Можете да чертаете прави линии или подравните неща с линийката в PowerPoint

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да използвате линийката в раздела " Рисуване " на лентата, за да начертаете прави линии или за подравняване на набор от обекти. Линийката завърта във всяка позиция, която искате: хоризонтални, вертикални или произволен ъгъл между. Той има градуса настройката, така че да можете да го настроите по-прецизен ъгъл, ако е необходимо.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Можете да управлявате линийката с помощта на пръстите си, мишката или натискания на клавиши.

Задача, Контролен списък, планиране на символ

Това е само за абонати, Office 365 функция. Вижте изисквания към по-долу за повече подробности.

Включване на раздела "Рисуване", за да се види линийката

 1. Отворете Файл > Опции.

 2. Докоснете раздела Персонализиране на лентата в диалоговия прозорец Опции.

 3. В полето от дясната страна на диалоговия прозорец докоснете квадратчето за избор с име Рисуване.

 4. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Опции.

 5. Докоснете раздела Рисуване, и ще видите линийката в лентата.

  Шаблонът на линийката е в раздела "Рисуване" на лентата в PowerPoint 2016.

Чертане на линия или подравняване на елементи

 1. Изберете слайда, в който искате да използвате линийката.

 2. Докоснете линийката Икона на линийката. Линийката, или шаблонът за чертане, се намира в раздела "Рисуване" на лентата в Office 2016. в раздела Рисуване, за да се показва в областта за рисуване на слайда.

 3. Позиционирайте линийката под искания ъгъл.

  • Използвайте един пръст, за да преместите линийката – нагоре/надолу или наляво/надясно.

  • Използвайте два пръста, за да завъртите линийката под искания ъгъл.

  • Използвайте три пръста, за да завъртате линийката на стъпки от пет градуса.

 4. За да нарисувате линия    Докоснете перо или маркер в раздела Рисуване и започнете да рисувате.

  За да подравните отделни елементи    Изберете всеки от тях поред и плъзнете обекта, докато манипулаторът му за селекция не се прилепи към линийката.

  За подравняване на група от елементи наведнъж    Изберете множествено елементи, като държите натиснат клавиша Ctrl, докато докосвате всеки елемент поред. Плъзнете набора от обекти, докато не прилепне към линийката.

  Фигурите се подравняват към линийката по ръбовете им, а обектите от вида на икони, картини или текстови полета се подравняват към линийката по ограничителния си правоъгълник.

Управление на линийката с мишката

Преместване на линийката чрез щракване и плъзгане с мишката. За да спрете преместването на линийката, отпуснете бутона на мишката.

Завърта линийката на един градус стъпки чрез завъртане на колелцето за превъртане на мишката. Завърта линийката, където сочи показалеца на мишката. (Завъртане изисква колелцето за превъртане, тя не работи с лаптоп trackpads.)

Управление на линийката с клавиатурата

Ако нямате сензорен екран или ако предпочитате да използвате клавиатурата, използвайте тези клавишни комбинации, за да управлявате линийката, след като изберете бутона "Линийка", за да я активирате на повърхността на слайда.

За да управлявате линийката с клавиатурата:

 1. Докоснете линийката Икона на линийката. Линийката, или шаблонът за чертане, се намира в раздела "Рисуване" на лентата в Office 2016. в раздела Рисуване, за да се показва в областта за рисуване на слайда.

 2. Щракнете върху линийката с мишката.

 3. Натиснете Shift+F6, за да влезете в режим на управление на линийката.

 4. Използвайте клавишна комбинация, за да управлявате линийката:

  Действие

  Натиснати клавиши

  Преместване на линийката, нагоре, надолу, наляво или надясно

  Стрелка нагоре, стрелка надолу, стрелка наляво, стрелка надясно

  Завъртане на линийката на стъпки от 15 градуса

  Задръжте натиснат клавиша Alt и натиснете стрелката наляво или надясно веднъж за всяка стъпка

  Стрелка наляво завърта линийката обратно на часовниковата стрелка; стрелката надясно я завърта по часовниковата стрелка.

  Завъртане на линийката на стъпки от един градус

  Задръжте натиснати Alt+Ctrl и натиснете стрелката наляво или надясно веднъж за всяка стъпка*

  Стрелка наляво завърта линийката обратно на часовниковата стрелка; стрелката надясно я завърта по часовниковата стрелка.

  (В краищата на линийката се появява тъмносива граница, докато я премествате, за да покаже, че е включен режим на управление на линийката.)

  * Клавишната комбинация Alt+Ctrl+стрелка може също да се използва от Windows за завъртане на екрана на монитора. Функцията завъртане на екрана на монитора се управлява от графичната карта на компютъра. Ако тази функция е включена на вашия компютър, тя ще има приоритет пред клавишната комбинация за линийката и резултатът ще бъде, че когато натиснете Alt+Ctrl+стрелка надясно или наляво, екранът на монитора ще се завърти на 90 градуса. Можете да върнете завъртането на екрана на монитора, като натиснете Alt+Ctrl+стрелка нагоре.

