Конфигуриране на "Бързо стартиране" за навигация в сайт

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Бързо стартиране "съдържа връзки към изберете списъци и библиотеки на текущия сайт и може да съдържа по желание връзките към подсайтове и страници на текущия сайт. Използвайте бързо стартиране "да се придвижвате между различни области на вашия сайт, като например между списък и библиотека или от родителския сайт на подсайт.

Забележка : Можете също да настроите горната лента за връзки за навигация. За да научите повече, вижте Конфигуриране на горната лента за връзки за навигация в сайт.

В тази статия

Преди да започнете

Научете повече за "бързо стартиране"

Имате ли необходимите разрешения, за да конфигурирате навигация?

Разрешено ли е публикуването за вашия сайт?

Конфигуриране на наследяването за бързо стартиране "

Конфигуриране на наследяването за бързо стартиране "на сайт за публикуване

Показване или скриване на бързо стартиране "

Добавяне, редактиране или изтриване на заглавие на "бързо стартиране"

Добавяне, редактиране или изтриване на заглавие на "бързо стартиране" на сайт, който не е за публикуване

Добавяне, редактиране или изтриване на заглавие на "бързо стартиране" на сайт за публикуване

Добавяне или премахване на списък или библиотека от бързо стартиране "

Добавяне или премахване на списък или библиотека от бързо стартиране "използване на настройки на списък или библиотека

Премахване на списък или библиотека от бързо стартиране "използване на настройки на сайта за сайтове, не е за публикуване

Премахване на списък или библиотека от бързо стартиране "използване на настройки на сайта за сайтове за публикуване

Добавяне на връзка в "бързо стартиране"

Добавяне на връзка в "бързо стартиране" на сайт, който не е за публикуване

Добавяне на "бързо стартиране" връзка към сайт за публикуване

Редактиране, преместване или изтриване на връзка в "бързо стартиране"

Редактиране, преместване или изтриване на връзка за бързо стартиране в сайт за публикуване

Редактиране, преместване или изтриване на връзка за бързо стартиране в сайт за публикуване

Промяна на реда на елементите в бързо стартиране "

Промяна на реда на "бързо стартиране" елементите в сайт за публикуване

Промяна на реда на елементите на "бързо стартиране" на сайт за публикуване

Скриване или показване на отделни подсайтове или страници в сайт за публикуване

Автоматично сортиране на елементите в бързо стартиране "

Преди да започнете

Научете повече за "бързо стартиране"

Можете да редактирате "Бързо стартиране", като добавите, изтриете или промените реда на връзките. Можете също да покажете или скриете връзки към подсайтове или страници в "Бързо стартиране", да добавите връзки към страници извън сайта и дори да скриете "Бързо стартиране". "Бързо стартиране" се показва отстрани на повечето страници в даден сайт.

Бързо стартиране "се също наричан текуща навигация, защото предимно я използвате, за да се придвижвате между функциите на текущия сайт. Опциите, налични за вас за конфигуриране на бързо стартиране "ще се различават в зависимост от това дали са разрешени функциите за публикуване за вашия колекция от сайтове.

За информация как да определите дали са разрешени функциите за публикуване за сайтовете в колекцията ви от сайтове вижте е разрешено за вашия сайт за публикуване в тази статия.

Следва пример за "Бързо стартиране"

Бързо стартиране

Имате ли необходимите разрешения, за да конфигурирате навигация?

За управление на навигация за сайт трябва да имате поне разрешенията, получени при добавянето към групата на дизайнерите SharePoint по подразбиране за сайта. Имате необходимото разрешение за конфигуриране на навигация за вашия сайт, ако " Настройки на сайта " е опция в менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' и на страницата Настройки на сайтовете на виждате командата навигация под изглед и усещане (на сайтове, не е за публикуване, ще видите командите "Бързо стартиране" и горната лента за връзки под изглед и усещане вместо навигация).
менюто "настройки на сайта" за сайт

Разрешено ли е публикуването за вашия сайт?

Преди да започнете да конфигурирате навигацията за вашия сайт, трябва да решите дали функциите за публикуване ще бъдат разрешени за сайтовете във вашата колекция от сайтове. Важно е да се знае дали вашият сайт е сайт за публикуване, защото опциите за конфигуриране на навигацията за сайт за публикуване са повече от тези за сайт, който не е за публикуване.

В зависимост от типа на сайта ще виждате различни опции за навигация в страницата "Настройки на сайта". Ето как можете бързо да определите с кой тип сайт работите:

 1. В менюто Действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. Вижте списъка с връзки в страницата Настройки на сайта под Изглед и усещане.

