видеоклипове и 3D модели, така че екранните четци да могат да прочетат текста, за да опишат изображението на потребителите, които не могат да видят изображението.

 1. Направете едно от следните неща:

  • Изберете изображение и натиснете бутона " алтернативен текст " в раздела " форматиране на лентата".

  • Щракнете с десния бутон върху изображение и изберете Редактиране на алтернативен текст.

  Меню за редактиране на алтернативен текст на Word Win32 за изображения

  Екранът Алтернативен текст се отваря от дясната страна на тялото на документа.

 2. Въведете 1 – 2 изречения, за да опишете изображението и контекста му на някого, който не може да го види.

  Изображение на бутон

  Съвет: За да проверите и коригирате дума, която сте въвели, просто щракнете с десния бутон върху думата и изберете от предложените алтернативи.

  Съвет: Можете също да изберете генериране на описание за мен , за да имате интелигентните услуги на Microsoft, които са базирани на облак, създайте описание вместо вас. Това отнема момент, в който виждате резултата в полето за въвеждане на текст. Не забравяйте да изтриете всички коментари, които Word добавени там, например "описание, генерирано с висока надеждност."

Добавяне на алтернативен текст към фигури или графики SmartArt

 1. Направете едно от следните неща:

  • Изберете фигура или графика SmartArt и натиснете бутона алтернативен текст в раздела форматиране на лентата.

  • Щракнете с десния бутон върху фигура или графика SmartArt и изберете Редактиране на алтернативен текст.

  Меню за редактиране на алтернативен текст на Word Win32 за фигури

  Екранът Алтернативен текст се отваря от дясната страна на тялото на документа.

  Съвет: Трябва да щракнете с десния бутон някъде вътре в рамката, която е около цялата фигура или графика SmartArt, а не вътре в някоя от нейните части.

 2. Въведете 1 – 2 изречения, за да опишете фигурата или графиката SmartArt и контекста на някого, който не може да я види.

  Изображение на бутон

  Съвет: За да проверите и коригирате дума, която сте въвели, просто щракнете с десния бутон върху думата и изберете от предложените алтернативи.

Добавяне на алтернативен текст към диаграми

 1. Направете едно от следните неща:

  • Изберете диаграма и натиснете бутона алтернативен текст в раздела форматиране на лентата.

  • Щракнете с десния бутон върху диаграма и изберете Редактиране на алтернативен текст.

  Меню за редактиране на алтернативен текст на Word Win32 за диаграми

  Екранът Алтернативен текст се отваря от дясната страна на тялото на документа.

  Съвет: Трябва да щракнете с десния бутон някъде вътре в рамката, която е около цялата диаграма, а не вътре в някоя от нейните части.

 2. Въведете 1 – 2 изречения, за да опишете диаграмата и контекста на някого, който не може да я види.

  Изображение на бутон

  Съвет: За да проверите и коригирате дума, която сте въвели, просто щракнете с десния бутон върху думата и изберете от предложените алтернативи.

Направете визуализациите декоративни

Декоративните обекти добавят визуален интерес, но не са информативни (например стилистични граници). Хора, които използват екранни четци, ще чуят това е декоративно, така че те да знаят, че липсват важни данни.

 1. Щракнете с десния бутон върху Визуализация.

 2. Изберете Редактиране на алтернативен текст. Екранът Алтернативен текст се отваря от дясната страна на тялото на документа.

 3. Изберете квадратчето за отметка Маркирай като декоративен . Полето за въвеждане на текст става сиво.

  Екран за алтернативен текст на Word Win32 за декоративни елементи

Съвет: Ако експортирате документа си като PDF файл, всички визуализации, които сте маркирали като декоративни, се запазват, като ги маркирате като артефакти.

Добавяне на алтернативен текст към визуални обекти в Office 2019

Следващите процедури описват как да добавите алтернативен текст към визуални обекти във вашите документи на Word в Office 2019:

Забележка: За аудио- и видеосъдържание, като допълнение към алтернативния текст, се включват скрити надписи за хора, които са глухи или имат ограничени слухови възможности.

Съвет: За да напишете добър алтернативен текст, трябва да предадете съдържанието и предназначението на изображението по кратък и недвусмислен начин. Алтернативният текст не трябва да е по-дълъг от кратко изречение или две – в повечето случаи и няколко добре подбрани думи ще свършат работа. Не повтаряйте околното текстово съдържание като алтернативен текст и не използвайте фрази, свързани с изображения, като например "изображение на" или "графика на".

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Можете да добавите алтернативен текст към изображения, като например картини, екранни снимки, икони, видеоклипове и 3D модели, така че екранните четци да могат да прочетат текста, за да опишат изображението на потребителите, които не могат да видят изображението.

 1. Направете едно от следните неща:

  • Изберете изображение и натиснете бутона " алтернативен текст " в раздела " форматиране на лентата".

  • Щракнете с десния бутон върху изображение и изберете Редактиране на алтернативен текст.

  Меню за редактиране на алтернативен текст на Word Win32 за изображения

  Екранът Алтернативен текст се отваря от дясната страна на тялото на документа.

 2. Въведете 1 – 2 изречения, за да опишете изображението и контекста му на някого, който не може да го види.

  Изображение на бутон

  Съвет: За да проверите и коригирате дума, която сте въвели, просто щракнете с десния бутон върху думата и изберете от предложените алтернативи.

  Съвет: Можете също да изберете генериране на описание за мен , за да имате интелигентните услуги на Microsoft, които са базирани на облак, създайте описание вместо вас. Това отнема момент, в който виждате резултата в полето за въвеждане на текст. Не забравяйте да изтриете всички коментари, които Word добавени там, например "описание, генерирано с висока надеждност."

