Копиране на данни в клетка и поставяне само на атрибути

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Има два начина да поставите съдържанието на определена клетка или атрибути като формула, формат или коментар, копирани от друга клетка. Можете или да изберете определена опция за поставяне директно от менюто Постави, или да щракнете върху Специално поставяне и да изберете опция от прозореца Специално поставяне.

за специални опции за поставяне щракнете върху "Постави" в раздела "Начало"

 1. Изберете клетката с атрибут, който искате да копирате, и натиснете Ctrl+C.

  Съвет:  За да копирате селекция в друг работен лист или работна книга, щракнете върху друг раздел на работен лист или превключете на друга работна книга.

 2. Щракнете върху горната лява клетка на област за поставяне и използвайте или опциите на Постави, или опциите на Специално поставяне.

Опции на менюто "Постави"

Щракнете върху Начало > Постави и изберете определената опция за поставяне, която искате. За да поставите например само форматирането от копираната клетка, щракнете върху Форматиране бутона за поставяне на форматиране . Тази таблица показва наличните опции в менюто "Постави":

икона

Име на опция

Резултат от поставянето

поставяне на съдържанието на клетка

Поставяне

Цялото съдържание на клетката.

Икона за поставяне на стойност и запазване на ширината на колоната от източника

Запази ширините на колоните от източника

Копираното съдържание на клетка заедно с нейната ширина на колона.

Поставяне на копираните стойности чрез разменяне на колони в редове, и обратно.

Транспонирай

Преориентира съдържанието на копираните клетки при поставяне. Данните в редове се поставят в колони, и обратно.

поставяне на стойности с форматирането на източника

Форматиране на стойности и източници

Стойностите и форматирането от копираните клетки.

Опция за поставяне на връзка

Поставяне на връзка

Препратката към клетките на източника вместо към съдържанието на копираните клетки.

Поставяне на копирана картина

Картина

Копираното изображение.

Поставяне на свързана картина

Свързана картина

Копираното изображение с връзка към първоначалните клетки (ако правите някакви промени в първоначалните клетки, тези промени се отразяват в поставеното изображение).

Опции на "Специално поставяне"

За да използвате опциите от прозореца "Специално поставяне", щракнете върху Начало > Постави > Специално поставяне.

Клавишна комбинация: Натиснете Ctrl+Alt+V.

Диалоговият прозорец "Специално поставяне"

В прозореца Специално поставяне изберете атрибута, който искате да поставите.

Забележка:  В зависимост от типа на данните, които сте копирали, и опциите на Постави, които сте избрали, някои други опции може да са в сиво.

Име на опция

Резултат от поставянето

Всички

Цялото съдържание и форматиране на клетката.

Коментари

Само коментарите, прикачени към клетката.

Проверка

Само настройките за проверка на данните от копираните клетки.

Ширина на колоните

Само ширините на колоните.

Общи опции на "Постави" и "Специално поставяне"

Можете да използвате някои от опциите за специално поставяне както от менюто Постави, така и от прозореца Специално поставяне. Възможно е имената на опциите да се различават малко, но резултатите са едни и същи:

Икона и име на опцията в менюто "Постави" и в прозореца "Специално поставяне"

Резултати от поставянето

Икона за поставяне на форматирането Форматиране

Формати в "Специално поставяне".

Само форматирането от копираните клетки.

поставяне само на стойности Стойности

Стойности (видимите резултати от формулите, а не формулите).

Икона за поставяне на формули Формули

Само формулите от копираните клетки.

Опция за поставяне на формули и форматиране на числа Форматиране на формули и числа

Формули и числови формати в "Специално поставяне".

Поставя само формули и числови формати (не текстови формати) от копираните клетки.

поставяне на стойности и форматиране на числа Форматиране на стойности и числа

Стойности и числови формати в "Специално поставяне".

Само стойностите (не формулите) и числовите формати от копираните клетки.

Поставяне на съдържание на клетки без граници Без граници

Всичко освен граници в "Специално поставяне".

Цялото съдържанието на копираните клетки, освен границите.

Поставяне на стойност с форматирането на източника Запази форматирането на източника

Всички, използващи темата на източника в "Специално поставяне".

Съдържанието на клетките с форматирането от копираните клетки.

За повече информация за копиране на целия работен лист на друго място в същата работна книга или в друга работна книга вижте Преместване или копиране на работни листове или данни на работни листове.

Когато сте копирали данни в Excel Online, можете да ги поставите по следния начин:

 • С оригиналното форматиране и формули, ако това е изчисляема стойност

 • Формули и техните стойности

 • Само стойностите

 • Само форматиране

 • Транспонирани данни

Съвет:  Ако не можете да копирате или поставите, щракнете върху Редактиране на работната книга > Edit в Excel online.

За да поставите копираното съдържание на клетка, щракнете върху клетката, в която искате да поставите, и в раздела Начало щракнете върху иконатаза поставяне на >.

Ето какво можете да поставите:

 • Цялото съдържание на клетка

 • Хипервръзки

 • Настройки за проверка на данни

Съвет: Можете също да поставите, като щракнете с десния бутон върху клетката, в която искате да поставите, и изберете постави.

Поставяне на формули

Можете да поставяте формули (формули със своите стойности или само стойности) в работна книга или в различни работни книги в Excel online. За повече информация вижте Копиране и поставяне на формула в друга клетка или работен лист.

Поставяне на стойности

Когато сте копирали данни от изчисляеми клетки и искате да поставите само стойностите без формулите, щракнете върху клетката, в която искате да поставите стойностите, и след това щракнете върху поставяне на стойностиза поставяне на >.

Можете да поставяте стойности в работна книга или в различни работни книги в Excel online.

Поставяне на форматирането

Понякога искате да използвате повторно форматиране в клетки, съдържащи други данни. Например в следващото изображение форматирането от клетки в магазина е поставено в колоната на магазина B .

Можете да поставите форматирането в клетка или диапазон

Можете да поставите форматирани данни в работна книга или в различни работни книги в Excel online.

Ето как можете да поставите само форматирането:

 1. Изберете клетката или диапазона от клетки с форматирането, което искате да копирате, и натиснете Ctrl + C.

 2. Изберете клетките, където искате да поставите форматирането, и щракнете върху постави > поставяне на форматиране.

Поставяне на транспонирани данни

Можете да поставяте данни като транспонирани данни във вашата работна книга. Транспониране преориентира съдържанието на копираните клетки при поставяне. Данните в редове се поставят в колони, и обратно.

Пример за поставяне транспониране

Ето как да поставите Транспонираното съдържание на клетка:

 1. Копиране на диапазона от клетки.

 2. Изберете празните клетки, където искате да поставите транспонираните данни.

 3. В раздела Начало щракнете върху иконата за поставяне и изберете поставяне на транспониран.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Вж. също

Копиране и поставяне на формула в друга клетка или работен лист

Копиране и поставяне на условно форматиране в други клетки

Работа с хипервръзки в Excel

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×