Макродействие SetProperty

Можете да използвате действието SetProperty, за да задавате свойство за контрола във формуляр или отчет в настолни бази данни на Access. Можете също да използвате действието SetProperty, за да задавате свойство за контрола в списък или празен изглед в уеб приложение на Access.

Настройка

Действието SetProperty има следните аргументи:

Аргумент на действие

Описание

Име на контрола

Въведете името на полето или контролата, за които искате да зададете стойността на свойството. Използвайте само името на контролата, а не пълния синтаксис. Оставете този аргумент празен, за да зададете свойството за текущия формуляр или отчет.

Свойство

Изберете свойството, което желаете да зададете. Вижте раздела Забележки в тази статия, за да видите списък на свойствата, които могат да бъдат настроени с помощта на това действие.

Стойност

Въведете стойността, която трябва да се зададе за свойството. За свойства в настолни бази данни, чиито стойности са "Да" или "Не", използвайте -1 за "Да" и 0 за "Не". За свойствата в уеб приложения на Access, чиито стойности са "Да" или "Не", използвайте Да и Не.

Забележки

  • Можете да използвате действието SetProperty в настолни бази данни, за да зададете следните свойства на контрола: Разрешен, Видим, Заключен, Отляво, Отгоре, Ширина, Височина, Цвят на текста, Фонов цвят или Надпис.

    Забележка: Не всички типове контроли в настолни бази данни поддържат задаването на всяко едно от свойствата, изброени по-горе.

  • За уеб приложения на Access можете да зададете следните свойства на контроли: Разрешен, Видими, Цвят на текста, Фонов цвят, Надпис или Стойност.

    Забележка: Не всички типове контроли в уеб приложения на Access поддържат задаването на всяко едно от свойствата, изброени по-горе. Можете да използвате макрокомандата setProperty в списък и празни изгледи само в уеб приложенията на Access.

  • Ако въведете невалидна стойност за аргумента Стойност, не възниква грешка, но Access може да смени стойността на свойството в зависимост от това как тълкува аргумента.

  • В настолни бази данни на Access можете да използвате действието SetProperty в самостоятелен макрос само ако поставите пред него действие, което избира формуляр или отчет, съдържащ контролата, за която задавате свойството. Ако формулярът или отчетът не е отворен, можете да използвате действието OpenForm или OpenReport, за да го отворите и изберете. Ако формулярът или отчетът вече е отворен, можете да използвате действието SelectObject, за да го изберете. След това можете да използвате действието SetProperty, за да зададете свойството. Избирането на обекта не е задължително, ако използвате действието SetProperty в макрос, който е вграден в контрола в същия формуляр или отчет като контролата, за която задавате свойството.

  • За да изпълните действието SetProperty във VBA модул, използвайте метода SetProperty на обекта DoCmd.

Пример

Следващият макрос задава свойството Разрешен на контролата txtDescription на 0 в настолна база данни на Access. С други думи, той забранява контролата.

Действие

Аргументи

SetProperty

Име на контрола: txtDescription

Свойство: Разрешен

Стойност: 0

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×