Конфигуриране на Skype за бизнеса сървър 2015 (хибриден)

Забележка: Тази статия се отнася само за Office 365, поддържан от 21Vianet в Китай.

С хибридното разполагане на Skype за бизнеса е възможно някои от вашите потребители на Skype за бизнеса да го използват локално, а други да използват Skype за бизнеса онлайн, като споделят един и същ домейн. Това може да ви улесни в предоставянето на услугите на Skype за бизнеса на потребители във вашата организация в различни географски местоположения или потребители, които се свързват дистанционно. Можете също да се възползвате от хибридните конфигурации на Skype за бизнеса като път за мигриране към Office 365. Този раздел описва хибридните конфигурации за Skype за бизнеса сървър 2015.

Планиране за хибридното разполагане

Имайте предвид следните изисквания за потребителите и инфраструктурата на вашата мрежа при планирането на хибридно разполагане.

Изисквания към инфраструктурата

Във вашата среда трябва да са налични следните неща, за да реализирате и да конфигурирате хибридно разполагане на Skype за бизнеса сървър 2015:

 • Сървър на услугите на Active Directory за улесняване на достъпа (AD FS), на който се изпълнява Windows 2008 R2 SP1 или най-новият сервизен пакет. За допълнителни изисквания към системата за AD FS вижте Услуги на Active Directory за улесняване на достъпа 2.0.

 • Локално разполагане на Skype за бизнеса сървър 2015 или Lync Server 2010 със сборни актуализации за Lync Server 2010: март 2013 г.

 • Административни инструменти на Skype за бизнеса сървър 2015.

 • Сървър за синхронизиране на справочен указател. За подробности относно синхронизирането на справочен указател, вижте Инструмент за синхронизиране на справочен указател.

Поддръжка на Skype за бизнеса клиент

Има някои разлики във функциите, поддържани в клиенти на Skype за бизнеса, както и във функциите, налични в локална и онлайн среда. Преди да решите къде искате да разположите потребителите във вашата организация, можете да прегледате поддръжката на клиенти за различните конфигурации на Skype за бизнеса сървър. Поддържат се следните клиенти на Skype за бизнеса онлайн при хибридно разполагане на Skype за бизнеса:

 • Lync 2010

 • Skype за бизнеса

 • Приложение Skype за бизнеса от магазина на Windows

 • Уеб приложение на Skype за бизнеса

 • Lync Mobile

 • Lync for Mac 2011

 • Lync Basic 2013

Изисквания към топологията

За да конфигурирате вашето хибридно разполагане на Skype за бизнеса сървър 2015 със Skype за бизнеса онлайн, трябва да имате една от следните поддържани топологии:

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 с локално разполагане на Skype за бизнеса сървър 2015. На граничния сървър за федериране на Skype за бизнеса сървър 2015 и на следващия сървър от прехода от него трябва да се изпълнява Skype за бизнеса сървър 2015 и трябва да има разположено централно хранилище за управление. Граничният сървър и наборът трябва да бъдат разположени локално.

 • Microsoft Lync Server 2010 със сборни актуализации за Lync Server 2010: приложени актуализации от февруари 2013 г. и локално инсталирани административни инструменти на Skype за бизнеса сървър 2015. На граничния сървър за федериране и на следващия сървър от прехода от него трябва се изпълнява Microsoft Lync Server 2010 с най-новите сборни актуализации.

  Важно: Административните инструменти на Skype за бизнеса сървър 2015 трябва да са инсталирани на отделен сървър, който има достъп, за да се свържете към съществуващото разполагане на Lync Server 2010. Трябва да се изпълни кратката команда Move-CsUser, за да преместите потребителите от вашето локално разполагане към Skype за бизнеса онлайн, от административните инструменти на Skype за бизнеса сървър 2015, свързани с вашето локално разполагане.

 • Разполагане на Skype за бизнеса сървър 2015 с всички сървъри, на които се изпълнява Skype за бизнеса сървър 2015.

