Конфигуриране на настройки за проверка на колекция от сайтове

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Проверка на SharePoint Server или SharePoint Online ви позволява да проследяват действията на потребителите на типове съдържание на сайта, списъци, библиотеки, елементи от списъци и файлове в библиотека в рамките на вашите колекции. Да се знае кой е направил с коя информация, е критично за много бизнес изисквания, като например съответствието с нормативните изисквания и управление на записи.

Забележка: Страниците, например .aspx, не се смятат документи, така че те не могат да бъдат проверявани в SharePoint сървъри 2019 или 2016.

SharePoint Online и SharePoint Server 2019

Екран с настройки за сайта колекция от проверка

Сървърите на SharePoint 2016 и 2013

Конфигуриране на настройки за проверка в диалоговия прозорец "Настройки на сайта"

Можете да управлявате размера на регистрационния файл за проверка в раздела Орязване на регистрационен файл за проверка и да укажете кои събития да се проверяват в секциите за документи и елементи и списъци, библиотеки и сайтове . Можете също да зададете максималният брой на дните, които ще бъдат запазени елементи. По подразбиране всички елементи се премахват в края на месеца.

Забележка:  Когато няколко потребители редактират един документ едновременно, проверката на събития от различни автори или редактори може да бъде трудна за интерпретиране. Ако това е проблем, обмислете ограничаване на разрешенията за редактиране до минимален брой хора.

Като администратор на колекция от сайтове, вие можете да извлечете хронологията на действията, предприети от определен потребител, а също така и хронологията на действията, предприети в определен интервал от дати. Например можете да определите кои потребители са редактирали определен документ и кога са го направили.

 1. Щракнете върху Настройки на Бутон за настройки на Office 365 и след това щракнете върху Настройки на сайта. Ако не виждате Настройки на сайта, щракнете върху информация за сайта и след това щракнете върху Преглед на всички настройки на сайта. Някои страници да се наложи да изберете съдържание на сайтаи след това Настройки на сайта.

 2. Ако не сте в корена на вашата колекция от сайтове, под Администриране на колекция от сайтовеизберете отидете на настройките на сайт на горната ниво.

  Забележка:  Разделът "Администриране на колекция от сайтове" няма да бъде достъпен за вас, ако нямате необходимите разрешения.

 3. На страницата Настройки на сайта, под Администриране на колекцията сайтовеизберете Настройки за проверка на колекция от сайтове.

  Сайт на настройки за колекция от проверка, избран в диалоговия прозорец Настройки на сайта.
 4. В страницата "Конфигуриране на настройки за проверка", в раздела Орязване на регистрационен файл за проверка задайте Да бъде ли регистрационният файл за проверка за този сайт орязван автоматично? на Да.

  Забележка: За SharePoint Onlineорязван автоматично регистрационния файл за проверка за този сайт? е настроено на да по подразбиране. Това не може да бъде променен от администратор.

 5. По желание Задайте броя на дните от проверките данните от регистрационния файл за да запазите. SharePoint Online има диапазон от 1 до 90 дни, SharePoint Server няма ограничение.

  Забележка: Настройката по подразбиране за запазване на данните от регистрационния файл за проверка е нула дни. Това означава, че ако не зададете периода на различни правила за съхранение, всички записи в регистъра на проверките се изтриват в края на месеца. Можете да промените тази настройка, за да запазите записи в регистъра на проверка за по-дълъг период от време. За пример, ако зададете 30 дни, и след това проверяват данните от регистрационния файл, създаден в месец септември няма да бъде изтрит до края на октомври. За да запазите данните от регистрационния файл за проверка, можете да запишете го отчет на регистрационния файл за проверка преди е изрязал регистрационния файл за проверка.

 6. Можете също да зададете библиотеката с документи за записване на регистрационния файл за проверка на отчети за преди е изрязал регистрационния файл за проверка. Задайте тази опция, ако имате нужда от достъп до данните на регистрационния файл за проверка чрез отчети на регистрационния файл за проверка, след като е бил изрязал регистрационния файл за проверка.

 7. Изберете OK.

 1. Изберете Настройки > Настройки на сайта. Ако не виждате Настройки на сайта, щракнете върху информация за сайта и след това щракнете върху Преглед на всички настройки на сайта. Някои страници да се наложи да изберете съдържание на сайтаи след това Настройки на сайта.

 2. Ако не сте в корена на вашата колекция от сайтове, под Администриране на колекция от сайтовеизберете отидете на настройките на сайт на горната ниво.

  Забележка: "Администриране на колекция от сайтове" няма да е налична, ако нямате необходимите разрешения. Трябва да сте член на групата на администратори на колекции от сайтове по подразбиране или администратор на сървърната група.

 3. На страницата Настройки на сайта, под Администриране на колекцията сайтовеизберете Настройки за проверка на колекция от сайтове.

  Сайт на настройки за колекция от проверка, избран в диалоговия прозорец Настройки на сайта.
 4. На страницата конфигуриране на настройки за проверка, в документи и елементи и списъци, библиотеки и сайт секцииизберете събитията, които искате да проверите и след това изберете OK.

Кои събития, които проверяват зависи от вашите нужди от проверка. Например съответствието с нормативните изисквания обикновено има специфичните изисквания, които ще налагат кои събития, трябва да се проверяват. Препоръчваме, че само проверяват събития, трябва да отговаря на нуждите ви. Допълнителни ненужни проверка може да засегне производителността и други аспекти на вашия сайт collection(s).

