Копиране и поставяне в Office Online

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Поради ограниченията на технологията на уеб браузърите копирането и поставянето на текст в Microsoft Office Online е различно от копирането и поставянето на текст в настолните приложения от Office. Тази статия описва стъпките за копиране и поставяне във всяко от приложенията Office Online.

Щракнете в текстовото поле или фигурата.

Word Online

Excel Online

PowerPoint Online

OneNote Online

Забележка:  If you are using Office Web Apps with SharePoint 2010, see Copy and paste in Office Web Apps.

Word Online

Поведението на копиране и поставяне се различава в зависимост от това дали преглеждате, или редактирате в браузъра, както и дали поставяте съдържание, копирано от място извън Word Online.

Преглеждане в браузър

Когато отворите документ в изгледа за четене, можете да избирате текст ред по ред, като плъзгате мишката (а не с двукратно щракване). След това натиснете CTRL+C,(Windows) или ⌘+C (Mac) за да копирате текста. Можете да поставите съдържанието на клипборда извън документа. Когато го правите, текстът се вмъква на новото местоположение без форматиране като получер, курсив или с определен цвят. Можете да приложите това форматиране в новото местоположение.

Забележка:  Когато преглеждате документ в изглед за четене, можете да изберете минимум един ред текст. За да можете да избирате думи или фрази, щракнете върху Редактиране в браузър.

Ако искате да поставите в рамките на документа, щракнете върху Редактиране в браузър.

Редактиране в браузър

В изгледа за редактиране можете да изрязвате, копирате и поставяте текст и картини в рамките на документа, като избирате текста или картината точно както правите в настолното приложение Word. Натиснете CTRL+C, за да копирате, CTRL+X, за да изрежете, или CTRL+V, за да поставите текста или картината (Windows); или натиснете ⌘+C, ⌘+X или ⌘+V (Mac).

Забележка: Ако използвате Firefox и искате да използвате командите Копирай, Изрежи и Постави в лентата на Word Online, трябва да разрешите JavaScript, за да използвате клипборда. Ако не искате да направите това, използвайте командите от клавиатурата с -C, -X и -V.

Поставяне от място извън Word Online

Когато поставяте текст, копиран от място извън Word Online, той се вмъква в документа като обикновен текст. С други думи, характеристиките на текста, като получер, курсив или определен размер или цвят, не се запазват и трябва да ги приложите отново в Word Online.

Картините, които копирате от интернет, могат да бъдат поставени в документа, но Word Online не поддържа поставяне на картини, копирани от други документи или програми. Ако има картина в друг документ или в друга програма, която искате да използвате в Word Online, запишете картината на компютъра си, след което отидете на Вмъкване > Картина в Word Online.

Таблици и списъци    Когато поставяте текст, който е форматиран извън Word Online, като редове и колони или като поделементи на списък, таблицата или йерархичната структура не се появява в поставения текст. Най-добрата практика е да поставяте такива клетки или елементи един по един. Когато поставяте списък, може и да премахнете форматирането на номерата и да го приложите отново в Word Online, като използвате Номериране и бутоните Увеличи отстъпа (в раздела Начало), за да постигнете желания резултат.

Хипервръзки    Хипервръзките се поставят като статичен текст. За да възстановите връзката, направете следното, след като я поставите:

 1. Изберете текста.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху Връзка.

 3. В полето Адрес въведете уеб адреса (URL адреса) на връзката.

 4. Оставете текста в полето Покажи текста както си е, след което щракнете върху Вмъкни.

Най-горе на страницата

Excel Online

Поведението на копиране и поставяне се различава в зависимост от това дали преглеждате, или редактирате в браузъра, както и дали поставяте текст, копиран от място извън Microsoft Excel Online.

Преглеждане в браузър

Когато отворите за първи път работна книга в браузъра, можете да избирате клетки точно както правите това в настолното приложение Excel. След това натиснете CTRL+C (Windows) или ⌘+C (Mac), за да копирате съдържанието на клетката. Можете да поставяте съдържанието на клипборда извън работната книга. Ако искате да поставите в рамките на работната книга, щракнете върху Редактиране в браузър.

Редактиране в браузър

Когато редактирате работна книга в браузъра, можете да изрязвате, копирате и поставяте текст в рамките на работната книга, като избирате клетки точно както правите в настолното приложение Excel. Натиснете CTRL+C, за да копирате, CTRL+X, за да изрежете, или CTRL+V, за да поставите текста (Windows); или натиснете ⌘+C, ⌘+X или ⌘+V (Mac). Когато поставяте, съдържанието на клетката наследява характеристиките на новото местоположение, като получер, курсив или определен цвят.

