Конвертиране на работна книга на Excel в шаблон на формуляр на InfoPath

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Някои организации използват работни книги на Microsoft Office Excel като формуляри за събиране на данни. Тези работни книги обикновено включват празни клетки, където потребителите да въвеждат данни. Можете да конвертирате работна книга в Microsoft Office InfoPath шаблон на формуляр с помощта на съветника за импортиране в InfoPath. Чрез конвертиране на работна книга в шаблон на формуляр, вашите потребители могат да се възползвате от функции на InfoPath като проверка на схема, динамични контроли като повтарящи се раздели и бизнес логика като проверка на данни. Освен това можете да направите вашия шаблон на формуляр достъпен за по-широка аудитория чрез създаване на шаблон на формуляр, разрешен за браузър. За да създадете шаблон за формуляр, разрешен за браузър, трябва да публикувате шаблон на формуляр, съвместим с браузър сървър, на който се изпълнява InfoPath Forms Services. Формуляри, базирани на шаблони за формуляри за браузър може да се попълва с помощта на уеб браузър.

Когато конвертирате работна книга на Excel в шаблон на формуляр на InfoPath с помощта на настройката по подразбиране в съветника за импортиране, полученият шаблон на формуляр съдържа оформлението на работната книга на Excel. Освен това клетките в работната книга на Excel, които отговарят на определени условия, автоматично се конвертират в контроли текстови полета, които потребителите могат да въвеждат данни. Например ако клетката е форматирана да се показва граница във всички страни, след което тази клетка се конвертира в контрола текстово поле в получения шаблон на формуляр. Ако решите да не използвате настройката по подразбиране в съветника за импортиране, можете да изберете да включите само оформлението, когато импортирате работната книга на Excel или да конвертирате само определени типове клетки в контроли.

Тази статия обяснява основната концепция и процедура за конвертиране на работна книга на Excel в шаблон на формуляр на InfoPath, включително функциите и настройките, които не се поддържат в процеса на конвертиране.

В тази статия

За конвертирането на работна книга на Excel в шаблон на формуляр на InfoPath

Функции и настройки, които не се поддържат напълно по време на преобразуване

Конвертиране на работна книга на Excel в шаблон на формуляр на InfoPath

За конвертирането на работна книга на Excel в шаблон на формуляр на InfoPath

Когато конвертирате работна книга на Excel в шаблон на формуляр на InfoPath, работната книга се използва като описание за създаване на нов шаблон на формуляр. Структурата на таблицата на работната книга е възстановена като таблица на оформлението в шаблона за формуляр. Ако изберете да включите клетки, които се използват за събиране на данни, когато конвертирате работната книга, контроли текстови полета се добавят към шаблона за формуляр в клетки на таблица за оформление, които отговарят на местоположението на полетата в работната книга. Размера и позицията на поддържаните клетки, граници на клетки и оцветяване, и дали има обединени клетки или разделяне се запазват в получения шаблон на формуляр.

Ако вашата работна книга съдържа няколко работни листа, данните и форматирането на първия работен лист се добавят към по подразбиране изглед в новия шаблон на формуляр и допълнителни листове се конвертират в съответните им изгледи в шаблона за формуляр. Заглавията на всички допълнителни изгледи съвпадат със заглавията на работните листове.

За да разберете по-добре връзката между работна книга, която конвертирате с помощта на съветника за импортиране на InfoPath и получения шаблон на формуляр, Представете си, че сте застрахователен агент с работна книга с име Claims.xls, която съдържа два работни листа. Първия работен лист се нарича Home и вторият се нарича автомобил. Между колони във всеки работен лист са тези със заглавия на колони, тип, описание, сума на заема и продажната цена. Сума на заема и продажната цена колони във всеки работен лист са форматирани да използват тип данни на валута. Всички заглавия на колоните са форматирани като син получерен текст. Начало лист съдържа формула за изчисляване на разписание. Единична клетка с приложени граници от всички страни, се използва за въвеждане на името на клиента.

