Конфигуриране на горната лента за връзки за навигация в сайтове

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Горната лента за връзки помага на потребителите на вашия сайт да отиват до други сайтове в колекцията от сайтове, като показва поредица от раздели в горната част на страниците в сайта. Горната лента за връзки също се нарича глобална навигация, защото тя може да бъде една и съща във всички сайтове в колекцията от сайтове. Възможно е обаче подсайтовете да се конфигурират така, че да не се показват в горната лента за връзки на родителския сайт. Опциите, които са на ваше разположение за конфигуриране на горната лента за връзки, ще варират в зависимост от това дали функциите за публикуване са разрешени за вашата колекция от сайтове.

Долу е даден пример на горната лента за връзки от сайта на измислен Contoso. Маркетинг, продажби и финанси са подсайтове на Contoso родителски сайт.

горна лента за връзки

Можете също да настроите бързо стартиране "за навигация. За да научите как, вижте Конфигуриране бързо стартиране "за навигация в сайт.

В тази статия

Преди да започнете

Имате ли необходимите разрешения, за да конфигурирате навигация?

Разрешено ли е публикуването за вашия сайт?

Трасирана навигация

Конфигуриране на наследяването за горната лента за връзки

Конфигуриране на наследяването за горната лента за връзки на сайт, който не е за публикуване

Конфигуриране на наследяването за горната лента за връзки на сайт за публикуване

Добавяне, редактиране или премахване на връзка от горната лента за връзки

Добавяне, редактиране или премахване на връзки от горната лента за връзки на сайт, който не е за публикуване

Добавяне, редактиране или премахване на връзки от горната лента за връзки на сайт за публикуване

Промяна на реда на връзките в горната лента за връзки

Промяна на реда на връзките в горната лента за връзки на сайт, който не е за публикуване

Ръчна промяна на реда на връзките в горната лента за връзки на сайт за публикуване

Автоматично сортиране на елементите в горната лента за връзки на сайт за публикуване

Показване или скриване на подсайтове и страници на горната лента за връзки

Показване на подсайтовете в падащи менюта в горната лента за връзки

Преди да започнете

Имате ли необходимите разрешения, за да конфигурирате навигация?

За управление на навигация за сайт трябва да имате поне разрешенията, получени при добавянето към групата на дизайнерите SharePoint по подразбиране за сайта. Имате необходимото разрешение за конфигуриране на навигация за вашия сайт, ако " Настройки на сайта " е опция в менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' и на страницата Настройки на сайтовете на виждате командата навигация под изглед и усещане (не е за публикуване на сайтове, ще видите командите "Бързо стартиране" и горната лента за връзки под изглед и усещане вместо навигация.
менюто "настройки на сайта" за сайт

Разрешено ли е публикуването за вашия сайт?

Преди да започнете да конфигурирате навигацията за вашия сайт, трябва да решите дали функциите за публикуване ще бъдат разрешени за сайтовете във вашата колекция от сайтове. Важно е да се знае дали вашият сайт е сайт за публикуване, защото опциите за конфигуриране на навигацията за сайт за публикуване са повече от тези за сайт, който не е за публикуване.

В зависимост от типа на сайта ще виждате различни опции за навигация в страницата "Настройки на сайта". Ето как можете бързо да определите с кой тип сайт работите:

 1. В менюто Действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. Вижте списъка с връзки в страницата Настройки на сайта под Изглед и усещане.

  • Ако виждате връзка, озаглавена навигация, след което работите със сайт за публикуване и можете да конфигурирате вашия сайт с помощта на страницата с настройки за навигация.
   Навигация

  • Ако виждате връзки озаглавен горната лента за връзки и "Бързо стартиране", след което работите със сайт за публикуване и имате по-ограничен набор от опции за конфигуриране на навигация достъпни за вас.
   изглед и усещане

Трасирана навигация

Не можете да конфигурирате трасирана навигация. Долу е даден пример на трасирана навигация.
Трасирана

Най-горе на страницата

Конфигуриране на наследяване за горната лента за връзки

Можете да конфигурирате горната лента за връзки на един сайт, за да използвате същата горна лента за връзки като родителския сайт. С други думи, подсайтът наследява горната лента за връзки от родителския сайт. Като алтернатива можете да конфигурирате горната лента за връзки на един сайт, така че да е уникална за този сайт

Опции и процедури за конфигуриране на наследяването за горната лента за връзки се различават между публикуване на сайтове и сайтове не е за публикуване. За информация как да определите дали са разрешени функциите за публикуване за сайтовете в колекцията ви от сайтове вижте е разрешено за вашия сайт за публикуване в тази статия.