Забележки: 

 • За SharePoint Onlineсъбитието Отваряне или изтегляне на документи, преглед на елементи в списъци или преглед на свойствата на елемент не е налична.

 • За SharePoint Server 2013 ви препоръчваме да изберете само на Отваряне или изтегляне на документи, преглед на елементи в списъци или преглед на свойствата на елемент от събитието, когато е абсолютно необходимо. Тази опция е вероятно да доведе до голям брой събития, които ще потенциално нарушава работата и други аспекти на вашия сайт collection(s).

Събитията, които изберете да проверите, се снемат в отчети за проверка, базирани на Microsoft Excel 2013, и са достъпни от страницата "Отчети от проверки". Можете също така да създадете персонализиран отчет, който да включва няколко от тези събития в указан диапазон от дати, в конкретна област на колекцията от сайтове или филтрирани за индивидуален потребител. Не можете да променяте събитията, след като влязат в регистрационния файл, но администраторите на колекцията от сайтове могат да изтриват елементи от регистрационния файл на проверка и да конфигурират автоматично орязване на данните от отчета.

Регистрационният файл на проверката снема следната информация за събитията, които са избрани за проверка.

 • Сайт, от който е събитието

 • ИД на елемент, тип и местоположение

 • ИД на потребителя, свързан със събитието

 • Тип елемент, дата, час и източник

 • Действие, предприето върху елемента

Следва пример на данните в регистрационния файл от проверката на "Изтриване". С този отчет можете да определите кой е изтрил и възстановил данни в колекцията от сайтове. Можете да използвате функциите на Excel, за да филтрирате, сортирате и анализирате данните.

Данни на отчитане за отчета от проверката на ''Изтриване''

Когато изберете събитие, което се проверява, за колекция от сайтове, като изтриване или възстановяване, то ще бъде проверявано за всеки елемент в колекцията от сайтове всеки път, когато възникне събитието. Проверката може потенциално да генерира голям брой събития за проверка и така да се получи голям регистрационен файл от проверката. Това от своя страна може да запълни твърдия диск и да се отрази на производителността и други аспекти на колекцията от сайтове.

Важно:  За да предотвратите напълването на твърдия диск от регистрационния файл от проверката и възможността за намаляване на производителността на колекцията от сайтове, препоръчваме да разрешите орязване на регистрационните файлове за колекции от сайтове с интензивни проверки.

За да управлявате размера на регистрационния файл на отчета можете да го конфигурирате да орязван автоматично и по желание да архивирате данните в текущия проверка регистрационния файл в библиотека с документи, преди е изрязал данните. График за орязването на регистрационния файл е конфигуриран от администратора на сървъра в централното администриране. По подразбиране е в края на месеца.

За да прегледате отчет на регистрационен файл за проверка:

 1. Щракнете върху Настройки на Настройки: актуализиране на профила, инсталиране на софтуер и свързване с облака и след това щракнете върху Настройки на сайта. Ако не виждате Настройки на сайта, щракнете върху информация за сайта и след това щракнете върху Преглед на всички настройки на сайта. Някои страници да се наложи да изберете съдържание на сайтаи след това Настройки на сайта.

  Забележка: "Администриране на колекция от сайтове" няма да е налична, ако нямате необходимите разрешения. Трябва да сте член на групата на администратори на колекции от сайтове по подразбиране или администратор на сървърната група.

 2. Щракнете върху отчети на регистрационния файл за проверка в раздела Администриране на колекцията сайтове .

 3. Изберете отчета, който искате, например Изтриване на изглед на отчети от проверка страницата.

 4. Въведете URL адрес или отидете в библиотеката, където искате да запишете отчета и след това щракнете върху OK.

 5. Операцията завърши успешно на страницата щракнете върху Щракнете тук, за да видите отчета. Ако получите съобщение за грешка, това може да е защото регистрационни файлове за проверка не са разрешени или е имало данни за показване.

  Забележки: 

  • Най-малко Excel трябва да бъде инсталирана версия 2013 да преглеждате отчети на регистрационния файл за проверка, като щракнете върху Щракнете тук, за да видите отчета.

  • Друг вариант е, ако отварянето на документи в браузъра е разрешено за библиотеката, да отидете до библиотеката, където сте записали отчета на регистрационния файл за проверка, да посочите отчета, да щракнете върху стрелката надолу и след това да щракнете върху Преглед в браузър.

Можете да използвате стандартните функции на Excel, за да стесните отчетите до информацията, която искате. Някои от начините, по които можете да анализирате и прегледате данните в регистрационния файл, включват:

 • Филтриране на отчета на регистрационния файл за проверка за конкретен сайт.

 • Филтриране на отчета на регистрационния файл за проверка за конкретен интервал от дати.

 • Сортиране на отчета на регистрационния файл за проверка.

 • Определяне кой е актуализирал съдържание.

 • Определяне кое съдържание е изтрито, но не е възстановено.

 • Преглед на промените в разрешенията на елемент.

Слушаме ви

Актуализирана 3 януари 2019

В тази статия е полезна? Липсва това съдържание? Ако е така, моля, нека се знае какво е объркващо или липсва в долната част на тази страница. Включете вашата версия на SharePoint, операционна система и браузър. Ще използваме вашата обратна връзка, за да проверете внимателно факти, добавете информация и актуализиране на тази статия.

Сродни теми

Преглеждане на отчети на регистрационни файлове за проверка

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×