Добавяне на алтернативен текст към фигури или графики SmartArt

 1. Направете едно от следните неща:

  • Изберете фигура или графика SmartArt и натиснете бутона алтернативен текст в раздела форматиране на лентата.

  • Щракнете с десния бутон върху фигура или графика SmartArt и изберете Редактиране на алтернативен текст.

  Меню за редактиране на алтернативен текст на Word Win32 за фигури

  Екранът Алтернативен текст се отваря от дясната страна на тялото на документа.

  Съвет: Трябва да щракнете с десния бутон някъде вътре в рамката, която е около цялата фигура или графика SmartArt, а не вътре в някоя от нейните части.

 2. Въведете 1 – 2 изречения, за да опишете фигурата или графиката SmartArt и контекста на някого, който не може да я види.

  Изображение на бутон

  Съвет: За да проверите и коригирате дума, която сте въвели, просто щракнете с десния бутон върху думата и изберете от предложените алтернативи.

Добавяне на алтернативен текст към диаграми

 1. Направете едно от следните неща:

  • Изберете диаграма и натиснете бутона алтернативен текст в раздела форматиране на лентата.

  • Щракнете с десния бутон върху диаграма и изберете Редактиране на алтернативен текст.

  Меню за редактиране на алтернативен текст на Word Win32 за диаграми

  Екранът Алтернативен текст се отваря от дясната страна на тялото на документа.

  Съвет: Трябва да щракнете с десния бутон някъде вътре в рамката, която е около цялата диаграма, а не вътре в някоя от нейните части.

 2. Въведете 1 – 2 изречения, за да опишете диаграмата и контекста на някого, който не може да я види.

  Изображение на бутон

  Съвет: За да проверите и коригирате дума, която сте въвели, просто щракнете с десния бутон върху думата и изберете от предложените алтернативи.

Направете визуализациите декоративни

Декоративните обекти добавят визуален интерес, но не са информативни (например стилистични граници). Хора, които използват екранни четци, ще чуят това е декоративно, така че те да знаят, че липсват важни данни.

 1. Щракнете с десния бутон върху Визуализация.

 2. Изберете Редактиране на алтернативен текст. Екранът Алтернативен текст се отваря от дясната страна на тялото на документа.

 3. Изберете квадратчето за отметка Маркирай като декоративен . Полето за въвеждане на текст става сиво.

  Екран за алтернативен текст на Word Win32 за декоративни елементи

Съвет: Ако експортирате документа си като PDF файл, всички визуализации, които сте маркирали като декоративни, се запазват, като ги маркирате като артефакти.

Добавяне на алтернативен текст към визуални обекти в Office 2016

Следващите процедури описват как да добавите алтернативен текст към визуални обекти във вашите документи на Word в Office 2016:

Забележка: Препоръчваме да поставяте текст само в полето "Описание" и да оставяте заглавието празно. Това ще предостави най-добрите възможности за работа с повечето основни екранни четци, включително с "Разказвач". За аудио- и видеосъдържание, като допълнение към алтернативния текст, се включват скрити надписи за хора, които са глухи или имат ограничени слухови възможности.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавете алтернативен текст към изображения, като например картини и екранни снимки, така че екранните четци да могат да прочетат текста, за да опишат изображението на потребителите, които не могат да го видят.

 1. Щракнете с десния бутон върху изображението.

 2. Изберете Форматиране на картина > Оформление и свойства.

 3. Изберете Алтернативен текст.

 4. Въведете описание и заглавие.

  Съвет: Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Екранна снимка на областта за алтернативен текст на екрана "Форматиране на картина", описваща избраното изображение

Добавяне на алтернативен текст към графики SmartArt

 1. Щракнете с десния бутон върху графиката SmartArt.

 2. Изберете Форматиране на обект > Опции за фигурата > Оформление и свойства.

 3. Изберете Алтернативен текст.

 4. Въведете описание и заглавие.

  Съвет: Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Област за алтернативен текст на екрана "Форматиране на фигура", описваща избраната графика SmartArt

Добавяне на алтернативен текст към фигури

Добавяне на алтернативен текст към фигури, включително фигури в SmartArt графика.

 1. Щракнете с десния бутон върху фигура и после изберете Форматиране на фигура.

 2. В десния екран изберете Оформление и свойства и след това изберете Алтернативен текст.

 3. Въведете описание и заглавие.

  Съвет: Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Екранна снимка на областта за алтернативен текст на екрана "Форматиране на фигура", описваща избраната фигура

Добавяне на алтернативен текст към диаграми

 1. Щракнете с десния бутон върху диаграма.

 2. Изберете Форматиране на област за диаграма > Опции за диаграмата > Оформление и свойства.

 3. Изберете Алтернативен текст.

 4. Въведете описание и заглавие.

  Съвет: Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Екранна снимка на областта "Алтернативен текст" на екрана "Форматиране на област за диаграма", описваща избраната диаграма

Създаване на хипервръзки, текст и таблици, които са достъпни

Следващите процедури описват как да създавате хипервръзки, текст и таблици във вашите документи на Word, които да са достъпни.

Добавяне на текст за хипервръзка и екранни пояснения

 1. Изберете текста, към който искате да добавите хипервръзката, и след това щракнете с десния бутон.

 2. Изберете Връзка. Избраният от вас текст се показва в полето Текст за показване. Това е текстът на хипервръзката.

 3. Ако е необходимо, променете текста на хипервръзката.

 4. В полето Адрес въведете адреса на местоназначението за хипервръзката.

 5. Изберете бутона Екранно пояснение и в полето Текст на екранното пояснение въведете екранно пояснение.

