Преминаване към основното съдържание
Надстройване на модели на данни на Power Pivot към Excel 2013 или Excel 2016

Надстройване на модели на данни на Power Pivot към Excel 2013 или Excel 2016

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

"Тази работна книга има модел на данни на Power Pivot, създаден с предишна версия на добавката Power Pivot. Ще трябва да надстроите този модел на данни с Power Pivot в Microsoft Excel 2013".

Изглежда познато? Това означава, че сте отворили работна книга на Excel 2010 в Excel 2013 или по-нова версия и тази работна книга съдържа модел на данни на вграден Power Pivot , с помощта на предишна версия на добавката на Power Pivot . Може да видите това съобщение, когато се опитате да вмъкнете лист на Power View в работна книга на Excel 2010.

В Excel 2013 или Excel 2016 модела на данни е неразделна част от работната книга. Това съобщение ви позволява да знаете, че моделът на вградената Power Pivot данни трябва преди да сегментиране, навлизат и филтриране на данни в Excel 2013 или Excel 2016.

 1. Преди надстройката проверете за ситуации, за които се знае, че причиняват проблеми по време на надстройката.

 2. Запишете копие на файла сега се нуждаете предишната версия по-късно. След надстройването, работната книга ще работи само в Excel 2013 или по-късно. Още за: Какво е различно в надстроен модел.

 3. Стартиране на Power Pivot в добавка на Microsoft Excel.

 4. Щракнете върху Power Pivot > Управление, за да започнете надстройването.

  Бутон ''Управление'' в лентата на Power Pivot

 5. Потвърдете известието за надстройка.

  Съобщението е "Тази работна книга има модел на данни на Power Pivot, създаден с предишна версия на добавката Power Pivot. Ще трябва да надстроите този модел на данни с Power Pivot в Microsoft Excel 2013".

  Щракнете върху OK, за да затворите съобщението.

 6. Надстройте модела на данни. След надстройката вече не можете да работите с работната книга в предишната версия на Power Pivot.

  Съобщението започва с "Работната книга съдържа модел на данни, създаден с предишна версия на Power Pivot", и завършва с "Искате ли да надстроите работната книга?".

  Щракнете върху OK, за да надстроите работната книга.

 7. Запишете и заредете отново работната книга. Тази стъпка заключва промените, направени по време на надстройката. След като запишете работната книга, не можете да се върнете назад. Повторното зареждане трябва да отнеме само няколко секунди в зависимост от размера и местоположението на работната книга.

  Съобщението започва с "Надстройката на работната книга завърши успешно, но Excel е все още в режим на съвместимост".

  Щракнете върху Да, за да заредите отново работната книга.

Надстройката е вече завършен. Ако има други съобщения по време на надстройката, надстройката може да имат неуспешна или изпълнени с частичен успех. В някои случаи ще трябва да променяте към модела на работна книга или данните за напълно надстройване до Excel 2013 или Excel 2016. Следващите раздели в тази статия, за да научите повече, прочетете.

В тази статия

Известни проблеми

Премахване или повторно съставяне на свързани таблици, които вече не са свързани с таблица източник в Excel

Премахване на заявка от подробни таблици

Премахване на защита с парола

Премахване на ограничен достъп

Определени колони в модела са споменати в съобщенията за надстройка

Не може да се актуализира връзка към източник на данни в надстроена работна книга

Проблем

Решение

Завършване на частична надстройка

KPI изображения липсват

Надстройка грешка при DAX изчисления: ние надстроим правилно тази работна книга...

Функции на обобщена таблица, които се обръщат към "Данни на Power Pivot", вече не са валидни

Изтриване на данни: когато надстройка изтрива данни във вашия модел

Надстройката е успешна, но свързаната таблица я няма

Какво е различно в надстроен модел

Сегментаторите и описанията на колоните вече не се показват в списъка с полета

Надстроените работни книга вече не работят в предишна версия на Excel и Power Pivot

Известни проблеми

Премахване или повторно съставяне на свързани таблици, които вече не са свързани с таблица източник в Excel

Старите или изолирани таблици не се надстройват с останалата част на модела, което води до изтриване на данни или неизползваеми данни. Можете да избегнете този проблем, като се уверите, че съществуващите свързани таблици са свързани със съществуваща таблица източник в Excel.

