Направете достъпен своя имейл в Outlook

Направете достъпен своя имейл в Outlook

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Тази тема ви дава подробни инструкции, за да направите достъпни вашите имейл съобщения за хора с увреждания.

Изображение на имейла за конференцията на екипа по проучванията на 9 юни. Имейлът съдържа листовката за събитието със снимка и адреса на мястото на конференцията.

Хората, които са слепи или с намалено зрение, могат да разберат вашите имейли по-лесно, ако ги създавате, имайки предвид достъпността.

Windows: Най-добри практики как да направите имейла в Outlook достъпен

Таблицата по-долу включва основните най-добри практики за създаване на имейл на Outlook, който е достъпен за хора с увреждания.

Какво да се поправи

Защо да се поправи

Как да се поправи

Включете алтернативен текст към всички визуализации.

Визуалното съдържание включва картини, графики SmartArt, фигури, групи, диаграми, вградени обекти, ръкопис и видеоклипове.

Алтернативният текст помага на хората, които не могат да виждат екрана, да разберат това, което е важно, в изображенията и други визуализации.

Избягвайте да използвате текст в изображения като единствен метод за предаване на важна информация. Ако се налага да използвате изображение, съдържащо текст, повторете този текст и в документа. В алтернативния текст накратко обяснете изображението и упоменете съществуването на текста и неговото предназначение.

Добавяне на алтернативен текст към визуални обекти в Office 365

Добавяне на алтернативен текст към визуални обекти в Office 2016

Добавете разбираем текст за хипервръзката и екранни пояснения.

Хората, които използват екранни четци, понякога сканират списък от връзки. Връзките трябва да предават ясна и точна информация за местоназначението. Например вместо да слагате връзка с надпис Щракнете тук, включете пълното заглавие на страницата местоназначение.

Съвет: Можете също да добавяте екранни пояснения, които се показват, когато застанете с курсора над текста или изображенията, които включват хипервръзка.

Добавяне на текст за хипервръзка и екранни пояснения

Уверете се, че цветът не е единственият начин за предаване на информация.

Хората, които са слепи, с намалено зрение или са далтонисти, може да не разберат значението, предавано с определени цветове.

Например добавете подчертаване към оцветена текстова хипервръзка, за да могат хората, които са далтонисти, да знаят, че това е хипервръзка дори да не могат да видят цвета. За заглавията помислете за добавяне на получер или по-голям шрифт.

Използване на достъпен формат за шрифт

Използвайте достатъчен контраст за текста и фоновите цветове.

Текстът във вашия имейл трябва да бъде четлив при режим на повишена четливост, за да може всеки, включително хората със зрителни увреждания, да го виждат добре.

Например използвайте ярки цветове или цветови схеми с повишена четливост с цветове от противоположните краища на цветовия спектър. Черно-белите схеми улесняват хората, които са далтонисти, да могат да различават по-добре фигури и текст.

Използване на достъпен цвят за шрифт

Използвайте по-голям размер за шрифт (11 пкт или по-голям), сансерифни шрифтове и достатъчно разстояние.

Хората, които имат дислексия, описват наблюдавания текст като "плуване заедно" на страницата (слива им се ред от текста с реда отдолу) Те често виждат текста слят или изкривен.

За хора, които имат дислексия или са с намалено зрение, намалете натоварването при четене. Например те могат да се възползват от познатите сансерифни шрифтове, като напр. Arial или Calibri. Избягвайте използването само на главни букви и прекомерното подчертаване или курсив. Включвайте достатъчно разстояние между изреченията и абзаците.

Използване на достъпен формат за шрифт

Настройване на разстоянието между изречения и абзаци

Използвайте вградените заглавия и стилове.

За се запази редът за обхождане с табулация и да се улеснят екранните четци да прочетат имейла ви, използвайте логически ред на заглавията и вградените инструменти за форматиране в Outlook.

Например организирайте заглавията в определен логически ред. Използвайте "Заглавие 1", "Заглавие 2" и след това "Заглавие 3", а не "Заглавие 3", "Заглавие 1" и след това "Заглавие 2". И организирайте информацията във вашия имейл на малки части. В идеалния случай всяко заглавие ще включва само няколко абзаца.

Използване на достъпен формат за шрифт

Използване на стилове за списък с водещи символи

Използване на подредени списъци

Използвайте проста структура на таблица и задайте информацията в заглавките на колоните.