Изисквания за списъците за позволено/блокирано федериране

Списъкът с позволени домейни включва домейни, които имат конфигуриран потребителски домейн в пълен вид на гранични сървър на партньори. Те понякога се наричат позволени сървъри на партньори или партньори за директно федериране. Трябва да знаете разликата между отворено и затворено федериране, наричани съответно откриване на партньори и списък с позволени домейни на партньори, в локални разполагания. За успешното конфигуриране на хибридно разполагане трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

 • Съпоставянето на домейни трябва да бъде конфигурирано по един и същ начин за вашето локално разполагане и вашия клиент на Office 365. Ако откриването на партньори е активирано в локалното разполагане, след това за вашия онлайн клиент трябва да се конфигурира отворено федериране. Ако откриването на партньори не е активирано, за вашия онлайн клиент трябва да се конфигурира затворено федериране.

 • Списъкът с блокирани домейни в локалното разполагане трябва точно да съвпада със списъка с блокирани домейни за вашия онлайн клиент.

 • Списъкът с позволени домейни в локалното разполагане трябва точно да съвпада със списъка с позволени домейни за вашия онлайн клиент.

 • Федерирането трябва да бъде разрешено за външните комуникации за онлайн клиента, който е конфигуриран от контролния панел на Skype за бизнеса онлайн.

Настройки на DNS

Когато създавате DNS SRV записи за хибридно разполагане, записите _sipfederationtls._tcp.<домейн> и _sip._tls.<домейн> трябва да сочат към локален прокси сървър за достъп.

Съображения за защитната стена

Компютрите в мрежата трябва да могат да изпълняват стандартни търсения на DNS в интернет. Ако тези компютри имат достъп до стандартни интернет сайтове, вашата мрежа отговаря на това изискване.

В зависимост от местоположението на вашия център за данни, също трябва да конфигурирате устройствата си за защитна стена в мрежата да приемат връзки на базата на имена на домейни със заместващи знаци (напр. целия трафик от *.partner.outlook.cn). Ако защитните стени във вашата организация не поддържат конфигурации на имената със заместващи знаци, трябва да зададете ръчно диапазоните от IP адреси, които искате да разрешите, и указаните портове.

Направете справка в помощната тема Диапазони от URL и IP адреси за Office 365, поддържан от 21Vianet.

Изискания към портовете и протоколите

В допълнение към изискванията за портовете за вътрешна комуникация на Skype за бизнеса сървър 2015 трябва да конфигурирате следните портове за вашата локална мрежа:

Протокол/порт

Приложения

TCP 443

Отворен вход

 • Услуги на Active Directory за улесняване на достъпа (роля на сървър за федериране)

  За повече информация вижте Разбиране на услугите за роли на AD FS.

 • Услуги на Active Directory за улесняване на достъпа (роля на прокси сървър)

 • Портал на Microsoft Online Services

 • Портал на моята фирма

 • Outlook Web App

 • Lync клиент (комуникацията със Skype за бизнеса онлайн от локалния Skype за бизнеса сървър)

TCP 80 и 443

Отворен вход

 • Инструмент за синхр. на указател на Microsoft Online Services

TCP 5061

Отворен вход/изход на граничния сървър

PSOM/TLS 443

Отворен вход/изход за сесии за споделяне на данни

STUN/TCP 443

Отворен вход/изход за сесии за аудио, видео и споделяне на приложения

STUN/UDP 3478

Отворен вход/изход за сесии за аудио и видео

RTP/TCP 50000-59999

Отворен изход за сесии за аудио и видео

Потребителски акаунти и данни

В хибридно разполагане на Skype за бизнеса сървър 2015 всеки потребител, който искате да използва Skype за бизнеса онлайн, първо трябва да бъде създаден в локалното разполагане, така че потребителският акаунт да бъде създаден в домейновите услуги на Active Directory. След това можете да преместите потребителя в Skype за бизнеса онлайн, което ще премести списъка с контакти на потребителя.

Когато синхронизирате потребителски акаунти между локалните разполагания на Skype за бизнеса и разполаганията на Skype за бизнеса онлайн с AD FS и Dirsync, трябва да синхронизирате акаунтите за AD за всички потребители на Skype за бизнеса във вашата организация между вашите локални и онлайн разполагания на Skype за бизнеса дори ако потребителите не са преместени в Skype за бизнеса онлайн. Ако не синхронизирате всички потребители, е възможно комуникацията между локалните потребители и онлайн потребителите във вашата организация да не работи по очаквания начин.

