Конфигуриране на "Фокусирани входящи" за всички във вашата организация

Сътрудници: Даян Фейгъл
Последна актуализация: 27 февруари 2017 г.

Забравих потребителското име или паролата за акаунта, който използвам с Office.

Ако вие сте отговорни за конфигуриране на работата на имейла за ВСЕКИ във фирмата, тази статия е за вас! Тя обяснява как да персонализирате функцията или да я изключите за вашата фирма, и отговаря на въпроси за това Каква е връзката на "Фокусирани входящи"с функцията "Маловажни".

Ако искате да изключите "Фокусирани входящи" само за себе си, вижте Изключване на "Фокусирани входящи".

Ако искате да сте сигурни, че вашите потребители получават бизнес имейл съобщения, например от "Човешки ресурси" или отдел "Заплати", можете да конфигурирате "Фокусирани входящи" така, че тези съобщения достигат изгледа "Фокусирани". Можете също да контролирате дали потребителите във вашата организация виждат "Фокусирани входящи" в пощенската си кутия.

Включване или изключване на "Фокусирани входящи" във вашата организация

Използвайте PowerShell, за да включите или изключите "Фокусирани входящи" за всеки във вашата организация. Искате ли да направите това в центъра за администриране на Office 365? Уведомете за това нашия инженерен екип. Гласувайте оттук!

За да изключите "Фокусирани входящи":

Следващият пример с PowerShell изключва "Фокусирани входящи" във вашата организация. Той обаче няма да блокира наличността на функцията за вашите потребители. Ако желаят, те все още могат отново да разрешат "Фокусирани входящи" за всеки от своите клиенти.

 1. Свързване към Exchange Online чрез отдалечен PowerShell

 2. Трябва да ви бъдат дадени разрешения, преди да можете да изпълните тази процедура или процедури. За да видите какви разрешения са ви необходими, вижте рубриката "Транспортни правила" в Правила за работа със съобщенията и разрешения за съответствие.

 3. Изпълнете кратката команда Get-OrganizationConfig.

  Get-OrganizationConfig
 4. Потърсете FocusedInboxOn, за да видите текущата настройка:

  Отговор от PowerShell за състоянието на "Фокусирани входящи".

 5. Изпълнете следната кратка команда, за да изключите "Фокусирани входящи".

  Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $false
 6. Изпълнете кратката команда Get-OrganizationConfig отново и ще видите, че за FocusedInboxOn е зададено $false, което означава, че са изключени.

За да включите "Фокусирани входящи":

 • В стъпка 5 по-горе изпълнете следната кратка команда, за да включите "Фокусирани входящи".

  Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $true

Какво виждат потребителите, след като включа "Фокусирани входящи"?

Потребителите ви ще виждат изгледа "Фокусирани" само след като затворят и рестартират Outlook. Когато рестартират Outlook, ще видят съвет в потребителския интерфейс на Outlook, който им предлага опцията да използват новата функция "Фокусирани входящи".

Изображение как изглежда "Фокусирани входящи", когато потребител отвори Outlook в уеб за първи път.

Ако преминавате от функцията "Маловажни" към "Фокусирани входящи", те могат да решат дали да разрешат ("Изпробвайте"), или да изключат функцията. Ако потребителят има множество (поддържани) клиенти, той може да разреши/забрани "Фокусирани входящи" поотделно във всеки един клиент. Съветът изглежда по следния начин:

Изображение как изглежда "Фокусирани входящи", когато функцията е пусната за вашите потребители и Outlook се отвори повторно.

Когато потребителят реши да започне да използва "Фокусирани входящи", функцията "Маловажни" се забранява автоматично. Папката "Маловажни" се преобразува в стандартна папка, която позволява на потребителя да я преименува или изтрие.

Включване или изключване на "Фокусирани входящи" за определени потребители

Този пример изключва "Фокусирани входящи" за Явор Костов в организацията Contoso. Това обаче няма да блокира наличността на функцията за него. Ако желае, той може отново да разреши "Фокусирани входящи" за всеки от своите клиенти.