Екранните четци следят позицията си в таблицата чрез броене на клетките. Ако таблица е вложена в друга такава или ако клетка е слята или разделена, екранният четец губи бройката и не може да предостави полезна информация от тук нататък. Празните клетки в таблица може да заблудят някого, който използва екранен четец, че няма нищо повече в таблицата.

Екранните четци също използват информацията в заглавката за идентифициране на редове и колони.

Използване на заглавки на таблица

Добавяне на алтернативен текст към визуални обекти в Office 365

Следващите процедури описват как да добавите алтернативен текст към визуални обекти във вашия имейл на Outlook в Office 365:

Забележка: За аудио- и видеосъдържание, като допълнение към алтернативния текст, се включват скрити надписи за хора, които са глухи или имат ограничени слухови възможности.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавете алтернативен текст към изображения, като например картини, екранни снимки, икони, видеоклипове и 3D модели, така че екранните четци да могат да прочетат текста, за да опишат изображението на потребителите, които не могат да го видят.

 1. Щракнете с десния бутон върху изображението.

 2. Изберете Редактиране на алтернативен текст. Екранът Алтернативен текст се отваря от дясната страна на тялото на документа.

  Контекстно меню в избраното изображение
 3. Въведете 1 – 2 изречения, за да опишете изображението и контекста му на някого, който не може да го види.

  Екран "Алтернативен текст"

Добавяне на алтернативен текст към фигури или графики SmartArt

 1. Щракнете с десния бутон върху фигура или графика SmartArt.

  Съвет: Трябва да щракнете с десния бутон някъде вътре в рамката, която е около цялата фигура или графика SmartArt, а не вътре в някоя от нейните части.

 2. Изберете Редактиране на алтернативен текст. Екранът Алтернативен текст се отваря от дясната страна на тялото на документа.

  Контекстно меню за фигура
 3. Въведете 1 – 2 изречения, за да опишете фигурата или графиката SmartArt и контекста на някого, който не може да я види.

  Екран "Алтернативен текст" за фигура

Добавяне на алтернативен текст към диаграми

 1. Щракнете с десния бутон върху диаграма.

  Съвет: Трябва да щракнете с десния бутон някъде вътре в рамката, която е около цялата диаграма, а не вътре в някоя от нейните части.

 2. Изберете Редактиране на алтернативен текст. Екранът Алтернативен текст се отваря от дясната страна на тялото на документа.

  Контекстно меню за диаграма
 3. Въведете 1 – 2 изречения, за да опишете диаграмата и контекста на някого, който не може да я види.

  Екран "Алтернативен текст" за диаграма

Добавяне на алтернативен текст към визуални обекти в Office 2016

Следващите процедури описват как да добавите алтернативен текст към визуални обекти във вашия имейл на Outlook:

Забележка: Препоръчваме да поставяте текст само в полето "Описание" и да оставяте заглавието празно. Това ще предостави най-добрите възможности за работа с повечето основни екранни четци, включително с "Разказвач". За аудио- и видеосъдържание, като допълнение към алтернативния текст, се включват скрити надписи за хора, които са глухи или имат ограничени слухови възможности.

Добавяне на алтернативен текст към изображения.

Добавете алтернативен текст към изображения, като например картини

и екранни снимки, така че екранните четци да могат да прочетат текста, за да опишат изображението на потребителите, които не могат да го видят.

 1. Щракнете с десния бутон върху изображението.

 2. Изберете Форматиране на картина > Оформление и свойства.

 3. Изберете Алтернативен текст.

 4. Въведете описание и заглавие.

  Съвет: Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Екранна снимка на областта за алтернативен текст на екрана "Форматиране на картина", описваща избраното изображение

Добавяне на алтернативен текст към графики SmartArt

 1. Щракнете с десния бутон върху графиката SmartArt.

 2. Изберете Форматиране на обект > Опции за фигурата > Оформление и свойства.

 3. Изберете Алтернативен текст.

 4. Въведете описание и заглавие.

  Съвет: Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Екранна снимка на областта за алтернативен текст на екрана "Форматиране на фигура", описваща избраната графика SmartArt

Добавяне на алтернативен текст към фигури

Добавяне на алтернативен текст към фигури, включително фигури в SmartArt графика.

 1. Щракнете с десния бутон върху фигура.

 2. Изберете Форматиране на фигура > Оформление и свойства.

 3. Изберете Алтернативен текст.

 4. Въведете описание и заглавие.

  Съвет: Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Екранна снимка на областта за алтернативен текст на екрана "Форматиране на фигура", описваща избраната фигура

Добавяне на алтернативен текст към диаграми

 1. Щракнете с десния бутон върху диаграма.