  Съвет: Ако заглавието на страницата местоназначение на хипервръзката дава точно обобщение на това, което е на страницата, използвайте го за текст на хипервръзката. Например този текст на хипервръзка отговаря на заглавието на страницата местоназначение: Шаблони и теми за Office Online.

Екранна снимка на диалоговия прозорец "Вмъкване на хипервръзка" и диалоговия прозорец за текст на екранното пояснение

Прилагане на вградени заглавни стилове

 1. Изберете текста на заглавието.

 2. В раздела Начало, в групата Стилове изберете стил на заглавие, напр. Заглавие 1 или Заглавие 2.

Екранна снимка на опциите за стил на заглавие

Използване на списъци с водещи символи

 1. Поставете курсора някъде във вашия документ.

 2. Изберете раздела Начало.

 3. В групата Абзац изберете бутона Водещи символи.

 4. Въведете всеки елемент с водещ символ в списъка с водещи символи.

Екранна снимка на опциите за стил с водещи символи

Използване на подредени списъци

 1. Поставете курсора някъде във вашия документ.

 2. Изберете раздела Начало.

 3. В групата Абзац изберете бутона Номериране.

 4. Въведете последователните стъпки.

Екранна снимка на опции за стил на номериране

Използване на достъпен цвят за текста

Ето някои идеи, които да имате предвид:

 • Гарантирайте, че текстът се вижда добре, като използвате настройката Автоматично за цветове на шрифта. Изберете текста и след това Начало > Цвят на шрифта > Автоматично.

  Екранна снимка на автоматичната настройка за цвят за шрифтове
 • Използвайте програмата за проверка на достъпността, за да анализирате документа и да намерите недостатъчен цветови контраст. Инструментът сега проверява документите за цвят на текста спрямо цвят на страницата, фонове на клетки на таблица, осветяване, цвят на запълване на текстово поле, оцветяване на абзац, запълвания на фигури и графики SmartArt, горни и долни колонтитули и връзки.

 • Използвайте Colour Contrast Analyzer – безплатно приложение, която анализира цвета и контраста и почти веднага показва резултатите.

Използване на достъпен текстов формат

Ето някои идеи, които да имате предвид:

 • Добавете подчертаване към текста на кодираните с цвят хипервръзки. Това може да помогне на далтонистите да разберат, че текстът е връзка дори ако не могат да видят цвета.

 • Използвайте фигури, ако се използва цвят за указване на състояние. Може например да добавите символ за отметка Зелена отметка в Excel , ако се използва зелен цвят за указване на "успех", и главна буква X Екранна снимка на червен правоъгълник с главна буква X него. , ако се използва червен цвят за указване на "неуспех".

Забележка: Тези ресурси предоставят други предложения: usability.gov и уеб достъпност за потребители с цветна слепота.

Използване на разредка на текста

Увеличете или намалете разстоянието между изречения и абзаци.

 1. Изберете вашия текст.

 2. Изберете раздела Начало.

 3. В долния десен ъгъл на групата Абзац изберете бутона Още.

  Диалоговият прозорец Абзац се отваря, показвайки раздела Отстъпи и разредка.

 4. Под Разредка изберете желаните опции за разредка.

В диалоговия прозорец "Абзац" са осветени опциите за разредка.

Използване на заглавки на таблица

 1. Поставете курсора някъде в таблицата.

 2. В раздела Инструменти за таблици – Проектиране, в групата Опции за стилове на таблица изберете квадратчето за отметка Заглавен ред.

 3. Въведете заглавията на колоните.

Екранна снимка на квадратчето за отметка "Заглавен ред"

Вж. също

Android: Най-добри практики за създаване на достъпни документи на Word

Таблицата по-долу включва основните най-добри практики за създаване на документи на Word, които са достъпни за хора с увреждания.

Какво да се поправи

Защо да се поправи

Как да се поправи

Включване на алтернативен текст към всички визуални контроли и таблици.

Визуалното съдържание включва картини, графики SmartArt, фигури, групи, диаграми, вградени обекти, ръкопис и видеоклипове.

Алтернативният текст помага на хората, които не могат да виждат екрана, да разберат това, което е важно, в изображенията и други визуализации.

Избягвайте да използвате текст в изображения като единствен метод за предаване на важна информация. Ако се налага да използвате изображение, съдържащо текст, повторете този текст и в документа. В алтернативния текст накратко обяснете изображението и упоменете съществуването на текста и неговото предназначение.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавяне на алтернативен текст към фигури

Добавяне на алтернативен текст към таблици

Добавете смислен текст за хипервръзка.

Хората, които използват екранни четци, понякога сканират списък от връзки. Връзките трябва да предават ясна и точна информация за местоназначението. Например вместо да слагате връзка с надпис Щракнете тук, включете пълното заглавие на страницата местоназначение.

Добавяне текст на хипервръзка

Уверете се, че цветът не е единственият начин за предаване на информация.

Хората, които са незрящи, с намалено зрение или далтонисти, може да не разберат значението, предавано с определени цветове.

Използване на достъпен текстов формат

Използвайте достатъчен контраст за текста и фоновите цветове.

Ако документът ви има висока степен на контраст между текста и фона, повече хора ще могат да виждат и използват съдържанието.

Използване на достъпен цвят за текста

Използвайте по-голям размер за шрифт (18 пкт или по-голям), сансерифни шрифтове и достатъчно разстояние.

Хора, които имат дислексия, описват как текст "плуване заедно" на страница (компресиране на един ред с текст в реда по-долу). Те често виждат сливане или изопачаване на текст.

За хора, които имат дислексия или имат намалено зрение, намаляват натоварването при четене. Например те могат да се възползват от познатите му шрифтове, като например Arial или Calibri. Избягвайте да използвате главни букви и прекомерен курсив или подчертаване. Включвате достатъчно разстояние между изречения и абзаци.

