Надстройване от SharePoint 2010

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

На 13 Oct 2020 Microsoft Office SharePoint Server 2010 достига края на поддръжката. Тази статия описва подробно ресурси, които да помогне на хората да мигрират своите съществуващи данни от SharePoint Server 2010 за SharePoint Online или надстроите вашия SharePoint Server локално.

Какво е края на поддръжка?

Когато софтуерът на SharePoint Server 2010 и SharePoint Foundation 2010 достигне до края на поддръжката му (времето, през което Microsoft предоставя нови функции, поправки на грешки, корекции на защитата и т.н.) тази опция се нарича "края на софтуера на поддръжка", или, понякога му "пенсиониране". В края на поддръжката (или EOS) на продукт нищо всъщност се затваря или спира да работи; Въпреки това в края на поддръжката на софтуера Microsoft вече не предоставя:

  • техническа поддръжка за проблеми, които може да възникнат;

  • корекции на грешки за проблеми, които са открити и които е възможно да се отразят на стабилността и използваемостта на сървъра;

  • корекции на защитата за уязвимости, които са открити и които е възможно да направят сървъра уязвим за пробиви в сигурността;

  • актуализации на часови зони.

Това означава, че ще има допълнителни актуализации, корекции, или корекции ще бъдат изпратени на продукта (включително корекции/корекции на защитата) и поддръжката на Microsoft ще са напълно прехвърлени усилията си поддръжка към по-нови версии. В края на поддръжката на SharePoint Server 2010 подходи, трябва да се възползвате от възможности, за да изрежете данни вече нямате нужда преди надстройването на продукта и/или мигрирането на важни данни.

Забележка: Жизнен цикъл на софтуер обикновено трае 10 години от датата на първоначалната версия на продукта. Можете да търсите за Партньори на Microsoft , които могат да ви помогнат с надстройка към следващата версия на своя софтуер, или с Office 365 миграция (или и двете). Бъдете сигурни сте наясно с края на поддръжката на датите в критични основните технологии, както и, особено на версия на SQL server, който използвате с SharePoint.

Какви са възможностите?

Първо проверете датата, на която поддръжката приключва на жизнен цикъл на продукта сайт. След това не забравяйте да планирате времето си надстройка или миграция със знания на тази дата. Не забравяйте, че вашия продукт няма да спре да работи на дата в списъка, и можете да продължите използването му, но, тъй като вече не е вашата инсталация ще бъде кръпка след тази дата, ще искате стратегия, която ще ви помогне да по-гладко преход към следващата версия на продукта.

Тази матрица помага да изчертаете курс, когато става въпрос за функции на продукта за мигриране и потребителски данни:

край на поддръжката на продукта

Добра

Най-добро

SharePoint Server 2010

SharePoint Server 2013

SharePoint Online

Хибридно разполагане на SharePoint

SharePoint Server 2016 (локално)

SharePoint облак хибридни търсене

Ако изберете опциите в нисък край на диапазона (добър опции), трябва да започнете да планирате за надстройка на друг скоро след мигрирането от SharePoint Server 2010 завърши. (края на поддръжката за SharePoint Server 2010 и SharePoint Foundation 2010 са планирани за 13 Oct 2020, но Имайте предвид, че винаги трябва да проверявате жизнен цикъл на продукта сайт на вашите най-точни дати!)

Къде трябва да отидат следващия?

SharePoint Server 2013 и SharePoint Foundation 2013 може да се инсталира локално на ваши собствени сървъри. В противен случай можете да използвате SharePoint Online, която е онлайн услуга, която е част от Microsoft Office 365. Можете да изберете да:

Да знаете за скрити разходи, свързани с поддържането на сървърна група отсега нататък, поддържане или мигриране персонализации и надстройване на хардуера, от която зависи SharePoint Server. Ако сте наясно и имат отчита всички тези, той ще бъде по-лесно да продължите надстройването локално. В противен случай ако стартирате вашата сървърна група на наследени сървърите на SharePoint без тежко персонализиране, можете може да се възползвате от планирана мигриране към SharePoint Online. Възможно е също, локално SharePoint Server магазини може да откажете да сложите някои данни в SharePoint Online за намаляване на размера на хардуера управление запазва всички техните данни локално включва. Може да е по-икономически да преместите някои от вашите данни в SharePoint Online.

