Коригиране на проблеми с доставянето на имейл за кодове на грешка от 550 5.1.1 до 5.1.20 в Office 365

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Последна актуализация 23.10.2015
Тази тема може да ви помогне да отстранявате проблеми с имейла, които са свързани с кодове на грешка 550 5.1.1 до 5.1.20, ако виждате това в съобщение за недоставяне (NDR). Проблемите в пощенския поток могат да бъда дразнещи, но имаме решения, които можете да изпробвате, за да се изпрати вашето съобщение.

символ за потребител на имейл

Изпратих съобщение, какво мога да направя, за да коригирам това?

Символът на "Администратор"

Аз съм администратор, какво мога да направя, за да коригирам това?

Символ за помощ

Защо получавам съобщение за недоставяне?


символ за потребител на имейл

Изпратих съобщение и получих код на грешка 5.1.x в съобщение за недоставяне. Какво мога да направя, за да коригирам това?   

Ето 5 различни решения, които можете да изпробвате. Може да не се наложи да изпробвате всичките. Ако стъпките тук не помогнат да изпратите успешно имейла, се обърнете към вашия имейл администратор и го насочете към раздела помощ за администратори в тази тема, така че да може да ви помогне.

Символът "Най-добра практика"

Решение 1: Уверете се, че имейл адресът на получателя е правилен   

Това е най-често срещаният проблем, който предизвиква грешки 5.1.x. Проверете дали е правилно написан. Ако промените нещо, изпратете имейла отново.

Решение 2: Премахнете имейл адреса на получателя от списъка за автоматично довършване   

Премахнете имейл адреса на получателя от списъка с предлагани имена в списъка за автоматично довършване, след което го въведете отново, преди да се опитате да изпратите имейла. Списъкът за автоматично довършване е списък с предлагани имена, който се показва във вашата имейл програма, когато намери име, което отговаря на въведеното от вас в реда До. Ако имате нужда от повече подробности за това, вижте Премахване на предлагано име или имейл адрес от списъка за автоматично довършване в Outlook Web App.

 1. Създайте ново имейл съобщение.

 2. В полето До започнете да въвеждате името или имейл адреса на получателя, докато получателят не се появи в падащия списък.

  Списък за автодовършване в Outlook Web App
 3. Използвайте клавишите със стрелка надолу и стрелка нагоре, за да го изберете, и след това натиснете клавиша Delete.

 4. Въведете пълния адрес на получателя и след това изпратете съобщението си.

Решение 3: Уверете се, че получателят не е приложил правило за препращане на имейл съобщенията   

Изпратили ли сте първоначалното съобщение до точно същия адрес на получателя, както е показан в съобщението за недоставяне? Можете да проверите това чрез сравняване на адреса, посочен в съобщението за недоставяне, с адреса, показан в първоначалното съобщение, което е в папката ви Изпратени.

Ако адресите не съвпадат, се обърнете към лицето, на което сте изпратили първоначалното съобщение, и го попитайте дали няма имейл правило за препращане на съобщения и дали правилото работи правилно. Възможно е неговото правило да се е опитало да препрати копие на вашето съобщение до лош имейл адрес. Ако лицето има такова правило, то ще трябва да коригира имейл адреса или да премахне правилото, за да се предотвратят NDR грешки 5.1.x.

Решение 4: Уверете се, че вашият имейл акаунт не е компрометиран   

Изпратили ли сте изобщо първоначалното съобщение? Ако не сте, е възможно е подател на нежелана поща или някой друг неправомерно да е използвал вашия имейл адрес за изпращане на съобщение.

Проверете папката си Изпратени за съобщения, които знаете, че не сте изпращали. Ако намерите такива, е възможно вашият имейл акаунт да е компрометиран. За да решите този проблем, направете следното:

 1. Променете паролата за имейл акаунта си. Уверете се, че използвате сигурна парола.

 2. Сканирайте за злонамерен софтуер на своя компютър.

Решение 5: Уверете се, че съобщението за недоставяне е свързано със съобщението, което наистина сте изпратили   

Ако папката ви Изпратени съдържа само съобщения, които знаете, че сте изпратили, е възможно полученото от вас съобщение за недоставяне да е фалшиво известие за състояние на доставяне, което можете да игнорирате. Ето какво е фалшиво известие за състояние на доставяне: Подателите на нежелана поща често подправят адреса От на нежеланата поща, като използват имейл адреси, които са събрали от интернет, вместо своя собствен адрес. Ако едно от тези нежелани съобщения не може да бъде доставено, имейл сървър може да изпрати съобщение за недоставяне като това, което сте получили, обратно до адреса От. Такова съобщение за недоставяне е безполезно, защото създава грешно впечатление, че сте направили нещо неправилно. Този тип безполезно автоматично съобщение се нарича фалшиво известие за състояние на доставяне. Това е дразнещо, но ако това е фалшиво известие за състояние на доставяне, няма посегателство върху вашия акаунт.

