Намиране на хора и контакти

Независимо дали имате само няколко, стотици, или повече от хиляда контакта, има случаи, в които бихте искали да потърсите контакт, вместо да превъртате през дълъг списък с контакти. Има няколко начина, по които можете да търсите хора и контакти в Outlook.

Има няколко различни начина, по които можете да потърсите контакт. Можете да използвате полето "Търсене на хора" в лентата в която и да е папка на Outlook, можете да търсите, докато съставяте ново съобщение или събрание, или да търсите в екрана "Хора" на Outlook (наричан преди папка "Контакти").

Търсене на контакт с помощта на полето "Търсене на хора" в лентата

Това е най-бързият и лесен начин да намерите даден контакт. Поставете курсора в полето "Търсене на хора", след което започнете да въвеждате първите няколко букви от собственото име или имейл адреса на лицето. Докато въвеждате, Outlook непрекъснато ще прецизира търсенето. Например ако въведете буквата т, Outlook ще върне съвпадения, като Тони, Тереза и Таня. Ако въведете та, Outlook ще стесни допълнително този списък до Таня.

Търсене на контакт при съставяне на ново съобщение

Когато изберете бутона "До", "Як" или "Ск" в ново съобщение, Outlook ще покаже вашата адресна книга по подразбиране. Ако имате акаунт за Exchange или Office 365, това е глобалният списък с адреси на вашата организация. Ако използвате POP или IMAP акаунт, ще видите вашата папка "Контакти".

Ако имате няколко папки с контакти или адресни книги, можете да използвате падащото меню под "Адресна книга", за да изберете между тях. Когато го направите, ще видите азбучен списък с контакти, сортирани по име.

За да потърсите, въведете част от името на контакта в полето за търсене и след това изберете "Почни". Можете да изберете радио бутона "Повече колони", за да търсите по други полета, включително отдел, телефон и местоположение. След като Outlook върне списък с контакти, щракнете двукратно върху желания от вас, за да добавите контакта в полето "До", или изберете контакта и след това щракнете върху "До","Як" или "Ск", за да добавите контакта в съответното поле.

Търсене на контакт в екрана "Хора"

 1. Изберете Хора в долната част на екрана.

  Щракнете върху "Хора"

 2. Над списъка с контакти поставете курсора в полето Търсене на контакти.

  щракване върху ''търсене на контакти'' в раздела ''хора''

  Забележка: Полето "Търсене на контакти" в горната част на вашия списък с контакти е различно от полето Търсене на хора, което се намира в горния десен ъгъл на лентата на Outlook. Полето "Търсене на хора" търси само по имена и имейл адреси. Полето "Търсене на контакти" търси по телефонни номера, адреси, имената на фирми и др.

  полето ''търсене на хора'' в сравнение с полето ''търсене в контакти''

 3. Въведете името на човека, който искате да намерите, или друга информация за него – например телефонен номер или име на фирма.

  Съвет: Можете да търсите по пълна или частична информация. Ако търсите например някого на име Явор Костов, можете да въведете пълното име или "кос", което са първите три знака на фамилното име.

 4. Outlook показва резултатите от търсенето във формата на карта, показваща снимката, имейл адреса, служебния или домашния адрес и телефонните номера на контакта. Изберете желания човек от резултатите от търсенето.

  Забележка: Докато въвеждате, Outlook прецизира търсенето. Ако например въведете буквата А, Outlook ще върне резултати, които съдържат Асен, Апостол, Ана, Антон и Антоанета. Ако въведете "Ант", Outlook ще върне резултати, които включват Антон и Антоанета в което и да е поле, включително името на фирмата, имейл адреса и физическия адрес.

Прецизиране на търсенето в ''Контакти''

Получавате ли твърде много резултати, когато търсите пълна или частична информация? Тогава можете допълнително да прецизирате търсенето. Когато изберете полето Търсене на хора в раздела Хора, се появява разделът Инструменти за търсене.

Съвет: Можете също да натиснете Ctrl+E, за да отворите раздела Инструменти за търсене.

разделът ''инструменти за търсене''

Тук има много опции, включително следните групи опции в раздела Инструменти за търсене, които ще ви помогнат да прецизирате търсенето си:

 • Обхват    За промяна на папките, в които искате да търсите.

 • Прецизиране    За търсене на хора, които имат телефонни номера или други типове специфична информация в своята информация за контакт.

 • Опции    За използване на предишни търсения или промяна на разширените опции за търсене.

В "Контакти" направете едно от следните неща:

 • В полето Търсене на контакти въведете името или друга информация за контакта.

  Поле за търсене на контакти

 • Натиснете Ctrl+E.