  • Ако виждате връзка, озаглавена навигация, след което работите със сайт за публикуване и можете да конфигурирате вашия сайт с помощта на страницата с настройки за навигация.
   Навигация

  • Ако виждате връзки озаглавен горната лента за връзки и "Бързо стартиране", след което работите със сайт за публикуване и имате по-ограничен набор от опции за конфигуриране на навигация достъпни за вас.
   изглед и усещане

Най-горе на страницата

Конфигуриране на наследяване за "Бързо стартиране"

Можете да конфигурирате бързо стартиране "за публикуване подсайт да използвате една и съща" бързо стартиране "като родителски сайт. Подсайт наследява бързо стартиране "на родителския сайт. Като алтернатива можете да конфигурирате бързо стартиране "за публикуване на подсайт да са уникални за този сайт.

Не можете да конфигурирате не е за публикуване подсайт да наследи бързо стартиране "на родителския сайт. Не е за публикуване подсайт ще има уникални "бързо стартиране". За информация как да определите дали са разрешени функциите за публикуване за сайтовете в колекцията ви от сайтове вижте е разрешено за вашия сайт за публикуване в тази статия.

Конфигуриране на наследяване за "Бързо стартиране" в сайт за публикуване

Когато създадете подсайт с разрешено публикуване, не можете да конфигурирате подсайта така, че да наследява "Бързо стартиране" на родителския сайт. След създаването на подсайта обаче можете да конфигурирате опции за наследяване на "Бързо стартиране" на страницата "Настройки за навигация".

 1. В менюто Действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. На страницата Настройки на сайта, под Изглед и усещане щракнете върху Навигация.

  Командата навигация се показва под изглед и усещане , само ако са разрешени функциите за публикуване на вашия сайт и да имате поне разрешения, получени чрез добавянето към групата на дизайнерите SharePoint по подразбиране за сайта.

 3. В секцията Текуща навигация направете едно от следните неща:

  • Ако искате да осигурите на посетителите на сайта лесен начин за навигация в колекцията от сайтове и ако искате този сайт да има съгласуван изглед и усещане с другите сайтове от колекцията от сайтове, щракнете върху Покажи същите навигационни елементи както при родителския сайт.

  • Ако искате посетителите на сайта да могат да използват "Бързо стартиране" за навигация в елементите под текущия сайт и за навигация в сродните подсайтове в колекцията от сайтове, щракнете върху Покажи текущия сайт, елементите за навигация под текущия сайт и сродните на текущия сайт.

  • Ако искате "Бързо стартиране" да показва само елементи под текущия сайт, щракнете върху Покажи само навигационни елементи под текущия сайт.

   текуща навигация

 4. В секцията Текуща навигация:

  • За да покажете подсайтовете на текущия сайт в "Бързо стартиране", изберете Покажи подсайтовете.

  • За да покажете страниците на текущия сайт в "Бързо стартиране", изберете Показвай страниците.

  • За да ограничите броя на връзките към сайтове и страници, които се показват в "Бързо стартиране", въведете броя за Максимален брой динамични елементи, които да бъдат показвани на това ниво на навигация.

 5. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Показване или скриване на "Бързо стартиране"

"Бързо стартиране" е конфигурирано да се показва по подразбиране при създаването на повечето сайтове. Можете да изберете дали да покажете, или скриете "Бързо стартиране" според потребностите на вашия сайт. Можете например да покажете "Бързо стартиране" на сайта от най-високо ниво и да го скриете в подсайтовете. Можете да промените тази настройка по всяко време. Процедурата за промяна на тази настройка е еднаква за сайтове за публикуване и за сайтове, които не са за публикуване.

 1. В менюто Действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. На страницата Настройки на сайта, под Изглед и усещане щракнете върху Изглед на дърво.

  Забележка : Командата " Изглед на дърво " се появява под изглед и усещане , само ако имате поне разрешенията, получени при добавянето към групата на дизайнерите SharePoint по подразбиране за сайта.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да покажете "Бързо стартиране", поставете отметка в квадратчето Разрешаване на "Бързо стартиране".

  • За да скриете бързо стартиране ", изчистете отметката Разрешаване на" бързо стартиране ".