Ако използвате съветника за импортиране, за да конвертирате Claims.xls в шаблон на формуляр, можете да създадете шаблон за формуляр, наречен Claims.xsn.

Работна книга на Excel преди и след като е конвертирана в шаблон на формуляр на InfoPath.
Когато работна книга на Excel се конвертира в шаблон на формуляр на InfoPath, оформлението и други елементи се запазват.

Този нов шаблон за формуляр съдържа два изгледа. Изглед по подразбиране, наречена Home (по подразбиране), съдържа оформлението и форматирането от работния лист за начало. Вторият изглед, наречен "автомобил", съдържа оформлението и форматирането от работния лист за автомобил. Всеки изглед съдържа таблица със заглавия на колони, тип, описание, сума на заема и продажната цена, форматирани със син получерен текст, точно както в първоначалната работна книга. Въпреки това в зависимост от настройките, които сте избрали в съветника за импортиране, някои функции може да се различават в получения шаблон на формуляр:

 • Ако използвате съветника за импортиране, за да конвертирате Claims.xls в шаблон на формуляр, запазвайки оформлението само    Получения шаблон на формуляр съдържа таблица на оформлението, което съответства на таблицата в работната книга на Excel. Шаблон за формуляр не съдържа никакви контроли текстови полета.

 • Ако използвате съветника за импортиране на да импортирате Claims.xls, запазвайки оформлението и като преобразувате клетки в контролите     Получения шаблон на формуляр съдържа повтаряща се таблица. Клетките, които отговарят на определени условия, като например клетката с форматиране на граници прилага върху всички страни и клетките, които съдържат или препращат формула за изчисляване на разписание, се конвертират в контроли текстово поле.

  Забележка: Въпреки че клетките, които съдържат или препращат формули се конвертират в контроли текстови полета, формулите не се запазват в получения шаблон на формуляр. Трябва да създадете отново функционалността, която формулата предоставя, използвайки подходящите функции в InfoPath.

Най-горе на страницата

Функции и настройки, които не се поддържат напълно по време на преобразуване

Някои настройки и форматиране в работни книги на Excel не се поддържат от InfoPath. Когато конвертирате работна книга, която съдържа такива настройки, полученият шаблон на формуляр на InfoPath няма да съдържа тези функции или настройки. Например ако вашата работна книга има горен колонтитул, който съдържа изображение, изображението няма да бъдат запазени в получения шаблон на формуляр на InfoPath, защото InfoPath не поддържа изображения в горни и долни колонтитули.

По-долу е списък с функции и настройки, които не се запазват при конвертирането на работна книга на Excel в шаблон на формуляр на InfoPath:

 • Клетките с "Свий, за да се побере" Форматиране

 • Фонови изображения на клетка

 • Фонови шарки на клетка

 • Преливания на клетка

 • Предупреждение на работния плот

 • Проверка на данни

 • Формули

 • Макроси

 • Настройки (включително A4 хартия преоразмеряване, черно-бели, центъра на страница, номер на първата страница, ред на страниците, картини, отпечатайте помощната мрежа, качеството на печат, ред и заглавия на колони, редове и колони на всяка страница, мащабиране и задаване на област за печат) за печат

 • Вертикално подравняване на текст

 • Редове, които са по-тесен от шрифта по подразбиране височината на 10 пункта

 • Вмъкване на картина

Следващият списък обяснява функциите и настройките, които се поддържат частично, при конвертирането на работна книга на Excel в шаблон на формуляр на InfoPath:

Клетки с форматиране на данни     Стилове или цветове, приложен към клетки с форматиране на данни не се конвертират. Например ако клетката е форматирана да показва отрицателните числа като червен текст, стойността на числото се конвертира, но форматирането, червен текст не е.

Хипервръзки, които препращат към неподдържани протоколи     Всички хипервръзки се конвертират, но ако хипервръзката използва протокол, различен от http:, https:, ftp:, или mailto:, хипервръзката няма да работи, когато потребителят щракне върху връзката.

