Копиране на данни в клетка и поставяне само на атрибути

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Има два начина да поставите съдържанието на определена клетка или атрибути като формула, формат или коментар, копирани от друга клетка. Можете или да изберете определена опция за поставяне директно от менюто Постави, или да щракнете върху Специално поставяне и да изберете опция от прозореца Специално поставяне.

за специални опции за поставяне щракнете върху "Постави" в раздела "Начало"

  1. Изберете клетката с атрибут, който искате да копирате, и натиснете Ctrl+C.

    Съвет:  За да копирате селекция в друг работен лист или работна книга, щракнете върху друг раздел на работен лист или превключете на друга работна книга.

  2. Щракнете върху горната лява клетка на област за поставяне и използвайте или опциите на Постави, или опциите на Специално поставяне.

Опции на менюто "Постави"

Щракнете върху Начало > Постави и изберете определената опция за поставяне, която искате. За да поставите например само форматирането от копираната клетка, щракнете върху Форматиране бутона за поставяне на форматиране . Тази таблица показва наличните опции в менюто "Постави":

икона

Име на опция

Резултат от поставянето

поставяне на съдържанието на клетка

Поставяне

Цялото съдържание на клетката.

Икона за поставяне на стойност и запазване на ширината на колоната от източника

Запази ширините на колоните от източника

Копираното съдържание на клетка заедно с нейната ширина на колона.

Поставяне на копираните стойности чрез разменяне на колони в редове, и обратно.

Транспонирай

Преориентира съдържанието на копираните клетки при поставяне. Данните в редове се поставят в колони, и обратно.

поставяне на стойности с форматирането на източника

Форматиране на стойности и източници

Стойностите и форматирането от копираните клетки.

Опция за поставяне на връзка

Поставяне на връзка

Препратката към клетките на източника вместо към съдържанието на копираните клетки.

Поставяне на копирана картина

Картина

Копираното изображение.

Поставяне на свързана картина

Свързана картина

Копираното изображение с връзка към първоначалните клетки (ако правите някакви промени в първоначалните клетки, тези промени се отразяват в поставеното изображение).

Опции на "Специално поставяне"

За да използвате опциите от прозореца "Специално поставяне", щракнете върху Начало > Постави > Специално поставяне.

Клавишна комбинация: Натиснете Ctrl+Alt+V.

Диалоговият прозорец "Специално поставяне"

В прозореца Специално поставяне изберете атрибута, който искате да поставите.

Забележка: В зависимост от типа на данните, които сте копирали, и опциите на Постави, които сте избрали, някои други опции може да са в сиво.

Име на опция

Резултат от поставянето

Всички

Цялото съдържание и форматиране на клетката.

Коментари

Само коментарите, прикачени към клетката.

Проверка

Само настройките за проверка на данните от копираните клетки.

Ширина на колоните

Само ширините на колоните.

Общи опции на "Постави" и "Специално поставяне"

Можете да използвате някои от опциите за специално поставяне както от менюто Постави, така и от прозореца Специално поставяне. Възможно е имената на опциите да се различават малко, но резултатите са едни и същи:

Икона и име на опцията в менюто "Постави" и в прозореца "Специално поставяне"

Резултати от поставянето

Икона за поставяне на форматирането Форматиране

Формати в "Специално поставяне".

Само форматирането от копираните клетки.

поставяне само на стойности Стойности

Стойности (видимите резултати от формулите, а не формулите).

Икона за поставяне на формули Формули

Само формулите от копираните клетки.

Опция за поставяне на формули и форматиране на числа Форматиране на формули и числа

Формули и числови формати в "Специално поставяне".

Поставя само формули и числови формати (не текстови формати) от копираните клетки.

поставяне на стойности и форматиране на числа Форматиране на стойности и числа

Стойности и числови формати в "Специално поставяне".

Само стойностите (не формулите) и числовите формати от копираните клетки.

Поставяне на съдържание на клетки без граници Без граници

Всичко освен граници в "Специално поставяне".

Цялото съдържанието на копираните клетки, освен границите.

Поставяне на стойност с форматирането на източника Запази форматирането на източника

Всички, използващи темата на източника в "Специално поставяне".

Съдържанието на клетките с форматирането от копираните клетки.

За повече информация за копиране на целия работен лист на друго място в същата работна книга или в друга работна книга вижте Преместване или копиране на работни листове или данни на работни листове.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×