Преминаване към основното съдържание

Конфигуриране на споделени близнаци сервизно приложение

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Важно: Щракнете върху PowerPivot за SharePoint или Конфигуриране на PowerPivot за SharePoint , за да прегледате документацията на продукта последните PowerPivot в уеб сайта на Microsoft.

Microsoft SQL Server PowerPivot за SharePoint е колекция от сървърни компоненти, табла, уеб части и шаблони на библиотека за споделяне на данни на PowerPivot в Excel 2010 работни книги в сървърна група на SharePoint. Това е необходим инфраструктура за споделяне на данни на PowerPivot в работни книги на Excel в SharePoint.

За да използвате PowerPivot за SharePoint, трябва да създадете и конфигурирате на сервизно приложение за PowerPivot. Ако сте инсталирали PowerPivot за SharePoint в нов SharePoint server, конфигуриран от инсталирането на SQL Server, сервизното приложение може да създава и конфигурира вече. В противен случай трябва да следвате стъпките в тази статия, за да създадете приложение за услуга за PowerPivot, което сте инсталирали.

Какво искате да направите?

Научете повече за PowerPivot за SharePoint

Създаване на PowerPivot сервизно приложение

Конфигуриране на PowerPivot сервизно приложение

Присвояване на PowerPivot сервизно приложение за уеб приложение

Научете повече за PowerPivot за SharePoint

PowerPivot за SharePoint е услугите за анализ на интеграция с SharePoint 2010, въведени в SQL Server 2008 R2 като част от широк бизнес разузнаване стратегия, която позволява самостоятелно данни анализа на работното място и на сървърна група на SharePoint. Можете да го инсталирате като пуснете програмата за инсталирането на SQL Server на сървър на SharePoint. След като е инсталиран, можете да конфигурирате и да го управлявате като като споделена услуга в централното администриране, подобно на как може да управлявате Excel Services или Access Services.

PowerPivot за SharePoint работи с Excel Services, заглушаване заявки за данни на PowerPivot в работната книга на Excel 2010 (.xlsx) и предаване на тези искания за услуга на PowerPivot в групата.

PowerPivot също работи с услугите за анализ на данни в паметта за съхранение и обработка машина, която поддържа голям мащаб данни в работна книга на PowerPivot. Услуги за анализ на машина на услуга и PowerPivot услуга са инсталирани заедно и да работят като една единица. Услугата на PowerPivot предоставя интеграция с SharePoint, докато на услугите за анализ на услугата engine отговаря на исканията за зареждане и снемане на данни на PowerPivot в паметта на същия сървър приложение.

Най-горе на страницата

Създаване на PowerPivot сервизно приложение

PowerPivot сервизно приложение е определена конфигурация на PowerPivot услуга. Въпреки че имате нужда от само един PowerPivot сервизно приложение, всяка уеб приложение на SharePoint може да има свои собствени PowerPivot сервизно приложение, ако искате да са различни настройки или извличане на данни за конфигурация на приложение. База данни за приложение на отделна услуга ще се генерира за всяко сервизно приложение за създаване, изолиране PowerPivot услуга приложение и конфигурация на данни от други уеб приложения, които използват един и същ екземпляр на физически сървър.

 1. Стартиране на централното администриране.

 2. В управление на приложение щракнете върху Управление на сервизни приложения.

 3. Щракнете върху Сервизни приложения в горната част на страницата.

 4. На бутона " Създай " щракнете върху стрелката надолу.

 5. Изберете услугата на SQL Server PowerPivot. Ако това не се показва в списъка, PowerPivot за SharePoint не е инсталиран правилно или функцията не е разрешена за групата.

 6. На страницата Създаване на нов PowerPivot сервизно приложение за въведете име за приложението. По подразбиране е PowerPivotServiceApplication<number >. Ако създавате няколко PowerPivot сервизни приложения, описателно име ще ви помогне други администратори на разберат как трябва да се използва.

 7. В Набор от приложенияСъздайте нов набор от приложения и самоличност на защита за приложение, ако искате да го стартирате под друг акаунт (препоръчва се). Не забравяйте да зададете потребителски акаунт за домейн, ако планирате да мащабирате извън разполагане да включите екземпляри на допълнителни услуги, които ще се изпълняват под една и съща самоличност.

 8. Въведете информацията, използвани за създаване на база данни, която съхранява приложение данни за това сервизно приложение. За сървър за база данни стойността по подразбиране е екземпляра на SQL Server ядрото на базата данни, който е хост на базите данни за конфигурация на сървърна група.