Проверете папката си Изпратени за съобщения, които знаете, че не сте изпращали. Ако не виждате никакви подозрителни съобщения, вероятно полученото от вас съобщение за недоставяне е фалшиво известие за състояние на доставяне. Ако вече сте променили паролата си и сте извършили сканиране за злонамерен софтуер, можете да игнорирате тези фалшиви известия за състояние на доставяне.

За да научите повече, вижте Фалшиви известия за състояние на доставяне и EOP.

Най-горе на страницата


Символът на "Администратор"

Аз съм администратор на имейл. Какво да направя, за да коригирам проблеми със съобщение NDR 5.1.1 до 5.1.20?   

Ако стъпките в раздела Помощ за потребителите на имейл не решат проблема за подателя, решението може да е свързано с начина, по който е настроен вашият акаунт на потребител на Office 365. Ако имате хибридна топология, решението може да е свързано с локалния агент за прехвърляне на пощата. Може това да е проблем и с конфигурацията на домейна на получателя. Ето 4 решения, които можете да изпробвате. Може да не се наложи да изпробвате всички тях, за да бъде изпратено успешно съобщението.

Решение 1: Проверете в центъра за съобщения на Office 365 за проблеми с конфигурацията или проблеми с цялата услуга   

За акаунтите за Office 365 порталът на Office 365 представлява централен източник за различни инструменти, известия и информация, които можете да използвате, за да отстраните този и други проблеми.

Влезте с акаунт на администратор в портала на Office 365 на адрес https://portal.office.com и от Табло направете следното:

 1. Проверете Център за съобщения, за да разберете дали вашата организация има известен проблем с конфигурацията.

  1. Изберете Център за съобщения.

  2. Изберете Покажи всички

  3. Изберете Предотвратяване или разрешаване на проблеми и изпълнете съответните предлагани действия.

 2. Проверете дали в момента няма проблем с услугите в Office 365, който да засяга вашия акаунт.

  1. Изберете Изправност на услугите, за да видите общ преглед на всички проблеми.

  2. Изберете Покажи всички, за да видите повече подробности за всички известни проблеми.

 3. Проверете домейните на подателя и получателя за неправилни или остарели поща exchange (MX) ресурс записи, като изпълните инструмента за Отстраняване на неизправности в поток , който се намира в Office 365.

Ако има проблем с домейна на получателя, обърнете се към получателя или администратора на имейла на получателя, за да съобщите за проблема. Той ще трябва да разреши проблема, за да се предотвратят NDR грешки 5.1.x.

Решение 2: Актуализирайте остарелите записи на ресурси на пощенски обмен (MX)   

Грешка с код 5.1.1 може да бъде причинена от проблеми със записи на ресурси за обмен на поща (MX записи) за домейна на получателя. Например MX записът може да сочи към стар пощенски сървър или MX записът може да е нееднозначен поради скорошна промяна в конфигурацията.

Забележка: Възможно е да са необходими до 72 часа, за да се разпространят актуализациите в DNS записите за домейна ви във всички DNS сървъри в интернет.

Ако податели извън домейна ви получават това съобщение за недоставяне, когато изпращат поща до получатели във вашия домейн, изпробвайте следващото по-долу.

 • Записът за ресурси за обмен на поща (MX) за вашия домейн може да е неправилен. Например може да сочи към невалиден пощенски сървър. Консултирайте се с регистратора на домейни или DNS хостинг услугата, за да проверите дали MX записът за вашия домейн е правилен. MX записът за домейн, който е записан в Exchange Online, използва синтаксиса <domain>. mail.protection.outlook.com.

 • Уверете се, че имате конфигуриран само един MX запис за вашия домейн. Microsoft не поддържа използването на повече от един MX запис за домейн, който е записан в Exchange Online.

 • Можете да тествате своя MX запис, както и възможността за изпращане на имейл от вашата организация на Exchange Online, като използвате Проверка на MX записа и изходящия конектор в Office 365 > Конфигурация на пощенския поток в анализатора на Microsoft за отдалечено свързване.

За повече информация вижте Създаване на DNS записи при доставчик на DNS хостинг за Office 365 и Персонализиране на SPF запис за проверка на изходящи имейли, изпратени от вашия домейн.

Решение 3: Актуализирайте списъка за автоматично довършване на потребителя, ако отговаряте на повторно създадена или мигрирана пощенска кутия   

Това съобщение за недоставяне може да е причинено от отговарянето на стари съобщения или актуализирането на стари искания за събрание, при които получателят има същия имейл адрес, но нещо, свързано с пощенската кутия на получателя, е променено. Например е възможно пощенската кутия на потребителя да е била изтрита и създадена отново или мигрирана от Exchange Online към локален Exchange. Ако имейл адресът на получателя в съобщението за недоставяне е във формата IMCEAEX-_O=<string>@<domain>, има вероятност той да отговаря на старо имейл съобщение.

За да коригирате този проблем, следвайте стъпките в следващия раздел, за да премахнете записите, които не са валидни, от списъка за автоматично довършване.