  Ако искате да използвате клавишната комбинация за управление на линийката, изключете функцията за завъртане на екрана на монитора, като щракнете с десния бутон върху работния плот на компютъра и след това изберете команда, подобна на Свойства за графики или Опции за графики. Намерете команда Бързи клавиши и я задайте на Забранени. (Точното подреждане и имената на тези команди са различни за различните производители.) След като изключите функцията за завъртане на екрана на монитора, клавишните комбинации Alt+Ctrl+стрелка могат да се използват както за линийката, така и за фигури, които са вмъкнати на слайдове в PowerPoint.

Скриване на линийката

 • Докоснете линийката Икона на линийката. Линийката, или шаблонът за чертане, се намира в раздела "Рисуване" на лентата в Office 2016. в раздела Рисуване, за да изчезне от повърхността за рисуване на слайда.

Изисквания за линийката

Задача, Контролен списък, планиране на символ

Това е само за абонати, Office 365 функция.

Отнася се за:

PowerPoint за Office 365:

 ежемесечно канал: версия 1702
 полуструктурирани годишни канал (целеви): версия 1803
 полуструктурирани годишни канал: не се предлага още
 Търсене на Office версия

Операционна система:

Windows 10, версия 1607
 Намерете вашата версия на Windows

Задача, Контролен списък, планиране на символ

Тази функция работи на таблети с Windows, но не Windows телефони. Вижте изисквания към по-долу за повече подробности.

Чертане на линия или подравняване на елементи

 1. Натиснете слайд, в която искате да използвате линийката.

 2. Докоснете линийката Икона на линийката. Линийката, или шаблонът за чертане, се намира в раздела "Рисуване" на лентата в Office 2016. в раздела Рисуване, за да се показва в областта за рисуване на слайда.

 3. Позиционирайте линийката в ъгъла искате:

  • Използвайте един пръст, за да преместите линийката – нагоре/надолу или наляво/надясно.

  • Използвайте два пръста, за да завъртите линийката под искания ъгъл.

  • Използвайте три пръста, за да завъртате линийката на стъпки от пет градуса.

 4. За да нарисувате линия    Докоснете перо или маркер в раздела Рисуване и започнете да рисувате.

  За да подравните отделни елементи    Изберете всеки от тях поред и плъзнете обекта, докато манипулаторът му за селекция не се прилепи към линийката.

  За да подравните група елементи наведнъж    Изберете няколко елементи като изберете една и след това докоснете и задържите, докато последователно докоснете други елементи с друг пръст. Плъзнете набор от обекти, докато прилепне към линийката.

  Фигура подрежда за линийката от неговия ръб, докато обект като икона, картинаили текстово поле подрежда за линийката от му граница кутия.

Скриване на линийката

 • Докоснете линийката Икона на линийката. Линийката, или шаблонът за чертане, се намира в раздела "Рисуване" на лентата в Office 2016. в раздела Рисуване, за да изчезне от повърхността за рисуване на слайда.

Изисквания за линийката

Задача, Контролен списък, планиране на символ

Тази функция е за всички потребители на таблети с Windows.

Отнася се за:

PowerPoint Mobile:
Версия 17.9330.20541

Операционна система:

Windows 10, 1709 или по-нова версия
Намерете вашата версия на Windows  

Вж. също

Можете да чертаете прави линии или измерват с линийката в OneNote

Задача, Контролен списък, планиране на символ

Тази функция е достъпно за Office вътрешни. Работи на iPad, но не iPhone. Вижте изисквания към по-долу за повече подробности.

Чертане на линия или подравняване на елементи

 1. Натиснете слайд, в която искате да използвате линийката.

 2. Докоснете линийката Икона на линийката. Линийката, или шаблонът за чертане, се намира в раздела "Рисуване" на лентата в Office 2016. в раздела Рисуване, за да се показва в областта за рисуване на слайда.

 3. Позиционирайте линийката в ъгъла искате:

  • Използвайте един пръст, за да преместите линийката – нагоре/надолу или наляво/надясно.

  • Използвайте два пръста, за да завъртите линийката под искания ъгъл.

 4. За да нарисувате линия    Докоснете перо или маркер в раздела Рисуване и започнете да рисувате.

  За да подравните отделни елементи    Изберете всеки от тях поред и плъзнете обекта, докато манипулаторът му за селекция не се прилепи към линийката.

  За да подравните група елементи наведнъж    Изберете няколко елементи като изберете една и след това докоснете и задържите, докато последователно докоснете други елементи с друг пръст. Плъзнете набор от обекти, докато прилепне към линийката.

  Фигура подрежда за линийката от неговия ръб, докато обект като икона, картинаили текстово поле подрежда за линийката от му граница кутия.

Скриване на линийката

 • Докоснете линийката Икона на линийката. Линийката, или шаблонът за чертане, се намира в раздела "Рисуване" на лентата в Office 2016. в раздела Рисуване, за да изчезне от повърхността за рисуване на слайда.

Изисквания за линийката

Задача, Контролен списък, планиране на символ

Тази функция е за вътрешни Office на iPad.

Отнася се за:

PowerPoint за iPad:
Версия 2.14.18052800

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×