Забележка: Ако потребителят е създаден с помощта на онлайн портала за Office 365, потребителският акаунт няма да се синхронизира с локалния справочен указател на Active Directory и потребителят няма да съществува в него. Ако вече сте създали потребители в Skype за бизнеса онлайн и искате да конфигурирате хибридно разполагане с локален Skype за бизнеса сървър, вижте "Преместване на потребители от Skype за бизнеса онлайн към локално разполагане на Skype за бизнеса в Skype за бизнеса сървър 2015".

Трябва също да имате предвид следните проблеми, свързани с потребителите, при планирането на хибридно разполагане.

 • Контакти на потребителите – ограничението за контакти за потребители на Skype за бизнеса онлайн е 250. Всички контакти извън този брой ще бъдат премахнати от списъка с контакти на потребителя, когато акаунтът се премества към Skype за бизнеса онлайн.

 • Незабавни съобщения и наличност – списъците с контакти, групите и списъците за контрол на достъпа на потребителя мигрират с потребителския акаунт.

 • Данни за конференции, съдържание на събранията и планирани събрания – това съдържание не мигрира с потребителския акаунт. Потребителите трябва да планират отново събранията, след като техните акаунти бъдат мигрирани в Skype за бизнеса онлайн.

Потребителски правила и функции

 • В хибридна среда на Skype за бизнеса сървър 2015 за потребителите могат да бъдат разрешени незабавните съобщения, гласовите услуги и събранията – локално или онлайн, но не и двете едновременно.

 • Lync клиент – за някои потребители може да е необходима нова версия на клиента, когато бъдат преместени в Skype за бизнеса онлайн.

 • Локални правила и конфигурация (които не са потребителски) – онлайн правилата и локалните правила изискват отделна конфигурация. Не можете да зададете глобални правила, които да се прилагат към двете.

Конфигуриране на хибридно разполагане за Skype за бизнеса сървър 2015

Този раздел описва стъпките, необходими за конфигурирането на хибридни разполагания на Skype за бизнеса сървър 2015. Ако имате потребители, които са разрешени за Skype за бизнеса в Skype за бизнеса онлайн, но които не са разрешени в локално разполагане, вижте "Преместване на потребители от Skype за бизнеса онлайн към локално разполагане на Skype за бизнеса в Skype за бизнеса сървър 2015".

Идентификационни данни на администратор

Когато бъдете помолени да предоставите вашите идентификационни данни на администратор, използвайте потребителското име и паролата за акаунта на администратор за вашия клиент на Office 365. Можете също така да използвате тези идентификационни данни, когато конфигурирате услугите на Active Directory за улесняване на достъпа (AD FS) 2.0, синхронизирането на справочен указател, еднократната идентификация, федерирането и преместването на потребители в Lync Online.

Свързване към PowerShell за Skype за бизнеса онлайн

Администраторите сега имат възможността да използват Windows PowerShell за управление на Skype за бизнеса онлайн и потребителските акаунти за Skype за бизнеса онлайн. За да направите това, трябва първо да изтеглите и инсталирате модула Lync Online Connector от центъра за изтегляния на Microsoft. За повече информация за изтеглянето, инсталирането и използването на модула Skype за бизнеса онлайн конектор и за подробна информация относно използването му вижте Използване на Windows PowerShell за управление на Lync Online.

Стъпки за подготвяне и конфигуриране на локален Skype за бизнеса сървър 2015 за хибридно разполагане със Skype за бизнеса онлайн

В следващата таблица са изброени необходимите стъпки, за да подготвите вашата среда за хибридно разполагане с Microsoft Skype за бизнеса онлайн и Microsoft Office 365.

Изпълнена?

Стъпка

Описание

Създаване на акаунт на клиент за Office 365 и разрешаване на Skype за бизнеса онлайн

Настройване на Lync Online.

