Преминаване към основното съдържание
Копиране или преместване на библиотека с файлове чрез отваряне с Explorer

Копиране или преместване на библиотека с файлове чрез отваряне с Explorer

Отваряне с Explorer (класическа) и изгледа във File Explorer (модерен) са налични само в Internet Explorer 11. Ако имате съвременната среда за работа на SharePoint, има по-лесен начин за копиране или местене на файлове без Internet Explorer. Можете също да синхронизирате файлове на SharePoint с приложението за синхронизиране на OneDrive.

 • Неизползване на браузър, който поддържа ActiveX контроли.    Отваряне с Explorer работи само в Internet Explorer 10 или 11. За Windows 10 Edge е по подразбиране, но Internet Explorer 11 също е инсталиран. Отваряне с Explorer не работи с Edge, Chrome или FireFox. Можете да използвате Internet Explorer за прехвърляне на файлове и след това да се върнете към използване на предпочитания от вас браузър (ако не е IE).

 • Internet Explorer има блокирани ActiveX контроли или добавки.    В Internet Explorer 11 натиснете ALT + Tна клавиатурата. В менюто инструменти , ако има отметка до ActiveX филтриране, след което натиснете X , за да го изключите. Можете също да щракнете върху инструменти, щракнете върху безопасности след това върху ActiveX филтриране.

 • Използвате 64-битова версия на Internet Explorer.    ActiveX контролите са само за 32 технология. Те не се изпълняват в 64-битова версия на Internet Explorer. В Internet Explorer 11 има само един браузър и той автоматично превключва на 32 за ActiveX контроли. Ако обаче използвате 64-битов Internet Explorer 10, превключете към 32-битова версия. За да проверите своята версия, натиснете ALT + H, след което натиснете A за повече информация за Internet Explorer.

 • Добавките за SharePoint не се инсталират.    В Internet Explorer щракнете върху инструментии след това щракнете върху управление на добавките. В зависимост от версията на SharePoint би трябвало да виждате една или повече от тези добавки, инсталирани и разрешени, когато стартирате отваряне с Explorer.

  Име

  Publisher

  Статус

  SharePoint Експортиране на иконата за стартиране на база данни

  Microsoft Corporation

  Разрешен

  SharePoint Клас на Opendocuments Class

  Microsoft Corporation

  Разрешен

  SharePoint Манипулатор на Stssync

  Microsoft Corporation

  Разрешен

 • WebClient на Windows не се изпълнява    Windows WebClient предоставя поддръжката за Windows и ActiveX контролата Говорете с SharePoint библиотеки. По подразбиране той е включен и работи в Windows. Ако не се изпълнява, може да имате проблеми при използването на "отваряне с Explorer". Свойството WebClient е част от Internet Explorer. Ако използвате Windows Server 2012 R2 или 2016 като клиентския компютър, трябва да инсталирате функцията за работа с настолни устройства от диспечера на сървърите. За да проверите WebClient, следвайте стъпките по-горе.

Ако имате проблеми с използването на командата Отвори с Explorer , се уверете, че е инсталиран предварително необходимият софтуер на компютъра клиент:

 • Internet Explorer 10,0 или по-нова версия. Освен това трябва да са разрешени ActiveX контроли.

 • Услугата за уеб клиент, която трябва да се изпълнява. Ако използвате Windows Server 2012 или 2016 като клиентския компютър, трябва да инсталирате функцията за работа с настолни устройства от диспечера на сървърите.

Следвайте тези стъпки, за да разрешите услугата уеб клиент.

 • Натискане на клавиша Windows + R

 • Въведете services.msc и натиснете Enter.

 • Превъртате списъка, за да намерите WebClient. Може да искате да щракнете върху заглавието на име , за да отмените сортирането на колоната.

 • Щракнете с десния бутон върху WebClientи след това щракнете върху автоматично. Ако в момента се казва Manual (превключвател Старт), значи и вие сте добре.

 • В този момент Опитайте да отворите с Explorer в SharePoint. WebClient трябва да се стартира автоматично и ще видите, че се изпълнява в колоната състояние.

  Ако не се стартира, щракнете с десния бутон върху WebClientи след това щракнете върху Старт.

  Services. msc с осветен WebClient

Забележка: Хронологията на версиите не се копира, когато използвате синхронизиране или отваряне с Explorer. Копирани или преместени само последните или публикуваните версии на документи. За повече информация вижте защо не се синхронизира или не се отваря с Explorer копиране или разменете моята информация за версии?.