 2. Изберете Форматиране на област за диаграма > Опции за диаграмата > Оформление и свойства.

 3. Изберете Алтернативен текст.

 4. Въведете описание и заглавие.

  Съвет: Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Екранна снимка на областта за алтернативен текст на екрана "Форматиране на област за диаграма", описваща избраната диаграма

Създаване на хипервръзки, текст и таблици, които са достъпни

Следващите процедури описват как да създавате хипервръзки, текст и таблици във вашия имейл на Outlook, които са достъпни.

Добавяне на текст за хипервръзка и екранни пояснения

 1. Изберете текста, към който искате да добавите хипервръзката, и след това щракнете с десния бутон.

 2. Изберете Връзка. Избраният от вас текст се показва в полето Текст за показване. Това е текстът на хипервръзката.

 3. Ако е необходимо, променете текста на хипервръзката. В полето Адрес въведете URL адреса на местоназначението.

 4. Изберете бутона Екранно пояснение и в полето Текст на екранното пояснение въведете екранно пояснение.

Съвет: Ако заглавието на страницата местоназначение на хипервръзката дава точно обобщение на това, което е на страницата, използвайте го за текст на хипервръзката. Например този текст на хипервръзка отговаря на заглавието на страницата местоназначение: Шаблони и теми за Office Online.

Екранна снимка на диалоговия прозорец "Вмъкване на хипервръзка"

Използване на достъпен формат за шрифт

 1. Изберете вашия текст.

 2. Изберете раздела Форматиране на текст.

 3. В групата Шрифт, която предоставя опции за тип, размер, стил и цвят на шрифта, изберете вашите опции за форматиране.

Екранна снимка на автоматичната настройка за цвят за шрифтове

Използване на достъпен цвят за шрифт

За да се гарантира, че текстът се вижда добре в режим на повишена четливост, използвайте автоматичната настройка за цветове на шрифта.

 1. Изберете вашия текст.

 2. Изберете Съобщение > Цвят на шрифта.

 3. Изберете Автоматично.

Екранна снимка на автоматичната настройка за цвят за шрифтове

Използване на стилове за списък с водещи символи

Създайте списъци с водещи символи с помощта на бутона за водещи символи.

 1. Поставете курсора някъде във вашия имейл.

 2. Изберете раздела Форматиране на текст.

 3. В групата Абзац изберете бутона Водещи символи.

 4. Въведете всеки елемент с водещ символ в списъка с водещи символи.

Екранна снимка на опциите за стил на водещ символ

Използване на подредени списъци

Създайте последователни стъпки с помощта на бутона "Номериране".

 1. Поставете курсора някъде във вашия имейл.

 2. Изберете раздела Форматиране на текст.

 3. В групата Абзац изберете бутона Номериране.

 4. Въведете последователните стъпки.

Екранна снимка на опциите за стил на номериране

Настройване на разстоянието между изречения и абзаци

Увеличете или намалете интервалите между изречения и абзаци.

 1. Изберете вашия текст.

 2. Изберете раздела Форматиране на текст.

 3. В долния десен ъгъл на групата Абзац изберете иконата за стартиране на диалогов прозорец.
  Диалоговият прозорец Абзац се отваря, показвайки раздела Отстъпи и разредка.

 4. Под Разредка изберете желаните опции за разредка.

Екранна снимка на диалоговия прозорец "Абзац"

Използване на заглавки на таблица

Задайте заглавен ред в таблица.

 1. Поставете курсора някъде в таблицата.

 2. В раздела Инструменти за таблици – Проектиране, в групата Опции за стил на таблица изберете квадратчето за отметка Заглавен ред.

 3. Въведете заглавията на колоните.

Екранна снимка на квадратчето за отметка "Заглавен ред"

Искане за достъпен имейл

Уведомете подателя, че предпочитате да получавате достъпно съдържание.

 • За да отидете на своя акаунт в уеб, в Outlook изберете Файл > Информация и след това в Настройки на акаунт щракнете върху връзката под Достъп до този акаунт в уеб.

 • В Outlook в уеб, за да отидете на Настройки за достъпност, изберете Икона за настройки > Поща > Общи > Настройки за достъпност.

 • За да поискате достъпно съдържание, изберете квадратчето за отметка Помолете подателите да изпращат съдържание, което е достъпно.