Използване на разредка на текста

Използвайте вградените заглавия и стилове.

За да се запази редът за обхождане с табулация и да се улеснят екранните четци да прочетат документите ви, използвайте логически ред на заглавията и вградените инструменти за форматиране в Word.

Например организирайте заглавията в определен логически ред. Използвайте "Заглавие 1", "Заглавие 2" и след това "Заглавие 3", а не "Заглавие 3", "Заглавие 1" и след това "Заглавие 2". И организирайте информацията във вашия документ на малки части. В идеалния случай всяко заглавие ще включва само няколко абзаца.

Прилагане на вградени заглавни стилове

Използване на списъци с водещи символи

Използване на подредени списъци

Използвайте проста структура на таблица и задайте информацията в заглавките на колоните.

Екранните четци следят позицията си в таблицата чрез броене на клетките. Ако таблица е вложена в друга такава или ако клетка е слята или разделена, екранният четец губи бройката и не може да предостави полезна информация от тук нататък. Празните клетки в таблица може да заблудят някого, който използва екранен четец, че няма нищо повече в таблицата.

Екранните четци също използват информацията в заглавката за идентифициране на редове и колони.

Използване на заглавки на таблица

Добавяне на алтернативен текст към изображения и таблици

Следващите процедури описват как да добавите алтернативен текст към изображения и таблици във вашите документи в Word.

Забележка: За аудио- и видеосъдържание, като допълнение към алтернативния текст, се включват скрити надписи за хора, които са глухи или имат ограничени слухови възможности.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавете алтернативен текст към изображения, като например картини и екранни снимки, така че екранните четци да могат да прочетат текста, за да опишат изображението на потребителите, които не могат да видят изображението.

 1. Изберете изображение.

 2. За да отворите раздела картина , в долната част на екрана, в десния край на лентата с инструменти докоснете бутона още Стрелка нагоре .

 3. Превъртете надолу до опцията алтернативен текст и я докоснете.

 4. Напишете описание. Промените ви се записват автоматично

  Съвет: Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Диалогов прозорец за алтернативен текст в Word за Android

Добавяне на алтернативен текст към фигури

Добавяне на алтернативен текст към фигури, включително фигури в SmartArt графика.

 1. Изберете фигура.

 2. За да отворите раздела фигура , в долната част на екрана, в десния край на лентата с инструменти докоснете бутона още Стрелка нагоре .

 3. Превъртете надолу до опцията алтернативен текст и я докоснете.

 4. Напишете описание. Промените ви се записват автоматично

  Съвет: Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Добавяне на алтернативен текст към таблици

 1. Докоснете някъде в таблицата.

 2. За да отворите раздела таблица , в долната част на екрана, в десния край на лентата с инструменти докоснете бутона още Стрелка нагоре .

 3. Превъртете надолу до опцията алтернативен текст и я докоснете.

 4. Напишете описание. Промените ви се записват автоматично

  Съвет: Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Създаване на хипервръзки, текст и таблици, които са достъпни

Следващите процедури описват как да създавате хипервръзки, текст и таблици във вашите документи на Word, които да са достъпни.

Добавяне текст на хипервръзка

 1. Изберете текста, към който искате да добавите хипервръзката.

 2. За да отворите раздела Начало , в долната част на екрана, в десния край на лентата с инструменти докоснете бутона още Стрелка нагоре .

 3. Докоснете Начало > Вмъкване.

 4. Превъртете надолу до опцията " връзка ", докоснете я и докоснете Вмъкване на връзка.

 5. Избраният от вас текст се показва в полето Текст за показване. Това е текстът на хипервръзката. Ако е необходимо, променете го.

 6. За да добавите хипервръзка, в полето Адрес въведете URL адреса.

 7. В горната част на екрана докоснете Приложи.

Съвет: Ако заглавието на страницата местоназначение на хипервръзката дава точно обобщение на това, което е на страницата, използвайте го за текст на хипервръзката. Например този текст на хипервръзка отговаря на заглавието на страницата местоназначение: Шаблони и теми за Office Online.

Команда "Връзка", показваща текст за показване и адрес

Прилагане на вградени заглавни стилове

 1. Изберете текста.

 2. За да отворите раздела Начало , в долната част на екрана, в десния край на лентата с инструменти докоснете бутона още Стрелка нагоре .

 3. Превъртете надолу до опцията стилове и след това докоснете.

 4. Докоснете стил на заглавие, като например Заглавие 1.

Меню за заглавни стилове в Word за Android

Използване на списъци с водещи символи

 1. Поставете курсора някъде във вашия документ.

 2. За да отворите раздела Начало , в долната част на екрана, в десния край на лентата с инструменти докоснете бутона още Стрелка нагоре .

 3. Превъртете надолу до опцията " водещи символи ", след което докоснете.

 4. Докоснете опцията за желания водещ символ.

 5. Въведете всеки елемент с водещ символ в списъка с водещи символи.

Меню за списъци с водещи символи в Word за Android

Използване на подредени списъци

 1. Поставете курсора някъде във вашия документ.

 2. За да отворите раздела Начало , в долната част на екрана, в десния край на лентата с инструменти докоснете бутона още Стрелка нагоре .

 3. Превъртете надолу до опцията "номериране" и след това я докоснете.

 4. Докоснете опцията за номериране, която искате.

 5. Въведете всеки елемент в номерирания списък.

Меню с подредени списъци в Word за Android

Използване на достъпен цвят за текста

Ето някои идеи, които да имате предвид:

 • Гарантирайте, че текстът се вижда добре, като използвате настройката Автоматично за цветове на шрифта. Изберете текста и след това Начало > Цвят на шрифта > Автоматично.