 1. Свързване към Exchange Online чрез отдалечен PowerShell

 2. Трябва да ви бъдат дадени разрешения, преди да можете да изпълните тази процедура или процедури. За да видите какви разрешения са ви необходими, вижте рубриката "Транспортни правила" в темата "Правила за работа със съобщенията и нужните разрешения".

 3. Изпълнете кратката команда Get-FocusedInbox.

  Get-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com>
 4. Потърсете FocusedInboxOn, за да видите текущата настройка:

  Отговор от PowerShell за състоянието на "Фокусирани входящи".

 5. Изпълнете следната кратка команда, за да изключите "Фокусирани входящи".

  Set-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com> -FocusedInboxOn $false
 6. Или изпълнете следната кратка команда, за да ги включите.

  Set-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com> -FocusedInboxOn $true

Използване на потребителския интерфейс за създаване на транспортно правило за насочване на имейл съобщенията към изгледа "Фокусирани" за всички ваши потребители

 1. Отидете в Щракнете тук, за да отидете в центъра за администриране на Office 365. .

  Отидете в центъра за администриране на Office 365.

  Отидете в центъра за администриране на Office 365.

 2. Отидете на Центрове за администриране > Exchange.

 3. В центъра за администриране на Exchange отидете на пощенски поток > Правила. Щракнете върху Екранна снимка: Иконата "Добавяне" в EAC и след това изберете Създаване на ново правило....

 4. След като приключите създаването на новото правило, щракнете върху Запиши, за да стартирате правилото.

  Изображението по-долу показва пример, в който всички съобщения с тема "Човешки ресурси" ще бъдат доставяни във "Фокусирани входящи".

Екранна снимка: Създаване и записване на ново правило за "Фокусирани входящи"

Използване на PowerShell за създаване на транспортно правило за насочване на имейл съобщенията към изгледа "Фокусирани" за всички ваши потребители

 1. Свързване към Exchange Online чрез отдалечен PowerShell

 2. Трябва да ви бъдат дадени разрешения, преди да можете да изпълните тази процедура или процедури. За да видите какви разрешения са ви необходими, вижте рубриката "Транспортни правила" в Правила за работа със съобщенията и разрешения за съответствие.

 3. Изпълнете следната команда, за да разрешите всички съобщения от "Човешки ресурси" например да бъдат доставяни във "Фокусирани входящи".

  New-TransportRule -Name <name_of_the_rule> -SubjectContainsWords "Human Resources" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" -SetHeaderValue "true"

  Важно: 

  • В този пример "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" и "true" са малки и главни букви.

  • "Фокусирани входящи" ще спази X-заглавката, заобикаляйки функцията "Маловажни", така че ако използвате тази настройка в "Маловажни", тя ще се използва и във "Фокусирани входящи".

  За подробен синтаксис и информация за параметрите вж. New-TransportRule.

Как да разберете дали това работи?

Можете да проверите имейл заглавките на съобщения, за да видите дали имейл съобщенията пристигат в пощенската кутия "Входящи" вследствие на транспортното правило на "Фокусирани входящи" за заобикаляне. Изберете съобщение от пощенска кутия във вашата организация, към която е приложено транспортното правило "Фокусирани входящи". Погледнете заглавките на съобщението и би трябвало да видите заглавка X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox: true. Това означава, че заобикалянето работи. Прегледайте темата Преглед на интернет информацията от заглавката за имейл съобщение за информация как да намерите информацията от заглавката.

Включване/изключване на "Маловажни"

Получихме съобщения, че функцията "Маловажни" изведнъж е спряла да работи за някои потребители. Ако това стане, можете да я разрешите отново за определени потребители. Вижте Конфигуриране на функцията "Маловажни" за вашата организация.

ЧЗВ за "Фокусирани входящи"

Ето отговорите на някои често задавани въпроси относно "Фокусирани входящи". Ако не можете да намерите отговор на въпроса си, уведомете ни, като оставите коментар, а ние ще го добавим към списъка.

Последна актуализация: 12 декември 2017 г.

Мога ли да управлявам как мога предоставя "Фокусирани входящи" в моята организация?

Да. Можете да включите или изключите "Фокусирани входящи" за цялата ви организация, както и да го направите за избрани потребители. Вижте по-горе.

