Конфигуриране на център за откриване на електронни данни в SharePoint Online

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Забележка: Вече няма да можете да създавате нови случаи за откриване на електронни данни в SharePoint Online (в Office 365 и самостоятелни планове за SharePoint Online). За да създавате случаи и задържания на откриването на електронни данни, започнете да използвате Център за защита и съответствие на Office 365. За повече информация вижте Управление на случаи за откриване на електронни данни в центъра за защита и съответствие. Обърнете внимание, че все още ще можете да модифицирате съществуващи случаи за откриване на електронни данни в SharePoint Online.

Трябва да бъде Office 365 глобален администратор във вашата организация Office 365 за конфигуриране на откриването на електронни данни и настройване на център за откриване на електронни данни в SharePoint Online. След настройката на електронни данни, потребителите с необходимите разрешения да създаване казуси на откриването на електронни данни, поставете съдържанието на задържане, изпълнете търсенето eDiscovery и експортиране на резултатите от търсенето.

Ето стъпките за настройване на център за откриване на електронни данни в Office 365:

Стъпка 1: Създаване на център за откриване

Стъпка 2: Конфигуриране на Exchange Online като източник на резултати

Стъпка 3: Създаване на група за защита за откриване на електронни данни ръководители

Стъпка 4: Даване на разрешения за откриване на електронни данни в SharePoint Online

Стъпка 5: Даване на разрешения за откриване на електронни данни в Exchange Online

Стъпка 1: Създаване на център за откриване

В SharePoint Onlineцентър за откриване на електронни данни се създава като колекция от сайтове и е главния сайт на колекцията от сайтове. откриване на електронни данни случаи се създават като подсайтове в тази колекция от сайтове.

Следвайте тези стъпки за създаване на колекция от сайтове на център за откриване.

 1. Влезте в Office 365 като глобален администратор или администратор на SharePoint.

 2. Изберете иконата за стартиране на Иконата за стартиране на приложения в Office 365 в горния ляв ъгъл и изберете Администратор, за да отворите центъра за администриране на Office 365. (Ако не виждате плочката "Администратор", нямате разрешения за администратор на Office 365 във вашата организация.)

 3. В левия екран изберете Центрове за администриране > SharePoint.

 4. В раздела Колекции от сайтове щракнете върху Създайи след това щракнете върху Частна колекция от сайтове.

 5. На страницата Нова колекция от сайтове попълнете следните полета или раздели:

  • Заглавие: въведете име за колекцията от откриването на електронни данни; например, Център за откриване на Contoso.

  • Адрес на уеб сайт: направете следното, за да създадете адреса на уеб сайта за център за откриване:

   • В падащия списък за името на домейна изберете име на домейн.

   • В падащия списък за URL път можете да използвате /sites/ или задайте всеки управляван път.

   • В полето Име на URL адрес въведете име на URL адрес за центъра за откриване на електронни данни; например, откриването на електронни данни.

  • Избор на шаблон: В този раздел, направете следното:

   • Избор на език за колекцията от сайтове.

   • Под Изберете шаблонщракнете върху предприятиетои след това щракнете върху Център за откриване.

  • Часова зона: Изберете часова зона от падащия списък.

  • Администратор: въведете името на лицето, което ще бъде администратор на колекцията от сайтове за център за откриване. Можете да щракнете върху Проверка на имената или Намерете , за да се намери лице. Помислете за задържанията на избиране на даден човек във вашата организация, който ще отговаря за управление на откриването на електронни данни и заявки за търсене.

  • Квота за съхранение: въведете броя на мегабайта (МБ), който искате да разпределите на тази колекция от сайтове. Само метаданните за случаи на откриването на електронни данни, заявки за търсене и задържането се съхраняват в квотата за съхранение на колекция от сайта. Получените резултати от търсенето не се съхраняват в център за откриване на колекцията от сайтове. Препоръчва се един гигабайт за съхранение (около 1024 MB).

  • Квота за ресурси на сървъра: запазване на стойността по подразбиране от 300 за център за откриване на колекцията от сайтове.

 6. Щракнете върху OK, за да създадете нова колекция от сайтове.

След няколко минути новия център за откриване на колекцията от сайтове се показва в списъка с колекции от сайтове.

Най-горе на страницата

Стъпка 2: Конфигуриране на Exchange Online като източник на резултати

За да търсите Exchange Online пощенски кутии от център за откриване на електронни данни, трябва да конфигурирате търсенето да включва Exchange Online като източник на резултати за център за откриване на колекцията от сайтове. За повече информация вижте управление на източници на резултати.

