ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ ЗА СОФТУЕР НА MICROSOFT

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

MICROSOFT OFFICE VIEWER 2007

Тези лицензионни условия представляват споразумение между Microsoft Corporation (или негов филиал, в зависимост къде живеете) и Вас. Прочетете ги. Те се отнасят за гореспоменатия софтуер, включително и носителя, на който сте го получили, ако има такъв. Тези условия важат за всички

 • актуализации,

 • допълнения,

 • услуги, базирани на Интернет, и

 • услуги за поддръжка

на Microsoft за този софтуер освен ако те не са придружени от други условия. В такъв случай важат тези условия.

С ПОМОЩТА на софтуера, приемете тези E условия. Ако не ги приемате, не използвайте софтуера.

Ако спазвате тези лицензионни условия, имате правата, посочени по-долу.

 1. ПРАВА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ.   

  1. Общи.    Можете да инсталирате и използвате произволен брой копия от софтуера на своите устройства. Можете да използвате софтуера само за преглед и печат на файлове, създадени със софтуер на Microsoft Office. Не можете да използвате софтуера за никакви други цели.

  2. Разпространение.    Имате право да копирате и разпространявате софтуера, при условие че:

   • всяко копие е пълно и немодифицирано, включва представяне на това лицензионно споразумение за приемане от всеки потребител; и

   • не допускате вреди, защитавате и обезщетявате Microsoft, както и неговите филиали и доставчици, при евентуални искове или съдебни дела, вкл. адвокатски такси, във връзка с разпространението на софтуера от вас.

    Нямате право:

   • да разпространявате софтуера, заедно с друг софтуер, който не е на Microsoft и може да използва софтуера за подобряване на функционалността си,

   • да променяте никакви авторски права, търговски марки или знаци за патенти в софтуера,

   • да използвате името, емблемата или търговските марки на Microsoft, както и на неговите филиали и доставчици, за маркетинг на вашите продукти или услуги,

   • да разпространявате софтуера със зловредни, измамни или незаконни програми, или

   • да променяте или разпространявате софтуера по начин, който би довел до Извънреден лиценз. Като условие за употребата, промяната или разпространението, извънредният лиценз изисква:

    • кодът да се разпространява или предава като първичен код; или

    • другите да имат право да го променят.

 2. ОБХВАТ НА ЛИЦЕНЗА.    Този софтуер се лицензира, а не се продава. Това споразумение ви предоставя определени права за използване на софтуера. Microsoft си запазва всички останали права. Освен ако не притежавате допълнителни права според съответното законодателство извън това ограничение, имате право да използвате софтуера само според изричните предписания в настоящето споразумение. В такъв случай, трябва да съблюдавате техническите ограничения в софтуера, които ви позволяват да го използвате по определен начин. Нямате право

  1. да заобикаляте каквито и да било технически ограничения на софтуера;

  2. да подлагате на обратно конструиране, декомпилиране или деасемблиране на софтуера, освен и изключително в случаите, когато това е изрично разрешено от съответните закони, въпреки това ограничение;

  3. да правите повече копия на софтуера, отколкото е разрешено според това споразумение или от приложимия закон, въпреки това ограничение;

  4. да публикувате софтуера, за да се копира от други;

  5. да отдавате под наем или на заем софтуера; или

  6. да използвате софтуера за услуги за подслоняване на комерсиален софтуер.

 3. АРХИВНО КОПИЕ.    Имате право да правите едно архивно копие на софтуера. Можете да го използвате единствено, за да преинсталирате софтуера.

 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ.    Всеки с валиден достъп до компютъра или вътрешната мрежа може да копира и използва документацията за вътрешни цели за справка.

 5. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУГО УСТРОЙСТВО.    Имате право да деинсталирате софтуера и да го инсталирате на друго устройство за ваша употреба. Нямате право да направите това с цел да споделите лиценза между устройства.

 6. Ограничения за износ.    Софтуерът се подчинява Съединените щати експортиране законите и правилата. Вие трябва да отговарят на всички вътрешни и международни експортиране законите и правилата, които се отнасят за софтуера. Тези законите включват ограничения на местоназначенията, крайните потребители и крайна употреба. За допълнителна информация вижте https://aka.ms/exporting.

 7. УСЛУГИ ЗА ПОДДРЪЖКА.    Тъй като софтуерът се предлага “както е”, ние нямаме право да предлагаме услуги за неговата поддръжка.

 8. ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ.    Настоящето споразумение, както и условията за допълненията, актуализациите, Интернет-базираните услуги и услугите за поддръжка, представляват цялостно споразумение за софтуера и услугите за поддръжка.

 9. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН.   

  1. САЩ.    Ако сте получили софтуера в САЩ, интерпретирането на това споразумение се подчинява на законите на щата Вашингтон, които се прилагат при евентуални искове за нарушаването му, независимо дали има конфликт на правни принципи. Всички останали искове, вкл. исковете за защита на потребителите, законите за нелоялна конкуренция и измама, се подчиняват на законите на щата, в който живеете.

  2. Извън САЩ.    Ако сте получили софтуера в друга страна, се прилагат законите на тази страна.

 10. ПРАВЕН ЕФЕКТ.    В това споразумение са описани някои юридически права. Вие можете да имате други права според законите на вашата страна. Можете да имате права в зависимост от страната, в рамките на която сте получили софтуера. Това споразумение не променя правата ви според законите на вашата страна, ако това не се налага от самите тях.

 11. Отказ от гаранция.   Софтуера е лицензиран "AS-е." ВИЕ НОСИТЕ РИСКА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ. MICROSOFT дава няма гаранции, гаранции или условия. МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРАВА СПОРЕД СЪОТВЕТНОТО МЕСТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОЕТО НЕ МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. В рамките на ПОЗВОЛЕНОТО според СЪОТВЕТНОТО МЕСТНО законодателство, MICROSOFT ИЗКЛЮЧВА подразбиращи се гаранции за MERCHANTABILITY, Фитнес за определена цел и без нарушение. 

 12. Ограничения вкл и ИЗКЛЮЧВАНИЯ на щети.   Можете да ВЪЗСТАНОВИТЕ от MICROSOFT и неговите доставчици само преки щети до САЩ $5.00. Не можете да ВЪЗСТАНОВИТЕ други щети, включително CONSEQВЛИЯТЕЛНОТО, ЗАГУБИЛИ печалби, специални, косвени или случайни щети. 

  Това ограничение се отнася до

  1. всичко, свързано със софтуера, услугите и съдържанието (вкл. кода) на Интернет сайтовете на трети лица или програми на трети лица; както и

  2. претенции за нарушения по договора или гаранцията или условията в тях, отговорност в тесен смисъл, небрежност или друга измама в рамките на позволеното от съответното законодателство.

   То е в сила дори и ако Microsoft са знаели или е трябвало да знаят за възможността от такива щети. Горното ограничение или изключение може да не се отнася за вас, защото страната ви не разрешава изключването или ограничаването на случайни, причинно обусловени или други вреди.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×