Конфигуриране на наследяване за горната лента за връзки в сайт, който не е за публикуване

Когато създавате нов сайт в колекция от сайтове, за които функциите за публикуване не са разрешени, можете да изберете дали да включите сайта в горната лента за връзки на родителския сайт и дали да използвате горната лента за връзки от родителския сайт. Това ви дава три различни опции за конфигурация на вашия сайт:

 • Наследена лента и включен сайт в родителския сайт     Сайтът е включен като раздел в горната лента за връзки на родителския сайт и използва същата горна лента за връзки като родителския сайт. Горната лента за връзки не може да бъде конфигуриран на това ниво, без първо да се прекъсне наследяването от родителския сайт.

 • Наследена лента и сайт, който не е включен в родителския сайт     Сайтът използва същата горна лента за връзки като родителския сайт, но не е включен като раздел в горната лента за връзки на родителския сайт. Горната лента за връзки не може да бъде конфигуриран на това ниво, без първо да се прекъсне наследяването от родителския сайт.

 • Уникален сайт     Сайтът не е включен като раздел в горната лента за връзки на родителския сайт и не използва същата горна лента за връзки като родителския сайт. Горната лента за връзки на това ниво се конфигурира и е напълно отделна от родителския сайт.

Ако сайтът се преименува от страницата "Заглавие", "Описание" и "Икона", името на сайт не се актуализира на горната лента за връзки. За да промените името, което се появява на горната лента за връзки, трябва да я редактирате.

Когато създадете подсайт, той се показва по подразбиране в горната лента за връзки на и има уникална горна лента за връзки. Можете да промените тези настройки по всяко време. За да конфигурирате настройките на горната лента за връзки за подсайт:

 1. В менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В колоната изглед и усещане щракнете върху горна лента за връзки.
  изглед и усещане

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да създадете връзки по избор за подсайта, щракнете върху Спиране наследяването на връзки. Връзките от горната лента за връзки на родителския сайт не се запазват, когато конфигурирате подсайта така, че да се спре наследяването на връзки.

  • За да използвате същите връзки като родителския сайт, щракнете върху Използване на връзки от родител. Връзките на горната лента за връзки на подсайта ще бъдат изтрити, когато конфигурирате подсайта така, че да използва същата горна лента за връзки като родителския сайт.

Конфигуриране на наследяване за горната лента за връзки в сайт за публикуване

Когато създавате сайт за публикуване, можете да изберете дали да използвате горната лента за връзки от родителския сайт. Можете да промените тези настройки по всяко време, като използвате страницата "Настройки за навигация". За да конфигурирате настройките на горната лента за връзки за подсайт:

 1. В менюто Действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В колоната Изглед и усещане щракнете върху Навигация.

  Навигация
  бележки навигация командата се появява под Изглед и усещане, само ако са разрешени функциите за публикуване на вашия сайт и да имате поне разрешения, получени чрез добавянето към групата на дизайнерите SharePoint по подразбиране за сайта.

 3. В секцията Глобална навигация направете едно от следните неща:

  • За да покажете същата горна лента за връзки като родителския сайт, изберете Покажи същите навигационни елементи както при родителския сайт.

  • За да покажете горна лента за връзки, която е уникална за текущия сайт, изберете Покажи навигационните елементи под текущия сайт.

   настройки за глобалната навигация

   Забележка:  Тези опции няма да са налични, ако сте в сайта от най-горно ниво във вашата колекция от сайтове, защото сайтът от най-горно ниво няма родителски сайт.

 4. В секцията Глобална навигация,

  • За да покажете подсайтовете на текущия сайт в горната лента за връзки, изберете Покажи подсайтовете.

  • За да покажете страниците на текущия сайт в горната лента за връзки, изберете Показвай страниците.

  • За да ограничите броя на връзките към сайтове и страници, които се показват автоматично в горната лента за връзки, въведете броя за Максимален брой динамични елементи, които да бъдат показвани на това ниво на навигация.