Вж. също

Правила за програмата за проверка на достъпността

Направете своите документи на Word достъпни

Направете своите електронни таблици на Excel достъпни

Направете своите презентации на PowerPoint достъпни

Приложение за Android: Най-добри практики как да направите имейла в Outlook достъпен

Таблицата по-долу включва основните най-добри практики за създаване на имейл на Outlook за Android, който е достъпен за хора с увреждания.

Какво да се поправи

Защо да се поправи

Как да се поправи

Добавете смислен текст за хипервръзка.

Хората, които използват екранни четци, понякога сканират списък от връзки. Връзките трябва да предават ясна и точна информация за местоназначението. Например вместо да слагате връзка с надпис Щракнете тук, включете пълното заглавие на страницата местоназначение.

Добавяне текст на хипервръзка

Добавяне текст на хипервръзка

Добавете смислен текст на хипервръзка, за да помогнете на потребителите на екранни четци лесно да прегледат вашия имейл за връзки.

 1. В имейла, който съставяте, изберете текста, към който искате да добавите хипервръзка. Отваря се контекстното меню.

 2. Докоснете бутона ДОБАВЯНЕ НА ВРЪЗКА.

 3. Ако е необходимо, променете текста на хипервръзката в полето Текст за показване.

 4. В полето Връзка въведете URL адреса на местоназначението.

 5. За да вмъкнете хипервръзка, докоснете бутон Запиши.

Съвет: Ако заглавието на страницата местоназначение на хипервръзката дава точно обобщение на това, което е на страницата, използвайте го за текст на хипервръзката. Например този текст на хипервръзка отговаря на заглавието на страницата местоназначение: Шаблони и теми за Office Online.

Изображение на менюто за добавяне на връзка.

Вж. също

Правила за програмата за проверка на достъпността

Направете своите документи на Word достъпни

Направете своите електронни таблици на Excel достъпни

Направете своите презентации на PowerPoint достъпни

Приложение на Windows 10: Най-добри практики как да направите имейла в Outlook достъпен

Таблицата по-долу включва основните най-добри практики за създаване на имейл на Outlook, който е достъпен за хора с увреждания.

Какво да се поправи

Защо да се поправи

Как да се поправи

Включете алтернативен текст с изображения и таблици.

Алтернативният текст помага на хората, които не могат да виждат екрана, да разберат това, което е важно, в изображенията и други визуализации.

Избягвайте да използвате текст в изображения като единствен метод за предаване на важна информация. Ако се налага да използвате изображение, съдържащо текст, повторете този текст и в документа. В алтернативния текст накратко обяснете изображението и упоменете съществуването на текста и неговото предназначение.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавяне на алтернативен текст към таблици

Добавете смислен текст за хипервръзка.

Хората, които използват екранни четци, понякога сканират списък от връзки. Връзките трябва да предават ясна и точна информация за местоназначението. Например вместо да слагате връзка с надпис Щракнете тук, включете пълното заглавие на страницата местоназначение.

Добавяне текст на хипервръзка

Уверете се, че цветът не е единственият начин за предаване на информация.

Хората, които са слепи, с намалено зрение или са далтонисти, може да не разберат значението, предавано с определени цветове.

Например добавете подчертаване към оцветена текстова хипервръзка, за да могат хората, които са далтонисти, да знаят, че това е хипервръзка дори да не могат да видят цвета. За заглавията помислете за добавяне на получер или по-голям шрифт.

Използване на достъпен формат за шрифт

Използвайте достатъчен контраст за текста и фоновите цветове.

Текстът във вашия имейл трябва да бъде четим при Режим на повишена четливост, за да може всеки, включително хората със зрителни увреждания, да го виждат добре.

Например използвайте ярки цветове или цветови схеми с повишена четливост с цветове от противоположните краища на цветовия спектър. Черно-белите схеми улесняват хората, които са далтонисти, да могат да различават по-добре фигури и текст.

Използване на достъпен цвят за шрифт

Използвайте по-голям размер за шрифт (11 пкт или по-голям), сансерифни шрифтове и достатъчно разстояние.

Хората, които имат дислексия, описват наблюдавания текст като "плуване заедно" на страницата (слива им се ред от текста с реда отдолу) Те често виждат текста слят или изкривен.

За хора, които имат дислексия или са с намалено зрение, намалете натоварването при четене. Например те могат да се възползват от познатите сансерифни шрифтове, като напр. Arial или Calibri. Избягвайте използването само на главни букви и прекомерното подчертаване или курсив. Включвайте достатъчно разстояние между изреченията и абзаците.

Използване на достъпен формат за шрифт

Настройване на разстоянието между изречения и абзаци

Използвайте вградените заглавия и стилове.