Можете да търсите по пълна или частична информация. Например можете да въведете част от името на фирмата или телефонен номер.

 • В произволен изглед на картите, като например Визитки или Адресни карти, щракнете върху буква в азбучния индекс, показан до картите.

 • В произволен изглед на таблица, като напр. Списък на телефоните или По фирма, щракнете върху някое заглавие на колона, за да сортирате контактите по критериите, които са свързани с колоната. Ето някои примери за заглавия на колони – Пълно име, Длъжност, Фирма и Категории.

Можете също да търсите контакти от произволна папка в Outlook. Направете следното:

 • В раздела Начало, в групата Търсене, в полето Търсене на контакт въведете името на контакта.

  Можете да въведете частично име, например Грозда К, собствено или фамилно име, имейл адрес, показвано име или име на фирма.

Прецизиране на търсенето в ''Контакти''

Когато щракнете върху полето Търсене на контакти се показва разделът Инструменти за търсене. Командите за търсене ви позволяват да прецизирате търсенето си, за да ви помогне да намерите даден контакт.

"Инструменти за търсене" в раздела "Търсене" на лентата

 • Обхват    Променете кои папки на Outlook се включват в търсенето.

 • Прецизиране    Прецизирайте елементите за търсене въз основа на категоризация или на това да са само елементи с телефонни номера, адреси или полета за контакт, които вие сте избрали.

 • Опции    Преглеждайте и използвайте повторно предишни търсения или променете разширените опции за търсене.

Търсене от папката "Входящи"

Можете също да търсите контакти от произволна папка в пощенската си кутия.

 • В раздела Начало, в групата Търсене, в полето Търсене на контакт въведете името на човека, когото искате да намерите.

  Можете да въведете частично име, собствено или фамилно име, имейл адрес, показвано име или име на фирма.

Търсене от полето "Търсене в адресни книги"

поле за търсене "адресна книга"

 • В стандартната лента с инструменти, в полето Търсене в адресни книги въведете името на контакта, когото искате да намерите. Първо се търси в контактите на Outlook. Ако не е намерено съвпадение, се претърсват всички други налични адресни книги, включително.тези, които вие сте добавили.

  Съвет: Можете също да въведете частично име, например Грозда К, собствено или фамилно име, показвано име, имейл псевдоним или име на фирма. За да отворите бързо контакт, за който сте извършили търсене преди, щракнете върху стрелката до Търсене в адресни книги и след това щракнете върху името, което искате.

Адресиране на съобщение, след като сте намерили името или имейл адреса

 1. В ново съобщение щракнете върху полетата До, Як или Ск в заглавката на съобщението.

 2. Въведете името в полето Търсене.

 3. Щракнете двукратно върху името в списъка Име и след това щракнете върху OK.

  Защо не виждам списъка с имена (колона) в адресната книга?

  Възможно е да сте използвали опцията за търсене Повече колони последния път, когато сте използвали адресната книга. Щракнете върху Само имена до Търсене, за да възстановите изгледа на списъка с имена.

  Търсене на допълнителни колони

Други начини за търсене

Когато въведете име в полетата До, Як или Ск на имейл съобщение, Outlook автоматично проверява дали името, което сте въвели, съвпада с име в адресната книга. Ако има съвпадение, показваното име и имейл адресът се попълват, което ви позволява да изпратите съобщението. Ако няма съвпадение, диалоговият прозорец Проверка на имената ви подканва за повече информация. Ако повече от едно име съдържа буквите, които сте въвели, можете да изберете името, което искате, от списъка. Ако името не е намерено, може да се наложи да търсите в друга адресна книга или да създадете нов контакт.

Ако въведете имейл адрес или псевдоним в полетата, и този човек или списък за разпространение е в адресната книга, показваното име се попълва, замествайки въведения от вас текст.

 1. На стандартната лента с инструменти щракнете върху Адресна книга Изображение на бутон .

  Съвет: Можете също да отворите адресната книга от менюто Инструменти и в отворено съобщение. В съобщението, в раздела Съобщение, в групата Имена щракнете върху Адресна книга.

 2. В списъка Адресна книга щракнете върху адресната книга, в която искате да търсите имена.

  Адресните книги в списъка с адресни книги, с изключение на глобалния адресен списък (GAL), се създават от папките в "Контакти". По подразбиране съдържанието на основната ви папката "Контакти" на Outlook съставя адресната книга на Outlook. Другите папки с контакти, които създавате, също са изредени, освен ако не зададете свойство, което предотвратява показването им. Глобалният адресен списък (GAL) на Microsoft Exchange се създава и управлява от администратора на вашата организация.

