Конструктор на заявки MDX на услугите за анализ (Power Pivot)

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Кубовете са структури на заявки, които са специално проектирани за анализ на една или повече метрики на производителността на бизнеса (като например нетна печалба или брутни продажби) в различни измерения (времеви, географски, демографски и т.н.). Потребителите, които изграждат обобщени таблици или обобщени диаграми в Excel, често използват кубове на услугите за анализ като източник на данни.

MDX е езикът на заявките за кубове. На заден фон Excel използва MDX, за да извлече полета и стойности на данни, когато изберете елементи от списък с полета на обобщена таблица. Може също да изграждате заявки MDX ръчно, когато импортирате данни от куба на услугите за анализ.

Ако използвате Power Pivot в Excel, можете да създавате заявка MDX с помощта на конструктор на заявки MDX, когато импортирате от многомерни база данни, който се изпълнява на услугите за анализ.

Кой трябва да използва конструктора на заявки MDX? Ще постигнете успех с конструктора на заявки MDX, ако вече имате опит с MDX или имате предварително определена заявка за използване или тест. Ако нямате опит с MDX, използвайте Excel, за да получите данни от услугите за анализ. Когато се свържете към сървър или база данни, Excel ви показва кои кубове са достъпни и импортира всички мерки и измерения, за да може да правите заявки за всяка част на куба, като използвате списъка с полета на обобщената таблица.

 1. Отворете прозореца на Power Pivot.

 2. Щракнете върху Начало > Получаване на външни данни > От база данни > От услуги за анализ или Power Pivot.

 3. В съветника за импортиране на таблици предоставете името на многомерен сървър на услуги за анализ и изберете базата данни. Щракнете върху Напред.

 4. Поставете заявката MDX в прозореца на MDX инструкцията.

 5. Щракнете върху Проверка.

 6. Ако получите съобщение за грешка, изчистете заявката от прозореца.

 7. Щракнете върху Проектиране, за да отворите конструктора на заявки MDX, който можете да изпълнявате в режим "Проектиране" или "Заявка" в зависимост от предпочитанията ви. Конструкторът предоставя списък с функции и показва цялата структура на куба, за да изберете кои мерки, KPI и измерения да добавите към модела на данни.

 8. Поставете заявката в прозорец за заявка. Използвайте функциите и метаданните, които конструкторът предоставя, за да проектирате отново изпълнима заявка.

 9. Ако заявката е валидна, щракнете върху Готово, за да извлечете данните. Данните и метаданните ще бъдат импортирани в модел на данни, който преглеждате в Power Pivot. Може да се наложи да създадете релации, за да свържете тези данни с други таблици в модела. За повече подробности вж. Създаване на релации в изглед на диаграма.

Конструкторът на заявки MDX има два режима: режим на проектиране и режим на заявка. Всеки режим предоставя екран с метаданни, от който да плъзгате членове от избраните кубове, за да изградите заявка MDX, извличаща данните, които искате да използвате.

Графичен конструктор на заявки MDX в режим на проектиране

Когато редактирате заявка MDX, графичният конструктор на заявки MDX се отваря в режим на проектиране.

Следващата фигура поставя етикет на екраните за режима на проектиране.

Конструктор на релационни заявки

Следващата таблица описва екраните в този режим:

Екран

Функция

Избор на бутон на куб (...)

Показва куба, избран в момента.

Екран с метаданни

Показва списък с йерархии на мерки, водещи показатели на представянето (KPI) и измерения, определени в избрания куб.

Екран на изчисляеми членове

Показва изчисляемите членове, определени в момента, които са достъпни за използване в заявката.

Екран на филтъра

Използвайте го за избор на измерения и свързани йерархии, за да филтрирате данни в източника и да ограничите върнатите данни.

Екран с данни

Показва заглавията на колони за набора от резултати, като плъзгате елементи от екрана с метаданни и екрана с изчисляемите членове. Автоматично актуализира набора от резултати, ако бутонът Автоматично изпълнение е избран.

Може да плъзгате измерения, мерки и KPI от панела с метаданни и изчисляеми членове от екрана с изчисляемите членове в екрана с данни. В екрана на филтъра може да изберете измерения и свързани йерархии и да зададете изрази на филтър, за да ограничите данните, достъпни за дадена заявка. Ако е избран превключващият бутон Автоматично изпълнение ( икона на конструктора на релационни заявки ) от лентата с инструменти, конструкторът на заявки изпълнява заявката всеки път, когато пуснете обект на метаданни в екрана с данни. Може ръчно да изпълните заявката, като използвате бутона Изпълнение ( Икона на конструктора на релационни заявки ) от лентата с инструменти.