   показване и скриване на ''бързо стартиране''

 4. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Добавяне, редактиране или изтриване на заглавие на "Бързо стартиране"

Заглавията осигуряват начин за групиране на връзките в "Бързо стартиране" на вашия сайт, като например в заглавията по подразбиране "Списъци" и "Библиотеки". Тези групи улесняват потребителите на вашия сайт в намирането на информацията, която търсят.

Опции за конфигуриране на бързо стартиране "се различават между публикуване на сайтове и сайтове не е за публикуване. За информация как да определите дали са разрешени функциите за публикуване за на сайтовете във вашата колекция от сайтовевижте е разрешено за вашия сайт за публикуване в тази статия.

Добавяне, редактиране или изтриване на заглавие на "Бързо стартиране" в сайт, който не е за публикуване

 1. В менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В секцията Изглед и усещане щракнете върху Бързо стартиране.

Забележка : Командата Бързо стартиране се показва под Изглед и усещане само ако функциите за публикуване не са разрешени за вашия сайт и имате поне разрешенията, получени при добавяне към групата по подразбиране на SharePoint "Проектанти" за сайта.

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите ново заглавие, щракнете върху Ново заглавие, въведете URL адреса и описание за заглавието и след това щракнете върху ОК. URL адресът може да е връзка към всеки валиден път, като например папка в този сайт, споделен дял в интранета на вашата организация или връзка към местоположение в интернет. URL адресът не е задължителен за заглавията.

  • За да редактирате заглавие, щракнете върху Редактиране на бутон Редактиране до заглавието. Направете необходимите промени в URL АДРЕСА и описание и след това щракнете върху OK.

  • За да изтриете заглавие, щракнете върху Редактиране на бутон Редактиране до заглавието, щракнете върху Изтрийи след това щракнете върху OK.

   Важно : Когато изтриете заглавие от "Бързо стартиране" в сайт, който не е за публикуване, всички връзки, съдържащи се под това заглавие, също се изтриват.

Добавяне, редактиране или изтриване на заглавие на "Бързо стартиране" в сайт за публикуване

 1. В менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В секцията Изглед и усещане щракнете върху Навигация.

  Забележка : Командата Навигация се показва под Изглед и усещане само ако функциите за публикуване са разрешени за вашия сайт и имате разрешения поне да бъдете добавени към групата по подразбиране на SharePoint "Проектант" за сайта.

 3. В секцията Редактиране на навигация и сортиране щракнете върху желаното заглавие в Текуща навигация и направете едно от следните неща:

  • Ако искате да добавите заглавие, щракнете върху Добавяне на заглавие.

  • Ако искате да редактирате заглавие, изберете го и след това щракнете върху Редактиране.

  • Ако искате да изтриете заглавие, щракнете върху Изтриване.

   текуща навигация

   Забележка : Когато изтриете заглавие от "Бързо стартиране" в сайт за публикуване, връзките под това заглавие не се изтриват и ще се показват като заглавия, когато техните първоначални заглавия бъдат изтрити.

 4. В диалоговия прозорец "Уеб", който се показва, когато добавите или редактирате елемент, конфигурирайте следното:

  • Заглавие. Въведете заглавието на навигационния елемент така, както искате то да изглежда. Заглавието е задължително.

  • URL адрес. Въведете URL адреса за заглавието или връзката. URL адресът не е задължителен за заглавията.

   Ако искате URL адресът да се отвори в прозорец на уеб браузъра, различен от използвания от сайта, изберете Отвори връзката в нов прозорец.

  • Описание. Въведете описание за заглавието. Описанието не е задължително.

  • Аудитория. Ако искате да ограничите видимостта, въведете или Намерете аудитория за заглавието. Само аудиторията, която въведете да видите връзката заглавието и всичко под заглавието. Ако не въведете никаква аудитория, всички аудитории да видите връзката. Аудиторията е по желание.

   Диалогов прозорец ''Заглавие на навигация''

 5. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Добавяне или премахване на списък или библиотека от "Бързо стартиране"

Когато създадете списък или библиотека, можете да ги конфигурирате така, че към "Бързо стартиране" автоматично да се добави връзка към тях. Можете по-късно да промените тази опция, като редактирате настройките за списъка или библиотеката или като редактирате настройките на сайта.

Опции за конфигуриране на бързо стартиране "се различават между публикуване на сайтове и сайтове не е за публикуване. За информация как да определите дали са разрешени функциите за публикуване за на сайтовете във вашата колекция от сайтовевижте е разрешено за вашия сайт за публикуване в тази статия.