 1. В Power Pivot за Excel 2010 щракнете върху свързаната таблица в прозореца Power Pivot.

  Икона за свързана таблица

 2. Щракнете върху Свързана таблица в лентата.

  Свързана лента, указваща таблица в Excel

 3. Уверете се, че Таблица на Excel сочи към съществуваща таблица. Ако таблицата е преименувана в Excel, щракнете върху стрелката надолу в Таблица на Excel, за да изберете преименуваната таблица.

 4. Щракнете върху Отиди на таблица в Excel, за да се уверите, че свързаната таблица се преобразува в таблица с данни в Excel.

 5. Ако Таблица на Excel е празно, направете едно от следните:

Стига проблемът по-долу също да не възникне, сега сте готови да надстроите работната книга.

Премахване на заявка от подробни таблици

Друг проблем с надстройката се отнася само за моделите на данни на Power Pivot, базирани на кубове на услуги за анализи, които поддържат действия с подробни данни. Ако дадена работна книга съдържа подробни таблици за заявки, надстройката първо ще се покаже като успешна, но след това ще се показва грешка при надстройката всеки път, когато щракнете върху поле в обобщената таблица.

 1. В Power Pivot за Excel 2010, намерете всички подробни таблици за заявки в работната книга.

  Подробната таблица със заявки се създава в работна книга, когато щракнете с десния бутон върху мярка и изберете Покажи подробните данни. Таблицата в резултат на това се показва като отделен лист в работната книга. Първият ред започва с "Върнати данни за ...".

  Заявка от подробна таблица

 2. Изтрийте всеки лист, който съдържа подробни таблици със заявки. Можете да ги създадете отново след надстройката.

 3. Запишете работната книга.

 4. Надстройте работната книга.

 5. Създайте повторно подробните таблици със заявки, ако имате нужда от тях. Щракнете с десния бутон върху изчисляемо поле в обобщена таблица, след което щракнете върху Покажи подробните данни. Подробна таблица със заявки ще се създаде в отделен работен лист.

Премахване на защита с парола

Защитените с парола работни книги, които също съдържат модели на данни, няма да имат успешна надстройка с тази грешка:

"Не може да се надстрои моделът на данни в тази работна книга."

За да заобиколите този проблем, премахнете паролата преди надстройката.

 1. Отворете работната книга в Excel 2013 или Excel 2016.

 2. Щракнете върху Файл > Информация > Защита на работната книга >Шифроване с парола.

 3. Изчистете звездичките и щракнете върху OK.

 4. Запишете работната книга.

 5. Щракнете върху Power Pivot > Управление, за да рестартирате надстройката.

 6. Добавете обратно защита с парола на работната книга.

Премахване на ограничен достъп

Моделите на данни на работна книга, които имат ограничения за печат, редактиране или копиране, ще имат неуспешна надстройка с тази грешка:

"Не може да се надстрои моделът на данни в тази работна книга."

За да заобиколите този проблем, премахнете ограниченията преди надстройката.

 1. Отворете работната книга в Excel 2013 или Excel 2016.

 2. Щракнете върху Файл > Информация > Защита на работната книга >Ограничаване на достъпа.

 3. Поставете отметка на Неограничен достъп, за да премахнете ограниченията.

 4. Запишете работната книга в Excel.

 5. Щракнете върху Power Pivot > Управление, за да рестартирате надстройката.

 6. Добавете отново ограничения за достъп до работната книга.