 5. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Добавяне, редактиране или премахване на връзка от горната лента за връзки

Стъпките, които предприемете за добавяне, редактиране или премахване на връзки от горната лента за връзки се различават в зависимост от това дали са разрешени функциите за публикуване за вашата колекция от сайтове. За информация как да определите дали са разрешени функциите за публикуване за сайтовете в колекцията ви от сайтове вижте е разрешено за вашия сайт за публикуване в тази статия.

Добавяне, редактиране или премахване на връзки от горната лента за връзки на сайт, който не е за публикуване

Ако вашият сайт използва уникална горната лента за връзки (т. е., ако това е сайт от най-високо ниво или е сайт, който не наследява горната си лента за връзки от родителски сайт), можете да конфигурирате връзките, които се показват в горната лента за връзки за сайта. Можете също да включите връзки към други сайтове извън вашата колекция от сайтове.

 1. В менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В колоната Изглед и усещане щракнете върху Горна лента за връзки.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите нова връзка, щракнете върху Нова връзка за навигация. Въведете URL АДРЕСА и описание за връзката. URL Адресът да свържете към всеки валиден път, като например папка в този сайт, споделяне в рамките на интранета на вашата организация или връзка към местоположение в интернет.

   Нова връзка за навигация

  • За да редактирате връзка, щракнете върху бутона Редактиране до връзката, която искате да редактирате Редактиране и направете необходимите промени. Можете да редактирате само описание за връзки по подразбиране, като например Начало.

  • За да премахнете връзка, щракнете върху бутона Редактиране до връзката Редактиране , щракнете върху Изтрийи след това щракнете върху OK.

   Важно: Когато изтриете заглавие от горната лента за връзки в сайт, който не е за публикуване, всички връзки, съдържащи се под това заглавие, също се изтриват.

 4. Щракнете върху OK.

Добавяне, редактиране или премахване на връзки от горната лента за връзки на сайт за публикуване

Можете да използвате секцията Редактиране на навигация и сортиране на страницата "Настройки на навигацията", за да добавите ново заглавие или връзка, или да редактирате съществуващо заглавие или връзка в горната лента за връзки.

 1. В менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. Под Изглед и усещане щракнете върху Навигация.

  Забележка: Командата Навигация се показва под Изглед и усещане само ако функциите за публикуване са разрешени за вашия сайт и имате разрешения поне да бъдете добавени към групата по подразбиране на SharePoint "Проектант" за сайта.

 3. В секцията Редактиране на навигация и сортиране щракнете върху Глобална навигация , за да изберете горната лента за връзки.

  Глобална навигация

  Забележка: Ако не виждате списъци на връзки, организирани под заглавията "Глобална навигация" или "Текуща навигация", вашият сайт може да е наследил глобалната навигация от своя родителски сайт. В този случай ще бъдете ограничени до добавяне или редактиране на връзки в "Бързо стартиране", ако не искате да прекратите наследяването на глобалната навигация от родителския сайт.

 4. Направете едно от следните неща:

  • Ако искате да редактирате заглавие или връзка, изберете съответното, и после щракнете върху Редактиране.

  • Ако искате да добавите ново заглавие, щракнете върху Добавяне на заглавие.

  • Ако искате да добавите нова връзка, щракнете върху Добавяне на връзка.

   Забележка: Ако изберете заглавие, връзката ще бъде добавена под него. Ако изберете връзка, връзката, която създадете, ще бъде добавена на нивото на избраната връзка.

  • Ако искате да премахнете заглавие или връзка, в секцията Редактиране на навигация и сортиране изберете заглавието или връзката за премахване и след това щракнете върху Изтрий.

   Забележка: Когато изтриете заглавие от горната лента за връзки в сайт за публикуване, връзките под това заглавие не се изтриват и ще се показват като заглавия, когато техните първоначални заглавия се изтрият.

 5. В диалоговия прозорец "Уеб", който се показва, когато добавите или редактирате елемент, конфигурирайте следното:

  • Заглавие  Въведете името на заглавието или връзката, както искате да се показва. Заглавието е задължително.

  • URL адрес  Въведете URL адреса за заглавието или връзката. URL адресът е задължителен за връзките, но не е задължителен за заглавията.