Функцията "Фокусирани входящи" САМО за клиенти на Office 2016 ли е достъпна?

Да, тя се отнася само за потребителите на Office 2016. Функцията няма да бъде внедрявана в Outlook 2013 и по-стари версии.

Колко време отнема на промените във "Фокусирани входящи" да влязат в действие в Outlook?

След като включите или изключите "Фокусирани входящи", настройките ще влязат в сила, след като вашите потребители затворят и рестартират Outlook.

Какво се случва с функцията "Маловажни", след като включа "Фокусирани входящи"?

След преминаването вече няма да получавате по-маловажните имейли в папката "Маловажни". Вместо това имейлите ще се разпределят между разделите "Фокусирани" и "Други" в пощенската ви кутия. Същият алгоритъм, с който елементите се преместваха в папката "Маловажни", сега поддържа "Фокусирани входящи", което означава, че всички имейли, които са били зададени да отиват в "Маловажни", сега ще бъдат премествани в "Други". Всички съобщения, които вече са в папката "Маловажни", ще останат там, докато не решите да ги изтриете или преместите.

Вижте тази публикация от Тони Редмънд, MVP на Microsoft: Как "Фокусирани входящи" замества "Маловажни" в Office 365.

Мога ли да оставя потребители с "Маловажни"? Какво препоръчва Microsoft, когато става въпрос за използване на функцията "Маловажни" или "Фокусирани входящи"?

Да, можете да оставите потребителите с "Маловажни" и да изключите "Фокусирани входящи", обаче все някога функцията "Маловажни" ще бъде напълно изместена от "Фокусирани входящи", така че Microsoft препоръчва незабавно преминаване към "Фокусирани входящи". За да научите повече за това кога използвате функцията "Маловажни" с Exchange Online, вижте тази публикация в блог: Актуализация за "Фокусирани входящи" и нашите планове за функцията "Маловажни".

Трябва ли да изключа функцията "Маловажни" за моите крайни потребители, ако ще прехвърляме всички на "Фокусирани входящи"?

Не. Възможно е изрично да изключите функцията "Маловажни" за дадена пощенска кутия с изпълнение на кратката команда Set-Clutter. Ако обаче направите това, собственикът на пощенската кутия ще вижда съобщенията, които преди това са били пренасочвани към папката "Маловажни", да остават във "Входящи", и той ще трябва да обработва тези съобщения, докато клиентът му не бъде надстроен до версия, поддържаща "Фокусирани входящи". Затова е най-добре да изключите функцията "Маловажни", докато не станат налични надстроените клиенти.

Защо има два различни кратки команди за управление на "Фокусирани входящи"?

С "Фокусирани входящи" са свързани две състояния.

 • Организационно ниво: Състояние на "Фокусирани входящи" и свързаното клеймо за дата/час на последна актуализация.

 • Ниво на пощенска кутия: Състояние на "Фокусирани входящи" и свързаното клеймо за дата/час на последна актуализация

Как Outlook решава да покаже възможностите за "Фокусирани входящи" с тези две състояния?

Outlook решава да представи съответната възможност за работа, като избира коя команда е с по-късно клеймо за дата/час. По подразбиране клеймото и за двете е "празно", като в този случай функцията е включена.

Защо кратката команда Get-FocusedInbox връща "true", когато съм изключил "Фокусирани входящи" в моята организация?

Има два кратки команди за контролиране на "Фокусирани входящи". Когато изпълните Get-FocusedInbox за пощенска кутия, тя връща състоянието на нивото за функцията. Средата за работа в Outlook се избира въз основа на това кое състояние на кратката команда е променено.

Мога ли да изпълня скрипт, за да видя кой е включил "Фокусирани входящи"?

Не, и това е направено нарочно. Активирането на "Фокусирани входящи" е настройка от страна на клиента, така че това, което може да направи кратката команда, е само да ви каже дали пощенската кутия на потребителя отговаря на изискванията за клиентската среда за работа. Възможно е това да е едновременно разрешено в някои клиенти и забранено в други, като например да е разрешено в Outlook и Outlook Mobile, но да е забранено в Outlook в уеб.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×