Конфигуриране на навигационни елементи

Връзки за навигация (наречени навигационни елементи) се появяват в лентата за връзки отгоре на страниците и в лявата страна в "Бързо стартиране". Можете да използвате страницата "Настройки на навигацията на сайт", за да конфигурирате кои навигационни елементи да се появяват, под какви заглавия и в какъв ред. Направете следното:

 • В менюто Действия за сайта меню ''Действия на сайта'' посочете към Настройки на сайта, а после щракнете върху Модифициране на навигацията.

Какво искате да направите?

Управление на видимостта на подсайт и навигационни елементи на страница

Конфигуриране на сортирането

Пренареждане на навигационни елементи

Добавяне, редактиране или изтриване на заглавие или връзка

Управление на видимостта на навигационен елемент

Управление на видимостта на подсайт и навигационни елементи на страница

Сайтът ви може да изглежда претрупан, ако покажете навигационните елементи за подсайтове или страници, особено ако имате много подсайтове или страници.

 • Ако искате да скриете навигационните елементи на подсайта, в секцията Подсайтове и страници изчистете квадратчето Покажи подсайтовете.

 • Ако искате да скриете навигационните елементи на страница, в секцията Подсайтове и страници изчистете квадратчето Покажи страниците.

Забележка: Можете също да скриете поотделно навигационните елементи. За повече информация вижте секцията Управление на видимостта на навигационните елементи.

Най-горе на страницата

Конфигуриране на сортирането

Можете да сортирате навигационните елементите автоматично, ръчно или чрез комбинация от двата метода. В страницата "Настройки на навигацията на сайт" направете следното:

 1. В секцията Сортиране изберете една от следните опции:

  • Автоматично сортиране. Изберете тази опция, ако искате подсайтовете, връзките за навигация и страниците да се сортират автоматично според настройките, конфигурирани в секцията Автоматично сортиране.

  • Ръчно сортиране. Изберете тази опция, ако искате да сортирате ръчно всичките навигационни елементи. За повече информация относно сортирането на навигационните елементи, вижте секцията Пренареждане на навигационните елементи.

   Забележка: Ако искате да сортирате всички навигационни елементи ръчно, освен за страници, изберете опцията Ръчно сортиране и после отметнете квадратчето Сортирай страниците автоматично. Страниците ще бъдат сортирани според настройките в секцията Автоматично сортиране.

 2. В секцията Автоматично сортиране (секцията Автоматично сортиране се появява само ако сте отметнали опцията Автоматично сортиране или квадратчето Сортирай автоматично страниците), в списъка Сортиране по щракнете върху едно от следните:

  • Заглавие. Щракнете върху тази опция, ако искате да сортирате според заглавието на навигационния елемент. После задайте реда на сортиране, като изберете или във възходящ ред (A,B,C или 1,2,3), или в низходящ ред (C,B,A или 3,2,1).

  • Дата на създаване. Щракнете върху тази опция, ако искате да сортирате по това, кога навигационният елемент е бил създаден. После задайте реда на сортиране, като изберете или във възходящ ред (A,B,C или 1,2,3), или в низходящ ред (C,B,A или 3,2,1).

  • Дата на последна промяна. Щракнете върху тази опция, ако искате да сортирате по това, кога навигационните елементи са били последно променяни. След това задайте реда на сортиране, като изберете или във възходящ ред (A,B,C или 1,2,3), или в низходящ ред (C,B,A или 3,2,1).

Най-горе на страницата

Пренареждане на навигационни елементи

Можете да използвате бутоните Премести нагоре и Премести надолу в секцията Редактиране и сортиране на навигацията, за да пренаредите навигационните елементи и да вложите елементи в заглавията.

Наличието и функциите на бутоните Премести нагоре и Премести надолу зависи от това, как сте конфигурирали сортирането, типа на елементите, които сте избрали, и положението на елемента, който сте избрали.

Следната таблица показва поведението на бутоните Премести нагоре или Премести надолу, когато изберете опцията Ръчно сортиране.

