Модифициране на публикуван шаблон на формуляр

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

За да промените публикуван шаблон на формуляр, модифицирайте работното копие на шаблона на формуляр и след това го публикувайте повторно на първоначалното местоположение за публикуване.

В тази статия

Общ преглед

Получаване на работно копие на вашия шаблон на формуляр

Повторно публикуване на модифицирания шаблон на формуляр в библиотека с документи

Повторно публикуване на модифицирания шаблон на формуляр в споделена мрежова папка

Общ преглед

Преди да модифицирате публикуван шаблон на формуляр, помислете за ефекта, който ще имат вашите промени върху съществуващите формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр. Например ако промените източник на данни във вашия шаблон на формуляр, вашите промени могат трайно да изтрият данни от съществуващите формуляр, базирани на този шаблон на формуляр.

Слените промени в шаблон на формуляр могат да причинят загуба на данни:

 • Промяна на поле или група от повтаряща се на неповтаряща се

 • Промяна на типа данни на поле в RTF формат

 • Преименуване, преместване или премахване на поле или група от източника на данни

  Забележка : Когато премахвате контрола от шаблон на формуляр, полето или групата, която е обвързана с тази контрола и данните в това поле или група остават в източника на данни. Но данните в полето или групата няма да бъдат видими във формуляра, защото сте премахнали контролата, която е била обвързана с това поле или група. Ако премахнете контрола от шаблона на формуляр и искате потребителите да виждат данните в полето или групата, обвързана с контролата, която сте премахнали, добавете друга контрола в шаблона на формуляр и след това обвържете новата контрола със съществуващото поле или група.

За да модифицирате шаблон на формуляр, който е бил публикуван, най-напред модифицирайте работното копие на шаблона на формуляр. Работното копие е версията, която се съхранява на вашия компютър или в програма за управление на версиите като Microsoft Visual SourceSafe. След като модифицирате работното копие, можете да го публикувате в местоположение за публикуване. Ако нямате работно копие на шаблона на формуляр и сте публикували шаблона на формуляр в библиотека с документи на сървър, изпълняващ Microsoft Windows SharePoint Services или в споделена мрежова папка, можете да запишете копие на този шаблон на формуляр от местоположението за публикуване на вашия компютър. Тази записана версия става вашето работно копие. След това можете да модифицирате работното копие и да го публикувате повторно в първоначалното местоположение за публикуване. Когато публикувате модифицирания шаблон на формуляр в първоначалното местоположение за публикуване, първоначално публикуваният шаблон на формуляр ще бъде заменен от модифицираната версия.

Публикуване на шаблон на формуляр, не е същото като записването на шаблон на формуляр. Когато публикувате шаблон за формуляр, съветникът за публикуване добавя местоположението за публикуване и инструкциите в шаблона на формуляр за обработка, така че потребителите могат да отварят формуляри, базирани на този шаблон за формуляр. Когато записвате шаблон за формуляр, записвате копие на шаблона за формуляр, точно както правите, когато записвате файл на вашия компютър. Винаги трябва да използвате съветника за публикуване, когато искате да направите достъпни за вашите потребители да попълват вашия шаблон на формуляр.

Най-горе на страницата

Получаване на работно копие на вашия шаблон на формуляр

Ако искате да модифицирате шаблон на формуляр, публикуван в библиотека с документи или споделена мрежова папка, и нямате работно копие на вашия шаблон на формуляр, можете да запишете работно копие на шаблона на формуляра от местоположението за публикуване на вашия компютър.

Съвет : Помислете за използването на програма за управление на версиите, като например Microsoft Visual SourceSafe, за да управлявате работните копия на вашите шаблони на формуляри.

Записване на копие на шаблона на формуляр от библиотека с документи на вашия компютър

 1. В уеб браузър Отворете библиотеката с документи, където е публикуван шаблона за формуляр.

 2. В менюто Настройки щракнете върху Настройкии след това щракнете върху Настройки на библиотеката с формуляри.

 3. Под Общи настройки изберете Разширени настройки.

 4. В раздела Шаблон на документ изберете Редактиране на шаблон.

