Мигриране на пощенски кутии на G Suite към Office 365

Мигриране на вашите IMAP пощенски кутии към Office 365 ви предоставя общ преглед на процеса на мигриране. Първо, прочетете тази статия и след като се запознаете със съдържанието й, се върнете към темата, за да научите как да мигрирате пощенски кутии от G Suite (известен преди като приложения на Google) на Gmail към Office 365. Трябва да сте глобален администратор в Office 365, за да изпълните стъпките за IMAP мигриране.

Търсите команди на Windows PowerShell? Вижте Използване на PowerShell за извършване на IMAP мигриране към Office 365.

Искате да мигрирате други типове пощенски кутии с IMAP достъп? Вижте Мигриране на други типове пощенски кутии с IMAP достъп към Office 365.

Мигриране от пощенски кутии на G Suite с използване на центъра за администриране на Office 365

За да извършите IMAP мигриране, можете да използвате съветника за настройка в центъра за администриране на Office 365. Вижте IMAP мигриране в центъра за администриране на Office 365 за инструкции.

ВАЖНО: При IMAP мигрирането ще бъдат мигрирани само имейлите, но не и информацията от календара и контактите. Потребителите могат да импортират собствените си имейли, контакти и друга информация от пощенската кутия към Office 365. За да научите как, вижте Мигриране на имейли и контакти към Office 365 за фирми.

Преди да можете да свържете Office 365 към Gmail или G Suites, всички собственици на акаунти трябва да си създадат парола за приложението, за да получат достъп до акаунта си. Това е така, защото Google счита Outlook за по-малко надеждно приложение и няма да позволи свързване с него само чрез парола. За инструкции вижте Подготовка на вашия акаунт за G Suite за свързване с Outlook и Office 365. Също така ще трябва да се уверите, че потребителите на G Suite могат да включат потвърждаването в две стъпки.

Задачи при мигриране от Gmail

Следващият списък съдържа задачите при мигриране, посочени в реда, в който трябва ги изпълните.

В тази задача първо ще потвърдите на Office 365, че притежавате домейна, който сте използвали за вашите акаунти за G Suite.

Забележки: 

 • Друга възможност е да използвате домейна името на вашата фирма.onmicrosoft.com, който е включен към абонамента ви за Office 365, вместо да използвате ваш собствен домейн по избор. В този случай можете просто да добавите потребители, както е описано в Създаване на потребители в Office 365, и да пропуснете тази задача.

 • Повечето хора обаче предпочитат да използват собствения си домейн.

Проверката на домейна е задача, през която ще преминете, докато настройвате Office 365. По време на настройката съветникът за настройка на Office 365 ви предоставя TXT запис, който ще добавите при доставчика на хоста на вашия домейн. Вижте Проверка на вашия домейн в Office 365 за стъпките, които трябва да изпълните в центъра за администриране на Office 365, и изберете регистратор на домейни от следните две опции, за да видите как да направите добавянето на TXT записа при вашия доставчик на DNS хост.

 • Вашият текущ доставчик на DNS хост е Google.    Ако сте закупили своя домейн от Google и те са доставчикът ви на DNS хостинг, следвайте тези инструкции: Създаване на DNS записи, когато вашият домейн се управлява от Google.

 • Закупили сте своя домейн от друг регистратор на домейни.    Ако сте закупили своя домейн от друга фирма, ние предоставяме инструкции за много от известните регистратори на хостинг за домейни.

Можете да добавите своите потребители или един по един, или няколко едновременно. Когато добавяте потребителите, можете също да им добавите лицензи. Всеки потребител трябва да има пощенска кутия в Office 365, за да можете да мигрирате имейла към нея. Всеки потребител освен това се нуждае от лиценз, който включва план за Exchange Online, за да може да използва пощенската си кутия.