Горен и долен колонтитул подравняване и форматиране     Горен или долен колонтитул в работна книга на Excel може да съдържа лява, средна и дясна секция. Това са свръхдълги при импортиране на InfoPath. Например работна книга с ляв горен колонтитул, съдържащ името "," среден горен колонтитул, съдържащ заглавието "Отчет на състоянието" и десен горен колонтитул, съдържащ датата "13 октомври 2007 г." ще бъде конвертирана в шаблон на формуляр на InfoPath, съдържащи една заглавка с следния текст: "Wendy Пламен Състоянието13, 2007 г." Ако само една секция в горния или долния колонтитул на работната книга съдържа текст, полученият текст в шаблона за формуляр ще бъде подходящо подравнен. Например ако само в дясната част на горния колонтитул съдържа текст в работната книга, и след това съответния текст в шаблона за формуляр ще се прави подравнен. В противен случай всички текста на горен или долен колонтитул е Подравнено вляво при импортирането. Настройката за шрифта, приложени към първата секция на горен или долен колонтитул в работната книга се прилага към целия горен или долен колонтитул в получения шаблон на формуляр на InfoPath.

Конвертиране на шрифта    Въпреки че InfoPath импортира шрифтовете от работна книга при създаване на нов шаблон на формуляр, ако шрифтовете в работната книга не са налични на компютъра, където можете да извършите импортирането, алтернативни шрифтове, автоматично ще бъдат избрани за шаблона за формуляр.

Неявно обединени клетки     В Excel ако въведете повече текст, отколкото могат да се поберат в текущата клетка, текстът ще се появи върху следващите клетки както ако клетките са обединени. InfoPath не поддържа тази функция. Ако една конвертирана клетка съдържа повече текст, отколкото ширината на клетката може да побере, текстът ще се пренася на следващия ред в InfoPath. За да избегнете това, преди да импортирате вашата работна книга, изберете клетката и всички следващи клетки като са необходими, за да съдържа текст и обединяване на клетки, така че текстът да се побира в обединената клетка.

Отчети с обобщени таблици     Отчети с обобщена таблица се конвертират като таблици за оформление.

Много големи таблици     InfoPath поддържа таблици до 63 колони широки и 999 реда дълги. Ако работна книга на Excel надвишава тези ограничения, само първите 63 колони и 999 реда ще бъдат конвертирани.

Забележка: Някои работни книги на Excel не може да се отвори без парола. Ако това е случаят с вашата работна книга, може да не успеете да импортирате успешно в InfoPath. За да коригирате проблема, опитайте да премахнете парола изискване за работната книга, преди да ги импортирате. Освен това някои работни книги са предназначени да попречите на потребителите от преместване, изтриване, скриване или промяна на името на работни листове и да променят други структурни елементи в работната книга. Ако това е случаят с вашия работен лист, може да не успеете да импортирате успешно в InfoPath. За да коригирате този проблем, опитайте да премахнете структурните ограничения за вашата работна книга за редактиране, преди да ги импортирате.

Най-горе на страницата

Конвертиране на работна книга на Excel в шаблон на формуляр на InfoPath

 1. В менюто файл щракнете върху Импортиране на формуляр.

 2. В диалоговия прозорец на Съветника за импортиране щракнете върху програма на InfoPath за работни книги на Excelи след това щракнете върху напред.

 3. Щракнете върху Преглед .

 4. Намерете и щракнете върху работната книга на Excel, която искате да конвертирате и след това щракнете върху Отвори.

 5. За да промените поведението на импортиране по подразбиране, щракнете върху Опциии след това изберете желаните опции.

 6. Щракнете върху Готово.

  Забележка: В зависимост от оформлението и сложността на вашата работна книга на Excel, някои елементи на оформлението или контроли може да не се показва както сте очаквали в получения шаблон на формуляр на InfoPath. Като резултат може да се наложи да направите корекции на вашия нов шаблон за формуляр, след като го конвертирате.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×