За се запази редът за обхождане с табулация и да се улеснят екранните четци да прочетат имейла ви, използвайте логически ред на заглавията и вградените инструменти за форматиране в Outlook.

Например организирайте заглавията в определен логически ред. Използвайте "Заглавие 1", "Заглавие 2" и след това "Заглавие 3", а не "Заглавие 3", "Заглавие 1" и след това "Заглавие 2". И организирайте информацията във вашия имейл на малки части. В идеалния случай всяко заглавие ще включва само няколко абзаца.

Използване на вградените заглавия и стилове

Използване на достъпен формат за шрифт

Използване на списъци с водещи символи

Използване на подредени списъци

Използвайте проста структура на таблица и задайте информацията в заглавките на колоните.

Екранните четци следят позицията си в таблицата чрез броене на клетките. Ако таблица е вложена в друга такава или ако клетка е слята или разделена, екранният четец губи бройката и не може да предостави полезна информация от тук нататък. Празните клетки в таблица може да заблудят някого, който използва екранен четец, че няма нищо повече в таблицата.

Екранните четци също използват информацията в заглавката за идентифициране на редове и колони.

Използване на заглавки на таблица

Добавяне на алтернативен текст към визуални обекти и таблици

Следващите процедури описват как да добавите алтернативен текст към визуални обекти и таблици във вашия имейл на Outlook.

Забележка: Препоръчваме да поставяте текст само в полето "Описание" и да оставяте заглавието празно. Това ще предостави най-добрите възможности за работа с повечето екранни четци, включително с "Разказвач". За аудио- и видеосъдържание, като допълнение към алтернативния текст, се включват скрити надписи за хора, които са глухи или имат ограничени слухови възможности.

Добавяне на алтернативен текст към изображенията

Добавете алтернативен текст към изображения, като например картини и екранни снимки, така че екранните четци да могат да прочетат текста, за да опишат изображението на потребителите, които не могат да го видят.

 1. В имейла, който съставяте, изберете изображение.

 2. За да отворите лентата с опции за редактиране в долната част на екрана, докоснете ... Бутон "Още опции".

 3. Превъртете надолу до бутона Картина и го докоснете.

 4. Превъртете надолу до бутона Алтернативен текст и го докоснете.

 5. Въведете описание и заглавие.

  Съвет: Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

 6. За да добавите текст и да излезете от диалоговия прозорец, докоснете Готово.

Добавяне на алтернативен текст към изображение.

Добавяне на алтернативен текст към таблици

Добавянето на алтернативен текст към таблици помага на тези, които не могат да виждат, да разберат таблицата.

 1. В имейла, който съставяте, изберете таблица.

 2. За да отворите лентата с опции за редактиране в долната част на екрана, докоснете ... Бутон "Още опции".

 3. Превъртете надолу до бутона Таблица и го докоснете.

 4. Превъртете надолу до бутона Алтернативен текст и го докоснете.

 5. Въведете описание и заглавие.

  Съвет: Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

 6. За да добавите текст и да излезете от диалоговия прозорец, докоснете Готово.

Добавяне на алтернативен текст към таблица.

Създаване на хипервръзки, текст и таблици, които са достъпни

Следващите процедури описват как да създавате хипервръзки, текст и таблици във вашия имейл на Outlook, които са достъпни.

Добавяне текст на хипервръзка

Добавете смислен текст на хипервръзка, за да помогнете на потребителите на екранни четци лесно да прегледат вашия имейл за връзки.

 1. В имейла, който съставяте, изберете текста, към който искате да добавите хипервръзка.

 2. За да отворите лентата с опции за редактиране в долната част на екрана, докоснете ... Бутон "Още опции".

 3. Превъртете надолу до бутона Вмъкване и го докоснете.

 4. Превъртете надолу до бутона Връзка и го докоснете.

 5. Ако е необходимо, променете текста на хипервръзката в полето Текст за показване.

 6. В текстовото поле Адрес въведете URL адреса на местоназначението.

 7. За да вмъкнете хипервръзката, докоснете Вмъкване.

Съвет: Ако заглавието на страницата местоназначение на хипервръзката дава точно обобщение на това, което е на страницата, използвайте го за текст на хипервръзката. Например този текст на хипервръзка отговаря на заглавието на страницата местоназначение: Шаблони и теми за Office Online.

Добавяне на текст на хипервръзка.

Използване на достъпен формат за шрифт

Използвайте познат тип шрифт с достатъчно голям размер, за да могат хората с дислексия или намалено зрение да четат имейла ви по-лесно.