Навигационен елемент

Действие

Положение на навигационния елемент

Резултат

незаглавен елемент

Щракнете върху Премести нагоре

Не в началото на локалния списък

Елементът се премества на една позиция нагоре в локалния списък.

незаглавен елемент

Щракнете върху Премести нагоре

В началото на локалния списък

 • Ако елементът е вложен, той се премества над заглавието, в което е бил вложен, и вече не е вложен.

 • Ако елементът не е вложен, той става вложен в заглавието непосредствено над него.

незаглавен елемент

Щракнете върху Премести надолу

Не в дъното на локалния списък

Елементът се премества една позиция надолу в локалния списък.

незаглавен елемент

Щракнете върху Премести надолу

В дъното на локалния списък

 • Ако елементът е вложен, той вече няма да е вложен.

 • Ако елементът не е вложен, той става вложен в заглавието непосредствено под него.

Заглавен елемент

Щракнете върху Премести нагоре

Несвързан

Елементът се премества на една позиция нагоре. Всички елементи, вложени в него, се преместват с него.

Заглавен елемент

Щракнете върху Премести надолу

Несвързан

Елементът се премества на една позиция надолу. Всички елементи, вложени в него, се преместват с него.

Следната таблица показва поведението на бутоните Премести нагоре или Премести надолу, когато изберете опцията Сортирай автоматично.

Навигационен елемент

Действие

Резултат

незаглавен елемент

Щракнете върху Премести нагоре

 • Ако елементът е вложен, той става вложен в заглавието над заглавието, в което е вложен в момента.

 • Ако елементът не е вложен, той става вложен в първото заглавие над него.

незаглавен елемент

Щракнете върху Премести надолу

 • Ако има заглавие под елемента, той става вложен в това заглавие.

 • Ако под елемента няма заглавие, той повече няма да е вложен.

Най-горе на страницата

Добавяне, редактиране или изтриване на заглавие или връзка

За да добавите заглавие или връзка, както и да редактирате съществуващо заглавие или връзка, направете следното:

 1. В секцията Редактиране на навигация и сортиране направете едно от следните:

  • Ако искате да редактирате заглавие или връзка, изберете съответното, и после щракнете върху Редактиране.

  • Ако искате да добавите ново заглавие, щракнете върху Добавяне на заглавие.

  • Ако искате да добавите нова връзка, щракнете върху Добавяне на връзка.

   Забележка: Ако сте избрали заглавие, връзката ще бъде добавена под него. Ако сте избрали елемент, връзката ще бъде добавена на същото ниво като него.

 2. В диалоговия прозорец за уеб, който се появява, конфигурирайте следното:

  • Заглавие. Въведете заглавието на навигационния елемент така, както искате то да изглежда.

  • URL адрес. Въведете URL адреса за заглавието или връзката. URL адресът е задължителен за връзки, но за заглавия е по желание.

   Ако искате да отворите URL адреса, който сте задали, за да потвърдите, че това е правилният URL адрес, отметнете квадратчето Отвори връзка в нов прозорец. Когато щракнете върху OK, URL адресът ще се отвори в нов прозорец.

  • Описание. Въведете описание за заглавието или връзката.

  • Аудитория. Ако искате да ограничите видимостта, въведете аудитория за заглавието или връзката. Само аудиторията, която въведете, ще може да вижда връзката или заглавието (и всичко, което е под него). Ако не въведете никаква аудитория, то всички аудитории ще могат да виждат връзката.

 3. Щракнете върху OK.

Ако искате да изтриете заглавие или връзка, в секцията Редактиране на навигация и сортиране, изберете връзката или заглавието, които искате да изтриете, и после щракнете върху Изтрий.

Най-горе на страницата

Управление на видимостта на навигационен елемент

Можете да скриете отделни навигационни елементи в секцията Редактиране на навигация и сортиране.

 • Ако искате да скриете елемент, който е видим в момента, изберете го, и после щракнете върху Скрий.

 • Ако искате да покажете елемент, който е скрит, изберете го и после щракнете върху Покажи.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×