Добавяне или премахване на списък или библиотека от "Бързо стартиране" чрез настройки на списъка или библиотеката

Процедурата по-долу се отнася за сайтове за публикуване и не е за публикуване.

 1. В "Бързо стартиране" щракнете върху Цялото съдържание на сайта.

 2. Щракнете върху името на списъка или библиотеката.

 3. В лентата щракнете върху раздела списък или библиотека и след това щракнете върху Настройки на списък или Настройки на библиотеката.
  Местоположение на продуктовия ключ, когато Office е закупен от търговец на дребно, но не на DVD диск

  Името на раздела може да се различава в зависимост от типа на списъка или библиотеката. Например списъка с календари има раздел на Календар .

 4. На страницата "Настройки на списък" или "Настройки на библиотеката", в секцията Общи настройки щракнете върху Заглавие, описание и навигация.

 5. На страницата "Общи настройки", в секцията Навигация направете едно от следните неща:

  • За да добавите елемент към "Бързо стартиране", щракнете върху Да.

  • За да премахнете елемент от "Бързо стартиране", щракнете върху Не.

 6. показване на списък в ''бързо стартиране''

 7. Щракнете върху Запиши.

Премахване на списък или библиотека от "Бързо стартиране" чрез настройки на сайт за сайтове, които не могат да бъдат публикувани

 1. В менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В секцията Изглед и усещане щракнете върху Бързо стартиране.

 3. Щракнете върху бутона Редактиране до връзката Редактиране , щракнете върху Изтрийи след това щракнете върху OK.

  Забележка : Когато от "Бързо стартиране" изтриете връзка, като заглавие например, всички връзки под тази връзка ще бъдат изтрити.

Премахване на списък или библиотека от "Бързо стартиране" чрез настройки на сайт за сайтове за публикуване

Ако функциите за публикуване са разрешени за вашия сайт, можете да използвате страницата "Настройки на навигацията" за бързо премахване на списък или библиотека от "Бързо стартиране".

 1. В менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В секцията Изглед и усещане щракнете върху Навигация.

  Забележка : Командата Навигация се показва под Изглед и усещане само ако функциите за публикуване са разрешени за вашия сайт и имате разрешения поне да бъдете добавени към групата по подразбиране на SharePoint "Проектант" за сайта.

 3. В секцията Редактиране на навигация и сортиране щракнете върху елемента под Текуща навигация , които искате да премахнете и след това щракнете върху Изтрий.

  текуща навигация

  Забележка : Ако секцията Редактиране на навигация и сортиране показва списъци както за "Глобална навигация", така и за "Текуща навигация", трябва да изберете елементите под "Текуща навигация", за да ги премахнете от "Бързо стартиране".

 4. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Добавяне на връзка на "Бързо стартиране"

В допълнение към включването на връзки и библиотеки на вашия сайт можете да добавите връзки по избор към "Бързо стартиране". Например можете да включите връзка към информацията, която вие или членовете на вашата организация използвате често, като документ, събитие от календар, друг сайт или връзка към местоположение в интернет.

Опции за конфигуриране на бързо стартиране "се различават между публикуване на сайтове и сайтове не е за публикуване. За информация как да определите дали са разрешени функциите за публикуване за на сайтовете във вашата колекция от сайтовевижте е разрешено за вашия сайт за публикуване в тази статия.

Добавяне на връзка на "Бързо стартиране" към сайт, който не е за публикуване

 1. В менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В секцията Изглед и усещане щракнете върху Бързо стартиране.

  Забележка : Командата Бързо стартиране се показва под Изглед и усещане само ако функциите за публикуване не са разрешени за вашия сайт и имате поне разрешенията, получени при добавяне към групата по подразбиране на SharePoint "Проектанти" за сайта.

 3. Щракнете върху Нова връзка за навигация.

 4. Въведете URL адреса, като например http://contoso/reports, и описание за връзката.

 5. В секцията заглавие изберете заглавието, под което искате да се появи връзката.

  Нова връзка за навигация

 6. Щракнете върху OK.

Добавяне на връзка на "Бързо стартиране" към сайт за публикуване

 1. В менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В секцията Изглед и усещане щракнете върху Навигация.

  Забележка : Командата Навигация се показва под Изглед и усещане само ако функциите за публикуване са разрешени за вашия сайт и имате разрешения поне да бъдете добавени към групата по подразбиране на SharePoint "Проектант" за сайта.

 3. В секцията Редактиране на навигация и сортиране щракнете върху Текуща навигация за конфигуриране на бързо стартиране ".