Важно: До този момент сте потвърдили, че сте собственик на домейна, и сте създали своите потребители и пощенски кутии в G Suite в Office 365 с домейна си по избор. Затворете съветника на тази стъпка. Не продължавайте с Настройване на домейн, докато вашите пощенски кутии на Gmail не бъдат мигрирани в Office 365. Ще завършите стъпките за настройка в задача 7 – Маршрутизиране на Gmail директно към Office 365.

За тази задача създавате файл за мигрирането, съдържащ списък с пощенските кутии на Gmail, които да бъдат мигрирани към Office 365. Най-лесният начин за създаване на файла за мигрирането е с помощта на Excel, така че в тези инструкции използваме Excel. Можете да използвате Excel 2013, Excel 2010 или Excel 2007.

Когато създавате файла за мигрирането, трябва да знаете паролата на всяка пощенска кутия в Gmail, която искате да мигрирате. Приемаме, че не знаете потребителските пароли, така че вероятно ще трябва да присвоите временни пароли (като нулирате паролите) за всички пощенски кутии по време на мигрирането. Трябва да сте администратор в G Suite, за да нулирате паролите.

Не е нужно да мигрирате всички пощенски кутии на Gmail наведнъж. Можете да го направите на партиди, ако желаете. Можете да включите до 50 000 пощенски кутии (един ред за всеки потребител) в своя файл за мигрирането. Файлът може да бъде до 10 МБ.

 1. Влезте в конзолата за администриране на G Suite с потребителското име и паролата си на администратор.

 2. След като влезете, изберете Users (Потребители).

  Списък на потребителите в центъра за администриране на Google.
 3. Изберете всеки потребител, за да идентифицирате неговия имейл адрес. Запишете си адреса.

  Подробности за потребител в центъра за администриране на приложенията на Google
 4. Влезте в центъра за администриране на Office 365 и отидете на Потребители > Активни потребители. Следете колоната Потребителско име. Ще използвате тази информация след минута. Също така дръжте отворен прозореца на центъра за администриране на Office 365.

  Колоната "Потребителско име" в центъра за администриране на Office 365.
 5. Стартирайте Excel.

 6. Използвайте следващата екранна снимка като шаблон, за да създадете файла за мигриране в Excel. Започнете със заглавията в ред 1. Уверете се, че те отговарят на картината точно и не съдържат интервали. Точните имена на заглавията са:

  • EmailAddress в клетка A1.

  • UserName в клетка B1.

  • Password в клетка C1.

   Заглавия на клетките във файла за мигриране на Excel.
 7. След това въведете имейл адреса, потребителското име и паролата за всяка пощенска кутия, която искате да мигрирате. Въвеждайте по една пощенска кутия на ред.

  • Колона A е имейл адресът на пощенската кутия в Office 365. Той се показва в колоната Потребителско име в Потребители > Активни потребители в центъра за администриране на Office 365.

  • Колона B е името на влизане за пощенската кутия на потребителя в Gmail – например viara@contoso.com.

  • Колона C е паролата за приложението за пощенската кутия на потребителя в Gmail. Създаването на паролата за приложението е описано в Мигриране от пощенски кутии на G Suite чрез центъра за администриране на Office 365.

   Завършен примерен файл за мигриране.
 8. Запишете файла като CSV файл и след това затворете Excel.

  Показва опцията за записване като CSV в Excel.

За успешно мигриране на пощенските кутии на Gmail Office 365 трябва да се свърже и да комуникира с Gmail. За целта Office 365 използва крайна точка за мигриране. "Крайна точка за мигриране" е технически термин, който описва настройките, използвани за създаване на връзката, така че да можете да мигрирате пощенските кутии. Можете да създадете крайна точка за мигриране в тази задача.

 1. Отидете в центъра за администриране на Exchange.

 2. В центъра за администриране на Exchange отидете на Получатели > Мигриране > Още Икона ''Още'' > Крайни точки на мигриране.

  Избиране на крайна точка за мигриране.
 3. Щракнете върху Създай Икона "Създай" , за да създадете нова крайна точка за мигриране.

