Конфигуриране на Excel Services

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

 1. Отворете страницата за администриране за доставчика на споделени услуги (SSP).

  За да отворите страницата за администриране на SSP, направете следното:

  1. В горната навигационна лента щракнете върху Управление на приложение.

  2. В страницата за управление на приложение, в раздела Споделени услуги на Office SharePoint Server щракнете върху Създаване или конфигуриране на споделени услуги от тази група.

  3. В страницата за управление на споделените услуги за тази сървърна група щракнете върху името на SSP, страницата за администриране на който искате да отворите.

 2. В началната страница за администриране на споделени услуги, в раздела Настройки на Excel Services щракнете върху Редактиране на настройки на Excel Services.

 3. В страницата за настройки на Excel Services, в раздела Защита, в Метод на достъп до файлове изберете едно от следните неща:

  1. Въплъщаване. Въплъщаването позволява дадена нишка да се изпълнява в контекст на защита, различен от контекста на процеса, притежаващ тази нишка. Тази опция се избира, за да се изисква от Excel Calculation Services да упълномощават потребителите, които се опитват да получат достъп до работни книги, съхранявани в UNC и HTTP места.

   Забележка: Изборът на Въплъщаване не оказва влияние на работни книги, съхранявани в бази данни на Microsoft Office SharePoint Server 2007. При повечето разполагания на сървърни групи, при които междинните уеб сървъри и сървърите за приложения на Excel Calculation Services се изпълняват на различни компютри, въплъщаването изисква ограничено Kerberos делегиране.

  2. Акаунт на процеса. Ако сървърите за приложения на Excel Calculation Services отварят работни книги от UNC дялове или от HTTP уеб сайтове, потребителският акаунт не може да бъде въплътен и трябва да бъде използван акаунт на процеса.

   В Шифроване на връзка изберете Не се изисква, ако не искате да шифровате съобщенията с междинен процесор на Excel Services, или изберете Изисква се, за да използвате шифроване за всяко предаване на съобщения с междинен процесор на Excel Services.

   Помислете за разполагане на IPsec или SSL, за да бъдат шифровани данните, обменяни между сървърите за приложения на Excel Calculation Services, източниците на данни, компютрите клиенти, и междинните уеб сървъри. Ако решите да поискате шифрован обмен на данни, трябва да конфигурирате IPsec или SSL на ръка. Може да поискате шифровани връзки между компютрите клиенти и междинните уеб сървъри, а да разрешите нешифровани връзки между междинните уеб сървъри и сървърите за приложения на Excel Calculation Services.

 4. В раздела Балансиране на товара, в Схема за балансиране на товара, изберете едно от следните неща:

  1. URL адрес на работната книга. URL адрес се използва в работна книга, за да зададе кой процес на Excel Calculation Services (ECS) отваря тази работна книга. Това гарантира, че заявките от определена работна книга ще бъдат винаги маршрутизирани до една и съща ECS сесия.

  2. Цикличен. ECS процесът, използван за отваряне на работната книга, се избира с помощта на циклична схема за балансиране на натоварването.

  3. Локален. Ако е наличен ECS процес, който е локален за компютъра, в който се отваря работната книга, ще бъде използван той. Ако не е наличен локален ECS процес, се назначава ECS процес, като се използва цикличната схема за балансиране на натоварването.

   В полето Интервал между повторните опити въведете стойност в секунди за максималния брой секунди, които трябва да се изчакат, преди отново да се установи връзка към ECS сесия. Това гарантира, че в зададения от вас интервал ще бъде направен поне един опит за установяване на връзка.

 5. В раздела Управление на сесия, в полето Максимум сесии на потребител въведете максималния брой сесии с Excel Services, допустим за отделен потребител (въведете -1, ако не искате да поставяте ограничение).

  Може да помогнете за запазване на наличността на ресурсите и да подобрите работата и защитата на Excel Calculation Services, като ограничите максималния брой сесии на потребител до сравнително малко число. Когато много потребители са отворили много сесии с Excel Calculation Services наведнъж, може да се понижи производителността.