Забележка: Администратори на SharePoint може да създадете абонамент за Office 365, настройте съвсем нов сайт на SharePoint Online и след това отрязани далеч от SharePoint Server 2010, като само най-важните документи до свежо сайтове на SharePoint Online. От там всички останали данни може да се източи от сайта на SharePoint Server 2010 в локален архив.

SharePoint Online (SPO)

Локален сървър на SharePoint

Висок разход във време (планиране/изпълнение/проверка)

Висок разход във време (планиране/изпълнение/проверка)

По-нисък разход в средства (без закупуване на хардуер)

По-висока стойност в фондове (хардуер покупки)

Еднократен разход за мигриране

Еднократен разход, повтарящ се за всяка бъдеща миграция

Ниска обща цена на притежание/поддръжка

Висока обща цена на притежание/поддръжка

Когато мигрирате към Office 365, еднократно преместване, ще имат по-тежко цена по време, прекарано планиране, предварително (като сте организиране на данни и да реши какво да предприемете в облака и какво да оставите зад). Въпреки това след като се мигрират ви данни, надстройки ще бъде автоматично от този момент, тъй като вече не трябва да управлявате хардуерни и софтуерни актуализации и нагоре-време на вашата група сървъри да се архивират от Microsoft споразумение (SLA).

Мигриране в SharePoint Online

Не забравяйте, SharePoint Online предлага всички функции, имате нужда, като прегледате описанието на свързана услуга. Ето връзка към всички описания на услугите на Office 365:

Описания на услугите на Office 365

В момента няма начин, по които можете да директно мигрирате от SharePoint Server 2010 (или SharePoint Foundation 2010) към SharePoint Online, толкова много от работата е ръчно. Това ви дава възможност да Архив и премахване на данни и сайтове, които вече не са необходими, преди да се премести. Можете да архивирате други данни в склада. Също така, не забравяйте, че SharePoint Server 2010, нито SharePoint Foundation 2010 ще спре работата си в края на поддръжката, така че администраторите могат да имат период, през който все още се изпълнява SharePoint, ако клиентите си забравите да преместите някои от неговите данни.

Ако сте надстройване до SharePoint Server 2013 или SharePoint Server 2016 и решите да въведе данни в SharePoint Online, преместването ви може да включва с помощта на SharePoint миграция API (за мигриране на информация в OneDrive за бизнеса).

"За" онлайн

"Против" онлайн

Microsoft осигурява хардуера за SPO и цялото администриране на хардуера.

Наличните функции в локална версия на SharePoint Server и SPO може да се различават.

Вие сте глобалният администратор на вашия абонамент и можете да назначавате администратори към сайтове на SPO.

Някои действия, които са налични за администратор на сървърната група в SharePoint Server локално не съществуват (или не са необходими) в ролята на администратор на SharePoint в Office 365, но администриране на SharePoint, администриране на колекцията сайтове и собствеността на сайта са локални за да си орг.

Microsoft прилага корекции, корекции и актуализации за основните хардуер и софтуер (включително SQL сървъри, на които се изпълнява на SharePoint Online).

Тъй като няма достъп до поддържащата файловата система в услугата, някои персонализации са ограничени.

Microsoft публикува споразумения за услуги и предприема бързи действия за разрешаване на инциденти в услугите.

Архивирането и други опции за възстановяване са автоматизирани от услугата в SharePoint Online – архивните копия се презаписват, ако не се използват.

Тестването на защитата и настройването на производителността на сървъра се извършват регулярно в услугата от Microsoft.

Промени в потребителския интерфейс и други функции на SharePoint се инсталират от услугата и може да се наложи бъдат включени или изключени.

Office 365 отговаря на много отрасловите стандарти: Съответствие на Office 365.

Разполагане на помощ за миграция е ограничен.