Добавяне на вашия домейн и проверка на собствеността

Понякога вашият домейн се нарича също персонален домейн. Трябва да добавите вашия домейн към вашия клиент на Office 365 и след това да следвате стъпките за проверка на домейна с Office 365. Това служи за потвърждение, че сте собственик на домейна. За да добавите своя домейн към клиента си на Office 365, следвайте стъпките, описани в Настройване и управление на домейни в Office 365 Enterprise и Office 365 Midsize Business. Изпълнете всички стъпки във всеки раздел в темата, включително "Редактиране на DNS записите за вашите услуги на Office 365".

Подготовка за синхронизация на Active Directory

Синхронизацията на Active Directory поддържа вашия локален справочен указател на Active Directory непрекъснато синхронизиран с Office 365. Това ви позволява да създадете синхронизирани версии на всеки потребителски акаунт и група и позволява синхронизирането на глобалния адресен списък (GAL) от вашата локална среда на Microsoft Exchange Server с Microsoft Exchange Online.

Трябва да синхронизирате акаунтите за AD за всички потребители на Skype за бизнеса във вашата организация между локалните разполагания и онлайн разполаганията на Skype за бизнеса дори ако потребителите не са преместени в Skype за бизнеса онлайн. Ако не синхронизирате всички потребители, е възможно комуникацията между локалните потребители и онлайн потребителите във вашата организация да не работи по очаквания начин.

За да подготвите вашата среда за синхронизация на Active Directory, вижте Услуги за интегриране на справочен указател.

Създаване на сертификати за услугите на Active Directory за улесняване на достъпа (AD FS)

След като създадете сертификатите, които се използват за федериране на самоличност с Office 365, трябва да ги инсталирате и да ги присвоите.

Пилотно преместване на потребители към Skype за бизнеса онлайн

След като сте изпълнили стъпките за подготовка и конфигуриране на вашата среда за Skype за бизнеса онлайн, можете да започнете с пилотното преместване на потребители към Skype за бизнеса онлайн. Вижте "Преместване на потребители към Skype за бизнеса онлайн в Skype за бизнеса сървър 2015.

Администриране на потребители в хибридно разполагане

За подробности как да администрирате потребителите при хибридно разполагане, вижте "Администриране на потребители в хибридно разполагане на Skype за бизнеса сървър 2015".

Конфигуриране на федериране на Skype за бизнеса сървър 2015 със Skype за бизнеса онлайн

Федерирането позволява на потребителите във вашето локално разполагане да комуникират с потребители на Office 365 в организацията ви. За да конфигурирате федериране, изпълнете следните кратки команди:

New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root

Конфигуриране на вашия клиент на Skype за бизнеса онлайн за споделено SIP адресно пространство

SIP адресът е уникален идентификатор за всеки потребител в мрежа, подобно на телефонен номер или имейл адрес. Преди да се опитате да преместите потребители на Skype за бизнеса от локално разполагане къмSkype за бизнеса онлайн, трябва да конфигурирате вашия клиент на Office 365, за да споделите споделеното SIP адресно пространство с вашето локално разполагане. Ако това не е конфигурирано, може да видите следното съобщение за грешка:

Move-CsUser: грешка при мигриране на хост: Грешка=(510), Описание = (Клиентът на този потребител не е разрешен за споделено sip адресно пространство.)

За да конфигурирате едно споделено SIP адресно пространство, установете отдалечена сесия на PowerShell със Skype за бизнеса онлайн и след това изпълнете следната кратка команда:

Set-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true

За установяване на отдалечена сесия на PowerShell със Skype за бизнеса онлайн, трябва първо да инсталирате модула на Skype за бизнеса онлайн за Windows PowerShell, който можете да получите тук: Модул на Windows PowerShell за Lync Online.

След като инсталирате модула, можете да установявате отдалечена сесия със следните кратки команди:

Import-Module LyncOnlineConnector
$cred = Get-Credential
$CSSession = New-CsOnlineSession -Credential $cred
Import-PSSession $CSSession -AllowClobber

За повече информация как да установите отдалечена сесия на PowerShell със Skype за бизнеса онлайн, вижте Свързване с Lync Online с помощта на Windows PowerShell.