Следвайте тези стъпки, за да конфигурирате Exchange Online като източник на резултати за център на откриване на електронни данни, който настройвате.

 1. Отидете на новия център на електронни данни, който сте създали в стъпка 1. Използване на адреса на уеб сайта, който сте указали; например https://contoso.com/sites/eDiscovery.

 2. Отидете в Настройки > Настройки на сайта.

 3. В страницата Настройки на сайта под Администриране на колекция от сайтовещракнете върху Източници на резултати от търсене.

 4. На страницата Управление на източници на резултати щракнете върху Нов източник на резултати.

 5. В секцията Обща информация , в полето име въведете Exchange Online и ако желаете, въведете описание.

 6. В секцията протокол изберете Exchange.

 7. В секцията Exchange URL адрес на източника , щракнете върху Използвай автоматичното откриванеквадратчето за отметка.

 8. Щракнете върху Запиши.

След като сте конфигурирали Exchange Online като източник на резултати за център за откриване, ръководители на откриването на електронни данни може да се търси Exchange Online пощенски кутии с помощта на центъра за откриване на електронни данни.

Забележка: Не забравяйте да конфигурирате Exchange Online като източник на резултати за център за откриване на колекцията от сайтове. Ако го конфигурирате ниво под сайт или eDiscovery случай, няма да можете да търсите Exchange Online пощенски кутии.

Най-горе на страницата

Стъпка 3: Създаване на група за защита за откриване на електронни данни ръководители

ръководители на откриването на електронни данни трябва необходимите разрешения, за да търсите съдържание в SharePoint Online сайтове и Exchange Online пощенски кутии, поставете съдържанието на задържане и експортирайте резултатите от търсенето. Добър начин за задаване на разрешения към група от хора е да създадете група за защита в Exchange Online, Добавяне на членове към група за защита и след това да дадете разрешения за откриване на електронни данни, свързани с групата за сигурност в SharePoint Online и в Exchange Online.

Следвайте тези стъпки за създаване на група за защита в Exchange Online.

 1. Влезте в Office 365 чрез своя акаунт на глобален администратор.

 2. Изберете иконата за стартиране на Иконата за стартиране на приложения в Office 365 в горния ляв ъгъл и изберете Администратор, за да отворите центъра за администриране на Office 365. (Ако не виждате плочката "Администратор", нямате разрешения за администратор на Office 365 във вашата организация.)

 3. В центъра за администриране на Office 365 изберете администратор > Exchange.

 4. В Exchange admin center (EAC), отидете на получатели > групи.

 5. Щракнете върху Създай > група за защита.

 6. В страницата на нова група за защита попълнете следните полета:

  • Показвано име: това име се появява в споделената адресна книга и в списъка с групи в центъра за администриране на Exchange. Използвайте име, което определя предназначението на групата; например eDiscovery ръководители.

  • Псевдоним: Въведете псевдоним за група за защита. Трябва да бъде уникална във вашата организация Office 365 .

  • Имейл адрес: името, което сте въвели в полето псевдоним се използва за автоматично генериране на частта от имейл адреса, който се появява вляво от символа @. Можете да промените псевдоним частта от имейл адрес, ако е необходимо.

  • Описание: можете да използвате това поле, за да опишете откриване на електронни данни, свързани с предназначението на група за защита.

 7. Под членовещракнете върху Добавяне.

 8. Изберете хора, които искате да бъдат членове на тази група и щракнете върху Добави. Когато сте приключили с добавянето на членове, щракнете върху OK, за да се върнете към страницата на нова група за защита .

 9. Щракнете върху квадратчето за отметка е задължително одобрение на собственик , така че да можете да управлявате членството в тази група и контрол, които да използвате центъра за откриване на електронни данни.

 10. Щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Стъпка 4: Даване на разрешения за откриване на електронни данни в SharePoint Online

Следващата стъпка е да присвоява разрешения на членовете на група за защита, който сте създали в стъпка 3, така че те могат да използват център за откриване и намиране на съдържание в сайтове на SharePoint. Изисква се три различни нива на разрешение задачи:

 • Задайте разрешения за собственик на група за защита на ръководители за откриване на електронни данни за център за откриване, създаден в стъпка 1. Като собственици на колекция от сайтове ръководители на откриването на електронни данни ще могат да се създаде случаи, поставете съдържание източници на и експортиране на резултатите от търсенето. Собственици на колекция от сайтове също да придадете други потребители достъп до определени eDiscovery случаи.