 1. В имейла, който съставяте, изберете текста.

 2. За да отворите лентата с опции за редактиране в долната част на екрана, докоснете ... Бутон "Още опции".

 3. Превъртете надолу до бутона Формат и го докоснете.

 4. В менюто Формат изберете тип и размер за шрифта и ги форматирайте, както желаете.

Промяна на настройките за шрифт.

Използване на достъпен цвят за шрифт

За да се гарантира, че текстът се вижда добре в режим на повишена четливост, използвайте за цветове на шрифта Автоматично като настройка.

 1. В имейла, който съставяте, изберете текста.

 2. За да отворите лентата с опции за редактиране в долната част на екрана, докоснете ... Бутон "Още опции".

 3. Превъртете надолу до бутона Формат и го докоснете.

 4. В менюто Формат превъртете надолу до бутона Цвят на шрифта и след това докоснете >, за да отворите подменюто.

 5. В менюто Цвят на шрифта превъртете надолу до Автоматично и го докоснете.

Промяна на настройките за цвят на шрифта на "Автоматично".

Използване на вградените заглавия и стилове.

Готовите заглавия и стилове улесняват четенето на вашите имейли от екранните четци.

 1. Позиционирайте курсора някъде в имейла, който съставяте.

 2. За да отворите лентата с опции за редактиране в долната част на екрана, докоснете ... Бутон "Още опции".

 3. Превъртете надолу до бутона Формат и го докоснете.

 4. В менюто Формат превъртете надолу до бутона Стилове и го докоснете.

 5. В менюто Стилове превъртете надолу до Заглавие 1 или Заглавие 2 и го докоснете.

Използване на стилове и заглавия.

Използване на списъци с водещи символи

Използвайте списъци с водещи символи, за да придадете структурираност на вашия текст.

 1. Позиционирайте курсора някъде в имейла, който съставяте.

 2. За да отворите лентата с опции за редактиране в долната част на екрана, докоснете ... Бутон "Още опции".

 3. Превъртете надолу до бутона Формат и го докоснете.

 4. В менюто Формат превъртете надолу до бутона Водещи символи и го докоснете.

 5. В менюто Водещи символи изберете типа на водещите символи, които желаете.

 6. Въведете текста за елемента от списъка с водещи символи. За да добавите нов ред в списък с водещи символи, натиснете Enter на екранната клавиатура. За да завършите списъка, натиснете два пъти Enter.

Добавяне на списък с водещи символи.

Използване на подредени списъци

Създайте подредени списъци, за да организирате вашия текст в последователни стъпки.

 1. Позиционирайте курсора някъде в имейла, който съставяте.

 2. За да отворите лентата с опции за редактиране в долната част на екрана, докоснете ... Бутон "Още опции".

 3. Превъртете надолу до бутона Формат и го докоснете.

 4. В менюто Формат превъртете надолу до бутона Номериране и го докоснете.

 5. В менюто Номериране изберете типа на подредения списък който желаете.

 6. Въведете текста за номерирания елемент. За да добавите нов номериран ред, докоснете Enter на екранната клавиатура. За да завършите списъка, натиснете два пъти Enter.

Добавяне на номериран списък.

Настройване на разстоянието между изречения и абзаци

Увеличете или намалете интервалите между изречения и абзаци.

 1. В имейла, който съставяте, изберете текста.

 2. За да отворите лентата с опции за редактиране в долната част на екрана, докоснете ... Бутон "Още опции".

 3. Превъртете надолу до бутона Формат и го докоснете.

 4. В менюто Формат превъртете надолу до бутона Редова разредка и разредка между абзаци и го докоснете.

 5. В менюто Редова разредка и разредка между абзаци изберете желаните опции за редова разредка и разредка между абзаците.

Промяна на настройките за разредка.

Използване на заглавки на таблица

Задайте заглавен ред в таблица.

 1. В имейла, което съставяте, поставете курсора някъде в таблица.

 2. За да отворите лентата с опции за редактиране в долната част на екрана, докоснете ... Бутон "Още опции".

 3. Превъртете надолу до бутона Таблица и го докоснете.

 4. В менюто Таблица превъртете надолу до бутона Опции за стил и го докоснете.

 5. В менюто Опции за стил изберете опцията Заглавен ред

 6. Въведете заглавията на колоните.

Добавяне на заглавен ред към таблица.

