Коригиране на проблеми с доставянето на имейл за код на грешка 550 5.7.1 в Office 365

Последна актуализация 23.10.2015

Изпращали ли сте някога имейл съобщение в Outlook или Outlook Web App с получено съобщение за NDR грешка на Exchange защо не може да бъде изпратен вашият имейл? Тази тема ще ви преведе през стъпките за това какво да направите, ако получите код за грешка 5.7.1 в известие за състояние на доставяне (DSN) или NDR 5.7.1 на Exchange в съобщение за недоставяне (NDR).

Бутон за получаване на помощ от администратор Бутон за получаване на помощ от администратор

Тази информация се отнася също за кодове за грешка от 5.7.0 до 5.7.999 в Exchange Online и Office 365. Може да има няколко причини за кода за DSN грешка 5.7.1, за който се предоставят решения по-нататък в тази тема.

Помощ за потребителите на имейл, ако изпратите съобщение и след това получите NDR 5.7.1 или от 5.7.0 до 5.7.999 на Exchange

Ето причините, по които може да получите тези съобщения за грешка. По принцип грешката показва, че вашата организация има настройка на защитата за имейлите, която пречи на вашето съобщение да достигне до получателя. Проблемът може да бъде един от следните:

 • Нямате разрешение да изпращате до получателя.

 • Нямате разрешение да изпращате до групата за разпространение или някоя от нейните подгрупи.

 • Нямате разрешение да изпращате имейли чрез имейл сървър, който се намира между вас и получателя.

 • Съобщението ви е маршрутизирано към грешен имейл сървър.

Съвети за коригирането на проблема, който е причина за код за DSN грешка 5.7.1 или от 5.7.0 до 5.7.999

В повечето случаи вероятно няма да можете да решите този проблем сами. Или получателят, или администраторът на имейла на получателя трябва да актуализира настройките за неговия имейл. Все пак има няколко неща, които можете да изпробвате.

Ако получателят е извън вашата организация    – помолете получателя да поиска от администратора на своя имейл да настрои пощенската кутия така, че тя да приема имейли от вас.

Ако изпращате до вътрешна група за разпространение    – може да нямате разрешение да изпращате до групата или до някоя от нейните подгрупи. В този случай съобщението за недоставяне включва имената на групите с ограничения, до които нямате разрешение да изпращате. Помолете собственика на групата с ограничения да ви даде разрешение да изпращате съобщения до нея. Ако не знаете кой е собственик на групата, можете да го намерите, като направите следното в Outlook Web App или Outlook.

 1. Изберете NDR съобщението 5.7.1.

 2. В Outlook Web App изберете името на групата, което се намира в реда До. В Outlook щракнете двукратно върху името на групата.

 3. В Outlook Web App, от изскачащия диалогов прозорец изберете Собственик. В Outlook изберете Контакт.

Ако изпращате до голяма група за разпространение    – към групите с повече от 5000 членове автоматично се прилагат следните три ограничения

 • Съобщенията, изпратени до групата, изискват одобрение от модератор.

 • До групата не могат да се изпращат големи съобщения. Ако това е проблемът обаче, ще получите съобщение за недоставяне, различно от 5.7.1. Вижте Ограничения в Exchange Online.

За да решите проблема, присъединете се към групата или помолете собственика или модератора на групата да одобри съобщението ви. Насочете ги към раздела Ако сте собственикът на група за разпространение с ограничения    по-нататък в тази тема.

Ако нито една от предишните стъпки не може да се приложи или не решава проблема ви, обърнете се към администратора на имейла на получателя и го насочете към раздела Ако сте администратор на имейл на Office 365    по-нататък в тази тема.

Ако сте собственик на група за разпространение с ограничения

Ако някой е изпратил съобщение до вашата група за разпространение и е получил NDR 5.7.1 и ако искате да му позволите да изпраща до вашата група, опитайте една от стъпките тук.