 • Направете eDiscovery ръководители защита група администратори на колекцията всички колекции от сайтове във вашата организация SharePoint Online , които съдържат съдържание за търсене. Това позволява ръководители на откриването на електронни данни имат достъп до цялото съдържание във вашата организация SharePoint Online и преглед на резултатите от търсенето в центъра за откриване на електронни данни.

 • Дайте управителите на eDiscovery защита група разрешения за четене на регистрационните файлове на обхождането за вашата организация SharePoint Online . Това позволява на eDiscovery ръководители на преглед на всички обходни log грешки, които са включени в отчет, когато се експортират eDiscovery резултатите от търсенето.

Важно: Ако вие или Диспечер на електронни данни има за търсене на съдържание, съхранено в OneDrive за бизнеса сайтове, трябва да присвоите конкретни разрешения за тази задача. За подробни инструкции подробности вижте даване на разрешения за откриване на електронни данни в OneDrive за бизнеса сайтове.

Следвайте тези стъпки, за да направите членовете на група за защита сайта собственици на колекцията от сайтове на центъра за откриване на електронни данни.

 1. В центъра за откриване на електронни данни, отидете в Настройки > Настройки на сайта.

 2. В страницата Настройки на сайта под потребители и разрешения, щракнете върху разрешения за сайта.

 3. Щракнете върху <име на колекция от сайтове> собственици на група за колекцията от сайтове.

 4. В списъка на падащото меню Създай щракнете върху Добавяне на потребители.

 5. В полето Поканване на хора въведете името на група за защита на ръководители на откриването на електронни данни и след това щракнете върху споделяне.

Следвайте тези стъпки, за да направите членове на eDiscovery ръководители защита група администраторите на колекции за колекция от сайтове. Повторете тези стъпки за всяка колекция от сайтове във вашата организация SharePoint Online .

 1. Отидете на сайта от най-горно ниво в колекцията от сайтове и след това щракнете върху Настройки > Настройки на сайта.

 2. На страницата Настройки на сайта, под Потребители и разрешения щракнете върху Администратори на колекцията от сайтове.

 3. Въведете името на група за защита на ръководители на откриването на електронни данни в полето администратори на колекция от сайтове и след това щракнете върху OK.

Следвайте тези стъпки, за да даде на членовете на група за защита на ръководители на откриването на електронни данни, четене на разрешения за обхождане на регистрационните файлове за вашата организация.

 1. Влезте в Office 365 като глобален администратор или администратор на SharePoint.

 2. Изберете иконата за стартиране на Иконата за стартиране на приложения в Office 365 в горния ляв ъгъл и изберете Администратор, за да отворите центъра за администриране на Office 365. (Ако не виждате плочката "Администратор", нямате разрешения за администратор на Office 365 във вашата организация.)

 3. В левия екран изберете Центрове за администриране > SharePoint.

 4. В центъра за администриране на SharePoint щракнете върху търсене.

 5. В страницата за администриране на търсенето щракнете върху Разрешения за регистрационния файл на обхождането.

 6. В полето Разрешения за регистрационния файл на обхождането въведете името на група за защита на ръководители на откриването на електронни данни и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Стъпка 5: Даване на разрешения за откриване на електронни данни в Exchange Online

Последната стъпка е да присвоите разрешения за откриване на електронни данни в Exchange Online на група за защита, който сте създали в стъпка 3. Можете да направите това чрез добавяне на група за защита на управление на откриването на администриране ролевата група в Exchange Online. Това ще ви позволи членове на група за защита използвайте център за откриване, за да търсите пощенски кутии, задържането им и експортиране на пощенска кутия на резултатите от търсенето.

Следвайте тези стъпки, за да присвоите разрешения за откриване на електронни данни в Exchange Online до група за защита на ръководители на откриването на електронни данни.

 1. Влезте в Office 365 чрез своя акаунт на глобален администратор.

 2. Изберете иконата за стартиране на Иконата за стартиране на приложения в Office 365 в горния ляв ъгъл и изберете Администратор, за да отворите центъра за администриране на Office 365. (Ако не виждате плочката "Администратор", нямате разрешения за администратор на Office 365 във вашата организация.)

 3. В центъра за администриране на Office 365 изберете администратор > Exchange.

 4. В EAC, отидете на разрешения > администраторски роли.

 5. Щракнете върху Управление на откриванетои след това щракнете върху Редактиране.