Неправилни записи в списъка за автоматично довършване

Възможно е потребителят да е избрал запис, който не е валиден, от своя списък за автоматично довършване, известен също като кеш за псевдоними. Например може получателят да е бил преместен от локална организация на Exchange към Exchange Online, или обратно. Въпреки че имейл адресът на получателя е същият, е възможно други вътрешни идентификатори за получателя да са се променили, което прави кеширания запис за този получател невалиден.

Ако използвате Outlook Web App

За да премахнете получатели, които не са валидни, от списъка за автоматично довършване на потребителите в Outlook Web App, можете да изпълните една от процедурите по-долу.

Премахване на един получател

 1. Изберете Ново имейл съобщение.

 2. Започнете да въвеждате името или имейл адреса на получателя, докато получателят не се появи в падащия списък.

 3. Използвайте клавишите със стрелка надолу и стрелка нагоре, за да го изберете, и след това натиснете клавиша Delete.

Следващата процедура изисква да имате достъп до пощенската кутия в леката версия на Outlook Web App. За да направите това, отворете пощенската кутия в уеб браузър, който поддържа само леката версия на Outlook Web App, и използвайте следната процедура:

Премахване на всички получатели

 1. Отворете пощенската кутия на потребителя в Outlook Web App.

 2. Изберете Настройки > Настройки за показване > Версия на Outlook Web App и изберете Използвай леката версия на Outlook Web App, след което изберете OK.

 3. Излезте и затворете уеб браузъра. Следващия път, когато отворите пощенската кутия, ще използвате леката версия на Outlook Web App.

Изпразване на целия списък за автоматично довършване

 1. Отворете пощенската кутия на потребителя в леката версия на Outlook Web App.

 2. Изберете Опции > Съобщения. В Разрешаване на име на имейл изберете Изчистване на списъка на последните получатели и след това изберете OK.

 3. За да върнете в пощенската кутия в Outlook Web App, изберете Опции > Версия на Outlook Web App, изчистете отметката от Използвай леката версия на Outlook Web App и след това изберете Запиши.

Ако използвате Outlook 2010 или Outlook 2013

За да премахнете невалидните получатели от списъка за автоматично довършване в Microsoft Outlook 2010 или Microsoft Outlook 2013, изпълнете следното:

Премахване на един получател

 1. Създайте ново имейл съобщение.

 2. Започнете да въвеждате името или имейл адреса на получателя, докато получателят не се появи в падащия списък.

 3. Изберете получателя в падащия списък чрез преместване на курсора върху получателя, без да щраквате, или с използване на клавишите със стрелка НАДОЛУ и НАГОРЕ.

 4. Изтрийте получателя, като изберете Изтрий или като натиснете клавиша DELETE.

Премахване на всички получатели

 1. Изберете Файл > Опции > Поща.

 2. В раздела Изпращане на съобщения изберете Изпразни списъка за автоматично довършване и след това изберете Да.

Решение 4: Актуализирайте правилата за препращане, за да премахнете неправилните адреси   

Понякога съобщението за недоставяне е причинено от получател, до когото потребителят не е изпращал директно поща. Това може да се дължи на факта, че конкретният получател има правило за препращане или настроен представител за своята пощенска кутия. Освен това е възможно имейл администраторът на получателя да е създал транспортно правило, което или копира, или препраща съобщението до имейл адрес на получател, който не е валиден. За повече информация относно тези проблеми вижте Конфигуриране на препращане на имейли за пощенска кутия или Използване на транспортни правила за тихо копиране на съобщения до проверяващ.

Най-горе на страницата


Символ за помощ

Защо получавате съобщение за недоставяне с код на грешка 5.1.x   

В уведомителното съобщение, наречено още съобщение за недоставяне (NDR), което получавате в папката си "Входящи" на имейла за този проблем, може да се споменава, че зададеният от вас адрес не може да бъде намерен или е невалиден или че има неправилен запис във вашия кеш за автоматично довършване на получателя в Outlook или Outlook Web App. Предоставили сме някои решения за най-често срещаните проблеми. Някои други свързани с това проблеми ще изискват ниво на достъп на администратор до настройките за имейл, с които повечето хора не е необходимо да се занимават. Има няколко често срещани причини, поради които може да получите това съобщение:

 • Лицето или пощенската кутия, до които се опитвате да изпратите съобщението, не могат да бъдат намерени на имейл сървъра местоназначение.

 • Съобщението ви е маршрутизирано към грешен имейл сървър.

 • Лицето, до което се опитвате да изпратите съобщението си, или пощенската му кутия, има настройка на имейл, наречена MX запис за ресурс, която не е актуална.

 • Лицето, до което се опитвате да изпратите съобщението си, или пощенската му кутия, има настроено правило за препращане на съобщения до друг адрес, но правилото не работи правилно.

Все още имате нужда от помощ за грешка с код 5.1.1 до 5.1.20?

Получаване на помощ от форумите на общността на Office 365 Администратори: Влизане и създаване на искане за обслужване Администратори: Обаждане на поддръжката

За повече информация

Какво представляват съобщенията за недоставяне на Exchange в Exchange Online и Office 365

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×