За повече информация относно използването на модула на Skype за бизнеса онлайн за PowerShell вижте Използване на Windows PowerShell за управление на Lync Online.

Преместване на потребители към Skype за бизнеса онлайн в Skype за бизнеса сървър 2015

Преди да стартирате мигрирането на потребители към Skype за бизнеса онлайн, трябва да архивирате данните на потребителите, свързани с акаунтите, които ще бъдат преместени. Не всички потребителски данни се преместват с потребителския акаунт. За информация вижте Изисквания за архивиране и възстановяване в Lync Server 2013: данни.

Мигриране на потребителски настройки в Skype за бизнеса онлайн

Потребителските настройки се преместват с потребителския акаунт. Някои локални настройки не се преместват с потребителския акаунт.

Пилотно преместване на потребители към Skype за бизнеса онлайн

Преди да започнете да премествате потребители към Skype за бизнеса онлайн, можете да преместите пилотно няколко потребители, за да се уверите, че вашата среда е правилно конфигурирана. Тогава можете да се уверете, че функциите и услугите на Skype за бизнеса функционират по очаквания начин, преди да се опитате да преместите допълнителни потребители.

За да преместите локален потребител към вашия клиент наSkype за бизнеса онлайн, изпълнете следните кратки команди в обвивката на Skype за бизнеса сървър за управление, като използвате идентификационните данни на администратор за вашия клиент на Microsoft Office 365. Заместете "потребителско име@contoso.com" с информацията за потребителя, който искате да преместите.

$creds=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Форматът на URL адреса, указан за параметъра HostedMigrationOverrideUrl, трябва да бъде URL адресът към набора, където се изпълнява хостваната услуга за мигриране, в следния формат: Https://<FQDN на набора>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc.

Можете да определите URL адреса за хостваната услуга за мигриране, като прегледате URL адреса за контролния панел на Skype за бизнеса онлайн за вашия акаунт за клиента на Office 365.

За да определите URL адреса на хостваната услуга за мигриране за вашия клиент на Office 365
 1. Влезте в клиента на Office 365 като администратор.

 2. Отворете Център за администриране на Skype за бизнеса.

 3. В отворения Център за администриране на Skype за бизнеса изберете и копирайте URL адреса в адресната лента до partner.lync.cn. Примерен URL адрес изглежда подобно на:

  https://webdir0a.online.partner.lync.cn/lscp/?language=zh-cn&tenantID=
 4. Заместете webdir в URL адреса с admin, след което се получава следното:

  HTTPS://admin0a.online.Partner.Lync.CN
 5. Добавете следния низ към URL адреса: /HostedMigration/hostedmigrationservice.svc. Полученият URL адрес, който е стойността за HostedMigrationOverrideUrl, трябва да изглежда подобно на:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn/HostedMigration/hostedmigrationservice.svc

Преместване на потребители към Lync Online

Можете да преместите множество потребители с помощта на кратката команда Get-CsUser с параметъра –Filter, за да изберете потребителите с определено свойство, присвоено на потребителските акаунти, като например RegistrarPool. Можете след това да подадете върнатите потребители към кратката команда Move-CsUser, както е показано в следващия пример:

Get-CsUser -Filter {UserProperty -eq "UserPropertyValue"} | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Също така можете да използвате параметъра –OU, за да извлечете всички потребители в указаната организационна единица, както е показано в следващия пример:

Get-CsUser -OU "cn=hybridusers,cn=contoso.." | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credentials $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Проверка на потребителските настройки и функции на Skype за бизнеса онлайн

Можете да се уверите, че потребителят е преместен успешно, по следните начини:

 • Прегледайте състоянието на потребителя в контролния панел на Skype за бизнеса онлайн. Визуалният индикатор за локални потребители и онлайн потребители е различен.

 • Изпълнете следната кратка команда:

  Get-CsUser -Identity

Администриране на потребители в хибридно разполагане на Skype за бизнеса сървър 2015

Можете да управлявате потребителските настройки и правилата за потребители, мигрирани към Skype за бизнеса онлайн, с помощта на функциите за управление на потребители, налични в онлайн портала на Microsoft Office 365. Трябва да влезете с помощта на вашия акаунт на администратор за клиента, за да изпълнявате задачи за администриране.