  Списък с адресни книги
 3. В полето Търсене въведете име или част от името, което търсите.

  търсене на имена

  За да потърсите име, като използвате друга информация, като например длъжност или местоположение, щракнете върху Повече колони и въведете информацията. Можете да търсите по повече от един критерий в това поле. След всеки критерий въведете точка и запетая. Извършва се търсене във всички включени колони, наричани също полета за тази информация.

  Защо не виждам списъка с имена (колона) в адресната книга?

  Възможно е да сте използвали опцията за търсене Повече колони последния път, когато сте използвали адресната книга. Щракнете върху Само имена до Търсене, за да възстановите изгледа на списъка с имена.

  Търсене на допълнителни колони

  Забележки: 

  • Ако не можете да намерите желаното име в адресната книга, в която търсите, потърсете го в друга адресна книга. Списъкът с адресни книги може да съдържа няколко адресни книги, всяка с различна информация. търсене на елементи в коя да е колона

  • Ако търсите в LDAP интернет указател за имейл адрес, имате възможност да извършите търсене за името по знака, с който започва името, или по знаците, които името съдържа, като щракнете върху Започва с или Съдържа.

  1. В диалоговия прозорец Адресна книга щракнете върху друга адресна книга в списъка Адресна книга.

  2. За да видите контактите си от списъка с контакти на Outlook в списъка Адресна книга, щракнете върху името на желаната папка с контакти под Адресна книга на Outlook.

   Контактът трябва да е бил запис в полето Имейл или Факс, за да се показва в адресната книга на Outlook/папката Контакти.

Адресиране на съобщение, след като сте намерили името или имейл адреса

 1. В ново съобщение щракнете върху До, Як или Ск в заглавката на съобщението.

 2. Намерете името или имейл адреса, като използвате стъпките, описани в предишния раздел, Намиране на имена в адресната книга.

 3. Щракнете двукратно върху името или имейл адреса в списъка в адресната книга и след това щракнете върху OK.

  Защо не виждам списъка с имена (колона) в адресната книга?

  Възможно е да сте използвали опцията за търсене Повече колони последния път, когато сте използвали адресната книга. Щракнете върху Само имена до Търсене, за да възстановите изгледа на списъка с имена.

  Търсене на допълнителни колони

 1. На стандартната лента с инструменти щракнете върху Адресна книга Изображение на бутон

  Съвет: Можете също да отворите адресната книга от менюто Инструменти и в отворено съобщение. В съобщението, в раздела Съобщение, в групата Имена щракнете върху Адресна книга.

 2. В списъка Адресна книга щракнете върху адресната книга, в която искате да търсите имена.

  Списък с адресни книги

 3. За полето Търсене щракнете върху Повече колони.

 4. Въведете информацията или част от информацията, която търсите. Например въведете телефонен номер, местоположение или длъжност на лицето.

  Забележки: 

  • Можете да търсите по повече от един критерий в това поле. След всеки критерий въведете точка и запетая. Извършва се търсене във всички включени колони, наричани също полета за тази информация.

  • Можете да включите името на лицето или част от името в полето Търсене, за да прецизирате търсенето.

  • Ако не можете да намерите лицето, което търсите, можете да се наложи да търсите в друга адресна книга. Не всички адресни книги съдържат едни и същи полета.

Функцията за разширено търсене ви позволява да използвате няколко ключови думи или критерия, за да намерите някого. Това е подобно на търсенето, което се извършва с помощта на опцията Повече колони в полето Търсене, но въвеждате критериите за търсене в отделни полета вместо в едно поле, разделени със запетаи. В зависимост от информацията за контакт, въведена за даден човек, е възможно не всички полета да се отнасят за търсенето.

Разширеното търсене ви позволява да видите в кои полета се извършва търсене по конкретните ключови думи или критерии.

 1. На стандартната лента с инструменти щракнете върху Адресна книга Изображение на бутон

  Съвет: Можете също да отворите адресната книга от менюто Инструменти и в отворено съобщение. В съобщението, в раздела Съобщение, в групата Имена щракнете върху Адресна книга.

 2. В списъка Адресна книга щракнете върху адресната книга, в която искате да търсите имена.

  Изберете адресната книга, за да търсите от списъка

 3. Щракнете върху Разширено търсене.

 4. В полето Търсене въведете информацията в съответните полета.

  Въведете критериите за търсене, за да намерите някого

  Колкото повече информация включвате, толкова по-прецизни са резултатите от търсенето.

  Забележка: Ако не можете да намерите лицето, което търсите, можете да се наложи да търсите в друга адресна книга. Не всички адресни книги съдържат една и съща информация.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×