Голяма част от надстройката ще се извърши ръчно или чрез API за мигриране на SPO, описан в Пътна карта на съдържанието за мигриране в SharePoint Online и OneDrive.

Нито инженерите по поддръжката, нито служителите в центъра за данни на Microsoft имат неограничен администраторски достъп до вашия абонамент.

Може да има допълнителни разходи, ако хардуерната инфраструктура има нужда от надстройка, за да поддържа по-новата версия на SharePoint, или ако вторична сървърна група трябва да бъде надстроена.

Можете да получите помощ от партньори за еднократната задача по мигрирането на вашите данни в SharePoint Online.

Не всички промени в SharePoint Online са във вашия контрол. След мигрирането проектиране разлики в менюта, библиотеки и други функции може да засегне временно използваемост.

Онлайн продукти се актуализират автоматично в услугата, което означава, че все пак функции може да отхвърляне, няма вярно край на поддръжката на жизнения цикъл.

Както и основните SQL сървъри има край на поддръжката на жизнения цикъл за SharePoint Server (или SharePoint Foundation).

Ако сте решили да създадете нов сайт на Office 365 и ръчно ще мигрирате данните в него според необходимостта, можете да погледнете опциите на Office 365 за вас тук:

Опции за план на Office 365

Надстройване на SharePoint Server локално

На най-новата версия на продукта за локално на SharePoint (SharePoint Server 2016), SharePoint Server надстройки трябва да отида последователно, това означава, че няма начин да надстроите от SharePoint Server 2010 за SharePoint Server 2016, директно.

Поредна надстройка път : SharePoint Server 2010 > SharePoint Server 2013 > SharePoint Server 2016

Ако решите да се следват целият път от SharePoint 2010 за SharePoint Server 2016, това ще отнеме време и планиране. Подобрения включват цена, отнасяща се надстроен хардуер (имайте предвид, че SQL сървъри също трябва да бъде надстроен), софтуер и администриране. Също така персонализации трябва да бъде надстроен, или дори изоставени. Не забравяйте, че събирате бележки на всички ваши критични персонализации, преди да надстроите вашата сървърна група на SharePoint Server.

Забележка: Възможно е да поддържате вашия край на поддръжката на SharePoint 2010 сървърна група, инсталиране на сървърна група на SharePoint Server 2016 на нов хардуер (така че отделен сървърна група изпълни един до друг) и след това планиране и изпълнявам ръчното мигриране на съдържание (за изтегляне и повторно качване на съдържание, за пример). Има потенциални капани на тези ръчно хода (например документи, идващи от 2010 като текущата последния модифицирана акаунт с псевдоним на акаунта прави ръчното преместване), а някои работи трябва да се направи преди време (пресъздаване сайтове, подсайтове, разрешения и списък структури). Това е добро време да се помисли какво данни, можете да преместите в склада или вече не се нуждаете. Това може да намали влияние на мигрирането. И в двата случая Почистете вашата среда преди надстройката. Бъдете сигурни вашата съществуваща група е функционален, преди да надстройка и (сигурно) преди ви премахне!

Не забравяйте да прегледате поддържаните и неподдържаните пътища за надстройка:

Ако имате персонализации, изключително важно е да имате план за всяка стъпка от пътя за мигриране:

"За" локална версия

"Против" локална версия

Пълен контрол на всички аспекти на вашата сървърна група на SharePoint (и това е SQL), от сървъра хардуер нагоре.

Всички знаци за нова и поправки са отговорност на вашата фирма (но могат да участват платен поддръжката на Microsoft, ако вашият продукт не е в края на поддръжката):

Пълен набор от функции на локалната версия на SharePoint Server с опция за свързване на вашата локална сървърна група с абонамент за SharePoint Online чрез хибридно разполагане.

Надстройка на корекции, корекции на защитата, хардуерни надстройки и всички поддръжка на сървърна група на SharePoint Server и това е SQL са управлявани локално.

Пълен достъп за по-голяма опции за персонализиране от с SharePoint Online.