  текуща навигация

 4. Щракнете върху Добавяне на връзка.

  Ако сте избрали заглавие, връзката ще бъде добавена под него. Ако изберете елемент, връзката ще бъде добавена на същото ниво като него.

 5. В диалоговия прозорец "Навигационна връзка":

  • Заглавие Въведете заглавието на връзката така, както искате да изглежда. Заглавието е задължително.

  • URL адрес. Въведете URL адреса за връзката. URL адресът е задължителен.

   Ако искате URL адресът да се отвори в прозорец на уеб браузъра, различен от използвания от сайта, изберете Отвори връзката в нов прозорец.

  • Описание. Въведете описание за връзката. Описанието не е задължително.

  • Аудитория. Ако искате да ограничите видимостта, въведете или Намерете аудитория за връзката. Само аудиторията, която въведете да видите връзката. Ако не въведете никаква аудитория, всички аудитории да видите връзката. Аудиторията е по желание.

   Диалогов прозорец ''Навигационна връзка''

 6. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Редактиране, преместване или изтриване на връзка на "Бързо стартиране"

Опции за конфигуриране на бързо стартиране "се различават между публикуване на сайтове и сайтове не е за публикуване. За информация как да определите дали са разрешени функциите за публикуване за на сайтовете във вашата колекция от сайтовевижте е разрешено за вашия сайт за публикуване в тази статия

Редактиране, преместване или изтриване на връзка на "Бързо стартиране" за сайт, който не е за публикуване

 1. В менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В секцията Изглед и усещане щракнете върху Бързо стартиране.

  Забележка : Командата Бързо стартиране се показва под Изглед и усещане само ако функциите за публикуване не са разрешени за вашия сайт и имате поне разрешенията, получени при добавяне към групата по подразбиране на SharePoint "Проектанти" за сайта.

 3. Щракнете върху Редактиране на бутон Редактиране за връзката, която искате да редактирате или изтриете и след това направете едно от следните неща:

  • За да редактирате връзката, направете необходимите промени и след това щракнете върху ОК.

  • За да преместите връзката на друго местоположението на "Бързо стартиране", в списъка Заглавие изберете новото заглавие, под което искате да се показва връзката, и след това щракнете върху ОК.

  • За да изтриете връзката, щракнете върху Изтриване и след това щракнете върху ОК.

Редактиране, преместване или изтриване на връзка на "Бързо стартиране" в сайт за публикуване

 1. В менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. Под Изглед и усещане щракнете върху Навигация.

  Забележка : Командата Навигация се показва под Изглед и усещане само ако функциите за публикуване са разрешени за вашия сайт и имате поне разрешенията, получени при добавяне към групата по подразбиране на SharePoint "Проектанти" за сайта.

 3. В секцията Редактиране на навигация и сортиране, под Текуща навигация изберете връзката, която искате да промените, и направете едно от следните неща:

  • За да редактирате връзката, щракнете върху Редактиране, направете необходимите промени и след това щракнете върху ОК.

  • За да преместите връзката в друго местоположение на "Бързо стартиране", щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу.

  • За да изтриете връзката, щракнете върху Изтрий.

   текуща навигация

 4. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Промяна на реда на елементите на "Бързо стартиране"

Можете да промените реда, в който заглавията и връзките се показват в бързо стартиране ". Стъпките, които предприемат, за да направите това се различават в зависимост от това дали са разрешени функциите за публикуване на вашия сайт. За информация как да определите дали са разрешени функциите за публикуване за на сайтовете във вашата колекция от сайтовевижте е разрешено за вашия сайт за публикуване в тази статия.

Промяна на реда на елементите на "Бързо стартиране" на сайт, който не е за публикуване

В сайт, който не е за публикуване, можете да промените реда на връзките само под дадено заглавие. Например можете да имате заглавие, наречено "Списъци", което съдържа връзки към "Календар" и "Задачи". Можете да преместите заглавието "Списъци" в друго местоположение на "Бързо стартиране", но да промените реда на "Календар" и "Задачи" само под заглавието "Списъци". За да преместите "Календар" или "Задачи" под друго заглавие, трябва първо да редактирате връзката, за да я присвоите на друго заглавие.

 1. В менюто Действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. На страницата Настройки на сайта, под Изглед и усещане щракнете върху Бързо стартиране.

  Забележка : Командата "Бързо стартиране" се появява под изглед и усещане , само ако имате поне разрешенията, получени при добавянето към групата на дизайнерите SharePoint по подразбиране за сайта.