  Менюто за цвят на шрифта в Word за Android
 • Използвайте Colour Contrast Analyzer – безплатно приложение, която анализира цвета и контраста и почти веднага показва резултатите.

Използване на достъпен текстов формат

Ето някои идеи, които да имате предвид:

 • Добавете подчертаване към текста на кодираните с цвят хипервръзки. Това може да помогне на далтонистите да разберат, че текстът е връзка дори ако не могат да видят цвета.

 • Използвайте фигури, ако се използва цвят за указване на състояние. Може например да добавите символ за отметка Зелена отметка в Excel , ако се използва зелен цвят за указване на "успех", и главна буква X Екранна снимка на червен правоъгълник с главна буква X него. , ако се използва червен цвят за указване на "неуспех".

Забележка: Тези ресурси предоставят други предложения: usability.gov и уеб достъпност за потребители с цветна слепота.

Използване на разредка на текста

Увеличете или намалете разстоянието между изречения и абзаци.

 1. Изберете вашия текст.

 2. За да отворите раздела Начало , в долната част на екрана, в десния край на лентата с инструменти докоснете бутона още Стрелка нагоре .

 3. Превъртете надолу до опцията за Форматиране на абзац , след което докоснете.

 4. Докоснете желаната опция за разредка.

Меню за форматиране на абзац в Word за Android

Използване на заглавки на таблица

 1. Поставете курсора някъде в таблицата.

 2. За да отворите раздела таблица , в долната част на екрана, в десния край на лентата с инструменти докоснете бутона още Стрелка нагоре .

 3. Превъртете надолу до опцията Опции за стил и го докоснете.

 4. За да изберете опцията Заглавен ред, докоснете я.

  Съвет: Когато е избрана опция, тя е сива.

 5. Във вашата таблица въведете заглавието на колоната.

Меню с опции за стил на таблица в Word за Android

Вж. също

Windows за мобилни устройства: Най-добри практики за създаване на достъпни документи на Word

Таблицата по-долу включва основните най-добри практики за създаване на документи на Word, които са достъпни за хора с увреждания.

Какво да се поправи

Защо да се поправи

Как да се поправи

Добавете смислен текст за хипервръзка.

Хората, които използват екранни четци, понякога сканират списък от връзки. Връзките трябва да предават ясна и точна информация за местоназначението. Например вместо да използвате текста "щракнете тук", връзката трябва включва пълното заглавие на страницата местоназначение.

Добавяне текст на хипервръзка

Добавете алтернативен текст към графики, таблици, фигури и други визуални обекти.

Алтернативният текст помага на хората, които не могат да виждат екрана, да разберат това, което е важно, в изображенията и други визуализации, като например графики SmartArt, фигури, групи, диаграми, вградени обекти, свързани изображения, ръкописни рисунки и видеоклипове.

Избягвайте да използвате текст в изображения като единствен метод за предаване на важна информация. Ако трябва да използвате изображение, съдържащо текст, повторете този текст и в документа. В алтернативния текст накратко обяснете изображението и упоменете съществуването на текста и неговото предназначение.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавяне на алтернативен текст към фигури

Добавяне на алтернативен текст към таблици

Направете визуализациите декоративни

Уверете се, че цветът не е единственият начин за предаване на информация.

Хората, които са с намалено зрение, слепи или далтонисти, може да не разберат значението, предавано с определени цветове. Уверете се, че не използвате само цвят, за да предадете значението. Създайте текст, който дублира значението на цвета или други сензорни характеристики.

Използване на достъпен текстов формат

Използвайте достатъчен контраст за текста и фоновите цветове.

Текстът във вашия документ трябва да бъде четлив при режим на повишена четливост, за да може всеки, включително хората със зрителни увреждания, да го виждат добре.

Използване на достъпен цвят за текста

Използвайте по-голям размер за шрифт (18 пкт или по-голям), сансерифни шрифтове и достатъчно разстояние.

Хората с дислексия имат усещането, че думите на страницата се движат или текстът им се слива (слива им се ред от текста с реда отдолу). Текстът може също да се слива или изкривява по друг начин.

За да намалите натоварването при четене, можете например да:

 • Използвате познати сансерифни шрифтове, като напр. Arial или Calibri.

 • Избягвате използването само на главни букви и прекомерното подчертаване или курсив.

 • Включвате достатъчно разстояние между редовете и абзаците.

 • Подравнявате отляво абзаците, вместо да използвате двустранно подравняване. Това помага да се избегнете голямо разстояние между думите. Големите празни разстояния могат да създадат визуален ефект на бяла река, която протича през абзаца.

Използване на достъпен текстов формат

Използване на подходяща разредка на текста

Използвайте вградените заглавия и стилове.

За се запази редът за обхождане с табулация и да се улеснят екранните четци да прочетат документа ви, използвайте логически ред на заглавията и вградените инструменти за форматиране в Word.

Например организирайте заглавията в определен логически ред. Използвайте "Заглавие 1", "Заглавие 2" и след това "Заглавие 3", а не "Заглавие 3", "Заглавие 1" и след това "Заглавие 2". И организирайте информацията във вашия документ на малки части. В идеалния случай всяко заглавие ще включва само няколко абзаца.

Прилагане на вградени заглавни стилове

Използване на списъци с водещи символи

Използване на подредени списъци

Използвайте проста структура на таблица и задайте заглавките на колоните.

Екранните четци следят позицията си в таблицата чрез броене на клетките. Ако таблица е вложена в друга такава или ако клетка е слята или разделена, екранният четец губи бройката и не може да предостави полезна информация от тук нататък. Празните клетки в таблица може да заблудят някого, който използва екранен четец, че няма нищо повече в таблицата.

Екранните четци също използват информацията в заглавката за идентифициране на редове и колони.