Стандартите за съответствие, поддържани от Office 365, трябва да се конфигурират ръчно в локалната версия.

Тестване на защитата и сървър настройка на производителността, извършва локални (под ваш контрол).

Office 365 може да предоставя функции на SharePoint Online, които не работят с локална версия на SharePoint Server

Можете да получите помощ от партньори за мигрирането на данни към следващата версия на SharePoint Server (и след това).

Вашите сайтове на SharePoint Server няма да използват автоматично SSL/TLS сертификати, какъвто е случаят с SharePoint Online.

Пълен контрол над конвенциите за именуване, архивирането и други опции за възстановяване в локална версия на SharePoint Server.

SharePoint Server локално е чувствителна към продуктови цикли.

Ресурси за надстройване

Започнете чрез сравняване хардуерни и софтуерни изисквания. Ако не отговарят на основните изисквания за надстройка на текущата хардуер, може да означава това трябва да надстроите хардуера в сървърна група или SQL сървъри първо, или че може да решите да преместите някои процент от вашите сайтове в "Евъргрийн" хардуера на SharePoint Online. След като сте направили вашата оценка, следвайте поддържа надстройка пътища и методи.

Създаване на SharePoint хибридно решение между SharePoint Online и SharePoint Server локално

Друга опция (този, който може да бъде най-доброто от локално и онлайн свят за някои миграция трябва) е хибридно разполагане, можете да се свържете SharePoint Server 2013 или 2016 сървърна група на SharePoint Online за създаване на хибридна среда на SharePoint: Научете повече за хибридно разполагане на решения на SharePoint.

Ако решите, че хибридно сървърна група на SharePoint е целта ви миграция, не забравяйте да планирате какви сайтове и потребители, които трябва да се движат онлайн и които трябва да остане локални. Преглед и класиране на вашия SharePoint сървърна група съдържание (определяне какви данни е високо, средно или ниско влияние върху фирмата ви) може да бъде полезно да направите това решение. Може да бъде, че единственото нещо, което искате да споделите с SharePoint Online е () потребителски акаунти за влизане и б индекса за търсене на SharePoint Server--това не може да бъде ясно, докато не можете да разглеждате как се използват вашите сайтове. Ако вашата фирма по-късно реши да мигриране на всички ваши съдържание в SharePoint Online, можете да преместите всички останали акаунти и данни онлайн и да премахне вашата локална сървърна група и управление/администрация на сървърната група на SharePoint ще се осъществява чрез Office 365 конзоли от този момент.

Не забравяйте да се запознаете със съществуващи типове хибридни и как да конфигурирате връзка между вашата локална група на SharePoint и вашия абонамент за Office 365.

Добър начин да видите как работи сървърна група на SharePoint хибридни е чрез създаване на среда за разработчици/тест на Office 365. След като вече имате пробна версия или закупили абонамент за Office 365, ще сте на път да създавате колекции от сайтове, уеб сайтове и библиотеки с документи в SharePoint Online, към които можете да мигрирате данните (или ръчно, чрез използване на API на миграция, или – ако искате да мигрирате ми Сайт на съдържание в OneDrive за бизнеса – чрез съветника за хибриден).

Забележка: Не забравяйте, че вашата сървърна група на SharePoint Server 2010, първо ще трябва да се надстрои, локален SharePoint Server 2013 или SharePoint Server 2016 да използвате опцията за хибридно разполагане. SharePoint Foundation 2010 и SharePoint Foundation 2013 можете да създавате хибридни връзки с SharePoint Online.

Сродни теми

Ресурси, които да ви помогне надстройка от Office 2007 или 2010 сървъри и клиенти
общ преглед на процеса на надстройване от SharePoint 2010 в SharePoint 2013
най-добри практики за надстройване от SharePoint 2010 в SharePoint 2013
Отстраняване на проблеми с база данни на надстройване на проблеми в SharePoint 2013
търсене за партньори на Microsoft да ви помогнем с надстройката
Актуализирани обслужване политика за продукти за SharePoint 2013
Updated продукт Обслужване на правилата за SharePoint Server 2016

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×