Определени колони в модела са споменати в съобщенията за надстройка

Когато по време на надстройката възникват грешки и съобщението за грешка указва кои полета причиняват проблеми, изпълнете тези стъпки:

 1. В Excel 2013 или Excel 2016, Отиди на обобщена таблица или отчет, който съдържа полетата, които надстройката има проблеми.

 2. Премахнете полетата само от обобщената таблица или отчета. Списъкът с полета ще продължава да показва полета; те просто няма да се показват в отчета.

 3. Запишете и затворете работната книга.

 4. Отворете отново работната книга.

 5. Щракнете върху Power Pivot > Управление, за да рестартирате надстройката.

 6. Ако допуснем, че надстройката е успешна, добавете полетата обратно в обобщената таблица или отчета.

Не може да се актуализира връзка към източник на данни в надстроена работна книга

Създавате работна книга в Excel 2010 с връзка към външен източник на данни. Отворете работната книга в Excel 2013 или Excel 2016. Когато се опитате да промените отчет с обобщена таблица в работната книга, ще видите съобщение, че трябва да актуализирате обобщената таблица. Опитвате се да ги актуализирате, но можете да видите това съобщение:

"Excel не успя да получи необходимата информация за този куб. Кубът може да е бил реорганизиран или променен в сървъра.Свържете се с администратора на OLAP куба и ако е необходимо, задайте нов източник на данни за свързване с куба."

Когато опитате да редактирате съществуващата връзка, можете да видите името на модела на данни, но не можете да променяте източника на данни.

Проблем

Връзката към източника на данни вече не е валидна и трябва да я актуализирате, но не можете да ги актуализирате в Excel 2013 или Excel 2016.

Решение

 1. Отворете работната книга в Excel 2010 с добавката Power Pivot.

 2. В раздела Power Pivot > Управление на модел на данни, за да отворите прозореца на Power Pivot.

 3. В прозореца на Power Pivot щракнете върху Начало > Връзки > Съществуващи връзки.

 4. Изберете текущата връзка с база данни и щракнете върху Редактиране.

 5. В диалоговия прозорец Редактиране на връзка щракнете върху Преглед, за да намерите друга база данни от същия тип, но с друго име или местоположение.

 6. Запишете и затворете работната книга.

 7. Отворете работната книга в Excel 2013 или Excel 2016.

Най-горе на страницата

Завършване на частична надстройка

В повечето случаи надстройката на работната книга трябва да протече гладко, но понякога допълнителни промени са необходими за завършване на работата. В тази секция ще научите как да действате по отношение на определени грешки, указващи частична или непълна надстройка. Работната книга се надстройва, но без определени функции.

KPI изображения липсват

Ако KPI изображения (цветни икони или икони на графиката) липсват, премахнете KPI от областта Стойности на списъка с полета, след което го добавете отново.

Надстройка грешка при DAX изчисления: ние надстроим правилно тази работна книга...

Някои изчисления на DAX изисква ръчно промени, преди работната книга е оперативни. Ако изрази DAX или заявки са съвместими с Excel 2013, работната книга е само частично надстроени. Ще видите това съобщение:

"Не можем да надстроим тази работна книга правилно. Записването може да доведе до това някои функции за данни в Excel да не работят. За повече подробности посетете: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259419

Ето грешката, която получихме: Не може да се направи заявка на вътрешна поддържаща структура от колона "<таблица>[<име на колона>]", тъй като това зависи от колона, релация или мярка, която не се обработва. Обновете или изчислете отново модела".

Ако получите тази грешка (а можете да я получите няколко пъти), се погрижете да обърнете внимание кои таблици и колони са указани, така че да можете да отидете директно в тези таблици. Ще трябва да редактирате всеки DAX израз:

Забележка: Ако бъдете попитани дали разрешавате Power Pivot да запише, да затвори и след това да отвори работната книга, щракнете върху Да.

 1. В прозореца на Power Pivot отворете таблицата, спомената в съобщението.