 6. Под членовещракнете върху Добавяне.

 7. Изберете група за защита, който сте създали за ръководители на откриването на електронни данни, щракнете върху Добавии след това щракнете върху OK.

 8. Щракнете върху Запиши.

Група за защита на ръководители на откриването на електронни данни е посочен под членове в екрана с подробни данни.

Най-горе на страницата

Следващи стъпки

След като настроите откриване на електронни данни във вашата организация Office 365 , ръководители на откриването на електронни данни да използвате центъра за откриване на електронни данни за създаване на казуси на откриването на електронни данни, поставете съдържание и пощенски кутии на задържане, изпълнете търсенето eDiscovery и експортиране на резултатите от търсенето. За повече информация за изпълнение на тези задачи вж.:

Планиране и управление на случаи на откриването на електронни данни

Добавяне на съдържание към случай на откриването на електронни данни и задържане на източници

Търсене и използване на ключови думи в откриването на електронни данни

Създаване и изпълнение на заявки за откриване на електронни данни

Експортиране на съдържание на откриване на електронни данни и създаване на отчети

Още информация

 • Няма допълнителни стъпки, които са необходими, за да настроите Lync Online за откриване на електронни данни. По подразбиране разговорите в Lync се записват в папката за хронология на разговорите в на човек Exchange Online пощенска кутия и ще бъде върнат в резултатите от търсенето на електронни данни, ако е изпълнено на критериите за търсене. Въпреки това потребителите може да изтривате елементи в папката за хронология на разговорите или изключете настройката, която записва разговорите в Lync до техните пощенски кутии. Ако искате да запазите разговори в Lync за откриване на електронни данни, трябва да поставите задържане на място или задържане поради конфликт на пощенските кутии на потребителите. Вижте Създаване или премахване на задържане на място.

 • SharePoint Online администраторът може да конфигурира източници на резултати за всички сайтове и колекции от сайтове в своята организация, SharePoint Online . Администратор на колекцията от сайтове или собственик на сайта могат да управляват източници на резултати за колекция от сайтове или сайт, съответно.

 • Защо се използва на група за защита в Exchange Online? Ако създадете група за защита в Exchange Online, можете да използвате същата група за задаване на разрешения в SharePoint Online и Exchange Online. Също така даване на разрешения на група, вместо да ги възлагане на отделни потребители ви позволява да лесно да управлявате достъпа до центъра за откриване на електронни данни. Например за да дадете достъп на нов служител до центъра за откриване на електронни данни, всичко, което трябва да направите е да ги добавите като член на група за защита на ръководители на откриването на електронни данни.

 • Да е откриваемо, съдържанието в сайтове на SharePoint или на други уеб сайтове трябва да бъдат обхождани от услугата за търсене, която е свързана с център за откриване на електронни данни. Съдържание, което не могат да бъдат обхождани няма да бъдат включени в резултатите от търсенето eDiscovery.

 • Защо да eDiscovery ръководители разрешения SharePoint Online обхождане регистрационните файлове, както е описано в стъпка 4 за четене? Регистрационния файл на обхождането проследява информация за състояние на обходено съдържание. Грешки при регистрационния файл на обхождането се изтеглят като част от резултатите от търсенето към файл на Excel, наречена SharePoint индекс грешки, който се намира в папката "отчети". Това позволява да преглеждате грешки за неуспешно индексиране диспечери на електронни данни.

 • Собственици на колекция от сайтове имат пълен контрол от центъра за откриване на електронни данни и всички eDiscovery случай подсайтове. Те също да създадете eDiscovery случай подсайтове. Следователно център за откриване на собствениците може да създадете казуси на откриването на електронни данни и изберете Задаване на уникални разрешения за всеки от тях. Това позволява да даде конкретни eDiscovery мениджър или защита група пълен контрол на конкретни eDiscovery случай, като ги присвоите разрешения за собственик на собственик.

 • Ако основната цел на група за защита, който сте създали в стъпка 3 е да присвоите разрешения за откриване на електронни данни към група от потребители, може да искате да скриете тази група в адресната книга на вашата организация. За да направите това, изберете група в центъра за администриране на Exchange и щракнете върху Редактиране. От страницата Общи щракнете върху квадратчето за отметка скриване на тази група от адресни списъци и след това запишете промяната. Хората все още могат да изпращат имейл съобщения до групата като въведете имейл адреса на групата в да: поле, но групата няма да се покаже в адресната книга.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×