  Шаблона за формуляр ще се отвори в Microsoft Office InfoPath.

 5. В диалоговия прозорец Microsoft Office InfoPath щракнете върху Да.

 6. В менюто Файл щракнете върху Запиши като.

 7. В диалоговия прозорец Microsoft Office InfoPath щракнете върху OK.

 8. В диалоговия прозорец Запиши като намерете местоположението, където желаете да запишете копие на шаблона на формуляр, и след това щракнете върху Запиши.

Записване на копие на шаблона на формуляр от споделената мрежова папка на вашия компютър

 1. В менюто файл щракнете върху проектиране на шаблон на формуляр.

 2. Под Отваряне на шаблон за формуляр щракнете върху На моя компютър.

 3. Намерете споделената мрежова папка на публикувания шаблон на формуляр, щракнете върху шаблона за формуляр и след това щракнете върху Отвори.

 4. В менюто Файл щракнете върху Запиши като.

 5. В диалоговия прозорец Microsoft Office InfoPath щракнете върху OK.

 6. В диалоговия прозорец Запиши като изберете местоположение, различно от първоначалното местоположение, където искате да запишете работно копие на шаблона на формуляр за публикуване и след това щракнете върху Запиши.

Забележка : Не записвайте шаблона на формуляр в споделената мрежова папка, където първоначално сте публикували шаблона на формуляр. Ако запишете шаблона на формуляр в споделената мрежова папка, ще замените съществуващия шаблон на формуляр. Ако замените съществуващия шаблон на формуляр, потребителите може да нямат възможност да отварят съществуващи формуляри, базирани на този шаблон на формуляр.

Най-горе на страницата

Повторно публикуване на модифицирания шаблон на формуляр в библиотека с документи

Ако работите с шаблон на формуляр, който първоначално е публикуван в библиотека с документи, след като направите необходимите промени в работното копие на вашия шаблон на формуляр, можете да го публикувате повторно в библиотеката с документи.

 1. В менюто Файл щракнете върху Публикувай.

 2. В съветника за публикуване щракнете върху Към сървър на SharePoint с или без InfoPath Forms Services и след това щракнете върху Напред.

 3. На следващата страница на съветника въведете местоположението на SharePoint сайта, където първоначално сте публикували шаблона на формуляр, и след това щракнете върху Напред.

 4. На следващата страница на съветника, щракнете върху Библиотека с документи и след това изберете Напред.

 5. На следващата страница на съветника щракнете върху Актуализация на шаблона на формуляра в съществуваща библиотека с документи, изберете документа, където първоначално сте публикували шаблона на формуляр, и след това щракнете върху Напред.

 6. Изберете полетата в шаблона на формуляр, които искате да се появяват като колони в изгледа по подразбиране на библиотеката с документи.

  Как?

  1. Щракнете върху Добави.

  2. Изберете полето, което искате да добавите като колона в библиотеката с документи и след това направете едно от следните неща:

   • Въведете име за колоната в полето име на колона .

   • Изберете колоната за сайт в списъка група за колони на сайт , изберете име в списъка име на колона и след това щракнете върху OK.

    Забележка : Ако сте избрали повтарящо се поле да показва данни в библиотеката с документи, можете да определите как искате да показвате полето в библиотеката с документи, като изберете стойност от списъка функция . Можете да изберете дали да показвате първата стойност в полето, последната стойност в полето или броя на всички срещания на полето или дали да се обединяват всички стойности.

  3. Щракнете върху OK.

  Връзки към повече информация за показване на данни в колони в библиотека с документи ще намерите в раздела Вж. още.

 7. На следващата страница на съветника щракнете върху Публикувай.

  Ако шаблонът на формуляра се публикува, ще получите потвърждение на последната страница на съветника.

 8. Направете едно от следните неща:

  1. За да отворите библиотеката с документи и да проверите процеса на попълване на формуляр, базиран на този шаблон на формуляр, поставете отметка в квадратчето Отвори тази библиотека с документи и след това щракнете върху Затвори. Библиотеката с документи ще се отвори в уеб браузър. Когато щракнете върху Нов в лентата със списъци, в InfoPath ще се отвори формуляр, базиран на този шаблон на формуляр.