Когато създавате заявка MDX в този режим, следните допълнителни свойства автоматично се включват в заявката:

Свойства на члена MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME

Свойства на клетката VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR, FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE, FONT_FLAGS

За да укажете собствени допълнителни свойства, трябва ръчно да редактирате заявката MDX в режим на заявка.

Импортирането от файл на заявка .mdx не се поддържа.

Лента с инструменти на графичен конструктор на заявки MDX в режим на проектиране

Лентата с инструменти на конструктора на заявки предоставя бутони, които да ви помогнат при проектирането на заявки MDX, като използвате графичния интерфейс. Следната таблица изброява бутоните и техните функции.

Бутон

Описание

Редактиране като текст

Не е разрешен за този тип източник на данни.

Импортиране

Импортирайте съществуваща заявка от файл с дефиниция на отчета (.rdl) в системата.

Икона на относителния конструктор на заявки

Превключване на команда тип MDX.

Икона на конструктора на релационни заявки

Обновяване на метаданните от източника на данни.

икона на конструктора на релационни заявки

Показване на диалоговия прозорец Конструктор на изчисляеми членове.

икона на конструктора на релационни заявки

Превключване между опцията да се показват или да не се показват празни клетки в екрана с данни. (Това е еквивалентът на използване на клаузата NON EMPTY в MDX).

икона на конструктора на релационни заявки

Автоматично изпълняване на заявката и показване на резултат при всяко внасяне на промяна. Резултатите се показват в екрана с данни.

Икона на конструктора на релационни заявки

Показване на агрегирания в екрана с данни.

Икона на конструктора на релационни заявки

Изтрийте избраната колона в екрана с данни от заявката.

икона на параметър на заявка

Показване на диалоговия прозорец Параметри на заявка. Когато указвате стойности за параметър на заявката, автоматично се създава параметър със същото име.

Икона на конструктора на релационни заявки

Подготовка на заявката.

Икона на конструктора на релационни заявки

Изпълнете заявката и покажете резултатите в екрана с данни.

Икона на конструктора на релационни заявки

Отказ на заявката.

Икона на конструктора на релационни заявки

Превключване между режим на проектиране и режим на заявка.

Най-горе на страницата

Графичен конструктор на заявки MDX в режим на заявка

За да промените графичния конструктор на заявки на режим Заявка, щракнете върху бутона Режим на проектиране от лентата с инструменти.

Следващата фигура поставя етикет на екраните за режима на заявка.

Конструктор на релационни заявки

Следващата таблица описва екраните в този режим:

Екран

Функция

Избор на бутон на куб (...)

Показва куба, избран в момента.

Екран с метаданни/функции/шаблони

Показва списък с йерархии на мерки, KPI и измерения, определени в избрания куб.

Екран на заявка

Показва текста на заявка.

Екран с резултати

Показва резултатите от изпълнението на заявката.

Екранът с метаданни показва раздели за Метаданни, Функции и Шаблони. От раздела Метаданни може да плъзнете измерения, йерархии, KPI и мерки в екрана на заявка MDX. От раздела Функции може да плъзнете функции в екрана на заявка MDX. От раздела Шаблони може да добавите шаблони MDX към екрана на заявка MDX. Когато изпълнявате заявката, екранът с резултати показва резултатите от заявката MDX.

Може да разширите заявката по подразбиране MDX, генерирана в режим на проектиране, така че да включва допълнителни свойства на членове и свойства на клетки. Когато изпълнявате заявката, тези стойности не се появяват в набора от резултати. Те обаче се подават обратно с колекцията от полета на набора от данни и може да използвате тези стойности.

Лента с инструменти на графичен конструктор на заявки в режим на заявка

Лентата с инструменти на конструктора на заявки предоставя бутони, които да ви помогнат при проектирането на заявки MDX, като използвате графичния интерфейс.

Бутоните от лентата с инструменти за режима на проектиране и режима на заявка са идентични, но следните бутони не са разрешени за режима на заявка:

 • Редактиране като текст

 • Добавяне на изчисляем член ( икона на конструктора на релационни заявки )

 • Показване на празните клетки ( икона на конструктора на релационни заявки )

 • Автоматично изпълнение ( икона на конструктора на релационни заявки )

 • Показване на обединения ( Икона на конструктора на релационни заявки )

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×