   Ако искате URL адресът да се отвори в прозорец на уеб браузъра, различен от използвания от сайта, изберете Отвори връзката в нов прозорец.

  • Описание  Въведете описание за заглавието или връзката. Описанието не е задължителна настройка.

  • Аудитория  Ако искате да ограничите видимостта, въведете или Намерете аудитория за заглавието или връзката. Само за аудиторията, която въведете да видите връзката или заглавието (и всичко под заглавието). Ако не въведете никаква аудитория, всички аудитории да видите връзката. По желание тази настройка е аудитория.

   Диалогов прозорец ''Заглавие на навигация''

 6. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Променяне на реда на връзките в горната лента за връзки

Стъпките, които предприемат, за да промените реда на връзките в горната лента за връзки се различават в зависимост от това дали са разрешени функциите за публикуване за вашата колекция от сайтове. За информация как да определите дали са разрешени функциите за публикуване за сайтовете в колекцията ви от сайтове вижте е разрешено за вашия сайт за публикуване в тази статия.

Променяне на реда на връзките в горната лента за връзки на сайт, който не е за публикуване

Можете да промените реда, в който се показват разделите на горната лента за връзки. Всички промени, които правите в реда на елементите на горната лента за връзки, се отразяват във всички сайтове, които наследяват навигацията на горната лента за връзки от вашия сайт.

 1. В менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В секцията Изглед и усещане щракнете върху Горна лента за връзки.

 3. Щракнете върху Промяна на реда.

 4. В колоната Ред на връзки щракнете върху опциите в списъците, за да промените реда, в който се показват връзките на горната лента за връзки.

 5. Щракнете върху OK.

Ръчно променяне на реда на връзките в горната лента за връзки на сайт за публикуване

 1. В менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В секцията Изглед и усещане щракнете върху Навигация.

  Забележка: Командата Навигация се показва под Изглед и усещане само ако функциите за публикуване са разрешени за вашия сайт и имате разрешения поне да бъдете добавени към групата по подразбиране на SharePoint "Проектант" за сайта.

 3. В секцията Редактиране на навигация и сортиране, под Глобална навигация изберете елемента, който искате да преместите, и след това направете едно от следните неща:

  • За да преместите елемент наляво в горната лента за връзки, щракнете върху Премести нагоре

  • За да преместите елемент надясно на горната лента за връзки, щракнете върху Премести надолу.

   преместване в глобалната навигация

 4. Повторете стъпка 3, да промените реда на други елементи.

 5. Когато завършите пренареждането на елементите, щракнете върху OK.

Автоматично сортиране на елементи в горната лента за връзки в сайт за публикуване

Ако работите в сайт, за който функциите за публикуване са разрешени, можете да конфигурирате елементите за навигация да се сортират автоматично, например по заглавие.

Важно: Настройките за сортиране се прилагат и към горната лента за връзки, и към бързото стартиране. Всички промени, които правите, се прилагат и към двата навигационни елемента.

 1. В менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В секцията Изглед и усещане щракнете върху Навигация.

  Забележка: Командата Навигация се показва под Изглед и усещане само ако функциите за публикуване са разрешени за вашия сайт и имате разрешения поне да бъдете добавени към групата по подразбиране на SharePoint "Проектант" за сайта.

 3. В секцията Сортиране изберете Автоматично сортиране, за да сортирате автоматично подсайтове, връзки за навигация, списъци, библиотеки и страници във възходящ или низходящ азбучен или числов ред на базата на заглавията, датите на създаване или датите на последна модификация на елементите.

  Ако искате да сортирате всички навигационни елементи ръчно, освен за страници, щракнете върху опцията Ръчно сортиране и после отметнете квадратчето Сортирай страниците автоматично. Ще бъдат сортирани само страниците според настройките в секцията Автоматично сортиране.

  Сортиране

  1. В секцията Автоматично сортиране, в списъка Сортиране по направете едно от следните неща:

   • За да сортирате елементите по заглавие, изберете Заглавие.

   • За да сортирате елементите по датата на създаване, изберете Дата на създаване.

   • За да сортирате елементите по датата на последната им промяна, изберете Дата на последна промяна.