Преместването на потребителите обратно в локалното разполагане

Този раздел се отнася само за потребители, които са били създадени и разрешени за локалното разполагане на Skype за бизнеса и след това са преместени от локалното разполагане в Skype за бизнеса онлайн. Ако искате да преместите потребители, които са създадени в Skype за бизнеса онлайн (но никога не са разрешавани за Skype за бизнеса в локално разполагане), вижте "Преместване на потребители от Skype за бизнеса онлайн към локално разполагане на Skype за бизнеса в Skype за бизнеса сървър 2015".

Изпълнете следните кратки команди, за да върнете потребител от Skype за бизнеса онлайн към локално разполагане на Skype за бизнеса:

$cred=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target localpool.contoso.com -Credential $cred -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

За да определите URL адреса за хостваната услуга за мигриране, вижте "За да определите URL адреса на хостваната услуга за мигриране за вашия клиент на Office 365" в предишния раздел.

Мигриране на потребители на Skype за бизнеса онлайн към локално разполагане на Skype за бизнеса в Skype за бизнеса сървър 2015

Тези стъпки са необходими само за мигриране на потребителски акаунти, които първоначално са разрешени за Skype за бизнеса в Skype за бизнеса онлайн, преди да сте разположили Skype за бизнеса локално. За да преместите потребители, които са били първоначално разрешени за локално разполагане на Skype за бизнеса, а след това са преместени в Skype за бизнеса онлайн, вижте "Администриране на потребители в хибридно разполагане на Skype за бизнеса сървър 2015" в тази тема. Освен това всички потребители, които се преместват, трябва да имат акаунти в локалния справочен указател на Active Directory.

Мигриране на потребителски акаунти, които са първоначално разрешени в Skype за бизнеса онлайн, към локално разполагане на Skype за бизнеса
 1. Първо, уверете се, че вашата организация е конфигурирана за хибридно разполагане.

  • Инсталирайте инструмента за синхронизиране на Windows Azure Active Directory.

  • За да разрешите на вашите потребители да използват еднократна идентификация за Skype за бизнеса онлайн, инсталирайте услугите на Active Directory за улесняване на достъпа

  • Във вашето локално разполагане, в обвивката на Skype за бизнеса сървър за управление въведете следните кратки команди за създаване на доставчика на хостинг за Skype за бизнеса онлайн:

   Set-CSAccessEdgeConfiguration -AllowOutsideUsers 1 -AllowFederatedUsers 1 -UseDnsSrvRouting -EnablePartnerDiscovery $true
   New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -Name LyncOnlin -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root
 2. Уверете се, че на локалните гранични сървъри имате веригата на гарантите, която позволява свързването със Skype за бизнеса онлайн. За повече информация вижте Промени в SSL сертификата на услугата Lync Online за свързване с клиенти.

 3. Във вашия локален справочен указател на Active Directory разрешете засегнатите потребителски акаунти за локално разполагане на Skype за бизнеса. Можете да направите това за отделен потребител, като въведете следната кратка команда:

  Enable-CsUser -Identity "username" -SipAddress "sip: username@contoso.com" -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"

  Можете също да създадете скрипт, който чете имената на потребителите от файл и ги предоставя като входни данни за кратката команда Enable-CsUser:

  Enable-CsUser -Identity $Identity -SipAddress $SipAddress -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"
 4. Изпълнете DirSync за синхронизиране на потребителите на Skype за бизнеса онлайн с актуализираните локални потребители на Skype за бизнеса.

 5. Актуализирайте някои DNS записи, за да насочите целия SIP трафик към локалното разполагане на Skype за бизнеса:

  • Актуализирайте A записа lyncdiscover.contoso.com така, че да сочи към FQDN на обратния прокси сървър на локалното разполагане.

  • Актуализирайте SRV записа _sip._tls.contoso.com, за да разрешите публичния IP или VIP адрес на граничната услуга за достъп до локалното разполагане на Skype за бизнеса.