 4. В Избор на тип крайна точка за мигриране изберете IMAP.

 5. В Конфигурация на IMAP мигриране задайте IMAP сървър на imap.gmail.com и запазете същите настройки по подразбиране.

 6. Щракнете върху Напред. Услугата за мигриране използва настройките, за да тества връзката към системата на Gmail. Ако връзката работи, се отваря страницата Въвеждане на основна информация.

 7. На страницата Въвеждане на основна информация въведете Име на крайната точка за мигриране, например Тест5-крайна точка. Оставете другите две полета празни, за да използвате стойностите по подразбиране.

  Име на крайната точка за мигриране.
 8. Щракнете върху Създай, за да създадете крайната точка за мигриране.

Можете да използвате партида за мигриране за едновременно мигриране на групи от пощенските кутии на Gmail към Office 365. Партидата се състои от пощенските кутии на Gmail, които сте изброили във файла за мигриране в предишната задача.

Съвети: 

 • Добра идея е да създадете тестова партида за мигриране с малък брой пощенски кутии, за да тествате първо процеса.

 • Използвайте файлове за мигриране с един и същ брой редове и стартирайте партидите на равномерни интервали през деня. След това сравнете общото оперативно време за всяка тестова партида. Това ви помага да прецените колко време може да отнеме мигрирането на всички пощенски кутии, колко голяма трябва да бъде всяка партида за мигриране и колко на брой едновременни връзки към изходната имейл система трябва да използвате за балансиране на скоростта на мигриране и пропускателна способност на интернет.

 1. В центъра за администриране на Office 365 отидете до Центрове за администриране > Exchange.

  Отидете в центъра за администриране на Exchange.
 2. В центъра за администриране на Exchange отидете на Получатели > Мигриране.

 3. Щракнете върху Създай Икона "Създай" > Мигриране в Exchange Online.

  Изберете "Мигриране към Exchange Online"
 4. Изберете IMAP мигриране > Напред.

 5. На страницата Изберете потребителите щракнете върху Преглед, за да изберете създадения от вас файл за мигрирането. След като изберете вашия файл за мигрирането, Office 365 го проверява, за да е сигурно, че:

  • Не е празен.

  • Използва формат с разделители запетаи.

  • Не съдържа повече от 50 000 реда.

  • Включва задължителните атрибути в заглавния ред.

  • Съдържа редове със същия брой колони като заглавния ред.

  Ако някоя от тези проверки е неуспешна, ще получите грешка, което описва причината за грешката. Ако получите съобщение за грешка, трябва да коригирате файла за мигрирането и да го подадете отново, за да създадете партида за мигриране.

 6. След като Office 365 провери файла за мигрирането, той показва броя на потребителите, посочени във файла, като брой на пощенските кутии на Gmail, които ще трябва да се мигрират.

  Нова партида за мигриране с CSV файл
 7. Щракнете върху Напред.

 8. На страницата Задаване на крайна точка за мигриране изберете крайната точка за мигриране, която създадохте в предишната стъпка, и след това щракнете върху Напред.

 9. На страницата Конфигурация на IMAP мигриране приемете стойностите по подразбиране и щракнете върху Напред.

 10. На страницата Конфигурация на преместване въведете името (без интервали или специални знаци) на партидата за мигриране в полето – например Тест5-мигриране. Името на партидата за мигриране по подразбиране, което се показва, е името на файла за мигриране, което сте задали. Името на партидата за мигриране се показва в списъка на таблото за мигриране, след като създадете партидата за мигриране.

  Можете също да въведете имената на папките, които искате да се изключат от мигрирането. Например Споделени, Нежелана поща и Изтрити. Щракнете върху Добави Икона за добавяне , за да ги добавите към списъка с изключени. Можете също да използвате иконата за редактиране Икона за добавяне , за да промените име на папка, и иконата за премахване Икона за премахване , за да изтриете името на папката.