Премахване на ограничението за подателя    – за да предоставите разрешение на подателя да изпраща до вашата група за разпространение, можете да промените свойствата на групата по един от следните начини:

 • Добавете имейл адреса на подателя към списъка с разрешени податели на групата.

 • Ако на подателя са наложени ограничения, тъй като е извън вашата организация, можете да конфигурирате групата да приема съобщения от външни податели.

 • Ако сте конфигурирали транспортно правило, което да ограничава определени податели или групи от податели, можете да промените правилото така, че да се приемат съобщения от този подател.

Ограничения за големи групи    – към групите с повече от 5000 члена автоматично се прилагат следните три ограничения:

 • Съобщенията, изпратени до групата, изискват одобрение от модератор.

 • Големи съобщения не могат да бъдат изпращани на групата (но ако това е проблемът, ще получите съобщение за недоставяне, различно от 5.7.1). Вижте Ограничения в Exchange Online.

За да отстраните проблема за подателя, одобрете неговото съобщение или го добавете към групата.

Управление на групи за разпространение   

Помощ за администратори на имейл в Office 365 за NDR 5.7.1 или от 5.7.0 до 5.7.999 на Exchange

Ако стъпките в раздела по-горе не решат проблема за подателя, вероятно решението изисква действие от администратора на имейла на получателя. Това може да включва преконфигуриране на настройките за получателя, групата за разпространение, организацията или домейна.

Как да отстраня проблема, който е причина за NDR 5.7.1 или от 5.7.0 до 5.7.999 на Exchange?

Ако сте администратор на имейл и трябва да помогнете за решаване на NDR проблема 5.7.1 на Exchange, намерете раздела тук, който изглежда, че съответства на вашия проблем, и следвайте предоставените указания.

Ако подателят е извън вашата организация    – конфигурирайте получателя или вашия пощенски сървър да приема поща от външни или анонимни податели.

Когато външни потребители се опитват да изпратят имейл до публични папки с активиран имейл в Office 365    – когато външни потребители се опитват да изпращат имейл съобщения до публични папки с активиран имейл в Office 365, те получават съобщение за недоставяне, което съдържа следния код на грешка:

Отдалеченият сървър върна "<xxxxxxxx> #5.7.1 smtp;550 5.7.1 RESOLVER.RST.AuthRequired; authentication required [Stage: CreateMessage]>"

За да промените поведението, така че публичните папки с активиран имейл да могат да приемат поща от външни податели, изпълнете следните стъпки:

 1. Свържете се към Exchange Online чрез отдалечен PowerShell. За инструкции как да направите това, прегледайте Свързване към Exchange Online чрез отдалечен PowerShell.

 2. Добавете разрешение за анонимен акаунт към публичните папки. За целта изпълнете следната команда:

  Add-PublicFolderClientPermission -identity <Public Folder> -User Anonymous -AccessRights CreateItems

  Прегледайте статията в Базата знания 2984402.

Ако подателят е извън вашата организация и IP адресът на неговия имейл сървър е бил поставен в списъка с блокирани потребители на Microsoft    – в тези случаи съобщението за недоставяне, което подателят получава, ще включва информация в раздела Диагностика за администратори, подобна на тази:

5.7.1 Service unavailable; Client host [xxx.xxx.xxx.xxx] blocked using Blocklist 1; To request removal from this list please forward this message to delist@messaging.microsoft.com

Препратете съобщението за недоставяне на delist@messaging.microsoft.com.

Домейнът не е напълно записан за Office 365    – ако домейнът не е напълно записан, опитайте следните стъпки:

 • Проверете дали вашият домейн се показва като Активен в портала на Office 365 в https://portal.office.com.

 • За информация за добавянето на домейна ви към Office 365 вж. Домейни в Office 365.

 • За отстраняване на проблеми при проверка на домейни вижте статията в Базата знания на Microsoft 2515404.