Вж. също

Правила за програмата за проверка на достъпността

Направете своите документи на Word достъпни

Уеб: Най-добри практики как да направите имейла в Outlook достъпен

Таблицата по-долу включва основните най-добри практики за създаване на имейл на Outlook, който е достъпен за хора с увреждания.

Какво да се поправи

Защо да се поправи

Как да се поправи

Включете алтернативен текст към всички визуализации.

Алтернативният текст помага на хората, които не могат да виждат екрана, да разберат това, което е важно, в изображенията и други визуализации.

Избягвайте да използвате текст в изображения като единствен метод за предаване на важна информация. Ако се налага да използвате изображение, съдържащо текст, повторете този текст и в документа. В алтернативния текст накратко обяснете изображението и упоменете съществуването на текста и неговото предназначение.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавете смислен текст за хипервръзка.

Хората, които използват екранни четци, понякога сканират списък от връзки. Връзките трябва да предават ясна и точна информация за местоназначението. Например вместо да слагате връзка с надпис Щракнете тук, включете пълното заглавие на страницата местоназначение.

Създаване на хипервръзки и текст, които са достъпни

Уверете се, че цветът не е единственият начин за предаване на информация.

Хората, които са слепи, с намалено зрение или са далтонисти, може да не разберат значението, предавано с определени цветове.

Например добавете подчертаване към оцветена текстова хипервръзка, за да могат хората, които са далтонисти, да знаят, че това е хипервръзка дори да не могат да видят цвета. За заглавията помислете за добавяне на получер или по-голям шрифт.

Използване на достъпен формат за шрифт

Използване на достъпен цвят за шрифт

Използвайте достатъчен контраст за текста и фоновите цветове.

Текстът във вашия имейл трябва да бъде четим при Режим на повишена четливост, за да може всеки, включително хората със зрителни увреждания, да го виждат добре.

Например използвайте ярки цветове или цветови схеми с повишена четливост с цветове от противоположните краища на цветовия спектър. Черно-белите схеми улесняват хората, които са далтонисти, да могат да различават по-добре фигури и текст.

Използване на достъпен формат за шрифт

Използвайте по-голям размер за шрифт (11 пкт или по-голям), сансерифни шрифтове и достатъчно разстояние.

Хората, които имат дислексия, описват наблюдавания текст като "плуване заедно" на страницата (слива им се ред от текста с реда отдолу) Те често виждат текста слят или изкривен.

За хора, които имат дислексия или са с намалено зрение, намалете натоварването при четене. Например те могат да се възползват от познатите сансерифни шрифтове, като напр. Arial или Calibri. Избягвайте използването само на главни букви и прекомерното подчертаване или курсив. Включвайте достатъчно разстояние между изреченията и абзаците.

Използване на достъпен формат за шрифт

Използвайте вградените заглавия и стилове.

За се запази редът за обхождане с табулация и да се улеснят екранните четци да прочетат имейла ви, използвайте логически ред на заглавията и вградените инструменти за форматиране в Outlook.

Например организирайте заглавията в определен логически ред. Използвайте "Заглавие 1", "Заглавие 2" и след това "Заглавие 3", а не "Заглавие 3", "Заглавие 1" и след това "Заглавие 2". И организирайте информацията във вашия имейл на малки части. В идеалния случай всяко заглавие ще включва само няколко абзаца.

Използване на достъпен формат за шрифт

Използване на списъци с водещи символи

Използване на подредени списъци

Използвайте проста структура на таблица.

Екранните четци следят позицията си в таблицата чрез броене на клетките. Ако таблица е вложена в друга такава или ако клетка е слята или разделена, екранният четец губи бройката и не може да предостави полезна информация от тук нататък. Празните клетки в таблица може да заблудят някого, който използва екранен четец, че няма нищо повече в таблицата.

Вмъкване на проста таблица

Проверете имейла си за проблеми с достъпността.

Когато съставяте имейл до контакт, който предпочита достъпно съдържание, вие ще получите напомняне за това и връзка към програмата за проверка на достъпността. Можете бързо да проверите своя имейл за възможни проблеми с достъпността, да ги отстраните и да бъдете сигурни, че контактът ви може лесно да прочете вашия имейл с екранен четец.

Проверете имейла си за проблеми с достъпността

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавете алтернативен текст към изображения, като например картини и екранни снимки, така че екранните четци да могат да прочетат текста, за да опишат изображението на потребителите, които не могат да го видят.

Забележка: Препоръчваме да поставяте текст само в полето "Описание" и да оставяте заглавието празно. Това ще предостави най-добрите възможности за работа с повечето екранни четци, включително с "Разказвач".