  Диалогов прозорец за конфигурация на преместване
 11. Щракнете върху Напред

 12. На страницата Начало на партидата направете следното:

  • Изберете Преглед, за да изпратите копие на отчетите от мигрирането на други потребители. По подразбиране отчетите от мигрирането се изпращат по имейл до вас. Можете също да стигнете до отчетите от мигрирането от страницата със свойства на партидата за мигриране.

  • Изберете Автоматично стартиране на партидата > Създай. Мигрирането започва незабавно със състоянието Синхронизиране.

   Синхронизирането на партидата за мигриране

Забележка: Ако състоянието показва Синхронизиране дълго време, може да са наложени ограничения в пропускателната способност, зададени от Google. За повече информация вж. Ограничения в пропускателната способност.

Проверка дали мигрирането е извършено

 • В центъра за администриране на Exchange отидете на Получатели > Мигриране. Проверете дали партидата е показана на таблото за мигриране. Ако мигрирането е завършило успешно, състоянието е Синхронизирана.

 • Ако тази задача не е успешна, прегледайте свързаните отчети на състоянието на пощенската кутия за конкретни грешки и проверете внимателно дали файлът за мигрирането има правилния имейл адрес на Office 365 в колоната Имейл адрес.

Проверка дали мигрирането на пощенски кутии към Office 365 е успешно

 • Помолете потребителите с мигрирани пощенски кутии да изпълнят следните задачи:

  • Отидете на страницата за влизане в Office 365 и влезте с потребителското си име и временната парола.

  • Актуализирайте своята парола и задайте часовата зона. Важно е да изберете правилната часова зона, за да е сигурно, че настройките на календара и имейла ви са правилни.

  • Когато Outlook Web App се отвори, изпратете имейл съобщение на друг потребител на Office 365, за да се уверите, че можете да изпращате имейли.

  • Изберете Outlook и проверете дали всички ваши имейл съобщения и папки са там.

Въпреки че тази задача не е задължителна, изпълнението й може да ви помогне да избегнете забавянето при получаване на имейл в новите пощенски кутии на Office 365.

Когато хора извън вашата организация ви изпращат имейл, техните имейл системи не проверяват отново всеки път къде да изпратят този имейл. Вместо това техните имейл системи записват местоположението на вашата имейл система въз основа на настройка във вашия DNS сървър, известна като време на живот (TTL). Ако промените местоположението на своята имейл система преди изтичането на TTL, имейл системата на подателя се опитва да изпраща имейлите до старото местоположение, преди да разбере, че местоположението се е променило. Това може да доведе до забавяне в доставянето на пощата. Един от начините да избегнете това е да понижите времето на живот TTL, което вашият DNS сървър дава на сървърите извън вашата организация. Това ще накара другите организации по-често да обновяват местоположението на вашата имейл система.

Повечето имейл системи искат актуализация на всеки час, ако е настроен кратък интервал, например 3600 секунди (1 час). Препоръчваме да зададете интервала така или на по-ниска стойност, преди да стартирате миграцията на имейли. Тази настройка дава на всички системи, които ви изпращат имейли, достатъчно време за обработване на промяната. След това, когато направите окончателното преминаване към Office 365, можете да върнете TTL на по-дълъг период.

Място, където можете да промените настройката за TTL, е записът за обмен на поща на вашата имейл система, наричан още MX запис. Той се намира в публичната DNS. Ако имате повече от един MX запис, трябва да промените стойността на всеки запис на 3600 секунди или по-малко.

Не се притеснявайте, ако пропуснете тази задача. Може да е необходимо повече време, за да започнат имейлите да се показват в новите ви пощенски кутии на Office 365, но все пак ще се получат.

Ако имате нужда от помощ при конфигуриране на DNS настройките вижте Създаване на DNS записи за Office 365, когато вие управлявате своите DNS записи.