Файловият Мениджър е системата за управление на файлове на Windows, която използвате на работния плот. Можете да отворите SharePoint библиотеки във File Explorer и да местите или копирате файлове и папки от папките на работния плот, за да SharePoint. Можете също да отворите множество библиотеки на SharePoint във File Explorer и да копирате или да се придвижат между папките между тях.

Забележка: Ако имате извличането задължително разрешено, може да се наложи временно да го забраните, за да изтеглите множество файлове. За повече информация вижте Настройване на библиотека за задължително извличане на файлове.

 1. В SharePoint Отворете библиотеката с документи с файла или папките, които искате да прехвърлите или копирате.

 2. Направете едно от следните неща:

  • В SharePoint Online щракнете върху менюто изглед и след това щракнете върху Преглед във файловия мениджър.

   Изображение на бутон
  • В SharePoint Server 2016, SharePoint Server 2013 или SharePoint Server 2010 щракнете върху раздела Библиотекаи след това щракнете върху Отвори с Explorer.

   SharePoint 2016 е отворен с Explorer в IE11
  • В SharePoint Server 2007 щракнете върху действия Изображение на меню и след това щракнете върху Отвори в Windows Explorer.

   Опцията "Отваряне в менюто" в Windows Explorer под "действия"

  Забележка: Изгледът във File Explorer, отворен с Explorer, и отворен в Windows Explorer работи само с Internet Explorer 10 или 11.

 3. Освен да отваряте файловия мениджър, SharePoint Online може да отвори и библиотеката в друг раздел в класическата SharePoint среда. Можете да игнорирате или затворите прозореца на тази библиотека.

  Можете да видите изскачащ прозорец, който ви пита дали предпочитате да синхронизирате библиотеката. Това е от вас. Когато отворите библиотека във File Explorer, папката на работния ви плот е временна. Ако използвате синхронизиране, ще получите постоянна папка, която остава в синхрон с библиотеката с документи. За повече информация вижте Синхронизиране на файлове на SharePoint с приложението за синхронизиране на OneDrive.

 4. Ако получите диалоговия прозорец за защита на Internet Explorer , щракнете върху Разреши. Можете по желание да щракнете върху квадратчето за отметка не показвай повече предупреждение за тази програма .

 5. Отворете папката "документ местоназначение" и повторете стъпка 2. Това може да бъде друга папка или библиотека на един и същ сайт или библиотека на друг сайт и колекция от сайтове.

 6. Сега, след като сте отворили библиотеките с документи в File Explorer – източникът и местоназначението – можете да копирате или местите файлове и папки между тях.

  Можете да подредите двата прозореца, така че да можете да копирате или да се придвижат между тях. Можете да покажете и двете на екрана с помощта на следните стъпки:

  • Щракнете върху прозореца източник и натиснете Клавиш Windows Бутон "Старт" на Windows 10 + Стрелка наляво. Прозорецът трябва да се прикрепи към лявата страна на екрана.

  • Повторете това с прозореца местоназначение, но натиснете Клавиш Windows Бутон "Старт" на Windows 10 + Стрелка надясно за закачване към дясната страна на екрана. И двата прозореца трябва вече да са видими.

   Поставяне на папките на Explorer една до друга

  Можете също да преоразмерите прозорците и да ги припокривате.

  Припокриващи се папки в Windows
 7. Направете едно от следните неща:

  • За да копирате, изберете папките и файловете в източника, щракнете с десния бутон и изберете Копирайили натиснете Ctrl + C, за да копирате.

   Щракнете с десния бутон, изберете Копирай.
  • За да се придвижат, изберете папките и файловете в източника, щракнете с десния бутон и изберете Изрежиили натиснете Ctrl + X, за да изрежете.

   Щракнете с десния бутон и изберете Изрежи, за да прехвърлите файл

   Ако премествате файлове, можете също да изберете и да плъзнете файловете от един прозорец на файловия мениджър в друг, вместо да използвате изрязване и поставяне.

  Забележка: Ако вашата библиотека използва версии, получавате само публикуваните или най-актуалните документи. Не можете да местите или копирате предишни версии. За повече информация вижте защо не се синхронизира или не се отваря с Explorer копиране или разменете моята информация за версии?.

 8. В папката местоназначение щракнете с десния бутон и изберете поставиили натиснете Ctrl + V..

  Щракнете с десния бутон и изберете ' ' постави ' '

  Забележка: Ако не виждате поставяне, върнете се към папката източник, осветете файловете и папките, които искате, щракнете с десния бутон и изберете Изрежи или Копирай.