Поставяне от място извън Excel Online

Когато поставяте текст, копиран от място извън Excel Online, текстът се вмъква в работната книга като обикновен текст. С други думи, характеристиките на текста, като получер, курсив или определен размер или цвят, не се запазват и трябва да ги приложите отново в Excel Online. Когато поставяте клетки от друга работна книга или таблица, структурата на редове и колони на и клетките се запазва в Excel Online.

Хипервръзки    Хипервръзките се поставят като статичен текст. За да възстановите връзката, направете следното, след като я поставите:

 1. Изберете текста.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху Връзка.

 3. В полето Адрес въведете уеб адреса (URL адреса) на връзката.

 4. В полето Покажи текста напишете текста на връзката и след това щракнете върху Вмъкни.

Най-горе на страницата

PowerPoint Online

Можете да изрязвате, копирате и поставяте текст в рамките на презентацията, като избирате текста точно както правите в настолното приложение PowerPoint. Натиснете CTRL+C, за да копирате, CTRL+X, за да изрежете, или CTRL+V, за да поставите текста (Windows); или натиснете ⌘+C, ⌘+X или ⌘+V (Mac).

Картините, които копирате от интернет, могат да бъдат поставени на слайд, но PowerPoint Online не поддържа поставяне на картини, копирани от други презентации или програми. Ако има картина в друга презентация или програма, която искате да използвате в PowerPoint Online, запишете картината на компютъра си, след което отидете на Вмъкване > Картина в PowerPoint Online.

За да преместите картина от един слайд в друг, копирайте картината, поставете я в новия слайд и след това я изтрийте от първоначалното място.

Забележки: 

 • Не можете да копирате или изрязвате текст в изгледа за четене или в слайдшоу. За да можете да копирате или изрязвате текста, щракнете върху Редактиране в браузър.

 • Ако използвате Firefox и искате да използвате командите Копирай, Изрежи и Постави в лентата на PowerPoint Online, трябва да разрешите JavaScript, за да използвате клипборда. Ако не искате да направите това, използвайте командите от клавиатурата с -C, -X и -V.

Най-горе на страницата

OneNote Online

Поведението на копиране и поставяне се различава в зависимост от това дали преглеждате, или редактирате в браузъра, както и дали поставяте текст, копиран от място извън Microsoft OneNote Online.

Преглеждане в браузър

Когато отворите бележник в изгледа за четене, можете да избирате текст точно както правите това в настолното приложение OneNote. След това натиснете CTRL+C,(Windows) или ⌘+C (Mac) за да копирате текста. Можете да поставяте съдържанието на клипборда извън бележника. Когато го правите, текстът се вмъква на новото местоположение без форматиране като получер, курсив или с определен цвят. Можете да приложите това форматиране в новото местоположение.

Ако искате да поставите в рамките на бележника, щракнете върху Редактиране в браузър.

Редактиране в браузър

В изгледа за редактиране можете да изрязвате, копирате и поставяте текст и картини в рамките на бележника, като избирате текста или картината точно както правите в настолното приложение OneNote. Натиснете CTRL+C, за да копирате, CTRL+X, за да изрежете, или CTRL+V, за да поставите текста или картината (Windows); или натиснете ⌘+C, ⌘+X или ⌘+V (Mac).

Забележка:  Ако използвате браузъра Firefox и искате да използвате командите Копирай, Изрежи и Постави в лентата на OneNote Online, трябва да разрешите JavaScript, за да използвате клипборда. Ако не искате да направите това, използвайте командите от клавиатурата с -C, -X и -V.

Поставяне от място извън OneNote Online

Когато поставяте текст, копиран от място извън OneNote Online, той се вмъква в бележника като обикновен текст. С други думи, характеристиките на текста, като получер, курсив или определен размер или цвят, не се запазват и трябва да ги приложите отново в OneNote Online.

Картините, които копирате от интернет, могат да бъдат поставени в бележника, но OneNote Online не поддържа поставяне на картини, копирани от други бележници или програми. Ако има картина в друг бележник или в друга програма, която искате да използвате в OneNote Online, запишете картината на компютъра си, след което отидете на Вмъкване > Картина в OneNote Online.

Таблици и списъци    Когато поставяте текст, който е форматиран извън OneNote Online, като редове и колони или като поделементи на списък, таблицата или йерархичната структура не се появява в поставения текст. Най-добрата практика е да поставяте такива клетки или елементи един по един. Когато поставяте списък, може и да премахнете форматирането на номерата и да го приложите отново в OneNote Online, като използвате Номериране и бутоните Увеличи отстъпа (в раздела Начало), за да постигнете желания резултат.

Хипервръзки    Хипервръзките се поставят като статичен текст. За да възстановите връзката, направете следното, след като я поставите:

 1. Изберете текста.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху Връзка.

 3. В полето Адрес въведете уеб адреса (URL адреса) на връзката.

 4. Оставете текста в полето Покажи текста както си е, след което щракнете върху Вмъкни.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×