 1. Когато съставяте имейл, щракнете с десния бутон върху някое изображение. Отваря се контекстно меню.

 2. В менюто изберете Вмъкване на алтернативен текст.

 3. Въведете описание (и някакво заглавие).

Добавяне на алтернативен текст към изображения в Outlook в уеб.

Създаване на хипервръзки и текст, които са достъпни

Следващите процедури описват как да създавате хипервръзки, текст и таблици във вашия имейл на Outlook, които са достъпни.

Добавяне на смислен текст за хипервръзка.

Вместо да се показва URL адресът като текст на връзката, въведете смислен текст на хипервръзката.

 1. Когато съставяте имейл съобщение, поставете текст на връзката в основния текст.

 2. Изберете текста на връзката и след това натиснете Ctrl+K. Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на хипервръзка.

 3. В полето URL въведете адреса на местоназначението.

Използване на достъпен формат за шрифт

Използвайте познат тип шрифт с достатъчно голям размер, за да могат хората с дислексия или намалено зрение да четат имейла ви по-лесно.

 1. Изберете вашия текст.

 2. За да промените типа на шрифта, натиснете Ctrl+Shift+F.

 3. В менюто Шрифт изберете типа, който желаете.

  Промяна на типа на шрифта в Outlook в уеб.

 4. За да промените размера на шрифта, натиснете Ctrl+Shift+F.

 5. В менюто Размер на шрифта изберете размера, който желаете.

  Промяна на размера на шрифта в Outlook в уеб.

Използване на достъпен цвят за шрифт

За да се гарантира, че текстът се вижда добре в режим на повишена четливост, използвайте черен цвят за шрифт.

 1. Изберете вашия текст.

 2. Натиснете CTRL+SHIFT+C.

 3. В менюто Цвят на шрифта изберете цвета, който желаете.

Настройване на цвета на шрифта в Outlook в уеб.

Използване на списъци с водещи символи

Използвайте списъци с водещи символи, за да придадете структурираност на вашия текст.

 1. Поставете курсора някъде във вашия имейл.

 2. В лентата с инструменти, щракнете върху иконата Водещи символи

  Добавяне на списък с водещи символи в Outlook в уеб.

 3. Въведете всеки елемент с водещ символ в списъка с водещи символи.

Използване на подредени списъци

Създайте подредени списъци, за да организирате вашия текст в последователни стъпки.

 1. Поставете курсора някъде във вашия имейл.

 2. В лентата с инструменти, щракнете върху иконата Номериране

  Добавяне на номериран списък в Outlook в уеб.

 3. Въведете всеки номериран елемент в списъка.

Вмъкване на проста таблица

Добавянето на таблици в таблици или оставянето на празни клетки може да направи имейлите ви трудни за четене от екранен четец. Обмислете употребата на прости таблици, за да улесните екранните четци в идентифицирането на редовете и колоните в дадена таблица.

 1. Поставете курсора някъде във вашия имейл.

 2. В лентата с инструменти, щракнете върху иконата Вмъкване на таблица

 3. В мрежата Вмъкване на таблица маркирайте редовете и колоните за добавяне и щракнете в маркираната област, за да изберете и добавите.

Добавяне на проста таблица в Outlook в уеб.

Проверете имейла си за проблеми с достъпността.

В Outlook Web App потребителите могат да поискат достъпно съдържание. Всеки път, когато добавите такъв потребител като получател за имейл, вие получавате известие, че той предпочита достъпно съдържание, и връзка към програмата за проверка за достъпност. Ако програмата за проверка открие проблеми с достъпността в имейла, ще посочи проблемите, заедно с инструкции как да бъдат отстранени.

 1. Когато напишете вашия имейл, изберете връзката Проверка за проблеми с достъпността над полето за основен текст на съобщението.

  Може да се наложи да щракнете върху иконата Още действия, за да можете да стигнете до връзката Проверка за проблеми с достъпността.

 2. Програмата за проверка на достъпността се отваря и показва проблеми с достъпността (ако има такива).

 3. Прочетете списъка, редактирайте съдържанието на имейла и тогава щракнете върху бутона Провери отново в програмата за проверка на достъпността.

 4. Докато има проблеми, повтаряйте стъпките, след което изпратете своя имейл.

Проверка на имейл за проблеми с достъпността в Outlook в уеб.

Вж. също

Правила за програмата за проверка на достъпността

Направете своите документи на Word достъпни

Направете своите електронни таблици на Excel достъпни

Направете своите презентации на PowerPoint достъпни

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×