 2. Щракнете върху колоната, която има икона за грешка и стойности #ERROR. Трябва да видите DAX израз в лентата за формули.

 3. Потърсете следните известни проблеми с DAX съвместимостта:

  Празни стойности, указани като двойни кавички без стойност (""), вече не са позволени. Сменете двойните кавички с нула.

  LOOKUPVALUE, CONTAINS или SWITCH са опитали да сравнят несъвместими типове стойности. Може да се наложи да укажете [Тип] в аргумента или да се уверите, че и двата типа стойност са цифрови, низови или булеви. Ако трябва да конвертирате една от стойностите, можете да използвате функцията VALUE или FORMAT.

В Excel може да продължат да се показват грешки, докато поправяте изрази DAX. Ако не можете да редактирате дадена формула, превключете обратно в Excel, за да видите дали грешка не блокира по-нататъшни действия. Щракнете върху OK, за да затворите грешката, и се върнете в Power Pivot, за да продължите работа.

След като сте поправили DAX изчисленията и вече не се показват съобщения за грешки, считайте работната книга за напълно надстроена.

Функции на обобщена таблица, които се обръщат към "Данни на Power Pivot", вече не са валидни

Функции за куб в Excel, които указват връзка към модел на Power Pivot от предишно издание, трябва да се актуализират ръчно с името на новия модел – "ТозиМоделНаДанниНаРаботнаКнига".

Предишна версия

Excel 2013

=CUBEVALUE("Дани на Power Pivot",[Мерки].[Общо продажби])

=CUBEVALUE("ТозиМоделНаДанниНаРаботнаКнига",[Мерки].[ОбщоПродажби])

 1. В Excel, във всеки работен лист щракнете върху Формули > Показване на формули, за да покажете изчисленията, използвани във всеки лист.

 2. За функциите за куб в Excel, които указват връзка, потърсете "Данни на Power Pivot".

 3. Сменете "Данни на Power Pivot" с "ТозиМоделНаДанниНаРаботнаКнига".

 4. Запишете работната книга.

Най-горе на страницата

Изтриване на данни: когато надстройка изтрива данни във вашия модел

"Надстройката не можа да надстрои тези свързани таблици <име на таблица>. Тези таблици са премахнати от модела."

В специални случаи данните се изтриват от модела по време на надстройка. Изтриването на данни се получава, когато имате изолирана свързана таблица в модела си, която не може да се проследи към свързана таблица в същата работна книга поради факта, че таблицата източник е изтрита или преименувана.

Надстройката е успешна, но свързаната таблица я няма

Свързаната таблица е таблица, която създавате в работен лист и след това я добавяте в модел на данни, за да можете да я свържете към други таблици и да добавите DAX изчисления. Надстройката ще изтрие свързана таблица, ако таблицата източник вече не съществува в работната книга.

Ето сценария: Създали сте или сте импортирали таблица в Excel, добавили сте я като свързана таблица в Power Pivot, където тя е станала част от модела на данни, след което сте изтрили оригиналната таблица, на която е била базирана свързаната таблица. Моделът запазва свързаната таблица, въпреки че таблицата в Excel я няма.

По-нататък, когато опитвате да надстроите работната книга за Excel 2013, се получава грешката по-долу.

"Надстройката не можа да надстрои тези свързани таблици <име на таблица>. Тези таблици са премахнати от модела."

Ако е възможно, спрете надстройката, така че да можете да промените модела или да създадете архив, в случай че искате да направите справка с таблицата по-късно:

 1. Щракнете върху OK, за да затворите съобщението "Функцията за надстройване не успя да надстрои следните свързани таблици".

 2. Когато бъдете попитани дали да запишете, затворите и отворите отново работната книга, щракнете върху Не.

 3. Затворете файла в Excel 2013, без да го записвате.

 4. Отворете работната книга в Excel 2010 и поправете проблемите със свързаните таблици:

  1. Свързаната таблица вече не е необходима? Изтрийте я от модела или рестартирайте надстройката в Excel 2013 и позволете на надстройката да премахне таблицата вместо вас.