Използване на заглавки на таблица

Добавяне на алтернативен текст към изображения и таблици

Следващите процедури описват как да добавите алтернативен текст към изображения и таблици във вашите документи в Word.

Забележка: За аудио- и видеосъдържание, като допълнение към алтернативния текст, трябва да включите скрити надписи за хора, които са глухи или имат ограничени слухови възможности.

Добавяне на алтернативен текст към изображения.

Добавете алтернативен текст към изображения, като например снимки, графики и екранни снимки, така че екранните четци да могат да прочетат описанието на изображението.

 1. Изберете изображението във вашия документ.

 2. За да отворите менюто картина , докоснете бутона още (...).

 3. В менюто Картина превъртете надолу до Алтернативен текст и докоснете.

 4. Въведете своя алтернативен текст в текстовото поле описание. Бъдете кратки, започнете с най-важната информация и имайте за цел да предадете съдържанието и функционалността на изображението. Когато сте готови, докоснете Готово.

Диалогов прозорец за алтернативен текст на Word Mobile

Добавяне на алтернативен текст към фигури

Възможно е да се използват вградени фигури, фигури в графика SmartArt и други фигури, за да се предаде визуална информация, която не може да бъде прочетена от екранни четци, освен ако не добавите алтернативен текст.

 1. Изберете фигурата в документа.

 2. За да отворите менюто фигура , докоснете бутона още (...).

 3. В менюто Фигура превъртете надолу до Алтернативен текст и докоснете.

 4. Въведете своя алтернативен текст в текстовото поле описание. Бъдете кратки, започнете с най-важната информация и имайте за цел да предадете съдържанието и функционалността на фигурата. Когато сте готови, докоснете Готово.

Добавяне на алтернативен текст към таблици

Добавете алтернативен текст към таблици, за да предоставите кратко обобщение на съдържанието на таблиците за потребители с екранни четци.

 1. Докоснете някъде в таблицата.

 2. За да отворите менюто таблица , докоснете бутона още (...).

 3. В менюто Таблица превъртете надолу до Алтернативен текст и докоснете.

 4. Въведете своя алтернативен текст в текстовото поле описание. Бъдете кратки, започнете с най-важната информация и имайте за цел да предадете кратко обобщение на съдържанието на таблицата. Когато сте готови, докоснете Готово.

Направете визуализациите декоративни

Декоративните обекти добавят визуален интерес, но не са информативни (например стилистични граници). Хора, които използват екранни четци, ще чуят това е декоративно, така че те да знаят, че липсват важни данни.

 1. Изберете визуална във вашия документ.

 2. За да отворите менюто, докоснете бутона още (...).

 3. Превъртете надолу до алтернативен текст и го докоснете.

 4. Изберете квадратчето за отметка Маркирай като декоративен . Полето за въвеждане на текст става сиво.

Създаване на хипервръзки, текст и таблици, които са достъпни

Следващите процедури описват как да създавате хипервръзки, текст и таблици във вашите документи на Word, които да са по-достъпни.

Добавяне текст на хипервръзка

Добавете описателна хипервръзка към текста си, за да уведомите потребителите какво стои зад връзката.

 1. Изберете частта от текста, към която искате да добавите хипервръзката.

 2. Превъртане на лентата с инструменти надясно, докато не намерите връзката ( Икона на бутона за свързване на Word Mobile ) и я докоснете.

 3. Избраният от вас текст се показва в полето Текст за показване. Това е текстът на хипервръзката. Можете да го промените, ако е необходимо.

  Съвет: Избягвайте използването на "щракнете тук" или подобни изрази, които не дават информация. Ако заглавието на страницата местоназначение на хипервръзката дава точно обобщение на това, което е на страницата, можете да го използвате за текст на хипервръзката. Например този текст на хипервръзка отговаря на заглавието на страницата местоназначение: Шаблони и теми за Office Online.

 4. За да добавите хипервръзка, в полето Адрес въведете URL адреса.

 5. В горния край на екрана докоснете Вмъкване.

Диалогов прозорец за текст на Word Mobile Link

Използване на достъпен текстов формат

За да подобрите форматирането на вашия текст, изберете обикновен сансерифен шрифт, използвайте по-голям размер на шрифта, подравнявайте текста отляво и избягвайте прекомерното използване на главни букви и курсив.

 1. Изберете частта от текста, която искате да форматирате.

 2. За да отворите менюто Начало , докоснете бутона още (...).

 3. В менюто Начало можете да изберете например по-голям размер на шрифта и сансерифен тип шрифт. Можете също да използвате други опции за форматиране, като например получер шрифт, за акцентиране.

Екранна снимка на менюто за форматиране на текст в Word Mobile.

Използване на достъпен цвят за текста

За да се гарантира, че текстът се вижда добре в режим на повишена четливост, използвайте настройката Автоматично за цветове на шрифта.

 1. Изберете вашия текст.

 2. За да отворите менюто Начало , докоснете бутона още (...).

 3. В опцията Цвят на шрифта докоснете стрелката надясно.

 4. Докоснете Автоматично.

Екранна снимка на менюто "Цвят на шрифта" с избрана опция "Автоматично".

Прилагане на вградени заглавни стилове

Използвайте вградените заглавни стилове, за да формирате структурата на документа за екранните четци. Екранните четци не интерпретират частта от текста с голям и получер шрифт като заглавие, освен ако не са приложени вградените стилове.

 1. Изберете текста за заглавието.

 2. За да отворите менюто Начало , докоснете бутона още (...).

 3. Превъртете надолу до Стилове и докоснете.

 4. Докоснете стил на заглавие, като например Заглавие 1.

Екранна снимка на менюто "Стилове" в Word Mobile с избрана опция "Заглавие 1".