 3. Щракнете върху Промяна на реда.

 4. Щракнете върху Опции, за да промените реда, в който се показват заглавията и списъците.

  Промяна на реда

 5. Щракнете върху OK.

Промяна на реда на елементите на "Бързо стартиране" на сайт за публикуване

 1. В менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В секцията Изглед и усещане щракнете върху Навигация.

  Забележка : Командата Навигация се показва под Изглед и усещане само ако функциите за публикуване са разрешени за вашия сайт и имате разрешения поне да бъдете добавени към групата по подразбиране на SharePoint "Проектант" за сайта.

 3. В секцията Редактиране на навигация и сортиране изберете елемента, който искате да преместите и след това щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу , докато се преместите елемента там, където желаете.

  текуща навигация

  Забележка : Ако секцията Редактиране на навигация и сортиране показва списъци както за "Глобална навигация", така и за "Текуща навигация", трябва да изберете елементите под "Текуща навигация", за да промените реда на елементите на "Бързо стартиране".

 4. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Скриване или показване на отделни подсайтове или страници на сайт за публикуване

Ако работите в сайт за публикуване, можете да скриете подсайтове и страници, за да предотвратите показването на страници на бързо стартиране ". Едно от предимствата на скриване на елементи от навигация е, че можете да ги предотвратите показването на потребителите, докато те продължават да се показват в йерархията на навигацията, който използвате за управление на вашия сайт на страницата с настройки за навигация. Ако искате да покажете елемент отново, може да го изберете и щракнете върху Показване , за да го възстановите към навигацията на сайта. За информация как да определите дали са разрешени функциите за публикуване на вашия сайт вижте е разрешено за вашия сайт за публикуване в тази статия.

 1. В менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. Под Изглед и усещане щракнете върху Навигация.

  Забележка : Командата Навигация се показва под Изглед и усещане само ако функциите за публикуване са разрешени за вашия сайт и имате поне разрешенията, получени при добавяне към групата по подразбиране на SharePoint "Проектанти" за сайта.

 3. В секцията Редактиране на навигация и сортиране, под Текуща навигация щракнете върху подсайта или страницата, която искате да скриете или покажете.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да скриете елемента, щракнете върху Скрий.

  • За да покажете елемент, който е бил скрит, щракнете върху Покажи.

   Скриване

   Забележки : 

   • Командите Скрий и Покажи са налични само за навигационни елементи, които са подсайтове или страници. Не можете да скривате библиотеки, списъци или връзки.

   • Когато изберете елемент, който в момента е видим в "Бързо стартиране", е налична само опцията Скрий. Когато изберете елемент, който в момента е видим в "Бързо стартиране", се показва само опцията Покажи.

 5. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Автоматично сортиране на елементите на "Бързо стартиране"

Ако работите на сайт, за който са разрешени функциите за публикуване, можете да конфигурирате навигация сортиране елементи автоматично, например по заглавие. За информация как да определите дали са разрешени функциите за публикуване на вашия сайт вижте е разрешено за вашия сайт за публикуване в тази статия.

Важно : Настройките за сортиране се прилагат и към бързото стартиране, и към горната лента за връзки. Всички промени, които правите, се прилагат и към двата навигационни елемента.

 1. В менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. Под Изглед и усещане щракнете върху Навигация.

  Забележка : Командата Навигация се показва под Изглед и усещане само ако функциите за публикуване са разрешени за вашия сайт и имате поне разрешенията, получени при добавяне към групата по подразбиране на SharePoint "Проектанти" за сайта.

 3. В секцията Сортиране изберете Автоматично сортиране, за да сортирате автоматично подсайтове, връзки за навигация, списъци, библиотеки и страници във възходящ или низходящ азбучен или числов ред на базата на заглавията, датите на създаване или датите на последна промяна на елементите.

  Забележка : Ако искате да сортирате всички навигационни елементи ръчно, освен за страници, щракнете върху опцията Ръчно сортиране и после отметнете квадратчето Сортирай страниците автоматично. Ще бъдат сортирани само страниците според настройките в секцията Автоматично сортиране.

  Сортиране

  1. В секцията Автоматично сортиране, в списъка Сортиране по изберете елемента, по който искате да сортирате – "Заглавие", "Дата на създаване" или "Дата на последна промяна".

  2. Задайте реда на сортиране, като изберете или във възходящ ред (А,Б,В или 1,2,3), или в низходящ ред (В,Б,А или 3,2,1).

  3. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×