 9. В Име на базата данни, стойността по подразбиране е PowerPivotServiceApplication1_<guid >. Трябва да създадете уникален база данни за всяко сервизно приложение за PowerPivot. Името на базата данни по подразбиране съответства на името по подразбиране на сервизното приложение. Ако сте въвели име на уникални сервизно приложение, следвайте подобни конвенция за именуване на името на базата данни, така че да можете да ги управлявате заедно.

 10. В Удостоверяване на базата даннипо подразбиране е Windows удостоверяване. Стойността по подразбиране винаги функционира PowerPivot сервизно приложение се изпълнява на същия компютър като база данни или на компютър, който е достъпен чрез надежден връзка. Това може да не работят, ако услугата и базата данни са на различни компютри или домейни. В този случай използвайте удостоверяване за SQL. Преди Проверете сървъра поддържа смесени удостоверяване и че шифровани връзки са разрешени. За повече информация вижте шифрова връзки към SQL Server в SQL Server книги онлайн.

 11. Изберете квадратчето за отметка за Добави прокси сървър сервизно приложение към групата по подразбиране на сървъра. Това добавя връзка със сервизно приложение към групата по подразбиране услугата връзка. Ако това е единствената PowerPivot приложението на услугата в групата, приложението ще бъде непосредствено достъпни за нови и съществуващи SharePoint уеб приложения, които използват групата по подразбиране услугата връзка. Ако е допълнителен запис във връзка с група, която вече има на сервизно приложение за близнаци, тя не ще се използва, освен ако не го изберете в списък по избор.

 12. Щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Конфигуриране на PowerPivot сервизно приложение

PowerPivot сервизно приложение е създаден с помощта на конфигурацията по подразбиране. Настройките по подразбиране се препоръчва за повечето сценарии. Се променят само ако се сблъскате с бавна отговор време или падащи връзки, или ако са различни PowerPivot конфигуриране на услугата за конкретни SharePoint уеб приложения.

 1. Стартиране на централното администриране.

 2. В управление на приложение щракнете върху Управление на сервизни приложения. В списъка с приложения на услуги трябва да виждате приложението на услугата, която току-що сте създали и име. По подразбиране е PowerPivotServiceApplication1, но ваш ще бъде различно, ако сте създали на сервизно приложение за втората.

 3. Щракнете двукратно върху PowerPivot сервизно приложение от списъка. Появява се страницата за настройки на PowerPivot.

 4. В Изчакване за зареждане на база данниувеличите или намалите стойността, за да промените колко дълго услугата на PowerPivot клавишът за отговор от екземпляра на услугите за анализ на машина услугата, към която той изпраща искане за зареждане на данни. Тъй като много големи набори от данни необходимо време, за да преместите кабела, трябва да позволяват достатъчно време за на PowerPivot екземпляр на услугата за извличане на работната книга на Excel и преместване на данни за PowerPivot в екземпляра на Analysis Services за обработка на заявката. Тъй като PowerPivot данни могат да бъдат необичайно големи, стойността по подразбиране е 30 минути.

 5. В Връзка бъде изчакванеувеличите или намалите стойността, за да промените колко минути PowerPivot услуга ще запазят на връзка с празен данни. Стойността по подразбиране е 5 минути. По време на този период PowerPivot услугата ще повторно използване на връзка с празен данни за само за четене заявки, които идват от един и същ потребител на SharePoint за един и същ източник на данни на PowerPivot. Ако няма по-нататъшни получаване на исканията за тези данни по време на периода, посочен, връзката се премахва от групата. Валидните стойности са 0 или 1 до максималния цяло число.

 6. В Максималния размер данни връзка към набора хранилища, увеличаване или намаляване стойността, за да промените максималния брой неактивните връзки на услугата за PowerPivot ще създаде връзка с отделни групи за всеки потребител на SharePoint, PowerPivot източник на данни и PowerPivot комбинация на екземпляр на услугата. Стойността по подразбиране е 100 неактивните връзки. Валидните стойности са -1 (неограничено), 0 (забранява потребител връзка обединяване) или 1 до максималния цяло число. Тези групи връзка да разрешите услугата за поддръжка по-ефективно текущи връзки към една и съща само за четене данни от един и същ потребител. Обаче вие винаги трябва да ограничите броя на отворени връзки, за да се уверите, че не се натрупват с течение на времето и използване на сървъра памет ненужно. Обърнете внимание, че промяна на границата на връзка към набора хранилища размер няма да доведе до падащи връзки. PowerPivot услугата никога няма да откаже връзка въз основа на настройките на връзката набора.