Използване на списъци с водещи символи

Когато е възможно, разделете текста на точки с водещи символи, за да подобрите четливостта и достъпността.

 1. Поставете курсора там, където искате да добавите списъка във вашия документ, или изберете частта от текста, която искате да бъде включена в списъка.

 2. За да отворите менюто Начало , докоснете бутона още (...).

 3. Превъртете надолу до Водещи символи и докоснете.

 4. Докоснете стила на водещ символ, който искате да използвате.

 5. Ако е необходимо, въведете елементите от списъка.

  Съвет: Използвайте точка или точка и запетая в края на всеки елемент от списъка, за да направите пауза за екранните четци.

Екранна снимка на менюто "Водещи символи" за избор на стила на водещи символи в Word Mobile.

Използване на подредени списъци

Когато е възможно, използвайте номерирани списъци, тъй като те са по-лесни за следване от непрекъснат текстов блок.

 1. Поставете курсора там, където искате да добавите списъка във вашия документ, или изберете частта от текста, която искате да бъде включена в списъка.

 2. За да отворите менюто Начало , докоснете бутона още (...).

 3. Превъртете надолу до Номериране и докоснете.

 4. Докоснете стила на номериране, който искате да използвате.

 5. Ако е необходимо, въведете елементите от списъка.

  Съвет: Използвайте точка или точка и запетая в края на всеки елемент от списъка, за да направите пауза за екранните четци.

Екранна снимка на менюто "Номериране" в Word Mobile с избран стил на номериране.

Използване на подходяща разредка на текста

Увеличете или намалете разстоянието между изречения и абзаци, за да подобрите четливостта.

 1. Изберете частта от текста.

 2. За да отворите менюто Начало , докоснете бутона още (...).

 3. Превъртете надолу до Форматиране на абзац и докоснете.

 4. Докоснете Редова разредка и изберете опцията за разредка, която искате да използвате.

Екранна снимка на менюто за Word Mobile за избиране на стойността на редовата разредка.

Използване на заглавки на таблица

Добавете заглавки към вашата таблица, за да помогнете на екранните четци да следят колоните и редовете.

 1. В таблицата поставете курсора някъде на първия ред.

 2. За да отворите менюто таблица , докоснете бутона още (...).

 3. В менюто таблица докоснете Вмъкни.

 4. Докоснете Вмъкни над.

 5. За да се върнете към предишното меню, докоснете стрелката наляво в заглавката на менюто Вмъкване.

 6. В менюто Таблица превъртете надолу до Опции за стил и докоснете.

 7. Изберете Заглавен ред.

 8. Върнете се към вашата таблица и въведете заглавията на колоните.

Екранна снимка на менюто "Опции за стил" с избрана опция "Заглавен ред".

Вж. също

Office Online: най-добри практики за създаване на достъпни документи на Word за уеб

Таблицата по-долу включва основните най-добри практики за създаване на документи на Word за уеб, които са достъпни за хора с увреждания.

Какво да се поправи

Как да го намерите

Защо да се поправи

Как да се поправи

Включване на алтернативен текст с изображения и таблици.

Използвайте програмата за проверка на достъпността, за да намерите липсващия алтернативен текст.

Алтернативният текст помага на хората, които не могат да виждат екрана, да разберат това, което е важно, в изображенията и други визуализации.

Избягвайте да използвате текст в изображения като единствен метод за предаване на важна информация. Ако се налага да използвате изображение, съдържащо текст, повторете този текст и в документа. В алтернативния текст накратко обяснете изображението и упоменете съществуването на текста и неговото предназначение.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавяне на алтернативен текст към таблици

Добавете смислен текст за хипервръзка.

За да определите дали текстът на хипервръзката има смисъл като самостоятелна информация и дали дава на читателите точна информация за целта на местоназначението, визуално прегледайте документа.

Хората, които използват екранни четци, понякога сканират списък от връзки. Връзките трябва да предават ясна и точна информация за местоназначението. Например вместо да слагате връзка с надпис Щракнете тук, включете пълното заглавие на страницата местоназначение.

Добавяне текст на хипервръзка

Уверете се, че цветът не е единственият начин за предаване на информация.

За да намерите екземпляри на кодиране с цвят, визуално прегледайте документа.

Хората, които са незрящи, с намалено зрение или далтонисти, може да не разберат значението, предавано с определени цветове.

Използване на достъпен текстов формат

Използвайте достатъчен контраст за текста и фоновите цветове.

За да намерите недостатъчен цветови контраст, потърсете текст в документа, който е труден за четене или за различаване от фона.

Ако документът ви има висока степен на контраст между текста и фона, повече хора ще могат да виждат и използват съдържанието.

Използване на достъпен цвят за текста

Използвайте вградените заглавия и стилове.

За да намерите заглавията, които не използват вградени стилове, визуално прегледайте документа за текст, форматиран да изглежда като заглавие. Изберете този текст и след това погледнете в раздела "Начало" на лентата, за да проверите дали е бил използван стил на заглавие.

За да се запази редът за обхождане с табулация и да се улеснят екранните четци да прочетат документите ви, използвайте логически ред на заглавията и вградените инструменти за форматиране в Word за уеб.

Например организирайте заглавията в определен логически ред. Използвайте "Заглавие 1", "Заглавие 2" и след това "Заглавие 3", а не "Заглавие 3", "Заглавие 1" и след това "Заглавие 2". И организирайте информацията във вашия документ на малки части. В идеалния случай всяко заглавие ще включва само няколко абзаца.

Прилагане на вградени заглавни стилове

Използване на списъци с водещи символи

Използване на подредени списъци

Използвайте проста структура на таблица и задайте информацията в заглавките на колоните.