  • Актуализирайте SRV записа _sipfederationtls._tcp.contoso.com, за да разрешите публичния IP или VIP адрес на граничната услуга за достъп до локалното разполагане на Skype за бизнеса.

  • Ако вашата организация използва разделена DNS (наричана понякога "split-brain DNS"), уверете се, че потребителите, които разрешават имената през вътрешна DNS зона, са насочват към набора външни сървъри.

 6. Изпълнете кратката команда Get-CsUser, за да проверите някои свойства за потребителите, които ще премествате. Искате да се уверите, че HostingProviderProxyFQDN е настроено на "sipfed.online.partner.lync.cn" и че SIP адресите са зададени правилно.

 7. Преместване на потребители на Skype за бизнеса онлайн към Skype за бизнеса сървър 2015

  За да преместите един потребител, изпълнете следните кратки команди:

  $cred = Get-Credential
  Move-CsUser -Identity <username>@contoso.com -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $cred -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Можете да преместите множество потребители с помощта на кратката команда Get-CsUser с параметъра –Filter, за да изберете потребителите с определено свойство. Можете например да изберете всички потребители на Skype за бизнеса онлайн чрез филтриране по {Hosting Provider –eq "sipfed.online.partner.lync.cn"}. Можете след това да подадете върнатите потребители към кратката команда Move-CsUSer, както е показано в следващия пример:

  Get-CsUser -Filter {Hosting Provider -eq "sipfed.online.partner.lync.cn"} | Move-CsUser -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $creds -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Форматът на URL адреса, указан за параметъра HostedMigrationOverrideUrl, трябва да бъде URL адресът към набора, където се изпълнява хостваната услуга за мигриране, в следния формат: Https://<FQDN на набора>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc. Можете да определите URL адреса за хостваната услуга за мигриране, като прегледате URL адреса за контролния панел на Skype за бизнеса онлайн за вашия акаунт за клиента на Office 365.

  Забележка: По подразбиране максималният размер за регистрационните файлове на транзакциите на базата данни rtcxds е 16 ГБ. Това може да не е достатъчно, ако премествате голям брой потребители наведнъж, особено ако имате разрешено дублиране. За да се справите с това, можете да увеличите размера на файла или редовно да архивирате регистрационните файлове. За повече информация вижте http://support.microsoft.com/kb/2756725.

 8. Това е незадължителна стъпка. Ако трябва да интегрирате с Exchange 2013 Online, трябва да използвате допълнителен доставчик на хостинг. За подробности вижте Конфигуриране на интегриране на локален Lync Server 2013 с Exchange Online.

 9. Сега потребителите са преместени. За да проверите дали даден потребител има правилните стойности за атрибутите, които са показани в следващата таблица, въведете тази кратка команда:

  Get-CsUser | fl DisplayName,HostingProvider,SipAddress,Enabled

  Атрибут на AD

  Име на атрибута

  Стойност за потребител на Skype за бизнеса онлайн

  Стойност за потребител на локално разполагане на Skype за бизнеса

  msRTCSIP-DeploymentLocator

  HostingProvider

  sipfed.online.Partner.Lync.CN

  SRV:

  msRTCSIP-PrimaryUserAddress

  SIPAddress

  SIP:потребителско_име@contoso.com

  SIP:потребителско_име@contoso.com

  sRTCSIP-UserEnabled

  Enabled

  True

  True

 10. Всеки потребител, който е бил преместен, ще трябва да излезе от Skype за бизнеса и след това да влезе отново. Когато влезе, трябва да провери своите списъци с контакти и да добави контакти, ако е необходимо. Обърнете внимание, че планираните събрания не се мигрират от Skype за бизнеса онлайн в локалното разполагане на Skype за бизнеса. Потребителите ще трябва да планират отново тези събрания след преместването.

  След като DNS записите са актуализирани и всички потребители са насочени към локалното разполагане, атрибутът HostingProvider насочва потребителя на Skype за бизнеса така, че да използва SRV записи, или го насочва към онлайн доставчика "sipfed.online.partner.lync.cn".

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×