Неправилен MX запис    – ако имате неправилен MX запис, изпробвайте следните стъпки:

 1. Проверете домейните на подателя и получателя за неправилни или остарели MX записи, като използвате Разширена диагностика > теста за Exchange Online в Помощник за поддръжка и възстановяване на Office 365. За повече информация за помощника за поддръжка и възстановяване вижте Коригиране на проблеми с Outlook и Office 365 чрез помощника за поддръжка и възстановяване на Office 365.

 2. Консултирайте се с регистратора на домейна или DNS хостинг услугата, за да проверите дали MX записът за вашия домейн е правилен. MX запис за домейн, който е записан в Exchange Online, използва синтаксиса <domain>. mail.protection.outlook.com.

 3. Проверете MX записа и изходящия конектор в Office 365 > Конфигурация на пощенския поток в анализатора на Microsoft за отдалечено свързване.

 4. Уверете се, че имате конфигуриран само един MX запис за вашия домейн. Microsoft не поддържа използването на повече от един MX запис за домейн, който е записан в Exchange Online.

Неправилен SPF запис    – възможно е записът за структурата с правила за проверка на изпращача (SPF запис) за вашия домейн да е непълен и да не включва всички източници на пощата за вашия домейн. За повече информация за проверката на вашия SPF запис вижте Персонализиране на SPF запис за проверка на изходящи имейли, изпратени от вашия домейн.

Проблеми с конфигурацията на комбинирано локално и хибридно разполагане в облака    – ако домейнът ви е част от хибридно разполагане между Exchange и Exchange Online, проверете следните неща:

Въпреки че съветникът за конфигуриране на хибридно разполагане конфигурира автоматично входящите и изходящите конектори в услугата на Exchange Online Protection (EOP), можете да проверите дали настройките за конекторите са правилни. Ако конекторите, използвани за хибридното разполагане, са конфигурирани неправилно, вашият администратор на Exchange трябва да изпълни отново съветника за конфигуриране на хибридно разполагане в локалната организация на Exchange.

Проверете конфигурацията на входящия конектор, който се използва за хибридно разполагане. За повече информация вижте статията в Базата знания на Microsoft 2827473.

Проверете конфигурацията на изходящия конектор, който се използва за хибридно разполагане, като изпълните следните стъпки:

 1. Отворете портала на Office 365 на адрес https://portal.microsoftonline.com и щракнете върху Администратор > Exchange.

 2. В центъра за администриране на Exchange щракнете върху Пощенски поток > Конектори. В Изходящи конектори изберете конектора, който се използва за хибридно разполагане, и изберете Редактиране. Проверете следната информация:

  • Доставка      Ако е избрано Маршрутизиране на поща чрез интелигентни предаващи сървъри, проверете дали е указан правилният IP адрес или FQDN. Ако е избрано MX запис, свързан с домейна на получателя, проверете дали MX записът за домейна сочи към правилния пощенския сървър.

   Можете да тествате своя MX запис, както и възможността за изпращане на имейл от вашата организация на Exchange Online, като използвате Проверка на MX записа и изходящия конектор в Office 365 > Конфигурация на пощенския поток в анализатора на Microsoft за отдалечено свързване.

  • Обхват      Ако трябва да маршрутизирате входяща интернет поща към своята локална организация на Exchange, в Домейни трябва да са включени всички имейл домейни, които се използват във вашата локална организация. Можете да използвате стойността звездичка (*), за да маршрутизирате също цялата изходяща интернет поща през локалната организация.

Прочетете Транспортно маршрутизиране в хибридни разполагания на Exchange 2013 за повече информация за транспортното маршрутизиране в хибридно разполагане.

Все още имате нужда от помощ?

Получаване на помощ от форумите на общността на Office 365 Администратори: Влизане и създаване на искане за обслужване Администратори: Обаждане на поддръжката

Вж. също

Какво представляват съобщенията за недоставяне на Exchange в Exchange Online и Office 365

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×