  Копиране на файлове между два прозореца на файловия мениджър
 9. Когато сте копирали или преместили всички файлове, които искате, затворете и двата прозореца на File Explorer. Всички промени в файловете или папките, които сте направили, се качват автоматично в SharePoint.

 10. Върнете се в библиотеката местоназначение в SharePoint. Ако новите файлове, папки или промени не се появяват още, обновете страницата.

  Изпразни библиотеката

  Преди копиране на файлове

  Библиотека с файлове, копирани от File Explorer

  След копиране на файлове

В допълнение към използването на " Отваряне с Explorer", можете също да синхронизирате библиотеката с компютъра си. Когато синхронизирате, получавате трайно копие на SharePoint библиотеката на компютъра си. Можете да записвате файлове директно в синхронизираната папка и те автоматично се качват в SharePoint библиотеката, в която е синхронизиран.

Можете да синхронизирате една или повече от вашите библиотеки източник и местоназначение и да работите между тях. За повече информация вижте Синхронизиране на файлове на SharePoint с приложението за синхронизиране на OneDrive.

За да научите как да качвате файлове, вижте качване на папка или файлове в библиотека с документи.

Когато копирате или местите документи от една библиотека в друга, свойствата, съхранени с файла и видими в диалоговия прозорец свойства на файла, като например заглавие, темаи автор, се запазват при копиране или местене файлове между съществуващи библиотеки. Все пак специфична за библиотеката информация, като например изгледи, настройки и версии, не се запазват.

Версиите са част от библиотека с SharePoint. Версиите и проследяването се съхраняват в SharePoint данни, но не и във файловете. Вместо да заместите по-стари файлове, когато вкарвате нова версия, SharePoint съхранява по-старите файлове, както и по-новите, и различава между тях с номерата на версиите. Файловете все още се разделят и се проследяват в библиотеката, но версиите се намират само в библиотеката с SharePoint.

Диаграма за място за съхранение на версии

Синхронизирате и отворете с Explorer работа с файлове, които съдържат само метаданните, необходими за този единичен файл, като например модифицирана дата или автор. Когато копирате чрез " Отваряне с Explorer", той може да копира или мести файлове и тяхната незабавна информация. Допълнителната информация и другите файлове в SharePoint не са включени.

Ако използвате SharePoint Online, командата Move to се премества в хронологията на версиите, тъй като работи в библиотеката. Move to запазва версии, тъй като съществува само едно копие на файла и структурата. Когато SharePoint Online премести файл между папки или библиотеки с Преместване в, той включва версии и информация за проследяване.

Командата SharePoint OnlineCopy to обаче копира само последния файл. Това предотвратява разделянето на хронологията между две местоположения. Можете да правите актуализации на един от двата файла, но промените се отразяват само в този файл.

Ако копирате файлове, за да запазите архивно копие, и искате да съхраните версиите, обмислете дали да не използвате SharePoint базирано на сървъра архивиране, а не ръчно копиране. По този начин, ако нещо се случи с вашите текущи файлове, архивирането на SharePoint може да бъде извлечено.

Можете също да съхраните информацията за библиотеката, ако копирате библиотека с помощта на шаблон, запазвайки набора от данни. За повече информация за това вижте управление на шаблони на списъци.

Синхронизирайте и отворете с Explorer свързване на SharePoint библиотека с папка на вашия компютър, въпреки че има разлика. Отваряне с Explorer използва временна папка, която се отваря във File Explorer. Тази папка трае само докато не я затворите и съдържанието се запише в SharePoint. Използването на " Отваряне с Explorer " е добра опция, когато искате да извършите еднократно копиране на файл или папка и не се нуждаете от текуща локална папка.

Sync използва Приложение за синхронизиране на OneDrive, за да създаде по-постоянна папка, която можете да използвате на дневна база. Всяко съдържание, което поставяте в, редактирате или премахвате от библиотеката или от настолната папка, автоматично се синхронизира с другото местоположение. Например след като синхронизирате Библиотека, можете да записвате директно от Word или Excel в локалната папка и всичко се качва автоматично в библиотеката с SharePoint. Ако работите офлайн, синхронизирането ще актуализира библиотеката с SharePoint, веднага щом се върнете в онлайн режим.

За повече информация относно синхронизирането вижте Синхронизиране на файлове на SharePoint с приложението за синхронизиране на OneDrive.

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×