  2. Таблицата в Excel е преименувана, но свързаната таблица не е? Актуализирайте информацията за връзката в Power Pivot, както е описано в стъпка 1 най-горе на тази страница.

  3. Свързаната таблица трябва да остане, тъй като се използва в изчисления или в обобщена таблица, но оригиналната таблица на Excel я няма? Създайте отново таблицата източник в Excel и актуализирайте връзката:

   • Копирайте редовете от свързаната таблица в прозореца на Power Pivot.

   • Поставете редовете в работен лист в Excel.

   • Форматирайте редовете като таблица.

   • Дайте име на таблицата.

   • Върнете се в прозореца на Power Pivot.

   • Щракнете върху Свързана таблица > Таблица на Excel, след което изберете таблицата, която току-що сте създали.

   • Запишете файла.

 5. След като направите поправките, отворете файла в Excel 2013.

 6. Стартирайте отново надстройката, като щракнете върху Power Pivot > Управление.

Ако вече сте записали работната книга, не може да отмените го предишна версия. Ще трябва да създадете отново свързаната таблица от самото начало. Още за: Добавяне на данни на работен лист към модел на данни чрез свързана таблица.

Най-горе на страницата

Какво е различно в надстроен модел

В повечето случаи надстроената работна книга е същата като предшественика си. Въпреки това има малки промени в по-новата версия, за които си струва да се спомене.

Сегментаторите и описанията на колоните вече не се показват в списъка с полета

В предишните версии списък с полета на обобщена таблица показва описания на колона или поле като пояснения. В Excel 2013 или по-късно списъка на полетата не поддържа пояснения. Всяка колона описанията, които съществуват в модела, ще бъдат игнорирани в визуализации на данни в Excel.

Сегментаторите се поддържат, но сега ги създавате по различен начин. Списък с полета не предоставя опции за създаване на сегментатор.

Надстроените работни книга вече не работят в предишна версия на Excel и Power Pivot

Преди Excel 2013 имаше две предишни версии на добавката Power Pivot. И двете версии работят само с Excel 2010. Тези версии са:

 • SQL Server 2008 R2 Power Pivot за Excel

 • SQL Server 2012 Power Pivot за Excel 2010

След като сте надстроили модел на данни в Excel 2013 или Excel 2016, можете да отворите работната книга, но не взаимодейства с или редактирате, базирана на модел на обобщени отчети в Excel 2010. Когато отваряте Excel 2013 или Excel 2016 модел работна книга в Excel 2010, ще получите следната грешка, ако щракнете върху сегментатор, променете филтъра или плъзнете на ново поле в обобщена таблица:

"Инициализирането на източника на данни е неуспешно".

Тази грешка възниква, тъй като взаимодействието с данни, като например щракване върху сегментатор, генерира заявка, която се изпраща към модела на данни (моделът е източникът на данни на обобщената таблица). Тъй като моделът на данни вече не е валиден в Excel 2010, ще получите грешка за инициализиране на източника на данни вместо да взаимодействате с данните.

Да предположим, че се опитвате да отворите модела на данни в прозореца на Power Pivot. Моделът не се отваря и се показва следната грешка:

"Тази работна книга съдържа модел на данни на Excel, който е създаден в по-нова версия на Excel. Можете да отворите тази работна книга в по-стара версия на Excel, но няма да можете да заредите или да работите с Power Pivot, когато съществува едновременно с модел на данни на Excel."

Има няма заобиколни решения; надстройката е само за препращане. Преди да надстроите, консултирайте се с колегите си да се уверите, че всички надстройвате към Excel 2013 в същото време. Освен това може да искате да запазите временно отделни версии на вашите работни книги, ако организацията ви планира да използвате Excel 2010 и Excel 2013 или Excel 2016 един до друг.

Още за: съвместимост във версиите Power Pivot

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×