Имейл системите използват DNS запис, наречен MX запис, за да разберат къде да доставят имейлите. По време на процеса на мигриране на имейл MX записът ви е сочел към вашата система на Gmail. Сега, след като завършихте мигрирането на имейла към Office 365, е време да насочите своя MX запис към Office 365. След като промените своя MX запис чрез тези стъпки, имейлите, изпратени до потребителите във вашия домейн по избор, ще се доставят в пощенските кутии на Office 365

За много DNS доставчици има конкретни инструкции за промяна на MX записа – вж. Създаване на DNS записи за Office 365, когато вие управлявате своите DNS записи за инструкции. Ако вашият доставчик на DNS не е включен или ако искате да разберете общите насоки, сме предоставили и общи инструкции за MX записа. Вж. Създаване на DNS записи при доставчик на DNS хостинг за Office 365 за инструкции.

 1. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 2. Изберете Настройка > Домейни.

 3. Изберете своя домейн и след това изберете Коригиране на проблеми.

  Състоянието показва Коригиране на проблеми, защото сте прекъснали съветника по средата, така че да можете да мигрирате своя имейл в Gmail към Office 365 преди смяната на своя MX запис.

  Домейн, който трябва да бъде коригиран.
 4. За всеки тип DNS запис, който трябва да добавите, изберете Какво да поправя? и следвайте инструкциите за добавяне на записи за услугите на Office 365.

 5. След като сте добавили всички записи, ще видите съобщение, че домейнът ви е настроен правилно: Contoso.com е настроен правилно. Не се изисква действие.

Възможно е да са необходими до 72 часа, за да разпознаят имейл системи на вашите клиенти и партньори променения MX запис. Изчакайте поне 72 часа, преди да продължите със спиране на синхронизирането с Gmail.

По време на последната задача актуализирахте MX записа за вашия домейн. Сега е време да проверите дали всички имейли се маршрутизират към Office 365. След проверката можете да изтриете партидата за мигриране и да спрете синхронизирането между Gmail и Office 365. Преди да предприемете тази стъпка:

 • Уверете се, че потребителите ви използват само Office 365 за имейла си. След като изтриете партидата за мигриране, имейлите, изпратени до пощенските кутии в Gmail, не се копират в Office 365. Това означава, че вашите потребители не могат да получат този имейл, така че се уверете, че всички потребители използват новата система.

 • Оставете партидата за мигриране да се изпълнява най-малко 72 часа, преди да я изтриете. Това прави по-вероятно следните две неща:

  • Вашите пощенски кутии на Gmail и пощенски кутии на Office 365 са се синхронизирали поне веднъж (те се синхронизират веднъж на ден).

  • Имейл системите на вашите клиенти и партньори са разпознали промените във вашите MX записи и сега правилно изпращат имейлите до вашите пощенски кутии на Office 365.

Когато изтриете партидата за мигриране, услугата за мигриране изчиства всички записи, свързани с партидата за мигриране, и я премахва от таблото за мигриране.

Изтриване на партида за мигриране

 1. В центъра за администриране на Exchange отидете на Получатели > Мигриране.

 2. В таблото за мигриране изберете партидата и после щракнете върху Изтрий.

Как да разберете дали е извършено?

 • В Център за администриране на Exchange се придвижете до Получатели > Мигриране. Уверете се, че партидата за мигриране вече не е в списъка на таблото за мигриране.

След като мигрират своя имейл, потребителите могат да импортират своите календар и контакти от Gmail в Outlook:

Оставете ни коментар

Бяха ли полезни тези стъпки? Ако е така, кажете ни в края на тази тема. Ако стъпките не са ви помогнали и все още имате проблеми с мигрирането на имейла, кажете ни, и ние ще използваме вашата обратна връзка, за да проверим отново тези стъпки.

Сродни теми

IMAP мигриране в центъра за администриране на Office 365
Мигриране на пощенски кутии с IMAP достъп към Office 365
Начини за мигриране на имейл към Office 365

Съвети за оптимизиране на IMAP мигрирания

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×