 6. В раздела Използване на паметта, в полето Максимум поверителни байтове въведете стойност в мегабайти (МБ) за максималния брой МБ, които може да използва ECS процес (въведете -1 за да бъде равна тази стойност на 50% от физическата памет на компютъра, на който се изпълнява ECS процесът).

  1. В полето Праг на кешовата памет въведете стойност от 0 до 95, показваща процента на максималните частни байтове, които може да бъдат разпределени в неактивни обекти.

  2. В полето Максимална възраст на неизползван обект въведете максималното време (в минути), през което неактивните обекти можа да останат кеширани.

 7. В раздела Кеш на работната книга, в полето Местоположение на кеша на работната книга въведете път до файла за кеширане на работната книга на компютъра, на който се изпълнява ECS сървърът. Ако това поле се остави празно, ще бъде използвана поддиректория на системната директория за временни файлове.

  1. В полето Максимален размер на кеша за работната книга въведете стойност в МБ, която може да бъде заделена за работните книги, използвани от Excel Services. Последно използвани файлове, които в момента не са отворени, намаляват ефекта от тази стойност.

  2. За да бъдат кеширани обекти, които не са използвани в никаква сесия, отметнете квадратчето Кеширането е разрешено.

 8. В раздела Външни данни, в полето Време на живот на връзката въведете стойност в секунди на максималния период от време, през който връзката трябва да остане отворена. Връзки, срокът на които изтече, се отварят отново с получаване на следващата заявка (въведете -1, за да не бъдат връзките никога затваряни и повторно отваряни).

  Може да намалите риска от атака тип "отказ на услуга", като ограничите интервала от време, през който сесиите остават отворени.

 9. В раздела Външни данни, в раздела Акаунт за услуга без наблюдение, предоставете идентификационни данни в полетата Име, Парола и Въведете отново паролата за акаунт на Windows по подразбиране за Excel Calculation Services, който да бъде използван за връзка към източници на данни, изискващи идентификационни данни за удостоверяване на акаунта.

  Акаунтът за услуги без наблюдение е акаунт с ограничени разрешения, който Excel Calculation Services могат да въплътят по време на установяване на връзка към данни, която използва SSO метод за удостоверяване, различен от Windows или изобщо не използва метод за удостоверяване. Ако не бъде конфигуриран акаунт за услуга без наблюдение, връзките към данни, които използват SSO метод за удостоверяване, различен от Windows, или изобщо не използват метод за удостоверяване, няма да успеят.

  Въплъщаването на акаунт за услуги без наблюдение защитава базите данни на Office SharePoint Server 2007 и всички други източници на данни, към които Excel Services могат да се обръщат директно, от неупълномощени връзки чрез компютри клиенти, използващи Excel Calculation Services за отваряне на външни връзки към данни. Когато акаунт за услуги без наблюдение бъде въплътен, идентификационните данни, свързани с поток на приложение на Excel Calculation Services, не могат да бъдат използвани за достъп до други бази данни. Освен това, когато акаунт за услуга без наблюдение бъде въплътен, външните заявки за данни се изпълняват в контекста на защита на акаунт с ограничени разрешения, а не в контекста на защита на потока на приложението на Excel Calculation Services, която има повече разрешения.

  Може да конфигурирате акаунт за услуги без наблюдение или като акаунт на домейн, или като акаунт на локалния компютър. Ако акаунтът за услуги без наблюдение е конфигуриран като акаунт на локалния компютър, проверете дали тази конфигурация е идентична на всеки сървър за приложения на Excel Calculation Services. Ограничете разрешенията на акаунта за услуги без наблюдение, за да разрешите само влизане в мрежата. Проверете дали акаунтът за услуги без наблюдение няма достъп до източници на данни или до бази данни на Office SharePoint Server 2007.

 10. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×