  2. Задайте реда на сортиране, като изберете или във възходящ ред (А,Б,В или 1,2,3), или в низходящ ред (В,Б,А или 3,2,1).

  3. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Показване или скриване на подсайтове и страници в горната лента за връзки

Ако работите в сайт, за който функциите за публикуване са разрешени, имате опция за показване или скриване на страници и подсайтове в горната лента за връзки.

 1. В менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В секцията Изглед и усещане щракнете върху Навигация.

  Забележка: Командата Навигация се показва под Изглед и усещане само ако функциите за публикуване са разрешени за вашия сайт и имате разрешения поне да бъдете добавени към групата по подразбиране на SharePoint "Проектант" за сайта.

 3. В секцията Редактиране на навигация и сортиране направете едно от следните:

  • Ако искате да покажете скрит подсайт или страница, изберете елемента и после щракнете върху Покажи.

  • Ако искате да скриете подсайт или страница, която е видим в момента в горната лента за връзки, изберете елемента и след това щракнете върху Скрий.

   преместване в глобалната навигация

   Забележки: 

   • Командите Скрий и Покажи са налични само за навигационни елементи, които са подсайтове или страници. Не можете да скривате заглавия или връзки.

   • Когато изберете елемент, който в момента е видим в "Бързо стартиране", е налична само опцията Скрий. Когато изберете елемент, който в момента е видим в "Бързо стартиране", се показва само опцията Покажи.

Най-горе на страницата

Показване на подсайтове в падащи менюта в горната лента за връзки

Ако работите в сайт за публикуване, можете да зададете дали искате подсайтовете и страниците на вашия сайт да се показват автоматично в горната лента за връзки. В горната лента за връзки подсайтовете и страниците на текущия сайт се показват като нови раздели (това предполага, че сайтът не наследява навигацията си от родителски сайт). Ако изберете да показвате подсайтове и/или страници за всеки от сайтовете във вашата колекция от сайтове, подсайтовете и страниците под подсайтовете на сайта от най-високо ниво се показват като връзки в падащи менюта от съответните раздели в горната лента за връзки.

падащо меню

Забележка: Ако решите да показвате навигационни елементи за подсайтове или страници, вашият сайт може да изглежда претрупан, ако има много подсайтове или страници. Ако структурата на цялата ваша колекция от сайтове не е предназначена за централно планиране или управление, може да искате да конфигурирате вашия сайт така, че подсайтовете и страниците да не се показват автоматично.

 1. В менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В секцията Изглед и усещане щракнете върху Навигация.

  Забележка: Командата Навигация се показва под Изглед и усещане само ако функциите за публикуване са разрешени за вашия сайт и имате разрешения поне да бъдете добавени към групата по подразбиране на SharePoint "Проектант" за сайта.

 3. В секцията Глобална навигация направете едно от следните неща:

  • За да покажете връзките към подсайтове в горната лента за връзки, поставете отметка в квадратчето Покажи подсайтовете.

  • За да покажете връзките към страници в горната лента за връзки, поставете отметка в квадратчето Показвай страниците.

  • За да скриете връзките към подсайтове в горната лента за връзки, изчистете отметката от квадратчето Покажи подсайтовете .

  • За да скриете връзките към страници в горната лента за връзки, изчистете отметката от квадратчето Показвай страниците.

  • Ако конфигурирате вашия сайт да показва подсайтове и страници, без да е настроен да показва глобалната навигация (горната лента за връзки) за своя родителски сайт, няма да виждате връзки към тези подсайтове и страници в навигацията за вашия текущ сайт, ако навигацията за родителския сайт не е конфигурирана също да показва подсайтове и страници.

  • Ако конфигурирате навигация за сайт от най-високо ниво и искате страниците или подсайтовете под подсайтовете на сайта от най-високо ниво да се показват в падащи менюта от горната лента за връзки, трябва да конфигурирате сайта от най-високо ниво да показва подсайтове и страници, а освен това трябва да конфигурирате отделните подсайтове да показват своите подсайтове и страници.

  • Ако не искате всички подсайтове или страници, за да покажете, можете да скриете страници и подсайтове поотделно след като сте конфигурирали да се показват. За повече информация вижте Показване или скриване на подсайтове и страници на горната лента за връзки в тази статия.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×