   Съвет : Ако искате да уведомите вашите потребители, че шаблонът на формуляр е наличен за попълване, изпратете им имейл съобщение с връзка към библиотеката с документи, където сте публикували шаблона на формуляр.

  2. За да изпратите имейл съобщение с формуляра и шаблона на формуляр на вашите потребители, поставете отметка в квадратчето Изпращане на формуляра до имейл получатели и след това щракнете върху Затвори.

   За да попълните и изпратите на вашите потребители ще се отвори имейл съобщение с формуляра в тялото на съобщението. Ако вашите потребители имат Microsoft Office Outlook 2007, те могат да попълват формуляра, когато отворят имейл съобщението. Потребителите с по-стари версии на Outlook или други имейл приложения ще получите имейл съобщение с формуляра и приложен шаблон на формуляр. Потребителите могат да отварят шаблона на формуляр, за да инсталирате шаблона за формуляр на компютъра си. След това потребителите могат да отворят прикачения формуляр и попълване на формуляр в InfoPath.

   Съвет : В полето Въведение в имейл съобщението въведете напомняне за вашите потребители да отварят прикачени файлове само към имейл съобщения от надежден подател.

Най-горе на страницата

Повторно публикуване на модифицирания шаблон на формуляр в споделена мрежова папка

Ако работите с шаблон на формуляр, който първоначално е публикуван в споделена мрежова папка, след като направите необходимите промени в работното копие на вашия шаблон на формуляр, можете да го публикувате повторно в споделената мрежова папка.

 1. В менюто Файл щракнете върху Публикувай.

 2. В съветника за публикуване щракнете върху Към място в мрежата и след това изберете Напред.

 3. На следващата страница на съветника щракнете върху Преглед.

 4. Намерете споделената мрежова папка, където сте публикували първоначалния шаблон на формуляр, щракнете върху името на шаблона на формуляр и след това изберете OK.

 5. На следващата страница на съветника проверете дали пътят и името на шаблона на формуляр в полето Име на шаблон на формуляр са правилни и след това изберете Напред.

 6. На следващата страница на съветника ако имате алтернативен път до тази споделена мрежова папка, като например публичен локатор на еднородни ресурси (URL), въведете пътя в полето.

 7. Щракнете върху Напред.

 8. На следващата страница на съветника щракнете върху Публикувай.

  Ако шаблонът на формуляра се публикува, ще получите потвърждение на последната страница на съветника.

 9. Направете едно от следните неща:

  • За да отворите библиотеката с документи и да проверите процеса на попълване на формуляр, базиран на този шаблон на формуляр, поставете отметка в квадратчето Отвори тази библиотека с документи и след това щракнете върху Затвори. Библиотеката с документи ще се отвори в уеб браузър. Когато щракнете върху Създай в менюто Настройки, в InfoPath ще се отвори формуляр, базиран на този шаблон на формуляр.

   Съвет : Ако искате да разрешите на вашите потребители да знаят, че шаблонът на формуляр е наличен за попълване, изпратете им имейл съобщение с връзка към библиотеката с документи, където сте публикували шаблона на формуляр.

  • За да изпратите имейл съобщение с формуляра и шаблона на формуляр на вашите потребители, поставете отметка в квадратчето Изпращане на формуляра до имейл получатели и след това щракнете върху Затвори.

   За да попълните и изпратите на вашите потребители ще се отвори имейл съобщение с формуляра в тялото на съобщението. Ако вашите потребители имат Microsoft Office Outlook 2007, те могат да попълват формуляра, когато отворят имейл съобщението. Потребителите с по-стари версии на Outlook или други имейл приложения ще получите имейл съобщение с формуляра и приложен шаблон на формуляр. Потребителите могат да отварят шаблона на формуляр, за да инсталирате шаблона за формуляр на компютъра си. След това потребителите могат да отворят прикачения формуляр и попълване на формуляр в InfoPath.

   Съвет : В полето Въведение в имейл съобщението въведете напомняне за вашите потребители да отварят прикачени файлове само към имейл съобщения от надежден подател.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×