 7. Максимален размер на сървъра връзка към набора хранилищаувеличите или намалите стойността, за да промените броя на отворени връзки в връзка група, създадена за PowerPivot услуга връзка към услугата на машина на услугите за анализ. Всеки екземпляр на услугата за PowerPivot отваря отделна административна връзка, която има разрешение за администратор на Analysis Services в екземпляра на машина. PowerPivot услуга създава отделен множество да използвате повторно административни връзки с цел проверка за неактивните връзки и изправност на сървър за мониторинг. Стойността по подразбиране е 5 връзки. Валидните стойности са -1 (неограничено), 0 (забранява администратор връзка обединяване) или 1 до максималния цяло число.

 8. В Метод на разпределениеможете да зададете схема, която PowerPivot среден слой използва, за да изберете конкретен PowerPivot екземпляр на услугата за обработка на искане за клиента за балансиране на натоварването. По подразбиране е циклично, който разпределя искания за сървъри в същия ред, повтаряща се, независимо дали услугата е заета или неактивен. Можете да изберете здраве въз основа да се задели искания, базирани на сървъра състояние, измерван по налична памет и процесор използване.

 9. В Обновяване на данните в работно времеможете да зададете диапазон от часове, което определя работен ден. Графици за обновяване на данни може да се изпълни след приключване на работен ден да поеме транзакции данни, който е генериран през работно време.

 10. В Хронологията на обновяване на данните, можете да зададете колко дълго да запазите исторически запис на данни обновяване обработка. Тази информация се появява в данните за обновяване на хронологията на страници, които се съхраняват за всяка работна книга, която използва обновяване на данните.

 11. В Употребата събиране на даннив заявка за отчитане на интервал от време, Задайте интервал от време за отчитане на статистика за заявка. Статистика за заявка се отчитат като едно събитие да намалите сървър към сървър комуникация.

 12. В Хронологията на употребата на даннитеЗадайте колко дълго да запазите исторически запис на данни за използване.

 13. В Употребата събиране на даннив Прага на отговор всяка заявка, задайте горна граница, което определя една категория стопове и друг, където започва. Тези категории установяват базовата стойност спрямо кои заявки се измерва поведение. Можете да използвате тези категории за наблюдение на тенденциите в времето за отговор на заявка за вашата система.

 14. Щракнете върху OK, за да запишете промените. Промени на натоварването изтекло време или разпределение метод само се прилагат към нови входящи искания. Заявки, които вече са в ход подлежат на стойностите, които са били в сила, когато е получено искането.

Най-горе на страницата

Присвояване на PowerPivot сервизно приложение за уеб приложение

След като сте конфигурирали на сервизно приложение за PowerPivot, можете да го присвоите към уеб приложение, като го добавите към списъка на връзка към приложение за услуга за това уеб приложение. Има два начина да направите това:

 • Добавете го към групата по подразбиране на връзката. Връзка към групата по подразбиране е колекция от връзки със сервизно приложение, които са достъпни за всяко уеб приложение, което препраща към него.

 • Създаване на списък по избор връзка за определена уеб приложение. Ако сте създали няколко PowerPivot сервизни приложения, можете да изберете кой от тях да използвате, като я изберете в списък по избор.

Връзка към групата по подразбиране ще приема повече от един сервизно приложение от същия тип. Имайте предвид обаче, че ако добавяте допълнителни приложения на услуги за PowerPivot, те ще бъдат игнорирани. Ще се използва само първия екземпляр в списъка.

 1. В централното администриране, в управление на приложение щракнете върху управление на уеб приложения.

 2. Щракнете върху Уеб приложения в горната част на страницата.

 3. Изберете приложението, за който искате да присвоите връзка (например SharePoint -80).

 4. Щракнете върху връзки чрез услугата.

 5. В Редактиране на следната група на асоциацииизберете по подразбиране или [по избор].

 6. За [по избор] Поставете отметка в квадратчето до всяка връзка със сервизно приложение искате да използвате. Ако имате множество PowerPivot сервизни приложения (указана от тип настроен на Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.PowerPivotServiceApplicationProxy), не забравяйте да изберете само един.

 7. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×