Използвайте програмата за проверка на достъпността, за да се уверите, че таблиците не съдържат разделящи клетки, обединени клетки или вложени таблици.

Можете също да сканирате визуално таблиците си, за да проверите дали няма напълно празни редове или колони.

Екранните четци следят позицията си в таблицата чрез броене на клетките. Ако таблица е вложена в друга такава или ако клетка е слята или разделена, екранният четец губи бройката и не може да предостави полезна информация от тук нататък. Празните редове и колони в таблица може да заблудят някого, който използва екранен четец, че няма нищо повече в таблицата.

Екранните четци също използват информацията в заглавката за идентифициране на редове и колони.

Използване на заглавки на таблица

Добавяне на алтернативен текст към изображения и таблици

Следващите процедури описват как да добавите алтернативен текст към изображения и таблици във вашите документи в Word за уеб.

Забележка: Препоръчваме да поставите текст само в полето Описание и да оставите заглавието празно. Това ще предостави най-добрите възможности за работа с повечето основни екранни четци, включително с "Разказвач". За аудио- и видеосъдържание, като допълнение към алтернативния текст, се включват скрити надписи за хора, които са глухи или имат ограничени слухови възможности.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавете алтернативен текст към изображения, като например картини и екранни снимки, така че екранните четци да могат да прочетат текста, за да опишат изображението на потребителите, които не могат да го видят.

 1. Изберете изображение.

 2. Изберете картина > алтернативен текст.

 3. Въведете своя алтернативен текст в диалоговия прозорец " Описание ".

  Съвет: Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Екран за алтернативен текст на картина в Word online

Добавяне на алтернативен текст към таблици

 1. Поставете курсора някъде в таблицата.

 2. Изберете таблица > алтернативен текст.

 3. Въведете своя алтернативен текст в диалоговия прозорец " Описание ".

  Съвет: Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Екранна снимка на диалоговия прозорец "Алтернативен текст" с полета "Заглавие" и "Описание".

Създаване на хипервръзки, текст и таблици, които са достъпни

Следващите процедури описват как да създавате хипервръзки, текст и таблици във вашите документи на Word за уеб, които да са достъпни.

Добавяне текст на хипервръзка

 1. Изберете текста, към който искате да добавите хипервръзката, и след това щракнете с десния бутон.

 2. Изберете Връзка. Избраният от вас текст се показва в полето Текст за показване. Това е текстът на хипервръзката.

 3. Ако е необходимо, променете текста на хипервръзката.

 4. В полето Адрес въведете адреса на местоназначението за хипервръзката.

  Съвет: Ако заглавието на страницата местоназначение на хипервръзката дава точно обобщение на това, което е на страницата, използвайте го за текст на хипервръзката. Например този текст на хипервръзка отговаря на заглавието на страницата местоназначение: Шаблони и теми за Office Online.

Екранна снимка на диалоговия прозорец "Връзка" с полета "Текст за показване" и "Адрес" за информация за хипервръзка.

Използване на достъпен цвят за текста

Ето някои идеи, които да имате предвид:

 • Гарантирайте, че текстът се вижда добре, като използвате настройката Автоматично за цветове на шрифта. Изберете текста и след това Начало > Цвят на шрифта > Автоматично.

  Менюто за избор на цвят на шрифта в Word online
 • Използвайте Colour Contrast Analyzer – безплатно приложение, която анализира цвета и контраста и почти веднага показва резултатите.

Използване на достъпен текстов формат

Ето някои идеи, които да имате предвид:

 • Добавете подчертаване към текста на кодираните с цвят хипервръзки. Това може да помогне на далтонистите да разберат, че текстът е връзка дори ако не могат да видят цвета.

 • Използвайте фигури, ако се използва цвят за указване на състояние. Може например да добавите символ за отметка Зелена отметка в Excel , ако се използва зелен цвят за указване на "успех", и главна буква X Екранна снимка на червен правоъгълник с главна буква X него. , ако се използва червен цвят за указване на "неуспех".

Забележка: Тези ресурси предоставят други предложения: usability.gov и уеб достъпност за потребители с цветна слепота.

Прилагане на вградени заглавни стилове

 1. Изберете текста на заглавието и след това изберете раздела Начало .

 2. Изберете бутона стилове и след това изберете стил на заглавие, например " заглавие 1 " или " заглавие 2".

Меню "текстови стилове" в Word online

Използване на списъци с водещи символи

 1. Поставете курсора някъде във вашия документ.

 2. Изберете раздела Начало.

 3. Изберете бутона водещи символи и след това изберете стила на водещ символ, който искате да използвате.

 4. Въведете всеки елемент с водещ символ в списъка с водещи символи.

Меню "водещи символи" в Word online

Използване на подредени списъци

 1. Поставете курсора някъде във вашия документ.

 2. Изберете раздела Начало.

 3. Изберете бутона номериране и след това изберете стила на списъка, който искате да използвате.

 4. Въведете последователните стъпки.

Меню "номериране" в Word online

Използване на разредка на текста

Увеличете или намалете разстоянието между изречения и абзаци.

 1. Изберете вашия текст.

 2. Изберете раздела Начало.

 3. Изберете бутона ... , след което изберете Опции за абзац. Диалоговият прозорец Абзац се отваря, показвайки опциите за Отстъп и Разредка.

 4. Под Разредка изберете желаните опции за разредка.

Екранна снимка на диалоговия прозорец "Абзац", показваща опции "Общи", "Отстъп" и "Разредка".

Използване на заглавки на таблица

 1. Поставете курсора някъде в таблицата.

 2. Изберете > Опции за стил на таблица > заглавен ред.

 3. Въведете заглавията на колоните.

Меню с опции за стил на таблица в Word online

Вж. също

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×